Навигација

Ђорђе Сарач, дипл. инж. ел.

Лабораторијски инжењер
Катедра за телекомуникације

Зграда техничких факултета, канцеларија 109

011/3218-459
Стручни назив дипломирани инжењер електротехнике

Предмети

Библиографија

Радови у часописима ван SCI листе

Planiranje sistema za kontrolu i nadgledanje radio-frekvencijskog spektra na teritoriji Republike Srbije

Dejan S. Vujić, Đorđe M. Sarač, Goran B. Marković, Planiranje sistema za kontrolu i nadgledanje radio-frekvencijskog spektra na teritoriji Republike Srbije, TELEKOMUNIKACIJE, Vol. VI, No. 12, pp. 64 - 73, Nov, 2013

Аутори Дејан Вујић, Ђорђе Сарач и Горан Марковић
Година 2013
Часопис TELEKOMUNIKACIJE
Волумен VI
Број 12
Страна од 64
Страна до 73

Mogućnost primene hijerarhijske šeme klasifikacije po tipu modulacije radio signala u HF opsegu učestanosti

Goran B. Marković, Đorđe M. Sarač, Miroslav L. Dukić, Mogućnost primene hijerarhijske šeme klasifikacije po tipu modulacije radio signala u HF opsegu učestanosti, TELEKOMUNIKACIJE, Vol. 50, No. 2, pp. 16 - 28, Jul, 2005

Аутори Горан Марковић, Ђорђе Сарач и Мирослав Дукић
Година 2005
Часопис TELEKOMUNIKACIJE
Волумен 50
Број 2
Страна од 16
Страна до 28

Радови са домаћих конференција

CBA – Communication Bit Stream Analyzer software

Đ. M. Sarač, G. B. Marković, D. S. Vujić, M. L. Dukić, CBA – Communication Bit Stream Analyzer software, 4th International Scientific Forum on Defense Technologies - OTEH 2011, pp. 518 - 523, Vojnotehnički institut, Beograd, 6-7 oktobar, Beograd, Oct, 2011

Аутори Ђорђе Сарач, Горан Марковић, Дејан Вујић и Мирослав Дукић
Година 2011
Издавач Vojnotehnički institut, Beograd
ISSN/ISBN 978-86-81123-50-8
Страна од 518
Страна до 523

Prikaz sistema za analizu i klasifikaciju radio signala realizovanog korišćenjem DSP platforme

Đorđe M. Sarač, Goran B. Marković, Miroslav L. Dukić, Prikaz sistema za analizu i klasifikaciju radio signala realizovanog korišćenjem DSP platforme, XII Telekomunikacioni forum - TELFOR 2005, Društvo za telekomunikacije, 22-24 novembar, Beograd, Srbija, Nov, 2005

Аутори Ђорђе Сарач, Горан Марковић и Мирослав Дукић
Година 2005
Издавач Društvo za telekomunikacije
ISSN/ISBN 86-7466-228-5

Пројекти

Софтверско инжењерство

Тип пројекта Одсек за СИ
Руководилац проф. др Драган Милићев
Почетак реализације 28.08.2006.

Studija izvodljivosti mreže senzora za praćenje kvaliteta digitalne televizije

Studija izvodljivosti mreže senzora za praćenje kvaliteta digitalne televizije

Тип пројекта Остали домаћи комерцијални пројекти
Руководилац проф. др Александар Нешковић
Финансијер РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ- РАТЕЛ
Почетак реализације 20.09.2016.