Navigacija

as. ms Jovan Đukić, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Paviljon Rašović, kancelarija P-26a

011/3218-389
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Računarska tehnika i informatika
Datum izbora 15. decembar 2019.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi sa međunarodnih konferencija

First Experiences with Moodle and Coderunner Platforms in Programming Course

V. Jocović, J. Đukić, M. Mišić, First Experiences with Moodle and Coderunner Platforms in Programming Course, Proceedings of the Tenth International Conference on e-Learning, pp. 81 - 86, Belgrade Metropolitan University, Belgrade, Sep, 2019

Autori Vladimir Jocović, Jovan Đukić i Marko Mišić
Godina 2019
Izdavač Belgrade Metropolitan University
Strana od 81
Strana do 86

Radovi sa domaćih konferencija

Automatizacija ocenjivanja Python programskih zadataka na sistemu Moodle sa dodatkom CodeRunner

J. Đukić, V. Jocović, M. Mišić, J. Protić, A. Srbljanović, M. Obradović, Automatizacija ocenjivanja Python programskih zadataka na sistemu Moodle sa dodatkom CodeRunner, Zbornik radova konferencije "JU INFO 2021", Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2021

Autori Jovan Đukić, Vladimir Jocović, Marko Mišić, Jelica Protić, Aleksa Srbljanović i Miloš Obradović
Godina 2021
Izdavač Informaciono društvo Srbije

Sprovođenje praktične nastave programiranja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u online okruženju

M. Mišić, V. Jocović, J. Đukić, M. Prodanov, A. Srbljanović, M. Obradović, Sprovođenje praktične nastave programiranja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u online okruženju, 27. skup TRENDOVI RAZVOJA: "On-line nastava na univerzitetima", pp. 379 - 382, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Novi Sad, Srbija, Feb, 2021

Autori Marko Mišić, Vladimir Jocović, Jovan Đukić, Milana Prodanov, Aleksa Srbljanović i Miloš Obradović
Godina 2021
Izdavač Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
Strana od 379
Strana do 382

Programski jezik Python u nastavi programiranja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu - izazovi i rešenja

M. Mišić, V. Jocović, J. Đukić, M. Prodanov, A. Srbljanović, M. Obradović, J. Protić, Programski jezik Python u nastavi programiranja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu - izazovi i rešenja, 27. skup TRENDOVI RAZVOJA: "On-line nastava na univerzitetima", pp. 245 - 248, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Novi Sad, Srbija, Feb, 2021

Autori Marko Mišić, Vladimir Jocović, Jovan Đukić, Milana Prodanov, Aleksa Srbljanović, Miloš Obradović i Jelica Protić
Godina 2021
Izdavač Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
Strana od 245
Strana do 248

Sistem za automatsko generisanje, skeniranje i pregledanje testova

J. Đukić, M. Punt, K. Žiža, Sistem za automatsko generisanje, skeniranje i pregledanje testova, Zbornik radova - 62. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, ETRAN 2018, Palić, 11 – 14. juna, 2018. godine, pp. 481 - 486, Društvo za ETRAN, Beograd i Akademska misao, Beograd, Palić, Srbija, Jul, 2019

Autori Jovan Đukić, Marija Punt i Kristijan Žiža
Godina 2019
Izdavač Društvo za ETRAN, Beograd i Akademska misao, Beograd
ISSN/ISBN 978-86-7466-752-1
Strana od 481
Strana do 486

Projekti

Izrada softverskog alata za planiranje sektorizacije sa prognozom saobracaja-softverski alat za podrsku sefu smene kontole letenja

Izrada softverskog alata za planiranje sektorizacije sa prognozom saobracaja-softverski alat za podrsku sefu smene kontole letenja

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRAD
Početak realizacije 30.09.2019.

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Tip projekta Međunarodne donacije
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UJEDINJENE NACIJE PROGRAM ZA RAZVOJ
Početak realizacije 04.02.2019.