Navigacija

as. ms Marko Novković, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za energetske pretvarače i pogone

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 89_4

011/3218-328
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Energetski pretvarači i pogoni
Datum izbora 14. decembar 2019.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi u časopisima van SCI liste

Algoritam i softver za skraćenje i obradu rezultata tipskog ogleda zagrevanja uljnih energetskih transformatora

Marko V. Novković, Zoran R. Radaković, Algoritam i softver za skraćenje i obradu rezultata tipskog ogleda zagrevanja uljnih energetskih transformatora, TEHNIKA - ELEKTROTEHNIKA, No. 3, pp. 333 - 340, 2020

Autori Marko Novković i Zoran Radaković
Godina 2020
DOI 10.5937/tehnika2003333N
Časopis TEHNIKA - ELEKTROTEHNIKA
Broj 3
Strana od 333
Strana do 340

Radovi sa međunarodnih konferencija

MODERNIZACIJA LABORATORIJSKIH VEŽBI IZ PRENOSA TOPLOTE ZA STUDENTE ELEKTROENERGETIKE

M. Novković, Z. Radaković, MODERNIZACIJA LABORATORIJSKIH VEŽBI IZ PRENOSA TOPLOTE ZA STUDENTE ELEKTROENERGETIKE, XVII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2019, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Jahorina, Istočno Sarajevo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 2019

Autori Marko Novković i Zoran Radaković
Godina 2019
Izdavač Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Strana od ENS-2.7 (165)

Projekti

Softver za dinamičko termičko modelovanje transformatora

Softver za dinamičko termičko modelovanje transformatora

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Zoran Radaković
Finansijer HYDRO- QUEBEC
Početak realizacije 16.07.2021.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 02.09.2020.

Povećanje energetske efikasnosti, pouzdanosti i raspoloživosti elektrana EPS-a utvrđivanjem pogonskih dijagrama generatora i primenom novih metoda ispitivanja i daljinskog nadzora-NASTAVAK

Povećanje energetske efikasnosti, pouzdanosti i raspoloživosti elektrana EPS-a utvrđivanjem pogonskih dijagrama generatora i primenom novih metoda ispitivanja i daljinskog nadzora-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Zoran Radaković
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Optimizacija konstrukcije energetskih uljnih transformatora u cilju povecavanje efikasnosti hladjenja, ustede materijala i smanjenja proizvodnih troskova

Optimizacija konstrukcije energetskih uljnih transformatora u cilju povecavanje efikasnosti hladjenja, ustede materijala i smanjenja proizvodnih troskova

Tip projekta Inovacioni fond - Vaučeri
Rukovodilac prof. dr Zoran Radaković
Finansijer COMEL TRANSFORMATORI d.o.o. Beograd-Ripanj
Početak realizacije 08.04.2021.