Navigacija

ms Milan Marinković, dipl. inž. el. i rač.

Stariji programer
Računski centar

Paviljon Računskog Centra, kancelarija RC-5

Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva

Bibliografija

Radovi sa domaćih konferencija

Analiza rezultata prijemnog ispita za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu za kandidate koji su konkurisali na više fakulteta

D. Stojković, M. Marinković, J. Protić, Analiza rezultata prijemnog ispita za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu za kandidate koji su konkurisali na više fakulteta, XXVI Skup TRENDOVI RAZVOJA: “INOVACIJE U MODERNOM OBRAZOVANJU”, pp. 179 - 182, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Kopaonik, 2020

Autori Dušan Stojković, Milan Marinković i Jelica Protić
Godina 2020
Izdavač Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
ISSN/ISBN 978-86-6022-241-3
Strana od 179
Strana do 182

Projekti

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer "SINGIDUNUM" UNIVERZITET
Početak realizacije 06.03.2009.