Navigacija

Katedra za signale i sisteme

Katedra za signale i sisteme se bavi teorijom sistema, teorijom i praksom upravljanja sistemima, optimizacijom, estimacijom i identifikacijom sistema, upravljanjem procesima pomoću računara, digitalnom obradom signala, primenom metodologije veštačke inteligencije i neuralnih mreža, biomedicinskom tehnikom i robotikom.

Zvanični sajt Katedre

Šef katedre: prof. dr Aleksandar Rakić

Zamenik: doc. dr Aleksandra Marjanović

Sekretar: as. ms Marija Novičić, dipl. inž. el. i rač.

Osoblje

profesor emeritus

Redovni profesor

Vanredni profesor

Docent

Asistent

Saradnik u nastavi

Ostali

  • Predrag Todorov - Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama