Navigacija

Projekti

TEMPUS projekti

Modelovanje grešaka prilikom upisa u DNK koristeći trehnike mašinskog učenja

Modelovanje grešaka prilikom upisa u DNK koristeći trehnike mašinskog učenja- MEDSMALT, evid br 6434155

Tip projekta Fond za nauku - Saradnja sa dijasporom
Rukovodilac prof. dr Zaharije Radivojević
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 24.01.2021.

Razvoj kvantnih kaskadnih lasera visokih performansi u srednjoj infracrvenoj/terahercnoj oblasti spektra za napredne primene

Razvoj kvantnih kaskadnih lasera visokih performansi u srednjoj infracrvenoj/terahercnoj oblasti spektra za napredne primene - DEMETRA, EVID BR. 6436915

Tip projekta Fond za nauku - Saradnja sa dijasporom
Rukovodilac prof. dr Jelena Radovanović
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 24.02.2021.

Interativni algoritmi dekodovanja bazirani na mašinskom učenju

Interativni algoritmi dekodovanja bazirani na mašinskom učenju - LIDA- evidenc. broj 6462951

Tip projekta Fond za nauku - Saradnja sa dijasporom
Rukovodilac prof. dr Predrag Ivaniš
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 24.02.2021.

Sudska vestacenja za VIsi sud u Beogradu

Sudska vestacenja za VIsi sud u Beogradu

Tip projekta Veštačenja
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer VIŠI SUD U BEOGRADU
Početak realizacije 27.01.2021.

Podešavanje parametara i puštanje u rad višemotornog pogona bagera Eš 6/45

Podešavanje parametara i puštanje u rad višemotornog pogona bagera Eš 6/45

Tip projekta Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer EMP INŽENJERING 2016 D.O.O.
Početak realizacije 25.01.2021.

Izrada Vazduhoplovne studije za dalekovod DV 110 kV br 1144B TE Kostolac - TS Smederevo 3, uvodjenje u u TS Pozarevac 2

Izrada Vazduhoplovne studije za dalekovod DV 110 kV br 1144B TE Kostolac - TS Smederevo 3, uvodjenje u u TS Pozarevac 2

Tip projekta Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer KODAR ENERGOMONTAZA DOO BEOGRAD
Početak realizacije 25.01.2021.

Razvoj network and service reporting system softverske platforme

Razvoj network and service reporting system softverske platforme

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer "TELEKOM SRBIJA" A.D.
Početak realizacije 15.12.2020.

Ponuda za dodatno objasnjenje u vezi sa ispunjenoscu tehnickih uslova iz tenderske dokumentacije za nabavku prekidaca sa ponovnim ukljucenjem

Ponuda za dodatno objasnjenje u vezi sa ispunjenoscu tehnickih uslova iz tenderske dokumentacije za nabavku prekidaca sa ponovnim ukljucenjem

Tip projekta Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Rukovodilac prof. dr Zoran Lazarević
Finansijer TEHNOUNION ENERGY DOO
Početak realizacije 15.12.2020.

Obuka za program DIgSiLENT

Tip projekta Kursevi (domaći)
Rukovodilac doc. dr Mileta Žarković
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 15.12.2020.

Studija izvodljivosti sa akustičkim uslovima za projektovanje objekta nove univerzitetske bolnice "Tiršova 2" u Beogradu

Studija izvodljivosti sa akustičkim uslovima za projektovanje objekta nove univerzitetske bolnice "Tiršova 2" u Beogradu

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac doc. dr Miloš Bjelić
Finansijer KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA
Početak realizacije 07.12.2020.

Sudska vestacenja -TELEKOM-VOX MUNDI

Sudska vestacenja -TELEKOM-VOX MUNDI

Tip projekta Veštačenja
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer "PRIVREDNI SUD U BEOGRADU"
Početak realizacije 30.11.2020.

Konsultacije za Huawei

Konsultacije za Huawei

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Slobodan Vukosavić
Finansijer GLOBAL INFORMATION INC
Početak realizacije 26.11.2020.

Tehno-ekonomska analiza proizvodnje vodonika iz biodizela i njegova upotreba za proizvodnju elektricne energije u gorivnim celijama za pogon elektricnih vozila

Tehno-ekonomska analiza proizvodnje vodonika iz biodizela i njegova upotreba za proizvodnju elektricne energije u gorivnim celijama za pogon elektricnih vozila

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer "MAKPETROL" D.O.O.
Početak realizacije 24.11.2020.

EIT UM RIS Ur-Bit

EIT UM RIS Ur-Bit RIS Program

Tip projekta Ostali međunarodni naučnoistraživački projekti
Rukovodilac prof. dr Milan Prokin
Finansijer EIT KIC URBAN MOBILITY S.L.U.
Početak realizacije 18.11.2020.

Digitalizacija razvodnih postrojenja i uredjaja relejne zastite (DPRiRZ)

Digitalizacija razvodnih postrojenja i uredjaja relejne zastite (DPRiRZ)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac prof. dr Zoran Stojanović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 04.11.2020.

Unapredjenje i digitalizacija nastave iz Fotonike (eFOTON)

Unapredjenje i digitalizacija nastave iz Fotonike (eFOTON)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac prof. dr Jasna Crnjanski
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 04.11.2020.

Pametno okruzenje za 3 D EM simulacije u IoT i 5 G

Tip projekta Inovacioni fond - Saradnja nauke i privrede
Rukovodilac prof. dr Branko Kolundžija
Finansijer "WIPL-D" D.O.O. PREDUZEĆE ZA SOFTVER, KONSALTING I DIZAJN
Početak realizacije 09.10.2020.

Studija revalorizacije optičke infrastrukture i predlog novog TK prenosnog sistema CGES-a

Studija revalorizacije optičke infrastrukture i predlog novog TK prenosnog sistema CGES-a

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer TELEGROUP DOO Podgorica
Početak realizacije 24.09.2020.

Sudska vestacenja SBB

Tip projekta Veštačenja
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE MREŽE D.O.O. BEOGRAD
Početak realizacije 24.09.2020.

Preliminarna analiza mogućnosti korišćenja proizvodnih jedinica planiranih po NERP za Opt-Out, za pružanje pomoćne usluge regulacije napona

Preliminarna analiza mogućnosti korišćenja proizvodnih jedinica planiranih po NERP za Opt-Out, za pružanje pomoćne usluge regulacije napona

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Zoran Stojanović
Finansijer ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO DRUŠTVO U MEŠOVITOJ SVOJINI
Početak realizacije 21.09.2020.

Sistem za praćenje solarnih postrojenja-SOFIS

Sistem za praćenje solarnih postrojenja-SOFIS

Tip projekta Inovacioni fond - Saradnja nauke i privrede
Rukovodilac prof. dr Slobodan Petričević
Finansijer DECODE DOO
Početak realizacije 08.09.2020.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 02.09.2020.

Utvrdijvanje odgovornosti za prouzrokovanje požara u štampariji

Utvrdijvanje odgovornosti za prouzrokovanje požara u štampariji

Tip projekta Veštačenja
Rukovodilac prof. dr Zoran Radaković
Finansijer "PRIVREDNI SUD U BEOGRADU"
Početak realizacije 02.09.2020.

ADVANCING NOVEL TEXTUAL SIMILARITY -BASED SOLUTIONS IN SOFTWARE DEVELOPMENT (AVANTES)

ADVANCING NOVEL TEXTUAL SIMILARITY -BASED SOLUTIONS IN SOFTWARE DEVELOPMENT (AVANTES),evid broj 6526093

Tip projekta Fond za nauku - AI
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 02.09.2020.

Sistem za automatsku detekciju ispravnosti kuglica-serijska proizvodnja

Sistem za automatsku detekciju ispravnosti kuglica-serijska proizvodnja

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Željko Đurović
Finansijer "HENKEL SRBIJA" D.O.O.
Početak realizacije 03.08.2020.