Navigacija

Projekti

Dijagnosticki centar (azuriranje baze, nadgledanje opreme, dijagnostika i izvestavanje)

Dijagnosticki centar (azuriranje baze, nadgledanje opreme, dijagnostika i izvestavanje)

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac doc. dr Mileta Žarković
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 28.07.2022.

Detekcija i lokalizacija kvara u hibridnim AC/DC mikromrezama- BIlateralna saradnja sa Republikom Indijom

Detekcija i lokalizacija kvara u hibridnim AC/DC mikromrezama- BIlateralna saradnja sa Republikom Indijom

Tip projekta Projekti Bilateralna saradnja
Rukovodilac prof. dr Darko Šošić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 29.07.2022.

MEDJUNARODNA KONFERENCIJA IZ FIZIKE SPIG 2022

MEDJUNARODNA KONFERENCIJA IZ FIZIKE SPIG 2022

Tip projekta Konferencije (međunarodne)
Rukovodilac prof. dr Jovan Cvetić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 28.07.2022.

Izrada tehnicke dokumentacije za elektroenergetski deo projekta- MALI PROJEKTI

Izrada tehnicke dokumentacije za elektroenergetski deo projekta-MALI PROJEKTI

Tip projekta Ostali domaci komercijalni projekti
Rukovodilac doc. dr Jelisaveta Krstivojević
Finansijer OMLADINSKO POZORISTE DADOV
Početak realizacije 20.06.2022.

Izrada tehnicke dokumentacije elektricnih instalacija i racunarskog upravljanja oklopnog borbenog vozila Lazar 3

Izrada tehnicke dokumentacije elektricnih instalacija i racunarskog upravljanja oklopnog borbenog vozila Lazar 3

Tip projekta Ostali domaci komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer BORBENI SLOŽENI SISTEMI D.O.O.
Početak realizacije 15.06.2022.

Nova OTN/ROADM opticka platforma za 5 G mreze

Nova OTN/ROADM opticka platforma za 5 G mreze, projekat ID 50386

Tip projekta Inovacioni fond - Saradnja nauke i privrede
Rukovodilac prof. dr Petar Matavulj
Finansijer IRITEL A.D. BEOGRAD
Početak realizacije 14.06.2022.

Stručna mišljenja u transformatorskoj tehnici

Stručna mišljenja u transformatorskoj tehnici

Tip projekta Ostali domaci komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Zoran Radaković
Finansijer COMEL TRANSFORMATORI d.o.o. Beograd-Ripanj
Početak realizacije 06.05.2022.

Dizajn i razvoj serijskog skalabilanog sajber-fizickog sistema makromreze-Bilateralna saradnja sa Republikom Indijom

Dizajn i razvoj serijskog skalabilanog sajber-fizickog sistema makromreze-Bilateralna saradnja sa Republikom Indijom

Tip projekta Projekti Bilateralna saradnja
Rukovodilac prof. dr Zoran Stojanović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 19.04.2022.

Razvoj više-senzorskog uredjaja i softvera zasnovanog na veštačkoj inteligenciji za dijagnozu srčane slabosti- projekat SensSmart

Razvoj više-senzorskog uredjaja i softvera zasnovanog na veštačkoj inteligenciji za dijagnozu srčane slabosti- projekat SensSmart

Tip projekta Fond za nauku- IDEJA
Rukovodilac doc. dr Predrag Tadić
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 15.04.2022.

Konsultantske usluge za potrebe kompanije Siemens energy doo Beograd

Konsultantske usluge za potrebe kompanije Siemens energy doo Beograd

Tip projekta Ostali domaci komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Željko Đurović
Finansijer SIEMENS ENERGY DOO BEOGRAD
Početak realizacije 07.04.2022.

Pruzanje strucnih usluga u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Pruzanje strucnih usluga u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Tip projekta Ostali domaci komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Miomir Kostić
Finansijer HSE COMPANY DOO
Početak realizacije 19.03.2022.

Studija za revalorizaciju opticke infrastrukture i predlog novog TK prenosnog sistema CGES-a (Crna Gora)

Studija za revalorizaciju opticke infrastrukture i predlog novog TK prenosnog sistema CGES-a (Crna Gora)

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer NETCOM DOO PODGORICA
Početak realizacije 15.03.2022.

Belgrade Data Innovation Hub (BELDIH) - EUROPEAN FEDERATION OF DATA DRIVEN INNOVATION HUBS (EUHubs4Data)- HORIZON 2020

Belgrade Data Innovation Hub (BELDIH) - EUROPEAN FEDERATION OF DATA DRIVEN INNOVATION HUBS (EUHubs4Data)- HORIZON 2020

Tip projekta HORIZON 2020/ Horizon 2020 cascading
Rukovodilac doc. dr Dražen Drašković
Finansijer INSTITUTO TECHNOLOGICO DE INFORMATICA (ITI)
Početak realizacije 04.03.2022.

IP jezgra hardverskih akceleratora za 5G infrastrukturu -Accelerate 5G

IP jezgra hardverskih akceleratora za 5G infrastrukturu -Accelerate 5G

Tip projekta Inovacioni fond - Saradnja nauke i privrede
Rukovodilac doc. dr Vladimir Petrović
Finansijer TANNERA TECHNOLOGIES DOO BEOGRAD
Početak realizacije 04.03.2022.

Misljenje o usaglasenosti proizvoda HERMI sa SRPS EN standardima

Misljenje o usaglasenosti proizvoda HERMI sa SRPS EN standardima

Tip projekta Ostali domaci komercijalni projekti
Rukovodilac doc. dr Tomislav Rajić
Finansijer "HERMI NEPRIMETNI GROMOBRANI" DOO
Početak realizacije 04.03.2022.

Analiza vetroenergetskog potencijala, optimizacije prostornog rasporeda vetroagregata i procena godisnje proizvodnje vetroelektrana na teritoriji opstine Aleksinac i Razanj

Analiza vetroenergetskog potencijala, optimizacije prostornog rasporeda vetroagregata i procena godisnje proizvodnje vetroelektrana na teritoriji opstine Aleksinac i Razanj

Tip projekta Ostali domaci komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer BA TRADE DOO
Početak realizacije 04.03.2022.

Ispitivanje u laboratoriji za visoki napon

Ispitivanje u laboratoriji za visoki napon

Tip projekta Ostali domaci komercijalni projekti
Rukovodilac doc. dr Mileta Žarković
Finansijer "ELBI" D.O.O. VALJEVO
Početak realizacije 23.02.2022.

Edukacija zaposlenih kompanije NIS u oblasti vestacke inteligencije

Edukacija zaposlenih kompanije NIS u oblasti vestacke inteligencije

Tip projekta Kursevi (domaći)
Rukovodilac doc. dr Predrag Tadić
Finansijer NIS A.D. Novi Sad
Početak realizacije 23.02.2022.

Sistem za trodimenzionalnu nedestruktivnu inspekciju katalitickih konvertora pomocu X zraka

Sistem za trodimenzionalnu nedestruktivnu inspekciju katalitickih konvertora pomocu X zraka

Tip projekta Inovacioni fond - Saradnja nauke i privrede
Rukovodilac prof. dr Miloš Vujisić
Finansijer VISARIS D.O.O.
Početak realizacije 10.02.2022.

Procena proizvodnje Vetroelektrana "Becej 1" i "Becej 2" za razlicite visine stubova vetroagregata

Procena proizvodnje Vetroelektrana "Becej 1" i "Becej 2"

Tip projekta Ostali domaci komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer BA TRADE DOO
Početak realizacije 10.02.2022.

Informacioni sistem za fiinansijsko knjigovodstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu

Informacioni sistem za fiinansijsko knjigovodstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer POLJOPRIVREDNI FAKULTET UNIVERZITET U NOVOM SADU
Početak realizacije 10.02.2022.

Spektralno ograniceni oznaceni grafovi sa priemnama u teoriji kodiranja i teoriji kontrole-projekat SCSG-ctct

Spektralno ograniceni oznaceni grafovi sa priemnama u teoriji kodiranja i teoriji kontrole-projekat SCSG-ctct

Tip projekta Fond za nauku- IDEJA
Rukovodilac prof. dr Tamara Koledin
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 29.12.2021.

Atosekundni VUV-XUV-SXR snop za ultrabrze spektroskopije dinammike elektrona u gasovima i plazmi- prijekat ATTOPLASMAS

Atosekundni VUV-XUV-SXR snop za ultrabrze spektroskopije dinammike elektrona u gasovima i plazmi- prijekat ATTOPLASMAS

Tip projekta Fond za nauku- IDEJA
Rukovodilac prof. dr Jovan Cvetić
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 29.12.2021.

Integrisana hibridna satelitska i terestrijalna pristupna mreza- projekat hi-STAR

Integrisana hibridna satelitska i terestrijalna pristupna mreza -projekat hi-STAR

Tip projekta Fond za nauku- IDEJA
Rukovodilac prof. dr Predrag Ivaniš
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 29.12.2021.

Arhitektura sveoptickog rezervoar kompjutera bazirana na laserskoj bistabilnosti - projekat ORCA-LAB

Arhitektura sveoptickog rezervoar kompjutera bazirana na laserskoj bistabilnosti -projekat ORCA-LAB

Tip projekta Fond za nauku- IDEJA
Rukovodilac prof. dr Dejan Gvozdić
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 29.12.2021.