Navigacija

Projekti

TEMPUS projekti

Analiza i strucno misljenje o racunarima zaposlenih

Analiza i strucno misljenje o racunarima zaposlenih

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Miloš Cvetanović
Finansijer AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA
Početak realizacije 27.05.2020.

Izrada tehnicke dokumentacije Projekta za izvodjenje DV 35 kV TC Knjazevac- TS Vina etapa 2

Izrada tehnicke dokumentacije Projekta za izvodjenje DV 35 kV TC Knjazevac- TS Vina etapa 2

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac doc. dr Jelisaveta Krstivojević
Finansijer INKOM DOO BAJINA BASTA
Početak realizacije 29.04.2020.

Analiza strujne opteretljivosti kabla u 35 kV mrezi vetroelektrane CItuk

Analiza strujne opteretljivosti kabla u 35 kV mrezi vetroelektrane CItuk

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Zoran Stojanović
Finansijer ELNOS BL D.O.O. Beograd
Početak realizacije 10.04.2020.

Analiza tranzijentnih pojava izazvanih atmosferskim praznjenjima i sklopnim operacijama u gasom izolovanom 220kV prostojenju u TETO Pancevo

Analiza tranzijentnih pojava izazvanih atmosferskim praznjenjima i sklopnim operacijama u gasom izolovanom 220kV prostojenju u TETO Pancevo

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac doc. dr Mileta Žarković
Finansijer SHANGHAI ELECTRIC GROUP EUROPA D.O.O. BEOGRAD
Početak realizacije 10.04.2020.

Studija uticaja vetroelektrane "Banat 2" i "Banat 3" na zivotnu sredinu sa aspekta buke

Studija uticaja vetroelektrane "Banat 2" i "Banat 3" na zivotnu sredinu sa aspekta buke

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Dragana Šumarac Pavlović
Finansijer ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO DRUŠTVO U MEŠOVITOJ SVOJINI
Početak realizacije 06.03.2020.

Ucesce u radu IKT programskog komiteta Horizont 2020 / Horizont Evropa

Ucesce u radu IKT programskog komiteta Horizont 2020 / Horizont Evropa

Tip projekta HORIZON 2020/ Horizon 2020 cascading
Rukovodilac doc. dr Kosta Jovanović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 05.03.2020.

Ispitivanje ponasanja nožastih niskonaponskih osigurača u Laboratoriji za visoki napon

Ispitivanje ponasanja nožastih niskonaponskih osigurača u Laboratoriji za visoki napon

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Jovan Mikulović
Finansijer BELINA doo BEOGRAD
Početak realizacije 26.02.2020.

Povećanje energetske efikasnosti u odabranom industrijskom sektoru kroz implementaciju sistema energetskog menadžmenta u malim i srednjim preduzećima-NASTAVAK

Povećanje energetske efikasnosti u odabranom industrijskom sektoru kroz implementaciju sistema energetskog menadžmenta u malim i srednjim preduzećima-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Istaživanje, razvoj i primena programa i mera za energetsku efikasnost elektromotornih pogona-NASTAVAK

Istaživanje, razvoj i primena programa i mera za energetsku efikasnost elektromotornih pogona-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Razvoj i realizacija naredne generacije sistema, uređaja i softvera na bazi softverskog radija za radio i radarske mreže-NASTAVAK

Razvoj i realizacija naredne generacije sistema, uređaja i softvera na bazi softverskog radija za radio i radarske mreže-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Razvoj visokokvalifikovanih uređaja posebne namene na bazi novih tehnologija kristanih jedinki-NASTAVAK

Razvoj visokokvalifikovanih uređaja posebne namene na bazi novih tehnologija kristanih jedinki-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac doc. dr Ana Gavrovska
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Miroslav Bojović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i elektrana bez aerozagađenja-NASTAVAK

Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i elektrana bez aerozagađenja-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Slobodan Vukosavić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Povećanje energetske efikasnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju-NASTAVAK

Povećanje energetske efikasnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Tomislav Šekara
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Povećanje energetske efikasnosti, pouzdanosti i raspoloživosti elektrana EPS-a utvrđivanjem pogonskih dijagrama generatora i primenom novih metoda ispitivanja i daljinskog nadzora-NASTAVAK

Povećanje energetske efikasnosti, pouzdanosti i raspoloživosti elektrana EPS-a utvrđivanjem pogonskih dijagrama generatora i primenom novih metoda ispitivanja i daljinskog nadzora-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Zoran Radaković
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Preporuke za izvođenje i pravilno korišćenje niskonaponskih električnih i gromobranskih zaštitnih instalacija i razvoj metodologije za verifikaciju njihovog kvaliteta sa aspekta zaštite građevinskih objekata od požara-NASTAVAK

Preporuke za izvođenje i pravilno korišćenje niskonaponskih električnih i gromobranskih zaštitnih instalacija i razvoj metodologije za verifikaciju njihovog kvaliteta sa aspekta zaštite građevinskih objekata od požara-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Miomir Kostić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Integracija i harmonizacija sistema zvučne zaštite u zgradama u kontekstu održivog stanovanja-NASTAVAK

Integracija i harmonizacija sistema zvučne zaštite u zgradama u kontekstu održivog stanovanja-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Dragana Šumarac Pavlović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Istraživanje i razvoj ambijentalno inteligentnih servisnih robota antropomorfnih karakteristika-NASTAVAK

Istraživanje i razvoj ambijentalno inteligentnih servisnih robota antropomorfnih karakteristika- NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac doc. dr Kosta Jovanović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Elektrodinamika atmosfere u urbanim sredinama Srbije-NASTAVAK

Elektrodinamika atmosfere u urbanim sredinama Srbije-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Jovan Cvetić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Razvoj i modelovanje energetski efikasnih, adaptivnih, višeprocesorskih i višesenzorskih elektronskih sistema male snage

Razvoj i modelovanje energetski efikasnih, adaptivnih, višeprocesorskih i višesenzorskih elektronskih sistema male snage

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Ivan Popović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Hardverska, softverska, telekomunikaciona i energetska optimizacija IPTV sistema-NASTAVAK

Hardverska, softverska, telekomunikaciona i energetska optimizacija IPTV sistema-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Milan Prokin
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Povećanje energetske efikasnosti i raspoloživosti u sistemima za proizvodnju i prenos električne energije razvojem novih metoda za dijagnostiku i ranu detekciju otkaza-NASTAVAK

Povećanje energetske efikasnosti i raspoloživosti u sistemima za proizvodnju i prenos električne energije razvojem novih metoda za dijagnostiku i ranu detekciju otkaza-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Željko Đurović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Razvoj i primena distribuiranog sistema nadzora i upravljanja potrošnjom električne energije kod velikih potrošača-NASTAVAK

Razvoj i primena distribuiranog sistema nadzora i upravljanja potrošnjom električne energije kod velikih potrošača-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Jovan Mikulović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene-međusobni uticaji-NASTAVAK

Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene-međusobni uticaji-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Slavko Gajin
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Istraživanje i razvoj robusnih sistema za prenos podataka i njihova promena u korporativnom mrežama-NASTAVAK

Istraživanje i razvoj robusnih sistema za prenos podataka i njihova promena u korporativnom mrežama-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac doc. dr Goran Marković
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.