Navigacija

Projekti

TEMPUS projekti

VESTACENJE-PRIVREDNI SUD UZICE

VESTACENJE-PRIVREDNI SUD UZICE

Tip projekta Veštačenja
Finansijer PRIVREDNI SUD U UŽICU
Početak realizacije 13.11.2018.

Pruzanje intelektualnih usluga iz oblasti unapredjenja IKT funkcije u delu upravljanja i automatizacije IKT sistema EPS Distribucije Beograd

Pruzanje intelektualnih usluga iz oblasti unapredjenja IKT funkcije u delu upravljanja i automatizacije IKT sistema EPS Distribucije Beograd

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Finansijer EPS Distribucija d.o.o Beograd
Početak realizacije 13.11.2018.

Laboratorijska platforma za primenu naprednih algoritama upravljanja u savremenim elektromotornim pogonima (LPUPE)

Laboratorijska platforma za primenu naprednih algoritama upravljanja u savremenim elektromotornim pogonima (LPUPE)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 13.11.2018.

Tehnicke vestine inteligencije i masinskog ucenja kao podrska sistemima za odlucivanja (VIMUS)

Tehnicke vestine inteligencije i masinskog ucenja kao podrska sistemima za odlucivanja (VIMUS)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 13.11.2018.

Uvodjenje predmenta Masinsko Ucenje na modulu Signali i sistemi master studija Elektrotehnickog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Uvodjenje predmenta Masinsko Ucenje na modulu Signali i sistemi master studija Elektrotehnickog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 13.11.2018.

Predikcija odliva klijenata banke

Predikcija odliva klijenata banke

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Finansijer QCERRIS LLC
Početak realizacije 13.11.2018.

Prijemna ispitivanja srednjenaponskog reklozera /NOJA Power OSM27

Prijemna ispitivanja srednjenaponskog reklozera /NOJA Power OSM27

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Finansijer "TELEGROUP" doo
Početak realizacije 09.11.2018.

Primena savremenih metoda Fuzzy logike i Data Mining u dijagnostici i odrzavanju kljucne elektorenergetske opreme (energetskih transformatora i generatora)

Primena savremenih metoda Fuzzy logike i Data Mining u dijagnostici i odrzavanju kljucne elektorenergetske opreme (energetskih transformatora i generatora)

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 09.11.2018.

Verifikacija ustede elektricne energije u javnom osvetljenju Topole

Verifikacija ustede elektricne energije u javnom osvetljenju Topole

Tip projekta Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Finansijer JKSP TOPOLA
Početak realizacije 31.10.2018.

Razvijanje novih pristupa za olaksavanje kolaborativnog rada robota najnovije generacije i coveka u zadacima zajednicke manipulacije objektima

Razvijanje novih pristupa za olaksavanje kolaborativnog rada robota najnovije generacije i coveka u zadacima zajednicke manipulacije objektima

Tip projekta Ostali međunarodni naučnoistraživački projekti
Finansijer INSTITUT JOZEF STEFAN
Početak realizacije 24.10.2018.

Upotreba elektricnih vozila u distributivnim preduzecima

Upotreba elektricnih vozila u distributivnim preduzecima

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 01.10.2018.

HUBTECS-Feasibility study for a regional digital manufacturing innovation hub-H2020 14 MS HORSE

HUBTECS-Feasibility study for a regional digital manufacturing innovation hub-H2020 14 MS HORSE

Tip projekta Međunarodni FP projekti
Finansijer High Tech Engineering Center d.o.o.
Početak realizacije 25.09.2018.

Reconfigurable Assembly od Airport SIgnalization Lights using Collaborative Robots

Reconfigurable Assembly od Airport SIgnalization Lights using Collaborative Robots

Tip projekta HORIZON 2020/ Horizon 2020 cascading
Finansijer UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK
Početak realizacije 21.09.2018.

Projekat za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija sistema daljinskog upravljanja trafo stanicama u Bgd-u PD " Elektrodistribucija Beograd "

Projekat za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija sistema daljinskog upravljanja trafo stanicama u Bgd-u PD " Elektrodistribucija Beograd "

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Finansijer "TELEGROUP" doo
Početak realizacije 12.09.2018.

Donacije za PSSOH konferenciju

Donacije za PSSOH konferenciju

Tip projekta Međunarodne donacije
Finansijer NERVteh,reziskave in razvoj d.o.o.
Početak realizacije 11.09.2018.

Softverski sistem za efikasnu neposrednu komunikaciju sa potrosacima

Softverski sistem za efikasnu neposrednu komunikaciju sa potrosacima

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer KOREN CONSULTING D.O.O.
Početak realizacije 03.09.2018.

Dizajn, procena performansi i analiza kompleksnosti zastitnih kodova za kanale sa paketnim brisanjem

Dizajn, procena performansi i analiza kompleksnosti zastitnih kodova za kanale sa paketnim brisanjem

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Finansijer SANS R&D, LLC
Početak realizacije 31.07.2018.

Izrada audio sistema Spomen-hrama Sv.Save na Vracaru

Izrada audio sistema Spomen-hrama Sv.Save na Vracaru

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer PATRIJARŠIJE SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE - SVETOG ARHIJEREJSKOG SINODA
Početak realizacije 31.07.2018.

Sistem za pracenje aktivnosti i rada na projektu

Sistem za pracenje aktivnosti i rada na projektu

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer LAVACON D.O.O.
Početak realizacije 11.07.2018.

Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama

Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama

Tip projekta Nauka – osnovno istraživanje
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 11.07.2018.

Ekspertski sistem za ekoloski prihvatljivu dijagnostiku stanja pritiska gasa u klima uredjajima tipa split sistem

Ekspertski sistem za ekoloski prihvatljivu dijagnostiku stanja pritiska gasa u klima uredjajima tipa split sistem

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer "AVALON PARTNERS" D.O.O.
Početak realizacije 29.06.2018.

Analiza uslova izvodljivosti fotonaponskog panela u sklopu stovarista "Miladinovci"

Analiza uslova izvodljivosti fotonaponskog panela u sklopu stovarista "Miladinovci"

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer "MAKPETROL" D.O.O.
Početak realizacije 14.06.2018.

Projekat povezivanja upravljacke opreme na semaforizovanim raskrsnicama sa Centrom za upravljanje saobracajem putem 3G/4G mreze mobilne telefonije

Tip projekta Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Finansijer GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Početak realizacije 13.06.2018.

Pruzanje konsultantskih usluga na ispitivanjima revitalizovanih generatora HE Djerdap 1

Pruzanje konsultantskih usluga na ispitivanjima revitalizovanih generatora HE Djerdap 1

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 06.06.2018.

Analiza i verifikacija algoritama estimacije momenta u uređaju za dinamičku analizu elektromotornih pogona za primenu prediktivne metode održavanja industrijskih postrojenja i komunalnih sistema

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer NAVITAS LABS D.O.O.
Početak realizacije 01.06.2018.