Navigacija

Projekti

Spektralno ograniceni oznaceni grafovi sa priemnama u teoriji kodiranja i teoriji kontrole-projekat SCSG-ctct

Spektralno ograniceni oznaceni grafovi sa priemnama u teoriji kodiranja i teoriji kontrole-projekat SCSG-ctct

Tip projekta Fond za nauku- IDEJA
Rukovodilac prof. dr Tamara Koledin
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 29.12.2021.

Atosekundni VUV-XUV-SXR snop za ultrabrze spektroskopije dinammike elektrona u gasovima i plazmi- prijekat ATTOPLASMAS

Atosekundni VUV-XUV-SXR snop za ultrabrze spektroskopije dinammike elektrona u gasovima i plazmi- prijekat ATTOPLASMAS

Tip projekta Fond za nauku- IDEJA
Rukovodilac prof. dr Jovan Cvetić
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 29.12.2021.

Integrisana hibridna satelitska i terestrijalna pristupna mreza- projekat hi-STAR

Integrisana hibridna satelitska i terestrijalna pristupna mreza -projekat hi-STAR

Tip projekta Fond za nauku- IDEJA
Rukovodilac prof. dr Predrag Ivaniš
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 29.12.2021.

Arhitektura sveoptickog rezervoar kompjutera bazirana na laserskoj bistabilnosti - projekat ORCA-LAB

Arhitektura sveoptickog rezervoar kompjutera bazirana na laserskoj bistabilnosti -projekat ORCA-LAB

Tip projekta Fond za nauku- IDEJA
Rukovodilac prof. dr Dejan Gvozdić
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 29.12.2021.

CoCos.ai

CoCos.ai / projekat ID 50314

Tip projekta Inovacioni fond - Saradnja nauke i privrede
Rukovodilac prof. dr Pavle Vuletić
Finansijer ULTRAVIOLET CONSULT DOO
Početak realizacije 27.12.2021.

Studija izvodljivosti izgradnje sistema za monitoring radiofrekvencijskog spektra u urbanim sredinama

Studija izvodljivosti izgradnje sistema za monitoring radiofrekvencijskog spektra u urbanim sredinama

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE- RATEL
Početak realizacije 22.12.2021.

Akusticki konsalting u procesu izrade projekta sanacije, adaptacije i rekonstrukcije objekta Sava Centar

Akusticki konsalting u procesu izrade projekta sanacije, adaptacije i rekonstrukcije objekta Sava Centar

Tip projekta Ostali domaci komercijalni projekti
Rukovodilac doc. dr Miloš Bjelić
Finansijer "SVETLOST TEATAR" D.O.O.
Početak realizacije 20.12.2021.

Konsultanstske usluge pri izradi smernica za odrzavanje merno-regulacionih uredjaja i sistema upravljanja u funkciji proizvodnje elektricne energije

Konsultanstske usluge pri izradi smernica za odrzavanje merno-regulacionih uredjaja i sistema upravljanja u funkciji proizvodnje elektricne energije

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Željko Đurović
Početak realizacije 09.12.2021.

Softverski sistem za potrebe studentske sluzbe

Softverski sistem za potrebe studentske sluzbe

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer KRIMINALISTICKO - POLICIJSKI UNIVERZITET
Početak realizacije 09.12.2021.

Brain Watch- Human Centered Robotics for Connected Factories (SHOP4CF project)

Brain Watch- Human Centered Robotics for Connected Factories (SHOP4CF project)

Tip projekta HORIZON 2020/ Horizon 2020 cascading
Rukovodilac prof. dr Kosta Jovanović
Finansijer TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH
Početak realizacije 07.12.2021.

Okvirni sporazum o pruzanju strucne usluge iz oblasti "Upravljanje distributivnim elektroenergetskim sistemom (DEES)"

Okvirni sporazum o pruzanju strucne usluge iz oblasti "Upravljanje distributivnim elektroenergetskim sistemom (DEES)"

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Predrag Stefanov
Finansijer ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Početak realizacije 24.11.2021.

Strucna analiza moguceg uzroka nastanka pozara usled kvara na elektricnoj instalaciji-vestacenje

Strucna analiza moguceg uzroka nastanka pozara usled kvara na elektricnoj instalaciji-vestacenje

Tip projekta Veštačenja
Rukovodilac prof. dr Zoran Radaković
Finansijer MAGREL DOO
Početak realizacije 29.11.2021.

Odrzavanje postojeceg sistema za "billing"

Odrzavanje postojeceg sistema za "billing"

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKE ELEKTRANE"
Početak realizacije 18.11.2021.

Informacioni sistem za rad fakulteta

Informacioni sistem za rad fakulteta

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer TEHNICKI FAKULTET "MIHAJLO PUPIN" UNIVERZITETA U NOVOM SADU, SEDISTE U ZRENJANINU
Početak realizacije 17.11.2021.

Studije o proceni uticaja buke na prostoru buducih vetroelektrana WV NBT WIND 1 i BNS

Studije o proceni uticaja buke na prostoru buducih vetroelektrana WV NBT WIND 1 i BNS

Tip projekta Ostali domaci komercijalni projekti
Rukovodilac doc. dr Miloš Bjelić
Finansijer ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Početak realizacije 01.11.2021.

DIzajn elektricnog motora za novu generaciju ECF

DIzajn elektricnog motora za novu generaciju ECF

Tip projekta Ostali domaci komercijalni projekti
Rukovodilac doc. dr Mladen Terzić
Finansijer BROSE DOO
Početak realizacije 21.10.2021.

Realizacija FIS informacionog sisteme na Fakutletu za masinstvo i gradjevinarstvo u Kraljevu Univerziteta u Kragujevcu

Realizacija FIS informacionog sisteme na Fakutletu za masinstvo i gradjevinarstvo u Kraljevu Univerziteta u Kragujevcu

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer Fakutlet za masinstvo i gradjevinarstvo u Kraljevu Univerziteta u Kragujevcu
Početak realizacije 21.10.2021.

Realizacija FIS informacionog sistema na Poljoprivrednom fakultet

Realizacija FIS informacionog sistema na Poljoprivrednom fakultet

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU POLJOPRIVREDNI FAKULTET
Početak realizacije 21.10.2021.

Softversko inženjerstvo Velikih Baza podataka (SIVBP)

Softversko inženjerstvo Velikih Baza podataka (SIVBP)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac prof. dr Miroslav Bojović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 20.10.2021.

Reorganizacija i unapredjenje nastave iz oblasti programiranja na prvoj godini Elektrotehnickog fakulteta (RePROGRAM)

Reorganizacija i unapredjenje nastave iz oblasti programiranja na prvoj godini Elektrotehnickog fakulteta (RePROGRAM)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac doc. dr Marko Mišić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 20.10.2021.

RF i mikrotalasna infrastruktura u informaciono komunikacionim sistemima (RFMIKS)

RF i mikrotalasna infrastruktura u informaciono komunikacionim sistemima (RFMIKS)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac prof. dr Milka Potrebić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 20.10.2021.

Uvodjenje nastave iz fizike za studente elektrotehnike (ETFizika)

Uvodjenje nastave iz fizike za studente elektrotehnike (ETFizika)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac prof. dr Dejan Gvozdić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 20.10.2021.

Inovacija grupe predmeta iz oblasti računarskih mreža, interneta i zaštite podataka (RMZP)

Inovacija grupe predmeta iz oblasti računarskih mreža, interneta i zaštite podataka (RMZP)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac prof. dr Slavko Gajin
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 20.10.2021.

Računarski sistemi u kontroli (RASTKO)

Računarski sistemi u kontroli (RASTKO)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac doc. dr Aleksandra Krstić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 20.10.2021.

Softverski alat za integraciju aplikacija

Softverski alat za integraciju aplikacija

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer HENKEL AG & CO. KGaA
Početak realizacije 21.09.2021.