Navigacija

Projekti

TEMPUS projekti

Sistem za automatsku detekciju ispravnosti kuglica-serijska proizvodnja

Sistem za automatsku detekciju ispravnosti kuglica-serijska proizvodnja

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Željko Đurović
Finansijer "HENKEL SRBIJA" D.O.O.
Početak realizacije 03.08.2020.

Novel oil pipeline leakage detection system-NOPiLDeS

Novel oil pipeline leakage detection system-NOPiLDeS-Program saradnje nauke i privrede -Fond za inovacionu delatnost

Tip projekta Projekti saradnje nauke i privrede - Fond za inovacionu delatnost
Rukovodilac prof. dr Milan Prokin
Finansijer FASEK ENGINEERING AND PRODUCTION DOO Novi Sad
Početak realizacije 03.08.2020.

Mechanical impedance estimation and planning for the next generation collaborative robots- Program PROMIS

Mechanical impedance estimation and planning for the next generation collaborative robots- Program PROMIS, evid broj 6062528

Tip projekta Projekti PROMIS
Rukovodilac doc. dr Kosta Jovanović
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 03.08.2020.

Hibridni Mozak racunar interfejs za upravljanje senzo-motornim uparivanjem u rehabilitaciji nakon mozdanog udara - Projekat Promis

Hibrid brain computer interface for control of sensory-motor coupling in post-stroke rehabilitation -HYBIS, projekat PROMIS, evid broj 6066223

Tip projekta Projekti PROMIS
Rukovodilac dr Andrej Savić
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 03.08.2020.

AN INTEGRATED DUAL-COMB GAS-PROGRAM PROMIS

AN INTEGRATED DUAL-COMB GAS-PROGRAM PROMIS EVIDENC. BROJ 6066816

Tip projekta Projekti PROMIS
Rukovodilac doc. dr Marko Krstić
Početak realizacije 03.08.2020.

Elaborat prostorne akustike objekata 6, 9 i 10 i "Kulturne stanice Novo Naselje"

Elaborat prostorne akustike objekata 6, 9 i 10 i "Kulturne stanice Novo Naselje"

Tip projekta Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Rukovodilac prof. dr Dragana Šumarac Pavlović
Finansijer FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA NOVI SAD
Početak realizacije 10.06.2020.

Serijski manipulatori kao covekovi asistivni sistemi u industriji (HUMAN-COMAN)

Serijski manipulatori kao covekovi asistivni sistemi u industriji (HUMAN-COMAN)

Tip projekta Projekti Bilateralna saradnja
Rukovodilac doc. dr Kosta Jovanović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 01.06.2020.

Analiza i strucno misljenje o racunarima zaposlenih

Analiza i strucno misljenje o racunarima zaposlenih

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Miloš Cvetanović
Finansijer AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA
Početak realizacije 27.05.2020.

Izrada tehnicke dokumentacije Projekta za izvodjenje DV 35 kV TC Knjazevac- TS Vina etapa 2

Izrada tehnicke dokumentacije Projekta za izvodjenje DV 35 kV TC Knjazevac- TS Vina etapa 2

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac doc. dr Jelisaveta Krstivojević
Finansijer INKOM DOO BAJINA BASTA
Početak realizacije 29.04.2020.

Analiza strujne opteretljivosti kabla u 35 kV mrezi vetroelektrane CItuk

Analiza strujne opteretljivosti kabla u 35 kV mrezi vetroelektrane CItuk

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Zoran Stojanović
Finansijer ELNOS BL D.O.O. Beograd
Početak realizacije 10.04.2020.

Analiza tranzijentnih pojava izazvanih atmosferskim praznjenjima i sklopnim operacijama u gasom izolovanom 220kV prostojenju u TETO Pancevo

Analiza tranzijentnih pojava izazvanih atmosferskim praznjenjima i sklopnim operacijama u gasom izolovanom 220kV prostojenju u TETO Pancevo

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac doc. dr Mileta Žarković
Finansijer SHANGHAI ELECTRIC GROUP EUROPA D.O.O. BEOGRAD
Početak realizacije 10.04.2020.

Studija uticaja vetroelektrane "Banat 2" i "Banat 3" na zivotnu sredinu sa aspekta buke

Studija uticaja vetroelektrane "Banat 2" i "Banat 3" na zivotnu sredinu sa aspekta buke

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Dragana Šumarac Pavlović
Finansijer ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO DRUŠTVO U MEŠOVITOJ SVOJINI
Početak realizacije 06.03.2020.

Ucesce u radu IKT programskog komiteta Horizont 2020 / Horizont Evropa

Ucesce u radu IKT programskog komiteta Horizont 2020 / Horizont Evropa

Tip projekta HORIZON 2020/ Horizon 2020 cascading
Rukovodilac doc. dr Kosta Jovanović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 05.03.2020.

Ispitivanje ponasanja nožastih niskonaponskih osigurača u Laboratoriji za visoki napon

Ispitivanje ponasanja nožastih niskonaponskih osigurača u Laboratoriji za visoki napon

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Jovan Mikulović
Finansijer BELINA doo BEOGRAD
Početak realizacije 26.02.2020.

Povećanje energetske efikasnosti u odabranom industrijskom sektoru kroz implementaciju sistema energetskog menadžmenta u malim i srednjim preduzećima-NASTAVAK

Povećanje energetske efikasnosti u odabranom industrijskom sektoru kroz implementaciju sistema energetskog menadžmenta u malim i srednjim preduzećima-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Istaživanje, razvoj i primena programa i mera za energetsku efikasnost elektromotornih pogona-NASTAVAK

Istaživanje, razvoj i primena programa i mera za energetsku efikasnost elektromotornih pogona-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Razvoj i realizacija naredne generacije sistema, uređaja i softvera na bazi softverskog radija za radio i radarske mreže-NASTAVAK

Razvoj i realizacija naredne generacije sistema, uređaja i softvera na bazi softverskog radija za radio i radarske mreže-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Razvoj visokokvalifikovanih uređaja posebne namene na bazi novih tehnologija kristanih jedinki-NASTAVAK

Razvoj visokokvalifikovanih uređaja posebne namene na bazi novih tehnologija kristanih jedinki-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac doc. dr Ana Gavrovska
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Miroslav Bojović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i elektrana bez aerozagađenja-NASTAVAK

Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i elektrana bez aerozagađenja-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Slobodan Vukosavić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Povećanje energetske efikasnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju-NASTAVAK

Povećanje energetske efikasnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Tomislav Šekara
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Povećanje energetske efikasnosti, pouzdanosti i raspoloživosti elektrana EPS-a utvrđivanjem pogonskih dijagrama generatora i primenom novih metoda ispitivanja i daljinskog nadzora-NASTAVAK

Povećanje energetske efikasnosti, pouzdanosti i raspoloživosti elektrana EPS-a utvrđivanjem pogonskih dijagrama generatora i primenom novih metoda ispitivanja i daljinskog nadzora-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Zoran Radaković
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Preporuke za izvođenje i pravilno korišćenje niskonaponskih električnih i gromobranskih zaštitnih instalacija i razvoj metodologije za verifikaciju njihovog kvaliteta sa aspekta zaštite građevinskih objekata od požara-NASTAVAK

Preporuke za izvođenje i pravilno korišćenje niskonaponskih električnih i gromobranskih zaštitnih instalacija i razvoj metodologije za verifikaciju njihovog kvaliteta sa aspekta zaštite građevinskih objekata od požara-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Miomir Kostić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Integracija i harmonizacija sistema zvučne zaštite u zgradama u kontekstu održivog stanovanja-NASTAVAK

Integracija i harmonizacija sistema zvučne zaštite u zgradama u kontekstu održivog stanovanja-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Dragana Šumarac Pavlović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Istraživanje i razvoj ambijentalno inteligentnih servisnih robota antropomorfnih karakteristika-NASTAVAK

Istraživanje i razvoj ambijentalno inteligentnih servisnih robota antropomorfnih karakteristika- NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac doc. dr Kosta Jovanović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.