Navigacija

Projekti

TEMPUS projekti

Softverski alat za integraciju aplikacija

Softverski alat za integraciju aplikacija

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer HENKEL AG & CO. KGaA
Početak realizacije 21.09.2021.

BOWI-Boosting Widening DIgital Innovation Hubs - for robotics and embedded systems

BOWI-Boosting Widening DIgital Innovation Hubs - for robotics and embedded systems

Tip projekta HORIZON 2020/ Horizon 2020 cascading
Rukovodilac prof. dr Kosta Jovanović
Finansijer FUNDINGBOX ACCELERATOR SP Z.O.O.
Početak realizacije 30.07.2021.

Softver za dinamičko termičko modelovanje transformatora

Softver za dinamičko termičko modelovanje transformatora

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Zoran Radaković
Finansijer HYDRO- QUEBEC
Početak realizacije 16.07.2021.

Kontekstno-senzitivni inlajning za Graal VM Native Image

Kontekstno-senzitivni inlajning za Graal VM Native Image

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Milo Tomašević
Finansijer ORACLE AMERICA Inc
Početak realizacije 29.06.2021.

Realizacija FIS informacionog sistema na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu

Realizacija FIS informacionog sistema na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer "FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI"
Početak realizacije 29.06.2021.

Realizacija FIS informacionog sistema na Univerzitetu umetnosti u Beogradu

Realizacija FIS informacionog sistema na Univerzitetu umetnosti u Beogradu

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer "UNIVERZITET UMETNOSTI"
Početak realizacije 29.06.2021.

Analiza softverskog sistema

Tip projekta Veštačenja
Rukovodilac doc. dr Dražen Drašković
Finansijer SPICE FACTORY D.O.O.
Početak realizacije 29.06.2021.

0ptimizacioni algoritmi za analizu elektromagnetskog zracenja -OPAL-ESA

”Optimization algorithms for electromagnetic side-channel analysis”, OPAL-ESA

Tip projekta Fond za nauku - Saradnja sa dijasporom
Rukovodilac prof. dr Dragan Olćan
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 11.06.2021.

Domace donacije -LOW POWER COMPUTER VISION 2021

Domace donacije -LOW POWER COMPUTER VISION 2021

Tip projekta Domaće donacije
Rukovodilac doc. dr Dragomir El Mezeni
Finansijer "ELSYS EASTERN EUROPE" D.O.O
Početak realizacije 31.05.2021.

Studija uticaja vetroelektrane "Alibunar 1 " i "Alibunar 2 " na zivotnu sredinu sa aspekta buke

Studija uticaja vetroelektrane "Alibunar 1 " i "Alibunar 2 " na zivotnu sredinu sa aspekta buke

Tip projekta Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Rukovodilac doc. dr Miloš Bjelić
Finansijer ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Početak realizacije 31.05.2021.

IT konsultantske usluge i specijalizacija

IT konsultantske usluge i specijalizacija

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Veljko Papić
Finansijer "PUTEVI SRBIJE" JP
Početak realizacije 27.05.2021.

Realizacija informacionog sistema Visoke medicinske skole Prijedor

Tip projekta Međunarodni komercijalni projekti sa univerzitetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer JU VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA PRIJEDOR
Početak realizacije 25.05.2021.

Usluge analiza sofverskog rešenja "eŠkola"

Usluge analiza sofverskog rešenja "eŠkola"

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer TESLA doo
Početak realizacije 28.04.2021.

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 12.04.2021.

Modelovanje aktivne oblasti terahercnog kvantnog kaskadnog lasera na vise skala

Modelovanje aktivne oblasti terahercnog kvantnog kaskadnog lasera na vise skala

Tip projekta Projekti Multilateralna saradnja
Rukovodilac prof. dr Jelena Radovanović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 09.04.2021.

Izrada laboratorijske postavke i ispitivanje elektricnih parametara prekidacke reluktantne masine snage 34KW

Izrada laboratorijske postavke i ispitivanje elektricnih parametara prekidacke reluktantne masine snage 34KW

Tip projekta Inovacioni fond - Vaučeri
Rukovodilac doc. dr Dragan Mihić
Finansijer KINESTAS MACHINES DOO
Početak realizacije 08.04.2021.

Optimizacija konstrukcije energetskih uljnih transformatora u cilju povecavanje efikasnosti hladjenja, ustede materijala i smanjenja proizvodnih troskova

Optimizacija konstrukcije energetskih uljnih transformatora u cilju povecavanje efikasnosti hladjenja, ustede materijala i smanjenja proizvodnih troskova

Tip projekta Inovacioni fond - Vaučeri
Rukovodilac prof. dr Zoran Radaković
Finansijer COMEL TRANSFORMATORI d.o.o. Beograd-Ripanj
Početak realizacije 08.04.2021.

Domace donacije - H-Bridges tim studenata

Domace donacije - H-Bridges tim studenata

Tip projekta Domaće donacije
Rukovodilac prof. dr Kosta Jovanović
Finansijer PREDUZEĆE ZA MERENJE,REGULACIJU,INŽENJERING I SERVIS MERIS D.O.O.
Početak realizacije 06.04.2021.

Modifying institutions by developing gender equality plans MINDtheGEPs

Modifying institutions by developing gender equality plans MINDtheGEPs

Tip projekta HORIZON 2020/ Horizon 2020 cascading
Rukovodilac prof. dr Kosta Jovanović
Finansijer INIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO
Početak realizacije 09.03.2021.

Modelovanje grešaka prilikom upisa u DNK koristeći trehnike mašinskog učenja

Modelovanje grešaka prilikom upisa u DNK koristeći trehnike mašinskog učenja- MEDSMALT, evid br 6434155

Tip projekta Fond za nauku - Saradnja sa dijasporom
Rukovodilac prof. dr Zaharije Radivojević
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 24.01.2021.

Razvoj kvantnih kaskadnih lasera visokih performansi u srednjoj infracrvenoj/terahercnoj oblasti spektra za napredne primene

Razvoj kvantnih kaskadnih lasera visokih performansi u srednjoj infracrvenoj/terahercnoj oblasti spektra za napredne primene - DEMETRA, EVID BR. 6436915

Tip projekta Fond za nauku - Saradnja sa dijasporom
Rukovodilac prof. dr Jelena Radovanović
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 24.02.2021.

Interativni algoritmi dekodovanja bazirani na mašinskom učenju

Interativni algoritmi dekodovanja bazirani na mašinskom učenju - LIDA- evidenc. broj 6462951

Tip projekta Fond za nauku - Saradnja sa dijasporom
Rukovodilac prof. dr Predrag Ivaniš
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 24.02.2021.

Sudska vestacenja za VIsi sud u Beogradu

Sudska vestacenja za VIsi sud u Beogradu

Tip projekta Veštačenja
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer VIŠI SUD U BEOGRADU
Početak realizacije 27.01.2021.

Podešavanje parametara i puštanje u rad višemotornog pogona bagera Eš 6/45

Podešavanje parametara i puštanje u rad višemotornog pogona bagera Eš 6/45

Tip projekta Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer EMP INŽENJERING 2016 D.O.O.
Početak realizacije 25.01.2021.

Izrada Vazduhoplovne studije za dalekovod DV 110 kV br 1144B TE Kostolac - TS Smederevo 3, uvodjenje u u TS Pozarevac 2

Izrada Vazduhoplovne studije za dalekovod DV 110 kV br 1144B TE Kostolac - TS Smederevo 3, uvodjenje u u TS Pozarevac 2

Tip projekta Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer KODAR ENERGOMONTAZA DOO BEOGRAD
Početak realizacije 25.01.2021.