Navigacija

Projekti

TEMPUS projekti

Kompresivno odabiranje i grafovi u analizi nestacionarnih signala -Bilateralna saradnja sa Crnog Gorom

Kompresivno odabiranje i grafovi u analizi nestacionarnih signala -Bilateralna saradnja sa Crnog Gorom

Tip projekta Ostali međunarodni naučnoistraživački projekti
Rukovodilac prof. dr Milan Ponjavić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 21.03.2019.

Nestacionarni signali u automatici i digitalnim sistemima- Bilateralna saradnja sa Crnog Gorom

Nestacionarni signali u automatici i digitalnim sistemima- Bilateralna saradnja sa Crnog Gorom

Tip projekta Ostali međunarodni naučnoistraživački projekti
Rukovodilac prof. dr Tomislav Šekara
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 21.03.2019.

Distribuirano mrezno upravljanje i njegova primena u pametnoj mrezi-Bilateralna saradnja sa Narodnom Republikom Kinom

Distribuirano mrezno upravljanje i njegova primena u pametnoj mrezi-Bilateralna saradnja sa Narodnom Republikom Kinom

Tip projekta Ostali međunarodni naučnoistraživački projekti
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Rakić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 18.03.2019.

Uredjaj za detekciju stanja i otkaza na rotacionim masinama na bazi akustickih signala - E!13084 FASTER program EUREKA

Uredjaj za detekciju stanja i otkaza na rotacionim masinama na bazi akustickih signala - E!13084 FASTER program EUREKA

Tip projekta EUREKA
Rukovodilac prof. dr Željko Đurović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 07.03.2019.

EMERALD- ElectroMagnetic imaging for a novel genEration of medicAL Devices

EMERALD- ElectroMagnetic imaging for a novel genEration of medicAL Devices

Tip projekta Ostali međunarodni naučnoistraživački projekti
Rukovodilac prof. dr Marija Stevanović
Finansijer "WIPL-D" D.O.O. PREDUZEĆE ZA SOFTVER, KONSALTING I DIZAJN
Početak realizacije 07.02.2019.

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Tip projekta Međunarodne donacije
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UJEDINJENE NACIJE PROGRAM ZA RAZVOJ
Početak realizacije 04.02.2019.

Pruzanje intelektualnih usluga iz oblasti unapredjenja IKT funkcije u delu upravljanja i automatizacije IKT sistema EPS Distribucije Beograd

Pruzanje intelektualnih usluga iz oblasti unapredjenja IKT funkcije u delu upravljanja i automatizacije IKT sistema EPS Distribucije Beograd

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer EPS Distribucija d.o.o Beograd
Početak realizacije 30.01.2019.

Informacioni sistem za finansijsko materijalno knjigovodstvo Saobracajnog fakulteta u Beogradu

Informacioni sistem za finansijsko materijalno knjigovodstvo Saobracajnog fakulteta u Beogradu

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU SAOBRAĆAJNI FAKULTET
Početak realizacije 18.12.2018.

VESTACENJE-predmet br.12 P-3634/2015

VESTACENJE-predmet br.12 P-3634/2015

Tip projekta Veštačenja
Rukovodilac prof. dr Miomir Kostić
Finansijer "PRIVREDNI SUD U BEOGRADU"
Početak realizacije 19.12.2018.

DIH 2- A Pan European Network of Robotics DIHs for Agile Production

DIH 2- A Pan European Network of Robotics DIHs for Agile Production

Tip projekta HORIZON 2020/ Horizon 2020 cascading
Rukovodilac doc. dr Kosta Jovanović
Finansijer TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT Oy (VTT)
Početak realizacije 12.12.2018.

Prodaja udzbenika iz fizike 1

Prodaja udzbenika iz fizike 1

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Jovan Cvetić
Finansijer "AKADEMSKA MISAO" D.O.O. DRUŠTVO ZA IZDAVAŠTVO, DIZAJN I MARKETING
Početak realizacije 12.12.2018.

Softverski sistem za azuriranje geoprostornih podataka katastra nepokretnosti Srbije za podrsku popisa stanovnistva 2021.god

Softverski sistem za azuriranje geoprostornih podataka katastra nepokretnosti Srbije za podrsku popisa stanovnistva 2021.god

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Miroslav Bojović
Finansijer REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU
Početak realizacije 12.12.2018.

DIH-HERO:Digital Innovation Hubs in Healthcare Robotics

DIH-HERO:Digital Innovation Hubs in Healthcare Robotics

Tip projekta HORIZON 2020/ Horizon 2020 cascading
Rukovodilac doc. dr Kosta Jovanović
Finansijer UNIVERSITY OF TWENTE
Početak realizacije 12.12.2018.

Inovativni pristupi ucenju u razvoju softverski projektovane instrumentacije i njena primena u sistemima koji rade u realnom vremenu

Inovativni pristupi ucenju u razvoju softverski projektovane instrumentacije i njena primena u sistemima koji rade u realnom vremenu

Tip projekta ERAZMUS + K2
Rukovodilac doc. dr Milica Janković
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU
Početak realizacije 29.11.2018.

Konsultantske usluge za obavljanje revizije sistema informacionih tehnologija

Konsultantske usluge za obavljanje revizije sistema informacionih tehnologija

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac prof. dr Miloš Cvetanović
Finansijer AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA
Početak realizacije 29.11.2018.

Izrada, instalacija i odrzavanje informacionog sistema za rad Ekonomskog fakulteta u Subotici

Izrada, instalacija i odrzavanje informacionog sistema za rad Ekonomskog fakulteta u Subotici

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI UNIVERZITET U NOVOM SADU
Početak realizacije 28.11.2018.

Informacione tehnologije i savremeno poslovanje (EDITE)

Informacione tehnologije i savremeno poslovanje (EDITE)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac prof. dr Miloš Cvetanović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 28.11.2018.

Mapiranje izvora toksicnih, mutagenih i kancerogenih isparljivih organskih jedinjenja na teritoriji grada Beograda

Mapiranje izvora toksicnih, mutagenih i kancerogenih isparljivih organskih jedinjenja na teritoriji grada Beograda

Tip projekta Projekti-Zeleni fond
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Početak realizacije 27.11.2018.

Stvaranje uslova za poboljsanje kvaliteta zivotne sredine u zgradama u domenu zastite od buke

Stvaranje uslova za poboljsanje kvaliteta zivotne sredine u zgradama u domenu zastite od buke

Tip projekta Projekti-Zeleni fond
Rukovodilac prof. dr Miomir Mijić
Finansijer MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Početak realizacije 19.11.2018.

Studija izvodljivosti implementacije nacionalne mreze za kontinuiranu i automatizovano pracenje znacajnih parametara iz domena zastite zivotne sredine

Studija izvodljivosti implementacije nacionalne mreze za kontinuiranu i automatizovano pracenje znacajnih parametara iz domena zastite zivotne sredine

Tip projekta Projekti-Zeleni fond
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Početak realizacije 19.11.2018.

VESTACENJE-PRIVREDNI SUD UZICE

VESTACENJE-PRIVREDNI SUD UZICE

Tip projekta Veštačenja
Rukovodilac prof. dr Zoran Lazarević
Finansijer PRIVREDNI SUD U UŽICU
Početak realizacije 13.11.2018.

Pruzanje intelektualnih usluga iz oblasti unapredjenja IKT funkcije u delu upravljanja i automatizacije IKT sistema EPS Distribucije Beograd

Pruzanje intelektualnih usluga iz oblasti unapredjenja IKT funkcije u delu upravljanja i automatizacije IKT sistema EPS Distribucije Beograd

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Željko Đurović
Finansijer EPS Distribucija d.o.o Beograd
Početak realizacije 13.11.2018.

Laboratorijska platforma za primenu naprednih algoritama upravljanja u savremenim elektromotornim pogonima (LPUPE)

Laboratorijska platforma za primenu naprednih algoritama upravljanja u savremenim elektromotornim pogonima (LPUPE)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac doc. dr Leposava Ristić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 13.11.2018.

Tehnicke vestine inteligencije i masinskog ucenja kao podrska sistemima za odlucivanja (VIMUS)

Tehnicke vestine inteligencije i masinskog ucenja kao podrska sistemima za odlucivanja (VIMUS)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac prof. dr Željko Đurović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 13.11.2018.

Uvodjenje predmenta Masinsko Ucenje na modulu Signali i sistemi master studija Elektrotehnickog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Uvodjenje predmenta Masinsko Ucenje na modulu Signali i sistemi master studija Elektrotehnickog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac doc. dr Predrag Tadić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 13.11.2018.