Navigacija

Projekti

TEMPUS projekti

Softverski modul kompjuterske vizije

Softverski modul kompjuterske vizije

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer ATOMS AND BITS D.O.O.
Početak realizacije 05.03.2018.

Analiza i merenje S 11 parametra na radaru u frekvencijskom opsegu 9-9.6 GHz

Analiza i merenje S 11 parametra na radaru u frekvencijskom opsegu 9-9.6 GHz

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer MTT AERO C&RT D.O.O.
Početak realizacije 05.03.2018.

Izrada dokumentacije elektricnih instalacija BOV M16 Milos

Izrada dokumentacije elektricnih instalacija BOV M16 Milos

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer BORBENI SLOŽENI SISTEMI D.O.O.
Početak realizacije 28.02.2018.

Strucno misljenje o dimenzionisanju komponenti elektromotornog pogona

Strucno misljenje o dimenzionisanju komponenti elektromotornog pogona

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 27.02.2018.

Information Security Services Education in Serbia

Information Security Services Education in Serbia

Tip projekta ERAZMUS + K2
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU
Početak realizacije 14.02.2018.

BENEFIT-Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs

BENEFIT-Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs

Tip projekta ERAZMUS + K2
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU
Početak realizacije 14.02.2018.

OBUKA ZAPOSLENIH U SEKTORU UISS

OBUKA ZAPOSLENIH U SEKTORU UISS

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Finansijer "PUTEVI SRBIJE" JP
Početak realizacije 02.02.2018.

Projekat za gradjevinsku dozvolu vetroparka Kostolac

Projekat za gradjevinsku dozvolu vetroparka Kostolac

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 27.12.2017.

Izrada Projekta implementacije reaktivnih i proaktivnih usluga CERT RMRO

Izrada Projekta implementacije reaktivnih i proaktivnih usluga CERT RMRO

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Finansijer UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 22.12.2017.

PROGRAMIRANJE HARDVERSKIH SISTEMA I APLIKACIJA

PROGRAMIRANJE HARDVERSKIH SISTEMA I APLIKACIJA

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 22.12.2017.

FUNDAMENTALNI PREDMETI ZA IKT INFRASTRUKTURU

FUNDAMENTALNI PREDMETI ZA IKT INFRASTRUKTURU

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 22.12.2017.

UNAPREDJENJE NASTAVE NA PREDMETIMA IZ OBLASTI RACUNARSKIH MREZA I ZASTITE PODATAKA

UNAPREDJENJE NASTAVE NA PREDMETIMA IZ OBLASTI RACUNARSKIH MREZA I ZASTITE PODATAKA

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 22.12.2017.

UNAR-UNAPREDJENJE NASTAVE IZ ARHITEKTURE RACUNARA

UNAR-UNAPREDJENJE NASTAVE IZ ARHITEKTURE RACUNARA

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 22.12.2017.

PREDMETI IZ OBLASTI INTEGRALNE OBRADE VELIKOG SKUPA PODATAKA U OKVIRU MASTER STUDIJA SOFTVERSKOG INZENJERSTVA

PREDMETI IZ OBLASTI INTEGRALNE OBRADE VELIKOG SKUPA PODATAKA U OKVIRU MASTER STUDIJA SOFTVERSKOG INZENJERSTVA

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 21.12.2017.

PRIMENA IT U MERENJU I KONTROLI BUKE

PRIMENA IT U MERENJU I KONTROLI BUKE

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 21.12.2017.

INOVIRANJE PREDMETA PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA, TEORIJA INFORMACIJA I KODOVI U TELEKOMUNIKACIJAMA I STATISTICKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA

INOVIRANJE PREDMETA PRINCIPI MODERNIH TELEKOMUNIKACIJA, TEORIJA INFORMACIJA I KODOVI U TELEKOMUNIKACIJAMA I STATISTICKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 21.12.2017.

PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA ZA MODERNIZACIJU INDUSTRIJSKIH SISTEMA

PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA ZA MODERNIZACIJU INDUSTRIJSKIH SISTEMA

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 21.12.2017.

VEB-BAZIRANA PLATFORMA ZA PRAKTICNU NASTAVU OPERATIVNIH SISTEMA-PROGRAMSKI JEZIK PICO C++

VEB-BAZIRANA PLATFORMA ZA PRAKTICNU NASTAVU OPERATIVNIH SISTEMA-PROGRAMSKI JEZIK PICO C++

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 21.12.2017.

Strucna analiza strujnog elektricnog kola napajanja podnih konvektora-vestacenje

Strucna analiza strujnog elektricnog kola napajanja podnih konvektora-vestacenje

Tip projekta Veštačenja
Finansijer LINDAB D.O.O.
Početak realizacije 01.12.2017.

Verifikacija stepena ustede realizovanog posle rekonstrukcije i racionalizacije javnog osvetljenja u opstini Topola

Verifikacija stepena ustede realizovanog posle rekonstrukcije i racionalizacije javnog osvetljenja u opstini Topola

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer JKSP TOPOLA
Početak realizacije 01.11.2017.

Tehnicka kontrola Projekta za gradjevinsku dozvolu sanacije/rekonstrukcije viseceg mosta na Zapadnoj Moravi u Trsteniku

Tehnicka kontrola Projekta za gradjevinsku dozvolu sanacije/rekonstrukcije viseceg mosta na Zapadnoj Moravi u Trsteniku

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEĆE KOMSTAN
Početak realizacije 31.10.2017.

Izrada TD i revitalizacija mosnog krana 125/20 t u HE Bistrica

Izrada TD i revitalizacija mosnog krana 125/20 t u HE Bistrica

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 18.08.2017.

Ispitivanje uzoraka kvara nastalog na 110 kV kablu

Ispitivanje uzoraka kvara nastalog na 110 kV kablu

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer ELEKTROIZGRADNJA D.O.O.
Početak realizacije 14.07.2017.

Studija izvodljivosti formiranja nacionalne laboratorije R & TT opreme

Studija izvodljivosti formiranja nacionalne laboratorije R & TT opreme

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE- RATEL
Početak realizacije 10.07.2017.

Istrazivacka transformatorska termicka merenja na eksperimentalnom sudu u Tamini fabrici

Istrazivacka transformatorska termicka merenja na eksperimentalnom sudu u Tamini fabrici

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Finansijer TAMINI TRANSFORMATORI SRI
Početak realizacije 07.06.2017.