Navigacija

Projekti

TEMPUS projekti

Reconfigurable robot work cell for fast set-up of automated assembly processes in SMEs-ReconCell

Reconfigurable robot work cell for fast set-up of automated assembly processes in SMEs-ReconCell

Tip projekta Ostali međunarodni naučnoistraživački projekti
Finansijer UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK
Početak realizacije 21.09.2018.

Projekat za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija sistema daljinskog upravljanja trafo stanicama u Bgd-u PD " Elektrodistribucija Beograd "

Projekat za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija sistema daljinskog upravljanja trafo stanicama u Bgd-u PD " Elektrodistribucija Beograd "

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Finansijer "TELEGROUP" doo
Početak realizacije 12.09.2018.

Donacije za PSSOH konferenciju

Donacije za PSSOH konferenciju

Tip projekta Međunarodne donacije
Finansijer NERVteh,reziskave in razvoj d.o.o.
Početak realizacije 11.09.2018.

Softverski sistem za efikasnu neposrednu komunikaciju sa potrosacima

Softverski sistem za efikasnu neposrednu komunikaciju sa potrosacima

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer KOREN CONSULTING D.O.O.
Početak realizacije 03.09.2018.

Dizajn, procena performansi i analiza kompleksnosti zastitnih kodova za kanale sa paketnim brisanjem

Dizajn, procena performansi i analiza kompleksnosti zastitnih kodova za kanale sa paketnim brisanjem

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Finansijer SANS R&D, LLC
Početak realizacije 31.07.2018.

Izrada audio sistema Spomen-hrama Sv.Save na Vracaru

Izrada audio sistema Spomen-hrama Sv.Save na Vracaru

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA-SINOD ARHIJEREJSKOG SINODA
Početak realizacije 31.07.2018.

Sistem za pracenje aktivnosti i rada na projektu

Sistem za pracenje aktivnosti i rada na projektu

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer LAVACON D.O.O.
Početak realizacije 11.07.2018.

Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama

Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama

Tip projekta Nauka – osnovno istraživanje
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 11.07.2018.

Ekspertski sistem za ekoloski prihvatljivu dijagnostiku stanja pritiska gasa u klima uredjajima tipa split sistem

Ekspertski sistem za ekoloski prihvatljivu dijagnostiku stanja pritiska gasa u klima uredjajima tipa split sistem

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer "AVALON PARTNERS" D.O.O.
Početak realizacije 29.06.2018.

Analiza uslova izvodljivosti fotonaponskog panela u sklopu stovarista "Miladinovci"

Analiza uslova izvodljivosti fotonaponskog panela u sklopu stovarista "Miladinovci"

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer "MAKPETROL" D.O.O.
Početak realizacije 14.06.2018.

Projekat povezivanja upravljacke opreme na semaforizovanim raskrsnicama sa Centrom za upravljanje saobracajem putem 3G/4G mreze mobilne telefonije

Tip projekta Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Finansijer GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Početak realizacije 13.06.2018.

Pruzanje konsultantskih usluga na ispitivanjima revitalizovanih generatora HE Djerdap 1

Pruzanje konsultantskih usluga na ispitivanjima revitalizovanih generatora HE Djerdap 1

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 06.06.2018.

Analiza i verifikacija algoritama estimacije momenta u uređaju za dinamičku analizu elektromotornih pogona za primenu prediktivne metode održavanja industrijskih postrojenja i komunalnih sistema

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer NAVITAS LABS D.O.O.
Početak realizacije 01.06.2018.

FPGA implementacija basedband procesora radara

FPGA implementacija basedband procesora radara

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer NOVELIC D.O.O.
Početak realizacije 30.05.2018.

Analiza tranzijentnih prenapona prilikom pojave zemljospoja u 35 kV mrezi vetroelektrane Čibuk

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer ELNOS BL D.O.O. Beograd
Početak realizacije 28.05.2018.

Akusticki konsalting za projekat rekonstrukcije pozorista "Bosko Buha"

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer "SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP" DOO
Početak realizacije 11.05.2018.

Softverski modul kompjuterske vizije

Softverski modul kompjuterske vizije

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer ATOMS AND BITS D.O.O.
Početak realizacije 05.03.2018.

Analiza i merenje S 11 parametra na radaru u frekvencijskom opsegu 9-9.6 GHz

Analiza i merenje S 11 parametra na radaru u frekvencijskom opsegu 9-9.6 GHz

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer MTT AERO C&RT D.O.O.
Početak realizacije 05.03.2018.

Izrada dokumentacije elektricnih instalacija BOV M16 Milos

Izrada dokumentacije elektricnih instalacija BOV M16 Milos

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Finansijer BORBENI SLOŽENI SISTEMI D.O.O.
Početak realizacije 28.02.2018.

Strucno misljenje o dimenzionisanju komponenti elektromotornog pogona

Strucno misljenje o dimenzionisanju komponenti elektromotornog pogona

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 27.02.2018.

Information Security Services Education in Serbia

Information Security Services Education in Serbia

Tip projekta ERAZMUS + K2
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU
Početak realizacije 14.02.2018.

BENEFIT-Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs

BENEFIT-Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs

Tip projekta ERAZMUS + K2
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU
Početak realizacije 14.02.2018.

OBUKA ZAPOSLENIH U SEKTORU UISS

OBUKA ZAPOSLENIH U SEKTORU UISS

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Finansijer "PUTEVI SRBIJE" JP
Početak realizacije 02.02.2018.

Projekat za gradjevinsku dozvolu vetroparka Kostolac

Projekat za gradjevinsku dozvolu vetroparka Kostolac

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 27.12.2017.

Izrada Projekta implementacije reaktivnih i proaktivnih usluga CERT RMRO

Izrada Projekta implementacije reaktivnih i proaktivnih usluga CERT RMRO

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Finansijer UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 22.12.2017.