Navigacija

Jasmina Uzelac

Finansijski knjigovođa
Odsek za materijalno - finansijsko poslovanje

Zgrada "Lola", kancelarija 908

011/3218-475
011/3370-146
Stručni naziv ekonomski tehničar