Navigacija

as. Kristina Džodić, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za elektroenergetske sisteme

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 76

011/3218-341
Stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Elektroenergetski sistemi
Datum izbora 1. februar 2019.

Predmeti

Bibliografija

Radovi sa međunarodnih konferencija

Free wind operation of wind turbine for permanent power system frequency support

Ž. Đurišić, K. Džodić, Đ. Lazović, N. Arsenijević, Free wind operation of wind turbine for permanent power system frequency support, WindEurope Summit 2019, Bilbao, Spain, 2019

Autori Željko Đurišić, Kristina Džodić, Đorđe Lazović i Nebojša Arsenijević
Godina 2019

Radovi sa domaćih konferencija

Uticaj naponskog odziva potrošnje na naponske prilike i efikasnost potrošnje u aktivnim distributivnim mrežama

Đ. Lazović, K. Džodić, Ž. Đurišić, Uticaj naponskog odziva potrošnje na naponske prilike i efikasnost potrošnje u aktivnim distributivnim mrežama, 18th International Symposium INFOTEH, Jahorina, BiH, 20-22 March, 2019

Autori Đorđe Lazović, Kristina Džodić i Željko Đurišić
Godina 2019

Analiza kapaciteta vetrpelektrana za ppdršku stabilnpsti EES-a

K. Džodić, Đ. Lazović, Ž. Đurišić, Analiza kapaciteta vetrpelektrana za ppdršku stabilnpsti EES-a, Savetovanje za velike električne mreže - CIGRE 2019, Vrnjačka Banja 2. – 6. jun, 2019

Autori Kristina Džodić, Đorđe Lazović i Željko Đurišić
Godina 2019

Određivanje skupa sinhronih fazorskih merenja za identifikaciju elektromehaničkih oscilacija

Đ. Lazović, K. DŽodić, J. Stojković, M. Koprivica, A. Tasić, P. Stefanov, Određivanje skupa sinhronih fazorskih merenja za identifikaciju elektromehaničkih oscilacija, 18. simpozijum: Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu, CIGRE Srbija, Zrenjanin, Srbija, Oct, 2018

Autori Đorđe Lazović, Kristina Džodić, Jelena Stojković, Milica Koprivica, Andrej Tasić i Predrag Stefanov
Godina 2018
Izdavač CIGRE Srbija

Primena sinhronizovanih fazorskih merenja u identifikaciji elektromehaničkih oscilacija

K. DŽodić, Đ. Lazović, J. Stojković, M. Koprivica, A. Tasić, P. Stefanov, Primena sinhronizovanih fazorskih merenja u identifikaciji elektromehaničkih oscilacija, 18. simpozijum: Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu, CIGRE Srbija, Zrenjanin, Srbija, Oct, 2018

Autori Kristina Džodić, Đorđe Lazović, Jelena Stojković, Milica Koprivica, Andrej Tasić i Predrag Stefanov
Godina 2018
Izdavač CIGRE Srbija

Upravljanje potrošnjom u pametnoj kući sa instaliranim PV sistemom

K. DŽodić, A. Lepović, Upravljanje potrošnjom u pametnoj kući sa instaliranim PV sistemom, INFOTEH-JAHORINA, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Jahorina, Bosna i Hercegovina, Mar, 2018

Autori Kristina Džodić i Ana Lepović
Godina 2018
Izdavač Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
ISSN/ISBN 978-99976-710-0-4

Optimalan raspored rada uređaja u kući koja se napaja iz fotonaponskog sistema

K. DŽodić, Optimalan raspored rada uređaja u kući koja se napaja iz fotonaponskog sistema, 17th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Jahorina, Bosna i Hercegovina, Mar, 2018

Autori Kristina Džodić
Godina 2018
Izdavač Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

Projekti

Inteligentne energetske mreže

Tip projekta Nauka – interdisciplinarno istraživanje
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 10.03.2011.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 02.09.2020.

Razvoj dijagnosticnog modula za efikasno upravljanje transformatorom

Razvoj dijagnosticnog modula za efikasno upravljanje transformatorom

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac doc. dr Mileta Žarković
Finansijer "COMEL" D.O.O. Beograd
Početak realizacije 16.10.2019.

Preliminarna analiza mogućnosti korišćenja proizvodnih jedinica planiranih po NERP za Opt-Out, za pružanje pomoćne usluge regulacije napona

Preliminarna analiza mogućnosti korišćenja proizvodnih jedinica planiranih po NERP za Opt-Out, za pružanje pomoćne usluge regulacije napona

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Zoran Stojanović
Finansijer ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO DRUŠTVO U MEŠOVITOJ SVOJINI
Početak realizacije 21.09.2020.

Ekspertski sistem za ekoloski prihvatljivu dijagnostiku stanja pritiska gasa u klima uredjajima tipa split sistem

Ekspertski sistem za ekoloski prihvatljivu dijagnostiku stanja pritiska gasa u klima uredjajima tipa split sistem

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer "AVALON PARTNERS" D.O.O.
Početak realizacije 29.06.2018.

Inteligentne energetske mreže-NASTAVAK

Inteligentne energetske mreže-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Unapredjenje koriscenja informacionih tehnologija (IT) i prakticnih vestina u nastavi iz obnovljivih izovora energije (OIE)

Unapredjenje koriscenja informacionih tehnologija (IT) i prakticnih vestina u nastavi iz obnovljivih izovora energije (OIE)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 14.10.2019.