Navigacija

Predrag Tepavčević, dipl. inž. el.

Laboratorijski inženjer
Katedra za elektroenergetske sisteme

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 16a

011/3218-402
Stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike

Bibliografija

Radovi u časopisima van SCI liste

Estimacija opterećenja u distributivnim mrežama na bazi raspoloživih merenja

N. Rajaković, N. Arsenijević, A. Savić, P. Tepavčević, Estimacija opterećenja u distributivnim mrežama na bazi raspoloživih merenja, ELEKTROPRIVREDA, pp. 43 - 48, Jan, 1996

Autori Nikola Rajaković, N. Arsenijević, Aleksandar Savić i Predrag Tepavčević
Godina 1996
Časopis ELEKTROPRIVREDA
Strana od 43
Strana do 48

Radovi sa domaćih konferencija

Primena tehnike estimacije stanja bazirane na metodi najmanjih kvadrata u distributivnim sistemima

N. Rajaković, A. Savić, P. Tepavčević, N. Arsenijević, Primena tehnike estimacije stanja bazirane na metodi najmanjih kvadrata u distributivnim sistemima, XLI Etran, Zlatibor, 1997

Autori Nikola Rajaković, Aleksandar Savić, Predrag Tepavčević i N. Arsenijević
Godina 1997

Estimacija opterećenja u distributivnim mrežama na bazi raspoloživih merenja

N. Rajaković, N. Arsenijević, A. Savić, P. Tepavčević, Estimacija opterećenja u distributivnim mrežama na bazi raspoloživih merenja, YUKO CIGRE Studijski komitet 31 - Distributivne mreže, Aranđelovac, 1996

Autori Nikola Rajaković, N. Arsenijević, Aleksandar Savić i Predrag Tepavčević
Godina 1996

Ostali radovi

Mobilni hibridni vetar – solar sistem

N. Rajaković, I. Babić, P. Tepavčević, Mobilni hibridni vetar – solar sistem, Implementacija je izbršena na području grada Beograda (tri primene)., Dec, 2008

Autori Nikola Rajaković, Iva Batić i Predrag Tepavčević
Godina 2008

Projekti

Inteligentne energetske mreže

Tip projekta Nauka – interdisciplinarno istraživanje
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 10.03.2011.

Izrada dela Glavnog projekta rekonstrukcije sistema zaštite i upravljanja elektroenergetskih postrojenja TE " Kolubara A"

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac mr Goran Đukić, dipl. inž. el.
Finansijer ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO DRUŠTVO U MEŠOVITOJ SVOJINI
Početak realizacije 26.06.2008.