Navigacija

Upis na osnovne akademske studije

Prijemni ispit za upis na ETF je prva prepreka koja se postavlja pred buduće studente. Ako vas interesuje elektrotehnika i računarstvo, imate jakih sklonosti ka matematici i fizici i ako ste bili uspešni u srednjoj školi onda je ETF fakultet za vas.

Ko sve može da se upiše na ETF?

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu da konkurišu svi koji imaju završenu četvorogodišnju srednju školu. Svi obrazovni profili su prohodni za upis na Elektrotehnički fakultet. Uslove pod kojima se mogu upisati državljani Republike Srbije, pripadnici srpske manjine iz susednih zemalja i strani državljani propisuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

Kada se vrši prijavljivanje?

Prijavljivanje se vrši po objavljivanju Konkursa za upis na fakultete koji objavljuje Univerzitet u Beogradu. Uobičajeno je da se dokumenta predaju krajem juna, a prijemni ispit se obavlja u poslednjoj nedelji juna ili prvoj nedelji jula meseca. Ukoliko ima nepopunjenih mesta dopunski upis se organizuje početkom septembra.

Koliko studenata se prima na prvu godinu osnovnih studija?

Poslednjih nekoliko godina Elektrotehnički fakulet je upisivao 400 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 100 samofinansirajućih studenata na na studijski program Elektrotehnika i računarstvo, kao i 20 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 80 samofinansirajućih studenata na studijski program Softversko inženjerstvo. Na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo izbor jednog od šest modula, odseka,  vrši se posle prve godine studija. Na studijskom programu Softversko inženjerstvo nema modula niti smerova; program je jedinstven. Za svaki konkurs Ministarstvo prosvete Republike Srbije daje saglasnost na broj budžetskih i samofinansirajućih mesta koji se objavljuje u konkursu.

Koja je procedura upisa?

Postupak podnošenja dokumenata, održavanja prijemnog ispita i samog upisa detaljno su opisani na sajtu fakulteta kao i u Informatoru. Predaja dokumenata traje tri dana. Svi kandidati polažu prijemni ispit iz matematike ili fizike ili iz oba predmeta, izuzev ukoliko posebnom odlukom nisu oslobođeni polaganja istih (poseban uspeh na republičkim i saveznim takmičenjima u trećem ili četvrtom razredu srednje škole iz date oblasti). Prvog dana se održava ispit iz matematike, a drugog dana ispit iz fizike. Po objavljivanju rezultata ispita, formiraju se rang-liste po kojima se vrši upis zainteresovanih kandidata.

Koje su opcije prilikom upisa?

Kandidati mogu konkurisati istovremeno na više studijskih programa ukoliko se organizuje zajednički prijemni ispit i u tom slučaju se rangiraju na više rang-lista, ako za to ispunjavaju propisane uslove. Prilikom prijavljivanja kandidati se opredeljuju na koji studijski program žele da se upišu. Kandidati koji konkurišu na ETF-u konkurišu istovremeno za oba studijska programa,pod uslovom da polažu odgovarajući, isti, prijemni ispit. Opredeljuju se za jedan studijski program, kao prvu želju, i ako na njemu dobiju budžetsko mesto neće se naći na listi drugog studijskog programa.

Prijemni ispiti?

Od školske 2004/05 za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu polaže se prijemni ispit na dva načina. Za upis na studijski program Elektrotehnika i računarstvo koji ima zajedničku prvu godinu studija za sve module:

  1. Polaže se prijemni ispit iz oba predmeta (matematika i fizika) a uzima se u obzir bolji rezultat u računanju ukupnog broja bodova. Ispit iz oba predmeta se podjednako boduje.
  2. Bira se i polaže prijemni ispit iz jednog predmeta, matematike ili fizike.
  3. Priznaje se položen prijemni ispit iz matematike ili fizike sa punim brojem osvojenih bodova ukoliko je  kandidat osvojio jednu od prve tri nagrade na republičkom, saveznom ili međunarodnom takmičenju iz ovih oblasti, kao učenik trećeg ili četvrtog razreda. Priznaju se samo republička takmičenja u organizaciji Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Od osvojenih bodova na prijemnom ispitu iz fizike priznaje se 30% za ocenu na ispitu iz predmeta Fizika I i Fizika II na prvoj godini studija ETF-a u narednoj školskoj godini.

Za upis na studijski program Softversko inženjerstvo:

  1. Polaže se prijemni ispit iz matematike.
  2. Priznaje se položen prijemni ispit sa punim brojem osvojenih bodova ukoliko je  kandidat osvojio jednu od prve tri nagrade na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz oblasti  matematike ili informatike, kao učenik trećeg ili četvrtog razreda. Priznaju se samo republička takmičenja u organizaciji Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Kandidati koji polažu prijemni ispit samo iz Fizike nalaze se samo na listi studijskog program Elektrotehnika i računarstvo.

Kandidati koji polažu prijemni ispit iz matematike, ili su konkurisali sa nagradom iz matematike, mogu se naći na listama oba studijska programa. Kandidati se opredeljuju za jedan studijski program, kao prvu želju, i ako na njemu dobiju budžetsko mesto neće se naći na listi drugog studijskog programa.

Kandidati koji su konkurisali sa nagradom iz informatike, nagrada se vrednuje samo na listi studijskog program Softversko inženjerstvo.