Navigacija

as. ms Stefan Tubić, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 18

011/3218-456
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Računarska tehnika i informatika
Datum izbora 1. jul 2020.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi u časopisima sa SCI liste

Annotated functional decomposition

S. Tubić, M. Cvetanović, Z. Radivojević, S. Stojanović, Annotated functional decomposition, COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION, pp. 1 - 13, Jan, 2021

Autori Stefan Tubić, Miloš Cvetanović, Zaharije Radivojević i Saša Stojanović
Godina 2021
DOI 10.1002/cae.22394
Časopis COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION
Impakt faktor 0.856 (M22)
Strana od 1
Strana do 13

Radovi sa domaćih konferencija

Implementacija softvera za filtriranje neželjenih poruka upotrebom klasifikacionih algoritama

S. Tubić, M. Cvetanović, Z. Radivojević, S. Stojanović, Implementacija softvera za filtriranje neželjenih poruka upotrebom klasifikacionih algoritama, 61. konferencija "ETRAN 2017", pp. RT3.5-1 - RT3.5-7, Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Kladovo, Srbija, Jun, 2017

Autori Stefan Tubić, Miloš Cvetanović, Zaharije Radivojević i Saša Stojanović
Godina 2017
Izdavač Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku
ISSN/ISBN 978-86-7466-692-0
Strana od RT3.5-1
Strana do RT3.5-7

Realizacija algoritma A* u kompjuterskoj igri

S. Tubić, D. Drašković, Realizacija algoritma A* u kompjuterskoj igri, 59. konferencija "ETRAN 2015", Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero, Srbija, Jun, 2015

Autori Stefan Tubić i Dražen Drašković
Godina 2015
Izdavač Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku

Projekti

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer "SINGIDUNUM" UNIVERZITET
Početak realizacije 06.03.2009.

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza

Tip projekta Nauka – tehnološki razvoj
Rukovodilac prof. dr Miroslav Bojović
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 14.03.2011.

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Tip projekta Međunarodne donacije
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UJEDINJENE NACIJE PROGRAM ZA RAZVOJ
Početak realizacije 04.02.2019.

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Miroslav Bojović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Softversko inzenjerstvo i nove tehnologije u racunarstvu (SINTRA)

Softversko inzenjerstvo i nove tehnologije u racunarstvu (SINTRA)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac doc. dr Dražen Drašković
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 14.10.2019.