Navigacija

as. ms Stefan Tubić, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 18

011/3218-456
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Računarska tehnika i informatika
Datum izbora 25. april 2017.

Predmeti

Bibliografija

Radovi sa domaćih konferencija

Implementacija softvera za filtriranje neželjenih poruka upotrebom klasifikacionih algoritama

S. Tubić, M. Cvetanović, Z. Radivojević, S. Stojanović, Implementacija softvera za filtriranje neželjenih poruka upotrebom klasifikacionih algoritama, 61. konferencija "ETRAN 2017", pp. RT3.5-1 - RT3.5-7, Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Kladovo, Srbija, Jun, 2017

Autori Stefan Tubić, Miloš Cvetanović, Zaharije Radivojević i Saša Stojanović
Godina 2017
Izdavač Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku
ISSN/ISBN 978-86-7466-692-0
Strana od RT3.5-1
Strana do RT3.5-7

Realizacija algoritma A* u kompjuterskoj igri

S. Tubić, D. Drašković, Realizacija algoritma A* u kompjuterskoj igri, 59. konferencija "ETRAN 2015", Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero, Srbija, Jun, 2015

Autori Stefan Tubić i Dražen Drašković
Godina 2015
Izdavač Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku

Projekti

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza

Tip projekta Nauka – tehnološki razvoj
Rukovodilac prof. dr Miroslav Bojović
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 14.03.2011.

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer "SINGIDUNUM" UNIVERZITET
Početak realizacije 06.03.2009.

UNAPREDJENJE NASTAVE NA PREDMETIMA IZ OBLASTI RACUNARSKIH MREZA I ZASTITE PODATAKA

UNAPREDJENJE NASTAVE NA PREDMETIMA IZ OBLASTI RACUNARSKIH MREZA I ZASTITE PODATAKA

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac prof. dr Pavle Vuletić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 22.12.2017.

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Tip projekta Međunarodne donacije
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UJEDINJENE NACIJE PROGRAM ZA RAZVOJ
Početak realizacije 04.02.2019.