Navigacija

Katedra za opšte obrazovanje

Pri katedri za opšte obrazovanje studenti izučavaju sledeće predmete:

  • ekonomiju
  • sociologiju
  • organizaciju rada
  • strane jezike (engleski, nemački, francuski, ruski)

Osoblje

Nastavnik stranog jezika