Navigacija

Centri fakulteta

Računski centar

Računski centar ETF-a je zadužen za obezbeđivanje računarskih resursa studentima i zaposlenim na ETF-u. Kao takav je od svog nastanka vodeća ustanova u zemlji u uvođenju novih tehnologija.

Inovacioni centar

Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu je organizacija u kojoj se na originalan i sistemski način primenjuju sopstveni i tuđi naučni rezultati i savremeni tehnološki procesi radi stvaranja inovacija, odnosno novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih u skladu sa potrebama tržišta.