Navigacija

doc. dr Miloš Ječmenica

Docent
Katedra za energetske pretvarače i pogone

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 26

011/3218-368
Stručni naziv doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo
Naučna oblast Energetski pretvarači i pogoni
Datum izbora 1. mart 2020.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi u časopisima sa SCI liste

Saturated VSD model of a six-phase induction machine

B. Brković, M. Ječmenica, E. Levi, Z. Lazarević, Saturated VSD model of a six-phase induction machine, IET ELECTRIC POWER APPLICATIONS, Vol. 14, No. 14, pp. 2762 - 2771, Dec, 2020

Autori Bogdan Brković, Miloš Ječmenica, Emil Levi i Zoran Lazarević
Godina 2020
DOI 10.1049/iet-epa.2020.0531
Časopis IET ELECTRIC POWER APPLICATIONS
Impakt faktor 3.051 (M22)
Volumen 14
Broj 14
Strana od 2762
Strana do 2771

Interplane cross-saturation in multiphase machines

M. Ječmenica, B. Brković, E. Levi, Z. Lazarević, Interplane cross-saturation in multiphase machines, IET ELECTRIC POWER APPLICATIONS, pp. 1 - 11, Jan, 2019

Autori Miloš Ječmenica, Bogdan Brković, Emil Levi i Zoran Lazarević
Godina 2019
DOI 10.1049/iet-epa.2018.5546
Časopis IET ELECTRIC POWER APPLICATIONS
Impakt faktor 3.051 (M22)
Strana od 1
Strana do 11

Online temperature monitoring of a grid connected induction motor

A. Albla, B. Brković, M. Ječmenica, Z. Lazarević, Online temperature monitoring of a grid connected induction motor, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS, Vol. 93, pp. 276 - 282, Dec, 2017

Autori Alaulddin Adel Hamoodi Albla, Bogdan Brković, Miloš Ječmenica i Zoran Lazarević
Godina 2017
DOI 10.1016/j.ijepes.2017.06.007
Časopis INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS
Impakt faktor 3.61 (M21)
Volumen 93
Strana od 276
Strana do 282

Radovi u časopisima van SCI liste

Poređenje mogućnosti konvencionalne metodologije i softvera CYMGRD pri projektovanju uzemljivača tipične distributivne transformatorske stanice

M. Ječmenica, J. Trifunović, M. Kostić, Poređenje mogućnosti konvencionalne metodologije i softvera CYMGRD pri projektovanju uzemljivača tipične distributivne transformatorske stanice, TEHNIKA - ELEKTROTEHNIKA, Vol. 71, No. 1, pp. 89 - 96, Jan, 2016

Autori Miloš Ječmenica, Jovan Trifunović i Miomir Kostić
Godina 2016
DOI 10.5937/tehnika1601089J
Časopis TEHNIKA - ELEKTROTEHNIKA
Volumen 71
Broj 1
Strana od 89
Strana do 96

Radovi sa međunarodnih konferencija

Estimation of Deep - Bar Induction Motor Rotor Parameters Using Heuristic Methods of Optimization

M. Ječmenica, D. Šošić, M. Terzić, Estimation of Deep - Bar Induction Motor Rotor Parameters Using Heuristic Methods of Optimization, The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Med Power 2106, Belgrade, Serbia, Nov, 2016

Autori Miloš Ječmenica, Darko Šošić i Mladen Terzić
Godina 2016

Radovi sa domaćih konferencija

Prošireni model šestofazne asinhrone mašine

S. Stanišić, B. Brković, M. Ječmenica, Z. Lazarević, Prošireni model šestofazne asinhrone mašine, XVIII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2019, Jahorina, Mar, 2019

Autori Stevan Stanišić, Bogdan Brković, Miloš Ječmenica i Zoran Lazarević
Godina 2019

Modelovanje šestofaznih električnih mašina uz uvažavanje zasićenja magnetskog kola

M. Ječmenica, B. Brković, E. Levi, Z. Lazarević, Modelovanje šestofaznih električnih mašina uz uvažavanje zasićenja magnetskog kola, 34. Savetovanje CIGRE Srbija, Vrnjačka Banja, Jun, 2019

Autori Miloš Ječmenica, Bogdan Brković, Emil Levi i Zoran Lazarević
Godina 2019
ISSN/ISBN 978-86-82317-77-7

Samopobudni asinhroni generator u radu na izolovanoj mreži

M. Ječmenica, B. Brković, Z. Lazarević, Samopobudni asinhroni generator u radu na izolovanoj mreži, XIII međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2014, pp. 270 - 275, Jahorina, Mar, 2014

Autori Miloš Ječmenica, Bogdan Brković i Zoran Lazarević
Godina 2014
ISSN/ISBN 978-99955-763-3-2
Strana od 270
Strana do 275

Projekti

Izrada tehnicke dokumentacije elektricnih instalacija i racunarskog upravljanja visenamenskog oklopnog borbenog vozila Lazar

Izrada tehnicke dokumentacije elektricnih instalacija i racunarskog upravljanja visenamenskog oklopnog borbenog vozila Lazar

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Goran Kvaščev
Finansijer BORBENI SLOŽENI SISTEMI D.O.O.
Početak realizacije 29.03.2019.

Izrada dokumentacije elektricnih instalacija BOV M16 Milos

Izrada dokumentacije elektricnih instalacija BOV M16 Milos

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Goran Kvaščev
Finansijer BORBENI SLOŽENI SISTEMI D.O.O.
Početak realizacije 28.02.2018.

Pruzanje konsultantskih usluga na ispitivanjima revitalizovanih generatora HE Djerdap 1

Pruzanje konsultantskih usluga na ispitivanjima revitalizovanih generatora HE Djerdap 1

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Zoran Lazarević
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 06.06.2018.

Analiza uslova izvodljivosti fotonaponskog panela u sklopu stovarista "Miladinovci"

Analiza uslova izvodljivosti fotonaponskog panela u sklopu stovarista "Miladinovci"

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer "MAKPETROL" D.O.O.
Početak realizacije 14.06.2018.

Primena savremenih metoda Fuzzy logike i Data Mining u dijagnostici i odrzavanju kljucne elektorenergetske opreme (energetskih transformatora i generatora)

Primena savremenih metoda Fuzzy logike i Data Mining u dijagnostici i odrzavanju kljucne elektorenergetske opreme (energetskih transformatora i generatora)

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac doc. dr Mileta Žarković
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 09.11.2018.

Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i elektrana bez aerozagađenja-NASTAVAK

Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i elektrana bez aerozagađenja-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Slobodan Vukosavić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Studija izvodljivosti prototipa generatora za visokobrzinske aplikacije

Studija izvodljivosti prototipa generatora za visokobrzinske aplikacije

Tip projekta Inovacioni fond - Vaučeri
Rukovodilac doc. dr Mladen Terzić
Finansijer Mechatronics Unmanned Systems& Technology Solutions d.o.o
Početak realizacije 25.11.2019.

Izrada eleborata za sanaciju statora generatora G2-HE Pirot

Izrada eleborata za sanaciju statora generatora G2-HE Pirot

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Zoran Lazarević
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 11.04.2017.

VESTACENJE-predmet br.12 P-3634/2015

VESTACENJE-predmet br.12 P-3634/2015

Tip projekta Veštačenja
Rukovodilac prof. dr Miomir Kostić
Finansijer "PRIVREDNI SUD U BEOGRADU"
Početak realizacije 19.12.2018.

Izrada glavnog projekta i oglednog primera za razvoj hibridnog napajanja za snabdevanje sistema za navodnjavanje poljoprivrednih useva

Izrada glavnog projekta i oglednog primera za razvoj hibridnog napajanja za snabdevanje sistema za navodnjavanje poljoprivrednih useva

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac doc. dr Mladen Terzić
Finansijer GREEN DAY DOO
Početak realizacije 23.10.2019.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 02.09.2020.