Навигација

ас. мс Никола Петровић, дипл. инж. ел. и рач.

Асистент
Катедра за електронику

Зграда техничких факултета, канцеларија 102г

Стручни назив мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Научна област Електроника
Датум избора 14. фебруар 2018.

Предмети

13Е032ОТС - Основи телекомуникација
13Е041УЕ - Увод у електронику
13Е042ЕЕ - Елементи електронике
13Е042ЕЕГ - Елементи електронике
13Е042ЕМ - Електрична мерења
13Е042ЛВОЕ - Лабораторијске вежбе из основа електронике
13Е042ОД - Основи дигиталне електронике
13Е042ОЕЛ - Основи електронике
13Е042ОЕФ - Основи електронике
13Е042СИС - Сигнали и системи
13Е043АЕЛ - Аналогна електроника
13Е043ЕЕ - Енергетска електроника
13Е043ЕМР - Електрична мерења
13Е043ЛВЕ1 - Лабораторијске вежбе из електронике 1
13Е043ЛВЕ2 - Лабораторијске вежбе из електронике 2
13Е043ЛЕ - Линеарна електроника
13Е043ОАЕР - Основи аналогне електронике
13Е043ОД - Основи дигиталне електронике
13Е043ПКЕ - Практикум - Компоненте и израда електронских кола
13Е043УПК - Увод у пројектовање интегрисаних кола
13Е044АМК - Анализа и моделовање електронских кола употребом VHDL-AMS језика
13Е044ЕМС - Електронски мерни системи
13Е044РФЕ - РФ електроника
13М041АИК - Аналогна интегрисана кола
13С041ОЕ - Основи електронике
13С042ОДЕ - Основи дигиталне електронике

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Lyapunov Characterization and Analysis of the Operating Modes of the AC-DC Ćuk Converter

N. Petrović, A. Lekić, D. Stipanović, Lyapunov Characterization and Analysis of the Operating Modes of the AC-DC Ćuk Converter, IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, Vol. 7, No. 2, pp. 1318 - 1328, 2019

Аутори Никола Петровић, Александра Лекић и Dušan Stipanović
Година 2019
DOI 10.1109/JESTPE.2018.2875015
Часопис IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics
Импакт фактор 5.177 (M21a)
Волумен 7
Број 2
Страна од 1318
Страна до 1328

Controlling the Ćuk Converter Using Polytopic Lyapunov Functions

A. Lekić, D. Stipanović, N. Petrović, Controlling the Ćuk Converter Using Polytopic Lyapunov Functions, IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS. II: EXPRESS BRIEFS, Vol. 65, No. 11, pp. 1678 - 1682, 2018

Аутори Александра Лекић, Dušan Stipanović и Никола Петровић
Година 2018
DOI 10.1109/TCSII.2017.2781621
Часопис IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS. II: EXPRESS BRIEFS
Импакт фактор 2.45 (M22)
Волумен 65
Број 11
Страна од 1678
Страна до 1682

Радови са међународних конференција

INVESTIGATION OF CHAOTIC BEHAVIOR IN CLAPP OSCILLATOR

I. Vasiljević, Н. Петровић, A. Lekić, INVESTIGATION OF CHAOTIC BEHAVIOR IN CLAPP OSCILLATOR, 5th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN 2018, pp. ELI2.5.1 - ELI2.5.4, Palić, Serbia, Jun, 2018

Аутори Ivana Vasiljević, Никола Петровић и Александра Лекић
Година 2018
ISSN/ISBN 978‐86‐7466‐752-1
Страна од ELI2.5.1
Страна до ELI2.5.4

CONTROLLING THE ĆUK CONVERTER USING PIECEWISE LINEAR LYAPUNOV FUNCTIONS

A. Lekić, D. Stipanović, N. Petrović, CONTROLLING THE ĆUK CONVERTER USING PIECEWISE LINEAR LYAPUNOV FUNCTIONS, XIX Savetovanje Energetska Elektronika Ee2017, pp. 1 - 5, Novi Sad, Srbija, Oct, 2017

Аутори Александра Лекић, Душан Стипановић и Никола Петровић
Година 2017
Страна од 1
Страна до 5

Радови са домаћих конференција

CMOS injekciono sinhronisani delitelj učestanosti sa 4 za 22GHz opseg učestanosti

D. Jevtić, M. Marinković, N. Petrović, R. Đurić, CMOS injekciono sinhronisani delitelj učestanosti sa 4 za 22GHz opseg učestanosti, 62. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, ETRAN 2018, pp. 246 - 249, Palić, Jun, 2018

Аутори Драгана Јевтић, Mioš Marinković, Никола Петровић и Радивоје Ђурић
Година 2018
ISSN/ISBN 978‐86‐7466‐752-1
Страна од 246
Страна до 249

Projektovanje mreže za prilagođenje širokopojasnog pojačavača snage sa minimalnom talasnošću P1dB u propusnom opsegu

N. Petrović, R. Đurić, J. Popović Božović, Projektovanje mreže za prilagođenje širokopojasnog pojačavača snage sa minimalnom talasnošću P1dB u propusnom opsegu, 62. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, ETRAN 2018, pp. 250 - 254, Palić, Jun, 2018

Аутори Никола Петровић, Радивоје Ђурић и Јелена Поповић Божовић
Година 2018
ISSN/ISBN 978‐86‐7466‐752-1
Страна од 250
Страна до 254

Пројекти

PROGRAMIRANJE HARDVERSKIH SISTEMA I APLIKACIJA

PROGRAMIRANJE HARDVERSKIH SISTEMA I APLIKACIJA

Тип пројекта Пројекти-Развој високог образовања
Руководилац проф. др Милан Поњавић
Финансијер МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације 22.12.2017.