Navigacija

as. ms Nikola Petrović, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za elektroniku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 102g

Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Elektronika
Datum izbora 14. februar 2021.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi u časopisima sa SCI liste

Lyapunov Characterization and Analysis of the Operating Modes of the AC-DC Ćuk Converter

N. Petrović, A. Lekić, D. Stipanović, Lyapunov Characterization and Analysis of the Operating Modes of the AC-DC Ćuk Converter, IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, Vol. 7, No. 2, pp. 1318 - 1328, Jun, 2019

Autori Nikola Petrović, Aleksandra Lekić i Dušan Stipanović
Godina 2019
DOI 10.1109/JESTPE.2018.2875015
Časopis IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics
Impakt faktor 5.972 (M21a)
Volumen 7
Broj 2
Strana od 1318
Strana do 1328

Controlling the Ćuk Converter Using Polytopic Lyapunov Functions

A. Lekić, D. Stipanović, N. Petrović, Controlling the Ćuk Converter Using Polytopic Lyapunov Functions, IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS. II: EXPRESS BRIEFS, Vol. 65, No. 11, pp. 1678 - 1682, Nov, 2018

Autori Aleksandra Lekić, Dušan Stipanović i Nikola Petrović
Godina 2018
DOI 10.1109/TCSII.2017.2781621
Časopis IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS. II: EXPRESS BRIEFS
Impakt faktor 3.25 (M22)
Volumen 65
Broj 11
Strana od 1678
Strana do 1682

Radovi sa međunarodnih konferencija

INVESTIGATION OF CHAOTIC BEHAVIOR IN CLAPP OSCILLATOR

I. Vasiljević, N. Petrović, A. Lekić, INVESTIGATION OF CHAOTIC BEHAVIOR IN CLAPP OSCILLATOR, 5th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN 2018, pp. ELI2.5.1 - ELI2.5.4, Palić, Serbia, Jun, 2018

Autori Ivana Vasiljević, Nikola Petrović i Aleksandra Lekić
Godina 2018
ISSN/ISBN 978‐86‐7466‐752-1
Strana od ELI2.5.1
Strana do ELI2.5.4

CONTROLLING THE ĆUK CONVERTER USING PIECEWISE LINEAR LYAPUNOV FUNCTIONS

A. Lekić, D. Stipanović, N. Petrović, CONTROLLING THE ĆUK CONVERTER USING PIECEWISE LINEAR LYAPUNOV FUNCTIONS, XIX Savetovanje Energetska Elektronika Ee2017, pp. 1 - 5, Novi Sad, Srbija, Oct, 2017

Autori Aleksandra Lekić, Dušan Stipanović i Nikola Petrović
Godina 2017
Strana od 1
Strana do 5

Radovi sa domaćih konferencija

CMOS injekciono sinhronisani delitelj učestanosti sa 4 za 22GHz opseg učestanosti

D. Jevtić, M. Marinković, N. Petrović, R. Đurić, CMOS injekciono sinhronisani delitelj učestanosti sa 4 za 22GHz opseg učestanosti, 62. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, ETRAN 2018, pp. 246 - 249, Palić, Jun, 2018

Autori Dragana Jevtić, Mioš Marinković, Nikola Petrović i Radivoje Đurić
Godina 2018
ISSN/ISBN 978‐86‐7466‐752-1
Strana od 246
Strana do 249

Projektovanje mreže za prilagođenje širokopojasnog pojačavača snage sa minimalnom talasnošću P1dB u propusnom opsegu

N. Petrović, R. Đurić, J. Popović Božović, Projektovanje mreže za prilagođenje širokopojasnog pojačavača snage sa minimalnom talasnošću P1dB u propusnom opsegu, 62. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, ETRAN 2018, pp. 250 - 254, Palić, Jun, 2018

Autori Nikola Petrović, Radivoje Đurić i Jelena Popović Božović
Godina 2018
ISSN/ISBN 978‐86‐7466‐752-1
Strana od 250
Strana do 254

Projekti

PROGRAMIRANJE HARDVERSKIH SISTEMA I APLIKACIJA

PROGRAMIRANJE HARDVERSKIH SISTEMA I APLIKACIJA

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac prof. dr Milan Ponjavić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 22.12.2017.

Razvoj i modelovanje energetski efikasnih, adaptivnih, višeprocesorskih i višesenzorskih elektronskih sistema male snage

Razvoj i modelovanje energetski efikasnih, adaptivnih, višeprocesorskih i višesenzorskih elektronskih sistema male snage

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Ivan Popović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.