Navigacija

mr Dušan Ćurapov, dipl. inž. el.

Viši laboratorijski inženjer
Katedra za elektroniku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 102d

011/3218-311
Stručni naziv magistar elektrotehničkih nauka

Predmeti

Projekti

Daljinsko očitavanje fiskalnih kasa

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Milan Prokin
Početak realizacije 01.01.2004.

Tempus

Tip projekta TEMPUS
Rukovodilac doc. dr Jelena Popović Božović
Finansijer NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
Početak realizacije 01.06.2003.

Ispitivaje uzoraka tipa fiskalne kase

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac prof. dr Milan Prokin
Finansijer MIN. ZA UN. EKO. ODNOSE - ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE
Početak realizacije 17.06.2003.