Navigacija

Danilo Đokić, dipl. inž. el. i rač.

Saradnik u nastavi
Katedra za elektroniku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 102g