Navigacija

Marko Živanović

Administrator baze podataka
Računski centar

Paviljon Računskog Centra, kancelarija RC-10

3218438

Projekti

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer "SINGIDUNUM" UNIVERZITET
Početak realizacije 06.03.2009.