Navigacija

Tatjana Stojanović, diplomirani ekonomista

Šef računovodstva
Odsek za materijalno - finansijsko poslovanje

Zgrada "Lola", kancelarija 907

011/3370-146
011/3218-474
Stručni naziv diplomirani ekonomista