Navigacija

Javne nabavke

Plan nabavki

PLAN JAVNIH NABAVKI 2024

PLAN JAVNIH NABAVKI 2023

PLAN JAVNIH NABAVKI 2022

Izmena PLANA JAVNIH NABAVKI 2022

PLAN JAVNIH NABAVKI 2021

Izmena PLANA JAVNIH NABAVKI 2021

PLAN JAVNIH NABAVKI 2020

Izmena PLANA JAVNIH NABAVKI 2020

PLAN JAVNIH NABAVKI 2019

Izmena PLANA JAVNIH NABAVKI 2019

PLAN JAVNIH NABAVKI 2018

PLAN JAVNIH NABAVKI 2017

Izmena 2 PLANA JAVNIH NABAVKI 2017

Izmena PLANA JAVNIH NABAVKI 2017

PLAN JAVNIH NABAVKI 2016

Izmena PLANA JAVNIH NABAVKI 2016 [02.02.2016.]

Otvoreni postupak

Otvoreni postupak je postupak u kome sva zainteresovana lica mogu podneti ponudu.

Otvoreni postupak →

Javne nabavke male vrednosti

Javna nabavka male vrednosti je nabavka istovrsnih dobara, usluga ili radova čija je procenjena vrednost na godišnjem nivou manja od vrednosti određene u zakonu kojim se uređije godišnji budžet Republike Srbije.

Javne nabavke male vrednosti →

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda je postupak u kojem naručilac neposredno pregovara sa jednim ili više ponuđača o elementima ugovora o javnoj nabavci.

Pregovarački postupci bez objavljivanja poziva →