Navigacija

doc. dr Bojana Mihailović

Docent
Katedra za primenjenu matematiku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 99

011/3218-316
011/3370-169
Stručni naziv doktor matematike
Naučna oblast Primenjena matematika
Datum izbora 18. april 2017.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi u časopisima sa SCI liste

Maximal reflexive cacti with four cycles: The approach via Smith graphs

M. Rašajski, Z. Radosavljević, B. Mihailović, Maximal reflexive cacti with four cycles: The approach via Smith graphs, LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS, Vol. 435, No. 10, pp. 2530 - 2543, 2011

Autori Marija Rašajski, Zoran Radosavljević i Bojana Mihailović
Godina 2011
DOI 10.1016/j.laa.2011.04.023
Časopis LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS
Impakt faktor 1.073
Volumen 435
Broj 10
Strana od 2530
Strana do 2543

Decomposition of Smith graphs in maximal reflexive cacti

Z. Radosavljević, B. Mihailović, M. Rašajski, Decomposition of Smith graphs in maximal reflexive cacti, DISCRETE MATHEMATICS, Vol. 308, No. 2, pp. 355 - 366, 2008

Autori Zoran Radosavljević, Bojana Mihailović i Marija Rašajski
Godina 2008
Časopis DISCRETE MATHEMATICS
Impakt faktor 0.502
Volumen 308
Broj 2
Strana od 355
Strana do 366

On bicyclic reflexive graphs

Z. Radosavljević, B. Mihailović, M. Rašajski, On bicyclic reflexive graphs, DISCRETE MATHEMATICS, Vol. 308, No. 5, pp. 715 - 725, 2008

Autori Zoran Radosavljević, Bojana Mihailović i Marija Rašajski
Godina 2008
Časopis DISCRETE MATHEMATICS
Impakt faktor 0.502
Volumen 308
Broj 5
Strana od 715
Strana do 725

Knjige i monografije

Linearna algebra

M. Rašajski, B. Malešević, T. Lutovac, B. Mihailović, N. Cakić, Linearna algebra, Akademska Misao, 2017

Autori Marija Rašajski, Branko Malešević, Tatjana Lutovac, Bojana Mihailović i Nenad Cakić
Godina 2017
Izdavač Akademska Misao
ISBN 978-86-7466-680-7
Broj strana 362
Tip knjige udžbenik
Broj strana 362

Zbirka zadataka iz algebre (I deo)

P. Vasić, B. Iričanin, M. Jovanović, B. Malešević, T. Madžarević, B. Mihailović, Z. Radosavljević, S. Simić, D. Cvetković, Zbirka zadataka iz algebre (I deo), Akademska Misao, 2006

Autori Petar Vasić, Bratislav Iričanin, Mirko Jovanović, Branko Malešević, Tatjana Lutovac, Bojana Mihailović, Zoran Radosavljević, Slobodan Simić i Dragoš Cvetković
Godina 2006
Izdavač Akademska Misao
ISBN 86-7466-259-5
Tip knjige pomoćni udžbenik

Radovi sa međunarodnih konferencija

Bounds for the second largest eigenvalue of a connected graph with a cut-vertex

B. Mihailović, M. Rašajski, Bounds for the second largest eigenvalue of a connected graph with a cut-vertex, Combinatorics 2012, pp. 142 - 142, Universita degli studi di Perugia, Perugia, Italy, Sep, 2012

Autori Bojana Mihailović i Marija Rašajski
Godina 2012
Izdavač Universita degli studi di Perugia
Strana od 142
Strana do 142

Modifications of Smith trees in some classes of maximal reflexive cacti

M. Rašajski, Z. Radosavljević, B. Mihailović, Modifications of Smith trees in some classes of maximal reflexive cacti, Combinatorics 2012, pp. 163 - 163, Universita degli studi di Perugia, Perugia, Italy, Sep, 2012

Autori Marija Rašajski, Zoran Radosavljević i Bojana Mihailović
Godina 2012
Izdavač Universita degli studi di Perugia
Strana od 163
Strana do 163

Radovi sa domaćih konferencija

Uloga prijemnog ispita i uspeha u srednjoj školi u selekciji studenata i predikciji njihovog uspeha na studijama

S. Purić, J. Protić, B. Mihailović, N. Cakić, Uloga prijemnog ispita i uspeha u srednjoj školi u selekciji studenata i predikciji njihovog uspeha na studijama, XXII Skup TRENDOVI RAZVOJA: "Nove tehnologije u nastavi", pp. 196 - 199, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Zlatibor, Feb, 2016

Autori Sofija Purić, Jelica Protić, Bojana Mihailović i Nenad Cakić
Godina 2016
Izdavač Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
ISSN/ISBN 978-86-7892-795-9
Strana od 196
Strana do 199

Neke klase bicikličkih i unicikličkih grafova čija druga sopstvena vrednost nije veća od sqrt(3)

B. Mihailović, Neke klase bicikličkih i unicikličkih grafova čija druga sopstvena vrednost nije veća od sqrt(3), SYMOPIS 2011, Zlatibor, Srbija, Oct, 2011

Autori Bojana Mihailović
Godina 2011

Sigma-extensions in some classes of maximal reflexive cacti

M. Rašajski, Z. Radosavljević, B. Mihailović, Sigma-extensions in some classes of maximal reflexive cacti, SYMOPIS 2011, pp. 254 - 257, Zlatibor, Srbija, 2011

Autori Marija Rašajski, Zoran Radosavljević i Bojana Mihailović
Godina 2011
Strana od 254
Strana do 257

Projekti

Vizuelno predstavljanje nekih matematičkih sadržaja pomoću računara

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac prof. dr Branko Malešević
Finansijer ZAVOD ZA UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Početak realizacije 23.08.2011.

Neki pravci unapređenja srednjoškolske nastave matematike na osnovu analize iskustava tehničkih fakulteta

Neki pravci unapređenja srednjoškolske nastave matematike na osnovu analize iskustava tehničkih fakulteta

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac doc. dr Bojana Mihailović
Finansijer ZAVOD ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Početak realizacije 11.12.2012.