Navigacija

Javne usmene odbrane doktorskih disertacija

11.06.2024. godine u 14 časova, u sali 62

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Milivoje Miletić, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Širokopojasna reflektorska antena“ pred komisijom u sastavu: dr Milan Ilić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vesna Javor, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, dr Predrag Pejović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miodrag Tasić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milka Potrebić Ivaniš, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 11.06.2024. godine u 14 časova, u sali 62.

22.05.2024. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Uroš Radenković, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Spekulativno izvršavanje instrukcija sa neprecizno predviđenim operandima“ pred komisijom u sastavu: dr Miloš Cvetanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Boško Nikolić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladimir Milovanović, vanredni profesor, Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, dr Dragomir El Mezeni, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu i dr Živojin Šuštran, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu u sredu 22.05.2024. godine u 16 časova, u sali 61.

10.05.2024. godine u 15 časova, u sali 62

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Bogdan Marković, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Nov algoritam za obradu i estimaciju pozicije refleksije laserske linije kod profilnih skenera na namenskoj platformi“ pred komisijom u sastavu:  dr Zoran Čiča, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Jovičić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dejan Ćirić, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, dr Miloš Bjelić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ana Gavrovska, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 10.05.2024. godine u 15 časova, u sali 62.

22.04.2024. godine u 13 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Slobodan Milutinović, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Multiveličinske Monte Karlo simulacije u fotonskoj radioterapiji pospešenoj metalnim nanočesticama“ pred komisijom u sastavu: dr Miloš Vujisić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Slobodan Petričević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Mila Pandurović, viši naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“ u ponedeljak 22.04.2024. godine u 13 časova, u sali 61.

29.02.2024. godine u 9.30 časova

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Filip Bečanović, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Otkrivanje optimalnih strategija u ljudskom kretanju putem inverznog optimalnog upravljanja“ (eng. „Uncovering optimal strategies in human motion through inverse optimal control“), pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milica Janković, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr François Charpillet, naučni savetnik, INRIA, Nansi, Francuska, dr Vincent Padois, naučni savetnik, INRIA, Bordo, Francuska, dr Samer Mohammed, redovni profesor, Univerzitet Pari-Est Kretej (Universite Paris-Est Creteil), Pariz, Francuska i dr Vincent Bonnet, vanredni profesor, University Paul Sabatier, Tuluz, Francuska, u četvrtak 29.02.2024. u 9.30 časova.

U skladu sa Sporazumom o zajedničkom mentorstvu pri izradi doktorske disertacije između Univerziteta u Beogradu i Univerziteta Pari-Est Kretej (Universite Paris-Est Creteil), Francuska, odbrana je na Univerzitetu Pari-Est Kretej u Parizu (Amphithéatre-RT, IUT de Créteil-Vitry, 122 rue Paul Armangot, 94400 Vitry-sur-Seine, Pariz, Francuska). Odbrani se može pristupiti putem linka:

https://u-pec-fr.zoom.us/j/93104253691?pwd=aElnTGZHelpibElsRXk0MWdVN3ZUdz09

16.01.2024. godine u 16 časova, u Amfiteatru Lola

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Maja Vukasović, mater.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Poboljšanje performansi programa upotrebom delimično kontekstno osetljivih profila“ pred komisijom u sastavu: dr Milo Tomašević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miloš Cvetanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milena Vujošević Janičić, vanredni profesor, Matematički fakultet u Beogradu, dr Pavle Vuletić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zaharije Radivojević, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu u utorak 16.01.2024. godine u 16 časova, u Amfiteatru Lola.

29.12.2023. godine u 17 časova u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Jovan Vujasinović, dipl.inž. elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Terminal za daljinsku kontrolu hibridne stanice za punjenje električnih vozila“ pred komisijom u sastavu: dr Predrag Pejović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Čiča, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu,  dr Željko Despotović, naučni savetnik, Institut „Mihajlo Pupin“ Beograd u petak 29.12.2023. godine u 17 časova, u sali 61.

29.12.2023. godine u 14 časova u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Vladimir Jocović, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Automatizovano ocenjivanje papirnih testova korišćenjem tehnika veštačke inteligencije“ pred komisijom u sastavu: dr Miloš Cvetanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelica Protić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dušan Starčević, profesor emeritus, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, dr Igor Tartalja, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Goran Kvaščev, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu u petak 29.12.2023. godine u 14 časova, u sali 61.

27.12.2023. godine u 17 časova u sali 62

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Ivan Vajs, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Inteligentni sistemi za detekciju disleksičnih obrazaca očnih pokreta tokom čitanja na srpskom jeziku“ pred komisijom u sastavu: dr Goran Kvaščev, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Boško Nikolić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vanja Ković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu, dr Andrej Savić, viši naučni saradnik, Elektrotehnički fakultet u Beogradu,  dr Vladislava Krsmanović, naučni saradnik, Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u sredu 27.12.2023. godine u 17 časova, u sali 62.

26.12.2023. godine u 17.15 časova u Microsoft  sali Računskog centra

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Dragan Golubović, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Visokorezoluciona primarna obrada signala kod izahorizontnih radara u visokofrekventnom opsegu“ pred komisijom u sastavu: dr Predrag Ivaniš, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Marija Stevanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu,  dr Petar Đurić, Distinguished Professor, Department of Electrical and Computer Engineering  Stony Brook University, NY, USA, dr Goran Marković, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Vukmirović, naučni saradnik, Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u utorak 26.12.2023. godine u 17.15 časova, u Microsoft sali Računskog centra.

25.12.2023. godine u 13 časova u sali 55

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Marija Ćurčić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Primena kvantnih i nelinearnih fenomena u pari kalijuma za kontrolu osobina laserskog zračenja“ pred komisijom u sastavu: dr Jasna Crnjanski, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ivan Popović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dušan Arsenović, naučni savetnik, Institut za fiziku u ponedeljak 25.12.2023. godine u 13 časova, u sali 55.

18.12.2023. godine u 17.15 časova, u sali 59

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Tamara Muškatirović-Zekić, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Modeli digitalne predistorzije za hibridne masivne višeantenske predajnike sa formiranjem snopa primenom neuralnih mreža“ pred komisijom u sastavu: dr Aleksandar Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nikola Tomašević, viši naučni saradnik, Institut „Mihajlo Pupin“, dr Milan Ilić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu i dr Đurađ Budimir, gostujući profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 18.12.2023. godine u 17.15 časova, u sali 59.

15.11.2023. godine u 11 časova, u sali 56

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Ana Kalinić, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Interakcija jona sa grafen-izolator-grafen kompozitnim sistemima“ pred komisijom u sastavu: dr Vladimir Arsoski, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Radovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu i dr Ivan Radović, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“ u sredu 15.11.2023. godine u 11 časova, u sali 56.

01.11.2023. godine u 18 časova, u sali 59

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Natalija Katić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Dekodiranje neuralnih mehanizama pomoću „in silico” modela i eksperimenata na životinjama sa ciljem obnavljanja somatosenzornog osećaja primenom neuroproteza“ pred komisijom u sastavu: dr  Lazar Saranovac, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Goran Kvaščev, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu i dr Staniša Raspopović, docent, Eidgenossische Technishe Hochschule Zurich u sredu 01.11.2023. godine u 18 časova, u sali 59.

02.11.2023. godine u 15 časova, u sali 65

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Bojana Škrbić, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Optimalna struktura i prostorna alokacija obnovljivih izvora energije u elektroenergetskom sistemu sa redukovanom proizvodnjom iz termoelektrana“ pred komisijom u sastavu: dr Jovan Mikulović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miloš Ječmenica, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dušan Gordić, redovni profesor, Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, dr Aleksandar Savić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu i dr Goran Dobrić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu u četvrtak 02.11.2023. godine u 15 časova, u sali 65.

29.09.2023. godine u 13 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Ilija Klasnić, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Estimacija i predikcija termičkog stanja rotora hidrogeneratora i uticaj na granične vrednosti reaktivnih snaga“ pred komisijom u sastavu: dr Zoran Lazarević, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Bogdan Brković, docent, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Žarko Janda, viši naučni saradnik, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, dr Zoran Radaković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet i dr Mirko Komatina, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet u petak 29.09.2023. godine u 13 časova, u sali 61.

28.09.2023. godine u 17 časova u sali 59

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Uroš Radoman, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Unapređenje detaljnog termo-hidrauličkog modela energetskih uljnih transformatora i proširenje spektra njegovih primena“ pred komisijom u sastavu: dr Zoran Radaković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Zoran Lazarević, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Mirko Komatina, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, dr Mileta Žarković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Mladen Terzić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet u četvrtak 28.09.2023. godine u 17 časova, u sali 59.

26.09.2023. godine u 13 časova u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Filip Zec, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Predikcija stanja izolacionog sistema visokonaponske elektroenergetske opreme primenom zakona porasta verovatnoće“ pred komisijom u sastavu: dr Jovan Mikulović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Mileta Žarković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Nenad Kartalović, naučni saradnik, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet u utorak 26.09.2023. godine u 13 časova, u sali 61.

26.09.2023. godine u 15 časova u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će mr Bojan Jokanović, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Procena preostalog životnog veka izolacionog sistema obrtne električne mašine u uslovima kombinovanog naprezanja utvrđivanjem karakteristike veka trajanja“ pred komisijom u sastavu: dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr  Zoran Lazarević, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Nenad Kartalović, naučni saradnik, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, dr Bogdan Brković, docent, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet i dr Koviljka Stanković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet u utorak 26.09.2023. godine u 15 časova, u sali 61.

21.09.2023. godine u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Vladimir Polužanski, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Primena veštačke inteligencije u izražavanju merne nesigurnosti neiterativnog algoritma za akustičko lociranje parcijalnog pražnjenja u mineralnom ulju“ pred komisijom u sastavu: dr Miloš Cvetanović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Jelica Protić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Dragana Naumović Vuković, naučni saradnik, Institut „Nikola Tesla“, dr Mileta Žarković, docent, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet i dr Tomislav Rajić, docent, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 21.09.2023. godine u 14 časova, u sali 61.

21.09.2023. godine u 16.30 časova u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Miodrag Stanojević master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Procena indeksa privatnosti u zgradama na osnovu ugaone raspodele incidentne energije“ pred komisijom u sastavu: dr Dragana Šumarac Pavlović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Miloš Bjelić, docent, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Ljiljana Brajović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Građevinski fakultet, dr Jelena Ćertić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet i dr Dragomir El Mezeni, docent, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 21.09.2023. godine u 16.30 časova, u sali 61.

11.09.2023. godine u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Marko Ikić, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Komponente snage i harmonijska izobličenja napona i struja fotonaponskih sistema“ pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Srđan Lale, docent, Univerzitet u Istočnom Sarajevu - Elektrotehnički fakultet, dr Lazar Saranovac, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Tomislav Šekara, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet i dr Mileta Žarković, docent, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet u ponedeljak 11.09.2023. godine u 15 časova, u sali 61.

05.07.2023. godine u 16 časova, u  sali 55

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Marija Nenezić Jović, master inž. elektrotehnike i računarstva braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Raslojene familije funkcija u teoriji analitičkih nejednakosti sa primenamapred komisijom u sastavu: dr Branko Malešević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Bojana Mihailović, docent, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Maja Petrović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, dr Sanja Vujnović, docent, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, i dr Bojan Banjac, docent, Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka,  u utorak 05.07.2023. godine u 16 časova, u sali 55.

04.07.2023. godine u 17 časova, u  sali 59

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Ivana Nikolić, master inž. elektrotehnike i računarstva braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Određivanje specifične toplote i specifične električne otpornosti čvrstih elektroprovodnih materijala strujno impulsnom metodom u širokom opsegu temperaturapred komisijom u sastavu: dr Slobodan Petričević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Peđa Mihailović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet i dr Nenad Milošević, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, u utorak 04.07.2023. godine u 17 časova, u sali 59.

03.07.2023. godine u 12 časova u Laboratoriji za energetske pretvarače, broj 41

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Taufik Taluo, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Algoritam upravljanja dvostrano napajanim reluktantnim generatorom u uslovima nesimetričnog mrežnog napona“ pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu -  Elektrotehnički fakultet, dr Bogdan Brković, docent, Univerzitet u Beogradu -  Elektrotehnički fakultet, dr Veran Vasić, redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka,  dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, dr Mladen Terzić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu -  Elektrotehnički fakultet, u ponedeljak 03.07.2023. godine u 12 časova, u Laboratoriji za energetske pretvarače, broj  41.

28.06.2023. godine u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Slobodan Drašković, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Adaptivna tehnika filtriranja nestacionarnih signala primenom apsolutnih konačnih razlika“ pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet,  dr Goran Kvaščev, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Zoran Perić, redovni profesor, Univerzitet u Nišu - Elektronski fakultet, dr Boško Nikolić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet i dr Jelena Ćertić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet u sredu 28.06.2023. godine u 14 časova, u sali 61.

01.06.2023. godine u 11 časova, u  sali 59

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Jovana Petrović, master inž. elektrotehnike i računarstva braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Numerička elektromagnetska analiza korišćenjem metoda momenata sa integracijom visoke tačnosti” pred komisijom u sastavu: dr Milan Ilić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Cvetković, vanredni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, dr Predrag Ivaniš, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Antonije Đorđević, redovni član SANU, dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 01.06.2023. godine u 11 časova, u sali 59.

30.05.2023. godine u 16 časova, u  sali 59

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će mr Đorđe Dukanac braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Primena UHF davača za nadziranje i određivanje mesta parcijalnih pražnjenja u energetskim transformatorima pred komisijom u sastavu: dr Zoran Radaković, redovni prof., Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zlatan Stojković, redovni prof., Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Kartalović, naučni saradnik, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, dr Milan Ilić, redovni prof., Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miljko Erić, vanredni prof. u penziji. Elektrotehnički fakultet u Beogradu., u utorak 30.05.2023. godine u 16 časova, u sali 59.

07.04.2023. godine u 18 časova, u  sali 59

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će mr Darko Vračar braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Pretvarač sa aktivnim odsijecanjem vršnog napona prekidača kao pomoćno napajanje primarne strane sistema za bežično induktivno punjenje baterija električnih automobila” pred komisijom u sastavu: dr Tomislav Šekara, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Bogdan Brković, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Despotović, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu-Institut Mihajlo Pupin, u petak 07.04.2023. godine u 18 časova, u sali 59.

04.04.2023. godine u 12 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će mr Jamal Salem Ali Bzai, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Poboljšanje performansi obrade velikih količina podataka primenom sličnosti nad detektovanim zajednicama u mrežnom okruženju pred komisijom u sastavu: dr Miroslav Bojović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Bojić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dušan Starčević, profesor emeritus, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, u utorak 04.04.2023. godine u 12 časova, u sali 61.

24.02.2023. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Zaviša Gordić, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Detekcija sila interakcije u industrijskoj robotici pred komisijom u sastavu: dr Kosta Jovanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Rodić, naučni savetnik, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, dr Zoran Miljković, redovni profesor, Mašinski fakultet u Beogradu, dr Nenad Jovičić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 24.02.2023. godine u 16 časova, u sali 61.

22.02.2023. godine u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Abdalgalil Alsagir Mohamed Abdulla, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Algoritam praćenja pokretnih objekata u sekvenci slika primenom čestičnog filtra pred komisijom u sastavu: dr Branko Kovačević, profesor emeritus, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Banjac, naučni saradnik, Institut Vlatakom, Beograd, dr Milan Prokin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu,  dr Veljko Papić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 22.02.2023. godine u 15 časova, u sali 61.

13.02.2023. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Milan Simaković, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Sistem za nadgledanje performansi mreže kablovskog operatora zasnovan na tehnologiji velikih podataka pred komisijom u sastavu: dr Zoran Čiča, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dejan Drajić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Ivaniš, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Jevtić, vanredni profesor, Saobraćajni fakultet u Beogradu,  dr Miloš Cvetanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 13.02.2023. godine u 17 časova, u sali 61.

13.02.2023. godine u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Marija Gavrilović, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Objektivizacija ljudskog hoda primenom metode glavnih komponenti dobijenih sa signala dinamike stopala pred komisijom u sastavu: dr Milica Janković, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ljubica Konstantinović, redovni profesor, Medicinski fakultet u Beogradu, dr Milica Đurić-Jovičić, viši naučni saradnik, Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta, dr Nenad Jovičić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nadica Miljković, vanredni profesor. Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 13.02.2023. godine u 14 časova, u sali 61.

03.02.2023. godine u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Dejan Ivić, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Razvoj upravljačkih algoritama za upravljanje jednosmernim portovima u distributivnim mrežama sa distribuiranim generatorima pred komisijom u sastavu: dr Jovan Mikulović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Goran Dobrić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Čedomir Zeljković, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Banja Luci, dr Milan Bebić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 03.02.2023. godine u 14 časova, u sali 61.

2022. godina

29.12.2022. godine u 13 časova, u  sali 62

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Denis Ilić, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Dijagnostika stanja elektroizolacionih sistema sinhronih generatora zasnovana na veštačkoj inteligenciji pred komisijom u sastavu: dr  Mileta Žarković, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Saša Milić, naučni savetnik, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, dr Zoran Lazarević, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Rakić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 29.12.2022. godine u 13 časova, u sali 62.

27.12.2022. godine u 12 časova, u sali 55

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Filip Haralambos Apostolakopoulos, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Odziv termoluminiscentnih i optički stimulisanih luminiscentnih pasivnih personalnih dozimetrijskih sistema u realnim polienergetskim i multidirekcionim fotonskim poljima zračenja pred komisijom u sastavu: dr Koviljka Stanković, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Slobodan Petričević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragana Šobić-Šaranović, redovni profesor, Medicinski fakultet u Beogradu, dr Miloš Vujisić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nikola Kržanović, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, u utorak 27.12.2022. godine u 12 časova, u sali 55.

16.12.2022. godine u 12 časova, u sali 59

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Marko Davidović, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Uticaj primene LED tehnologije na energetsku efikasnost i kvalitet električne energije u adaptivnom uličnom osvetljenju pred komisijom u sastavu: dr Jovan Mikulović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Stefanov, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Tasić, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, dr Miomir Kostić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Radaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 16.12.2022. godine u 12 časova, u sali 59.

15.12.2022. godine u 11 časova, u sali 60

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Juma Ibrahim, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Arhitektura sistema za prepoznavanje nepravilnosti u mrežnom saobraćaju zasnovano na analizi entropije pred komisijom u sastavu: dr Slavko Gajin, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milo Tomašević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miroslav Marić, redovni profesor, Matematički fakultet u Beogradu, u četvrtak 15.12.2022. godine u 11 časova, u sali 60.

07.12.2022. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Branko Mrdaković, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Algoritmi za površinsku segmentaciju optimizovani za efikasnu elektromagnetsku analizu pred komisijom u sastavu: dr Miodrag Tasić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Olćan, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nebojša Dončov, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, dr Marko Mišić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nataša Ćirović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 07.12.2022. godine u 16 časova, u sali 61.

18.11.2022. godine u 18 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Ana Petrović, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Optimalno planiranje elektroenergetske infrastrukture vetroelektrana velikih snaga pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Mikulović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Čukarić, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, dr Zoran Radaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dejan Tošić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 18.11.2022. godine u 18 časova, u sali 61.

08.11.2022. godine u 14 časova, u Microsoft  sali Računskog centra

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Antonina Aleksić, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Razvoj i testiranje metode za kvantifikovanu procenu spastičnosti pred komisijom u sastavu: dr Kosta Jovanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Lazar Saranovac, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ljubica Konstantinović, redovni profesor, Medicinski fakultet u Beogradu, u utorak 08.11.2022. godine u 14 časova, u Microsoft sali Računskog centra.

09.11.2022. godine u 18 časova, u sali 55

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Milan Vujović, master. inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Radijaciona stabilnost polimernih, geopolimernih i kompozitnih materijala za primene u upravljanju radioaktivnim otpadom pred komisijom u sastavu: dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ivica Vujčić, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, u sredu 09.11.2022. godine u 18 časova, u sali 55.

27.10.2022. godine u 18 časova, u sali 56

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Srđan Durković, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Arhitektura paketskog sviča za efikasno komutiranje unikast i multikast saobraćaja pred komisijom u sastavu: dr Zoran Čiča, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Bjelica, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Marija Malnar, vanredni profesor, Saobraćajni fakultet u Beogradu, dr Mladen Koprivica, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 27.10.2022. godine u 18 časova, u sali 56.

13.09.2022. godine u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Novaka  Zagrađanina, dipl. inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Planiranje putanje robota bazirano na D*Lite algoritmu i autonomnoj pretrazi okruženja pred komisijom u sastavu: dr Kosta Jovanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Bojan Pavković, naučni saradnik, Vojnotehnički institut u Beogradu, dr Dragan Pamučar, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Fakultet organizacionih nauka, dr Milan Bebić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 13.09.2022. godine u 15 časova, u sali 61.

16.09.2022. godine u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Branko Lukić, master. inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Simultano upravljanje pozicijom i krutošću robota pogonjenog aktuatorima promenljive krutosti pred komisijom u sastavu: dr Kosta Jovanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Tomislav Šekara, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Tadej Petrič, viši naučni saradnik, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija, dr Mirko Raković, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, dr Aleksandar Rakić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 16.09.2022. godine u 15 časova, u sali 61.

05.09.2022. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će mr Miroslava Ignjatović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Heuristika za automatsko sastavljanje paralelnih testova znanja pred komisijom u sastavu: dr Dragan Bojić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Tatjana Lutovac, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dejan Simić, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, dr Jelica Protić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milo Tomašević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 05.09.2022. godine u 16 časova, u sali 61.

11.07.2022. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Miloš Kotlar, master. inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:„Detekcija anomalija korišćenjem meta podataka u automatizovanim sistemima za mašinsko učenje pred komisijom u sastavu: dr Miloš Cvetanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Bojić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Siniša Vlajić, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu i dr Goran Kvaščev, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 11.07.2022. godine u 17 časova, u sali 61.

05.07.2022. godine u 14.30 časova, u sali P-25, Paviljon Rašović

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će mr Valentina Timčenko, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Detekcija napada u računarskim mrežama zasnovana na analizi strukture saobraćaja primenom kombinovanih algoritama mašinskog učenja pred komisijom u sastavu: dr Dragan Milićev, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Pavle Vuletić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miroslav Marić, redovni profesor, Matematički fakultet u Beogradu, dr Žarko Stanisavljević, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu i dr Goran Kvaščev, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 05.07.2022. godine u 14.30 časova, u P-25, Paviljon Rašović.

05.07.2022. godine u 17 časova, u Microsoft sali Računskog centra

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Vladimir M. Petrović, master. inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Primena virtuelnih svetova u istraživanju teorije agenata i inženjerskom obrazovanju“ pred komisijom u sastavu: dr Branko Kovačević, profesor emeritus, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Kosta Jovanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Rodić, naučni savetnik, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelica Protić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 05.07.2022. godine u 17 časova, u Microsoft sali Računskog centra.

07.06.2022. godine u 15 časova, u sali 59

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Jelena Stojković, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Novi decentralizovani pristup za primenu brze regulacije frekvencije u elektroenergetskim sistemima sa malom inercijom pred komisijom u sastavu: dr Predrag Stefanov, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Tasić, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, dr Tomislav Šekara, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Mikulović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 07.06.2022. godine u 15 časova, u sali 59.

10.06.2022. godine u 11 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Nataša Vlahović, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Robusno praćenje pokretnih objekata na termalnoj slici pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Kovačević, profesor emeritus, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Banjac, naučni saradnik, Vlatakom institut visokih tehnologija d.o.o u Beogradu, u petak 10.06.2022. godine u 11 časova, u sali 61.

01.06.2022. godine u  17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će mr Milica Popović Saković, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Određivanje uticaja arhitekture mobilne mreže na ukupnu izloženost stanovništva elektromagnetskom polju pred komisijom u sastavu: dr Aleksandar Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nataša Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nikola Tomašević, viši naučni saradnik, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dejan Drajić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 01.06.2022. godine u 17 časova, u sali 61.

04.05.2022. godine u  12 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će mr Nenad Stanković, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Mikroskopska, spektroskopska i biomedicinska karakterizacija hibridnih ugljeničnih nanostruktura pred komisijom u sastavu: dr Jelena Radovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladimir Arsoski, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Ignjatović, naučni savetnik, Institut tehničkih nauka SANU, dr Biljana Todorović Marković, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Milan Ponjavić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 04.05.2022. godine u 12 časova, u sali 61.

11.04.2022. godine u 13 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Guma Abdulkhader Lakshen, dipl. inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Okruženje za analizu i ocenu kvaliteta velikih i povezanih podataka”, (eng. “A framework for analysis and quality assessment  of big and linked data”),  pred komisijom u sastavu: dr Sanja Vraneš, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Boško Nikolić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Valentina Janev, viši naučni saradnik, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, u ponedeljak 11.04.2022. godine u 13 časova, u sali 61.
 

11.03.2022. godine u 14.30 časova, u sali 56

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Dejan Dunđerski, master. inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Sistem za inteligentno otkrivanje uzroka problema u relacionim bazama podataka u klaud okruženju pred komisijom u sastavu: dr Milo Tomašević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miroslav Bojović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Siniša Vlajić, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, dr Miloš Cvetanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelica Protić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 11.03.2022. godine u 14.30 časova, u sali 56.

09.03.2022. godine u 20 časova, u sali 56

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Ivo Marković, master. inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Primjena memristora u realizaciji mikrotalasnih pasivnih kola pred komisijom u sastavu: dr Dejan Tošić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladimir Arsoski, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Anđelija Ilić, viši naučni saradnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Miloš Vujisić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dušan Grujić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 09.03.2022. godine u 20 časova, u sali 56.

23.02.2022. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Bojan Pajčin, master. inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Energetski efikasne Eternet pasivne optičke mreže bazirane na multipleksiranju po talasnim dužinama pred komisijom u sastavu: dr Petar Matavulj, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Ivaniš, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Mirjana Radivojević, redovni profesor, Univerzitet Union-Računarski fakultet, u sredu 23.02.2022. godine u 16 časova, u sali 61.

24.02.2022. godine u 17 časova, u sali 56

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Stefan Dimitrijević, master. inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Karakterizacija specifičnih izvora buke u urbanoj sredini i metode zaštite pred komisijom u sastavu: dr Dragana Šumarac Pavlović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miloš Bjelić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ljiljana Brajović, vanredni profesor, Građevinski fakultet u Beogradu, u četvrtak 24.02.2022. godine u 17 časova, u sali 56.

2021. godina

24.12.2021. godine u  16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Petar Laušević, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Sinteza, karakterizacija i modelovanje fleksibilnih superkondenzatora“ pred komisijom u sastavu: dr Predrag Pejović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Mikulović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladimir Nikolić, naučni savetnik, Institut za opštu i fizičku hemiju u Beogradu u  petak 24.12.2021. godine u 16 časova, u sali 61.

07.12.2021. godine u 18 časova, u sali 57

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Marko Krajinović, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Rešenje za mapiranje doze na koži za fluoroskopski vođene procedure u interventnoj radiologiji i kardiologiji“ pred komisijom u sastavu: dr Koviljka Stanković, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Slobodan Petričević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Mašulović, redovni profesor, Medicinski fakultet u Beogradu, dr Ana Gavrovska, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Stanković Petrović, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, u utorak 07.12.2021. godine u 18 časova, u sali 57.

06.12.2021. godine u  12 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Milan Ignjatović, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Dinamika naelektrisanja korone u cilindričnoj geometriji usled atmosferskih pražnjenja“ pred komisijom u sastavu: dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miloš Vujisić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beoradu, dr Vesna Javor, vanredni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 06.12.2021. godine u 12 časova, u sali 61.

02.12.2021. godine u  12 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će mr Dragan Knežević, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Karakterizacija termovizijskih sistema sa panoramskim prikazom za nadzor pokretnih objekata“ pred komisijom u sastavu: dr Petar Matavulj, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Nikolić, vanredni profesor, Fizički fakultet u Beogradu, dr Jovan Cvetić, redovni profesor,  Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 02.12.2021. godine u 12 časova, u sali 61.

25.11.2021. godine u  12 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Živojin Šuštran, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Poboljšanje performansi asimetričnih višejezgarnih procesora kroz migraciju transakcija i prilagođenje podsistema keš memorija“ pred komisijom u sastavu: dr Jelica Protić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milo Tomašević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miloš Cvetanović, vanredni profesor,  Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miloš Kovačević, redovni profesor, Građevinski fakultet u Beogradu, dr Zaharije Radivojević, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 25.11.2021. godine u 12 časova, u sali 61.

14.10.2021. godine u  16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Vladimir Petrović, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Fleksibilni koder i dekoder kodova sa proverama parnosti male gustine pred komisijom u sastavu: dr Lazar Saranovac, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr  Jelena Popović-Božović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Goran T. Đorđević, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, dr Predrag Ivaniš, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragomir El Mezeni, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Srđan Brkić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 14.10.2021. godine u 16 časova, u sali 61.

22.09.2021. godine u  13 časova

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Jelena Dinkić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Neuniformne helikoidalne antene pred komisijom u sastavu: dr Antonije Đorđević, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Marija Stevanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vesna Javor, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Nišu, dr Dejan Gvozdić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 22.09.2021. godine u 13 časova, putem video konferencijske linije:

LINK

20.09.2021. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Vladan Durković, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Razvoj novih tehničkih rješenja i matematičkih modela za analizu proizvodnje fotonaponskih elektrana velike snage pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Mikulović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Čedomir Zeljković, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci, dr Zoran Radaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak  20.09.2021. godine u 16 časova, u sali 61.

22.09.2021. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Nikola Stojković dipl.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Sistem za nadgledanje pomorskog saobraćaja primenom mreže izahorizontskih radara pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miljko Erić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miroslav Perić, viši naučni saradnik, Institut Vlatakom, u  sredu 22.09.2021. godine u 16 časova, u sali 61.

24.09.2021. godine u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Maja Grbić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Metodologija za ocenu izloženosti ljudi električnom i magnetskom polju nadzemnih elektroenergetskih vodova zasnovana na rezultatima merenja i proračuna pred komisijom u sastavu: dr Jovan Mikulović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Kovačević, naučni savetnik, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u  petak 24.09.2021. godine u 15 časova, u sali 61.

15.09.2021. godine u 10 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Maja Trumić, master.inž.elektrotehnike i računarstva, student doktorskih akademskih studija prema Sporazumu o zajedničkom mentorstvu pri izradi doktorske disertacije između Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Palermu (Italija),  prezentovati svoju doktorsku disertaciju pod naslovom: „Estimacija krutosti i adaptivno upravljanje kod popustljivih robota”, u sredu 15.09.2021. godine u  10 časova, u sali 61.

03.09.2021. godine u 10 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Miloš Jevtić, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Višeciljna optimizacija impulsne povorke u poluprovodničkom impulsnom Dopler radaru“ pred komisijom u sastavu: dr Branko Kovačević, profesor emeritus, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nikola Zogović, viši naučni saradnik, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, dr Veljko Papić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 03.09.2021. godine u 10 časova, u sali 61.

15.07.2021. godine u  10 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Stefan Kostić, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Predikcija gubitka korisnika u mobilnim telekomunikacionim mrežama primenom nenadgledanog mašinskog učenja pred komisijom u sastavu: dr Mirjana Simić-Pejović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Bjelica redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Mitić, redovni profesor, Matematički fakultet u Beogradu, dr Boško Nikolić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Pejović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 15.07.2021. godine u 10 časova, u sali 61.

16.06.2021. godine u  16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Nenad Popović, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Metode za ocenu električne aktivnosti glatkih mišića pred komisijom u sastavu: dr Dejan Popović,  redovni član SANU, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Jaka Sodnik, redovni profesor, Univerzitet u Ljubljani-Fakultet za elektrotehniku, dr Nenad Jovičić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Predrag Pejović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Zaharije Radivojević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, u sredu 16.06.2021. godine u 16 časova, u sali 61.

16.04.2021. godine u  12 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Željko Nedeljković, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Optimizacija sistema za automatsko prepoznavanje govornih emocija pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandra Marjanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Perić, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, dr Dragana Šumarac-Pavlović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 16.04.2021. godine u 12 časova, u sali 61.

19.03.2021. godine u 12 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Vladislava Bobić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Sistem za podršku odlučivanju, evaluaciju i praćenje stanja pacijenata obolelih od neurodegenerativnih bolesti pred komisijom u sastavu: dr Goran Kvaščev, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dejan Popović, redovni član SANU, dr Vladimir Kostić, redovni profesor, Medicinski fakultet u Beogradu, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milica Đurić Jovičić, viši naučni saradnik, Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, u petak 19.03.2021. godine u 12 časova, u sali 61.

17.03.2021. godine u  13 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Maja Rosić, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Pasivni model pozicioniranja u bežičnim senzorskim mrežama zasnovan na adaptivnim hibridnim heurističkim algoritmima pred komisijom u sastavu: dr Mirjana Simić  Pejović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Goran Lazović, vanredni profesor, Mašinski fakultet u Beogradu, dr Predrag Pejović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Bjelica, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 17.03.2021. godine u 13 časova, u sali 61.

15.03.2021. godine u  13 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Ali Ramadan Ahmed Khalf braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Uticaj površinskih procesa na strujno-naponsku karakteristiku organskih solarnih ćelija“, (eng. “The impact of surface processes on the current-voltage characteristic of organic solar cells“), pred komisijom u sastavu: dr Jovana Gojanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Petar Matavulj, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milica Gvozdenović, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, dr Nataša Ćirović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 15.03.2021. godine u 13 časova, u sali 61.

18.02.2021. godine u  15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Miloš Pavković, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Poboljšanje performansi prikupljanja korisnički generisanih sadržaja na Vebu primenom adaptivnih inteligentnih metoda pred komisijom u sastavu: dr Jelica Protić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Boško Nikolić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miloš Kovačević, redovni profesor, Građevinski fakultet u Beogradu, u četvrtak 18.02.2021. godine u 15 časova, u sali 61.

11.02.2021. godine u  15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Predrag Božović, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Procena doze za očno sočivo u interventnim procedurama na osnovu dozimetra za celo telo primenom metoda eksperimentalne i računarske dozimetrije pred komisijom u sastavu: dr Miloš Vujisić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Koviljka Stanković, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Stanković Petrović, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, u četvrtak 11.02.2021. godine u 15 časova, u sali 61.

12.01.2021. godine u 15 časova  

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Bogdan Brković, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modelovanje višefaznih asinhronih mašina uvažavajući uticaj zasićenja magnetskog kola pred komisijom u sastavu: dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Slobodan Vukosavić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Emil Levi, redovni rofesor, Liverpool John Moores University, dr Mladen Terzić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ana Stanković, redovni profesor, Cleveland State University, u utorak 12.01.2021. godine u 15 časova, putem video konferencijske linije: https://us02web.zoom.us/j/82775805165

2020. godina

23.12.2020. godine u 15 časova, Sala 62  

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Vuk Batanović, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Metodologija rešavanja semantičkih problema u obradi kratkih tekstova napisanih na prirodnim jezicima sa ograničenim resursima pred komisijom u sastavu: dr Boško Nikolić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miloš Cvetanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Bojić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Ševarac, vanredni profesor, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, dr Dražen Drašković, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 23.12.2020. godine u 15 časova, u sali 62.

22.12.2020. godine u 15 časova, u sali Računskog centra

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Miloš Janjić, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Kalibracija distribuiranog višekanalnog prijemnog sistema bežičnim putem pred komisijom u sastavu: dr Miljko Erić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Ivaniš, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Petar Đurić, Distinguished  Professor, Department of Electrical and Computer Engineering Stony Brook University, NY, USA, dr Lazar Saranovac, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandra Kostić Ljubisavljević, vanredni profesor, Saobraćajni fakultet u Beogradu, u utorak 22.12.2020. godine u 15 časova, u sali Računskog centra.

18.12.2020. godine u 16 časova, Sala 61  

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Dušan Topalović, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Analiza i modelovanje elektronskih stanja u HgTe nanostrukturama pred komisijom u sastavu: dr Vladimir Arsoski, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Petar Lukić, redovni rofesor, Mašinski fakultet u Beogradu, dr Jelena Radovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Petar Matavulj, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladimir Rajović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 18.12.2020. godine u 16 časova, u sali 61.

30.10.2020. godine u 16 časova, Sala 61  

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Nikola Basta, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Efikasno računanje Zomerfeldovih integrala u slučaju električki velikih struktura u blizini razdvojne površi dve sredine pred komisijom u sastavu: dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nebojša Dončov, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nataša Ćirović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miodrag Tasić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 30.10.2020. godine u 16 časova, u sali 61.

26.10.2020. godine u 14 časova, Sala 55  

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Ivan Topalović, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Primena multikanalne elektromiografije u rehabilitaciji pred komisijom u sastavu: Dejan B. Popović, redovni profesor u penziji, redovni član SANU, Beograd, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ljubica Konstantinović, redovni profesor, Medicinski fakultet u Beogradu, dr Nadica Miljković, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 26.10.2020. godine u 14 časova, u sali 55.

20.10.2020. godine u 15 časova, Sala 57  

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Milana Milošević, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Identifikacija  govornika u uslovima emotivnog govora pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Goran Kvaščev, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Perić, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, u utorak 20.10.2020. godine u 15 časova, u sali 57.

16.10.2020. godine u 14 časova, Sala 62  

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Dimitrije Kotur, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Optimalno prostorno i vremensko upravljanje potrošnjom u elektroenergetskom sistemu sa visokim stepenom penetracije obnovljivih izvora energije“ pred komisijom u sastavu: Željko Đurišić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Andrija Sarić, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, dr Jovan Mikulović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Savić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Stefanov, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 16.10.2020. godine u 14 časova, Sala 61.

15.10.2020. godine u 15 časova, Lola amfiteatar

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Tomislav Rajić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Novi pristup u realizaciji podužne diferencijalne zaštite nadzemnih vodova pred komisijom u sastavu: dr Zoran Stojanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Janda, viši naučni saradnik, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd, dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelisaveta Krstivojević, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 15.10.2020. godine u 15 časova, Lola amfiteatar.

14.10.2020. godine u 16 časova, Sala 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Dejan Milošević, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Nove tehnike za unapređenje tranzijentne stabilnosti aktivnih distributivnih mreža pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Janda, viši naučni saradnik, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd, dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Stojanović, vanredni profsor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Stefanov, vanredni profesor,  Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 14.10.2020. godine u 16 časova, u sali 61.

14.10.2020. godine u 12 časova, Lola sala 1

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Željko Janićijević, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Kompozitni rezervoari sa umreženim  hidrogelom poli(akrilne kiseline) za kontrolisanu dostavu lekova putem nespecifičnih električnih interakcija pred komisijom u sastavu: dr Miloš Vujisić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Olivera Ciraj-Bjelac, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Bojana Obradović, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, dr Magdalena Stevanović, naučni savetnik, Institut tehničkih nauka SANU, dr Peđa Mihailović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 14.10.2020. godine u 12 časova, Lola Sala 1.

13.10.2020. godine u  13 časova, u sali 55

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Strahinja Janković, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Energetski neutralni solarno napajani bežični senzorski čvorovi pred komisijom u sastavu: dr Lazar Saranovac, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ivan Popović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladimir Milovanović, docent, Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, dr Aleksandar Rakić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladimir Rajović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 13.10.2020. godine u 13 časova, u sali 55.

12.10.2020. godine u  15 časova, u sali 55

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Vladimir Bečejac, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Optimalna postavka sinhrofazorskih uređaja za obezbeđenje potpune topološke opservabilnosti primenom metode Grebnerove baze pred komisijom u sastavu: dr Predrag Stefanov, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Savić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Andrija Sarić, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, dr Branko Malešević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milka Potrebić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 12.10.2020. godine u 15 časova, u sali 55.

09.10.2020. godine u 14 časova

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Milica Budimir, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modifikacija ugljeničnih nanokompozita elektromagnetnim zračenjem za biomedicinsku primenu“ pred komisijom u sastavu: dr  Miloš Vujisić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Rabah Boukherroub, naučni direktor, Institut za elektroniku, mikroelektroniku i nanotehnologije (IEMN), Lil, Francuska, dr Milan Tadić, redovni profesor,  Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Biljana Todorović Marković, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, dr Amitav Sanyal,  redovni profesor, Univerzitet Bogazici, Istanbul, dr Zdenko Špitalski, viši naučni saradnik, Polimerni Institut, Slovačka akademija nauka, Bratislava, u petak 09.10.2020. godine u 14 časova, putem video konferencijske linije:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a28919570044841a4b36fac14bd99c968%40thread.tacv2/1602144047415?context=%7b%22Tid%22%3a%221774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba%22%2c%22Oid%22%3a%22c11c3428-ef18-463f-8a24-13754a2161b6%22%7d

30.09.2020. godine u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Nikola Georgijević, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Otkrivanje rednog električnog luka u jednosmernom kolu fotonaponskih sistema pred komisijom u sastavu: dr Zoran Radaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miomir Kostić, redovni profesor,  Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Đorđe Stojić, naučni saradnik, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 30.09.2020. godine u 15 časova, u sali 61.

14.09.2020. godine u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Nikola Georgijević, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Otkrivanje rednog električnog luka u jednosmernom kolu fotonaponskih sistema“ pred komisijom u sastavu: dr Zoran Radaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miomir Kostić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Đorđe Stojić, naučni saradnik, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 14.09.2020. godine u 15 časova, u sali 61. [Odbrana doktorske disertacije je odlozena]

28.07.2020. godine u 12 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Asem Al-Hasaeri, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Adaptivne tehnike u sistemima za praćenje pokretnih ciljeva pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Rakić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Rapaić, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, dr Marija Rašajski, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandra Marjanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 28.07.2020. godine u 12 časova, u sali 61.

08.07.2020. godine u 14 časova, u sali 309

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Jelena Kocić, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Autonomno održanje vozila u kolovoznoj traci analizom informacija sa vizuelnih senzora korišćenjem neuralne mreže pred komisijom u sastavu: dr Nenad Jovičić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vujo Drndarević, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragana Perić, viši naučni saradnik, Institut Vlatakom, Beograd, dr Marko Barjaktarović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Goran Kvaščev, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 08.07.2020. godine u 14 časova, u sali 309.

17.06.2020. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će  mr Nikola Slavković, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Detekcija promene sastava i geometrije puta obradom izmerenih parametara za potrebe kategorizacije putne infrastrukture“ pred komisijom u sastavu: dr Milan Bjelica,  redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Mirjana Simić Pejović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladimir Čeperić, docent, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, dr Predrag Pejović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ana Gavrovska, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u  sredu 17.06.2020. godine u 16 časova, u sali 61.

05.06.2020. godine u 12 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Milica Isaković, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Generisanje eksterocepcije pri korišćenju mioelektrične proteze šake primenom električne stimulacije“ pred komisijom u sastavu: dr Dejan Popović, redovni profesor u penziji, akademik SANU, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ljubica Konstantinović, redovni profesor, Medicinski fakultet u Beogradu, u petak 05.06.2020. godine u 12 časova, u sali 61.

05.06.2020. godine u 9 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Milan Pajnić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Upravljanje mekim prekidanjem kod dvosmernog buck/boost pretvarača zasnovano na elementu sa strujno regulisanim koeficijentom magnetne sprege pred komisijom u sastavu: dr Slobodan Vukosavić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Radivoje Đurić docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Janda, viši naučni saradnik, Institut “Nikola Tesla” u Beogradu, dr Željko Despotović, naučni savetnik, Institut Mihajlo Pupin u Beogradu, u petak 05.06.2020. godine u 9 časova, u sali 61.

03.06.2020. godine u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Ivan Milosavljević, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Sintetizator učestanosti za integrisane FMCW radarske senzore u milimetarskom talasnom opsegu pred komisijom u sastavu: dr Lazar Saranovac, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dušan Grujić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Popović-Božović,  docent, Elektronski fakultet u Beogradu, dr Vladimir Milovanović, docent, Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, dr Milan Ilić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 03.06.2020. godine u 14 časova, u sali 61.

02.06.2020. godine u 13 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Luka Perazić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Fizički i funkcionalni efekti elektronegativnog gasa u trokomponentnoj smeši radnog gasa za detekciju jonizujućeg zračenja pomoću Gajger-Milerovog brojača pred komisijom u sastavu: dr Koviljka Stanković,  docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miloš Vujisić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milorad Kuraica, redovni profesor, Fizički fakultet u Beogradu, dr Olivera Ciraj-Bjelac, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milić Pejović, docent, Elektronski fakultet u Nišu, u utorak 02.06.2020. godine u 13 časova, u sali 61.

02.06.2020. godine u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Nikola Kržanović, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Ispitivanje aktivnih elektronskih dozimetara u cilju harmonizacije merenja operativnih dozimetrijskih veličina u oblasti zaštite od zračenja “ pred komisijom u sastavu: dr Koviljka Stanković,  docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Olivera Ciraj-Bjelac, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miloš Živanović, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke “Vinča“, dr Miloš Vujisić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ivan Videnović, vanredni profesor, Fizički fakultet u Beogradu, u utorak 02.06.2020. godine u 14 časova, u sali 61.

12.03.2020. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se Jovan Ciganović, dipl. inž. elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Dejstvo impulsnog lasera na titanijumsku metu: površinski efekti“ pred komisijom u sastavu: dr Petar Matavulj, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Peđa Mihailović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Stašić, viši naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, dr Miloš Momčilović, naučni sardnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 12.03.2020. godine u 16 časova, u sali 61.

09.03.2020. godine u 18 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Miodrag Forcan, master inž. elektrotehnike i računarstva braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Poprečna diferencijalna zaštita dvostrukih nadzemnih vodova“ pred komisijom u sastavu: dr Zoran Stojanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Tomislav Šekara, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Janda, viši naučni saradnik, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Beograd, dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelisaveta Krstivojević, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 09.03.2020. godine u 18 časova, u sali 61.

27.01.2020. godine u 10 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će  Nemanja Kojić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Optimizacija pristupa podacima u objektno-relacionom mapiranju zasnovana na automatskoj denormalizaciji pred komisijom u sastavu: dr Dragan Milićev, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Bojić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Saša Malkov, vanredni profesor, Matematički fakultet u Beogradu, dr Jelica Protić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miloš Cvetanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 27.01.2020. godine u 10 časova, u sali 61.

2019. godina

26.12.2019. godine u 15 časova, u Microsoft sali 4, Računski centar

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će  Nenad Vukmirović, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Koherentna  direktna lokalizacija u distribuiranim masivnim višeantenskim sistemima pred komisijom u sastavu: dr Miljko Erić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Ivaniš, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Petar Đurić, Distinguished Proffesor, Department of Electrical and Computer Engineering Stony Brook University, NY, USA, dr Marija Stevanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Mirjana Simić Pejović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 26.12.2019. godine u 15 časova, u Microsoft sali 4, Računski centar.

23.12.2019. godine u 16 časova, u sali 57

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će  mr Dejan Misović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Inteligentni sistem za upravljanje saobraćajem baziran na primeni fazi logike pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Rakić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Saša Milić, viši naučni saradnik, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, dr Milica Kalić, redovni profesor, Saobraćajni fakultet u Beogradu, dr Goran Kvaščev, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 23.12.2019. godine u 16 časova, u sali 57.

22.11.2019. godine u 13 časova, u sali 64

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će  Nebojša Vojnović, master.inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Primena bazisnih funkcija višeg reda pri proceni oblika metalnih i dielektričnih objekata pred komisijom u sastavu: dr Marija Stevanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nebojša Dončov, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, dr Antonije Đorđević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Rakić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 22.11.2019. godine u 13 časova, u sali 64.

26.9.2019. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će  mr Srđan Bojičić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Unapređenje metoda za numeričku simulaciju zvučnog polja u prostorijama pred komisijom u sastavu: dr Miomir Mijić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragana Šumarac Pavlović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Vojnović, naučni saradnik, Centar za unapređenje životnih aktivnosti, Beograd, u četvrtak 26.9.2019. godine u 17 časova, u sali 61.

25.9.2019. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Nataša Štrbac Hadžibegović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Unapređena metoda za određivanje refleksionih osobina kolovoznih površina merenjima na terenu pred komisijom u sastavu: dr Zoran Radaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovana Gojanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Dramlić, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Trifunović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 25.9.2019. godine u 17 časova, u sali 61.

17.9.2019. godine u 14.15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će  Nemanja Mitrović, dipl. inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Određivač pravca zasnovan na pasivnoj  višekanalnoj detekciji elektromagnetskog signala pred komisijom u sastavu: dr Milan Ponjavić, vanredni profesor, Elektrotehnički faakultet u Beogradu, dr Milan Prokin, redovni profesor, Elektrotehnički faakultet u Beogradu, dr Petar Lukić, redovni profesor, Mašinski fakultet u Beogradu, dr Marija Stevanović, vanredni profesor, Elektrotehnički faakultet u Beogradu, dr Aleksandar Rakić, vanredni profesor, Elektrotehnički faakultet u Beogradu, u utorak 17.9.2019. godine u 14.15 časova, u sali 61.

5.9.2019. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Dragan Pavlović, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Evolucija plazma kanala kod trigerovanih atmosferskih pražnjenja pred komisijom u sastavu:  dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Tomislav Šekara, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milorad Kuraica, redovni profesor, Fizički fakultet u Beogradu, dr Gradimir Milovanović, član Srpske akademije nauka i umetnosti i dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu u četvrtak 5.9.2019. godine u 17 časova, u sali 61.

4.9.2019. godine u 17 časova, u sali 65

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Nedžad Hadžiefendić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Uticaj loših električnih  kontakata na nastanak početnog požara i metoda za njihovo otkrivanje u niskonaponskim električnim instalacijama pred komisijom u sastavu:  dr Miomir Kostić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Radaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragana Đorđević, naučni savetnik, Institut za za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Trifunović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 4.9.2019. godine u 17 časova, u sali 65.

30.8.2019. godine u 18 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Milenko Milićević, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Pojačavači snage u klasi A sa istovremenim konjugovanim prilagođenjem i prilagođenjem po snazi pri velikim signalima na izlaznom pristupu“ pred komisijom u sastavu: dr Dušan Grujić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Lazar Saranovac, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Radivoje Đurić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Radić, docent, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, dr Milan Ilić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 30.8.2019. godine u 18 časova, u sali 61.

10.7.2019. godine u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marija Puač, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modelovanje proboja u gasovima Monte Karlo tehnikom pred komisijom u sastavu: dr Zoran Lj.Petrović, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu i dr Antonije Đorđević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu u sredu 10.7.2019. godine u 15 časova, u sali 61.

8.7.2019. godine u 12 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Mladen Ostojić, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Digitalna zaštita sinhronih generatora i motora od ispada iz sinhronizma i ulaska generatora u motorni režim pred komisijom u sastavu: dr Jovan Mikulović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Stojanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Tasić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Nišu, dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelisaveta  Krstivojević, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 8.7.2019. godine u 12 časova, u sali 61.

27.6.2019. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će  Jovan Galić, dipl.inž. elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Prepoznavanje multimodalnog govora zasnovano na statističkom pristupu pred komisijom u sastavu: dr Miomir Mijić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Ćertić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Vojnović, naučni saradnik, Centar za unapređenje životnih aktivnosti u Beogradu, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ana Gavrovska, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 27.6.2019. godine u 17 časova, u sali 61.

20.6.2019. godine u 16 časova, u sali 65

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će  Miloš Ječmenica, master.inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Metodologija optimalnog projektovanja statorskog namotaja šestofaznih mašina uz uvažavanje frekvencijske zavisnosti parametara i magnetskog zasićenja pred komisijom u sastavu: dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Slobodan Vukosavić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Janda, viši naučni saradnik, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, dr Dragan Mihić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Mladen Terzić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 20.6.2019. godine u 16 časova, u sali 65.

19.6.2019. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Aleksandra Pavlović, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Detekcija namerno izazvanih promena u sadržaju slike, pred komisijom u sastavu: dr Irini Reljin, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Prokin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Andreja Samčović, redovni profesor, Saobraćajni fakultet u Beogradu, dr Dragana Šumarac Pavlović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ana Gavrovska, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 19.6.2019. godine u 17 časova, u sali 61.

11.6.2019. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marija Mrvić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Mikrotalasni filtri nepropusnici opsega učestanosti sa rezonantnim pregradama u E i H ravni talasovoda pred komisijom u sastavu: dr Milka Potrebić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dejan Tošić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zlata Cvetković, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nataša Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u  utorak 11.6.2019. godine u 17 časova, u sali 61.

30.5.2019. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Safaa Ibrahim Ismael Al-Musawi, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Evaluacija preostalog radnog veka energetskog transformatora visokog napona u radnim uslovima pred komisijom u sastavu: dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Radaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Đorđe Janaćković, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, u četvrtak 30.5.2019. godine u 16 časova, u sali 61.

24.5.2019. godine u 17 časova, u sali 56

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Bojan Banjac, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Sistem za automatsko dokazivanje nekih klasa analitičkih nejednakosti pred komisijom u sastavu: dr Branko Malešević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Tatjana Lutovac, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Janičić, redovni profesor, Matematički fakultet u Beogradu, dr Jelica Protić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ratko Obradović, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, u petak 24.5.2019. godine u 17 časova, u sali 56.

10.5.2019. godine u 18 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Rade Božović, dipl.inž.elektrotehnike,braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Optimizovan postupak za analizu spektra u kognitivnom radiju primenom detektora energije“ pred komisijom u sastavu: dr Mirjana Simić-Pejović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nataša Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Gordana Gardašević, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci, dr Jelena Popović Božović, docent, Elektrotehnički fakultet  u Beogradu, dr Predrag Ivaniš, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, upetak 10.5.2019. godine u 18 časova, u sali 61.

18.4.2019. godine u 16.30 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marko Krstić, master.inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Personalizovani programski vodiči za digitalnu televiziju“ pred komisijom u sastavu: dr Milan Bjelica, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Mirjana Simić-Pejović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladimir Čeperić, docent, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, dr Predrag Pejović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Irini Reljin, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, četvrtak 18.4.2019. godine u 16.30 časova, u sali 61.

22.3.2019. godine u 16.30 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Milan Pavlović, dipl.inž. elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Karakterizacija  zvučnog polja u prostorijama primenom multifraktalne analize pred komisijom u sastavu: dr Dragana Šumarac Pavlović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Ćertić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Andreja Samčović, redovni profesor, Saobraćajni fakultet u Beogradu, dr Ana Gavrovska, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 22.3.2019. godine u 16.30 časova, u sali 61.

07.03.2019. godine u 18.30 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   kandidat Giuma Saleh Isa Abudagel, dipl.inž. elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Eksperimentalna karakterizacija magneto-optičkih osobina Faradejevog kristala namenjenog za konstrukciju senzora magnetskog polja“ pred komisijom u sastavu: dr Slobodan Petričević, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nebojša Romčević, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Peđa Mihailović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Marko Barjaktarović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 07.03.2019. godine u 18.30 časova, u sali 61.

07.03.2019. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   kandidat Marko Batić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Softverski sistem za više-kriterijumsko planiranje i upravljanje hibridnom mikro-mrežom“ pred komisijom u sastavu: dr Sanja Vraneš, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Boško Nikolić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nikola Tomašević, naučni saradnik, Institut „Mihajlo Pupin, Beograd“, dr Milo Tomašević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 07.03.2019. godine u 16 časova, u sali 61.

11.2.2019. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marijana Terzić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Određivanje toplotne provodnosti slabo provodnih čvrstih materijala metodom jednostrane zaštićene tople ploče pred komisijom u sastavu: dr Slobodan Petričević, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Marko Barjaktarović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Milošević, viši naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Dejan Gvozdić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jasna Crnjanski, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 11.2.2019. godine u 16 časova, u sali 61.

2018. godina

21.12.2018. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   kandidat Spasoje Mirić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Metod za računarski efikasnu simulaciju energetskih pretvarača zasnovan na modelu stanja i superpoziciji prekidačkih efekata“ pred komisijom u sastavu: dr Predrag Pejović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Slobodan Vukosavić,  redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Janda, viši naučni saradnik, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd, u petak  21.12.2018. godine u 17 časova, u sali 61.

18.12.2018. godine u 14 časova, u sali 55

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   kandidat Nikola Jovalekić, dipl.inž. elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Poboljšanje performansi bežičnih primopredajnika zasnovanih na LoRa modulaciji pred komisijom u sastavu: dr Vujo Drndarević, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Jevtić, docent, Saobraćajni fakultet u Beogradu, dr Ivan Popović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak  18.12.2018. godine u 14 časova, u sali 55.

7.12.2018. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će kandidat Mohamed Jannat, dipl.inž. elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Analiza optimalne snage i lokacije otočnih baterija kondenzatora u aktivnim distributivnim mrežama pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Čedomir Zeljković,  docent, Elektrotehnički fakultet u Banja Luci, dr Nikola Rajaković, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Savić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak  7.12.2018. godine u 16 časova, u sali 61.

6.11.2018. godine u 15 časova, u sali 41

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Alaulddin Adel Hamoodi Albla, dipl.inž. elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Električne mašine u vazduhoplovstvu - Nadgledanje zagrevanja u toku rada bez davača temperature pred komisijom u sastavu: dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Pejović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Janda,  viši naučni saradnik, Institut „Nikola Tesla“, Beograd, u utorak 6.11.2018. godine u 15 časova, u sali 41.

28.9.2018. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Nenad Stepanić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Unapređenje postupka zaštićene tople ploče za određivanje toplotne provodnosti termoizolacionih materijala pred komisijom u sastavu: dr Dejan Raković, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Milošević, viši naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Ivan Popović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Slobodan Petričević, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Peđa Mihailović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu u petak 28.9.2018. godine u 17 časova, u sali 61.

28.9.2018. godine u 16.30 časova, u sali 56

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Dražen Drašković, master. inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Softverski sistem za učenje i primenu algoritama veštačke inteligencije pred komisijom u sastavu: dr Boško Nikolić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miloš Cvetanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Ševarac, docent, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, dr Predrag Tadić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelica Protić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu u petak 28.9.2018. godine u 16.30 časova, u sali 56.

28.9.2018. godine u 12 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Zoran Babović, dipl.inž. elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Semantička integracija senzorskih mreža pred komisijom u sastavu: dr Veljko Milutinović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelica Protić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Saša Malkov, vanredni profesor, Matematički fakultet u Beogradu, u petak 28.9.2018. godine u 12 časova, u sali 61.

18.9.2018. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Majda Petrić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Određivanje pozicije mobilnih korisnika u javnim mobilnim sistemima korišćenjem metoda zasnovanih na Support Vector Machine algoritmima pred komisijom u sastavu: dr Aleksandar Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nataša Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nikola Tomašević, naučni saradnik, Institut Mihajlo Pupin, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Mirjana Simić Pejović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 18.9.2018. godine u 17 časova, u sali 61.

13.9.2018. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Boriša Jovanović, dipl.inž. računarske tehnike i informatike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Efikasan mehanizam kriptografske sinhronizacije u algoritmima selektivnog šifrovanja multimedijalnih sistema nove generacije pred komisijom u sastavu: dr Zoran Jovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr  Pavle Vuletić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladan Devedžić, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, u četvrtak 13.9.2018. godine u 16 časova, u sali 61.

10.9.2018. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Draško Furundžić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Ocena kvaliteta artikulacije glasova srpskog jezika primenom neuronskih mreža“ pred komisijom u sastavu: dr Srđan Stanković, profesor emeritus, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Šarić, naučni savetnik, Centar za unapređenje životnih aktivnosti, Beograd, dr Milo Tomašević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miško Subotić, naučni saradnik, Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Beograd, u ponedeljak 10.9.2018. godine u 17 časova, u sali 61.

9.7.2018. godine u 17 časova u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Danka Stojanović, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Prostiranje elektromagnetnih talasa kroz hiralne metamaterijale u terahercnom frekventnom opsegu pred komisijom u sastavu: dr Ljupčo Hadžievski, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Jelena Radovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vitomir Milanović, profesor emeritus, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Petra Beličev, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Milan Ilić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 9.7.2018. godine u 17 časova, u sali 61.

9.7.2018. godine u 14 časova u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Dragomir El Mezeni, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Lokalni operator za reprodukciju slika širokog dinamičkog opsega uz očuvanje detalja pred komisijom u sastavu: dr Lazar Saranovac, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Prokin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miodrag Popović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Marko Barjaktarović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Popović Božović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 9.7.2018. godine u 14 časova, u sali 61.

5.7.2018. godina u 14 časova u sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Vladisav Jelisavčić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Struktuirano učenje nad velikim podacima zasnovano na verovatnosnim grafovskim modelima“ pred komisijom u sastavu: dr Veljko Milutinović,redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Boško Nikolić,redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Mitić, vanredni profesor, Matematički fakultet u Beogradu u četvrtak 5.7.2018. godine u 14 časova, u sali 61.

4.7.2018. godine u 10 časova u sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marija Tomić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Dvoručna robotska manipulacija inspirisana ljudskim veštinama“ pred komisijom u sastavu: dr Kosta Jovanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Christine Chevallereau, naučni direktor, CNRS, Le Laboratoire des Sciences du Numerique de Nantes-LS2N, Francuskadr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu,dr Aleksandar Rodić, naučni savetnik, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, dr Yannick Aoustin, redovni profesor Universite de Nantes, Francuska, dr Philippe Fraisse, redovni profesor, Universite de Montpellier, Francuska, sredu 4.7.2018. godine u 10 časova, u sali 61.

19.6.2018. godine u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da ćemr Branko Marković, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Analiza obeležja u govornom signalu za potrebe prepoznavanja multimodalnog govorapred komisijom u sastavu:dr Miomir Mijić,redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragana Šumarac Pavlović,vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miško Subotić, naučni saradnik, Centar za unapređenje životnih aktivnosti, Beograd u utorak 19.6.2018. godine u 14 časova, u sali 61.

15.6.2018. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Angelina Totović, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modelovanje poluprovodničkih  optičkih pojačavača za primene u optičkim pristupnim mrežama pred komisijom u sastavu: dr Dejan Gvozdić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jasna Crnjanski, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zlatan Šoškić, redovni profesor, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, dr Nataša Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Marko Krstić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 15.6.2018. godine u 16 časova, u sali 61.

8.6.2018. godine u 11 časova, u sali 62

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će    Marko Opačić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Razdvajanje faza na nanoskali u superprovodnicima na bazi gvožđa korišćenjem Ramanove spektroskopije pred komisijom u sastavu: dr Zoran Popović, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Lazarević, viši naučni saradnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Jelena Radovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladimir Arsoski, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu u petak 8.6.2018. godine u 11 časova, u sali 62.

7.6.2018. godine u 16 časova, u sali 65

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Miloš Bjelić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Analiza ugaone raspodele incidentne energije spoljašnje buke primenom mikrofonskog niza pred komisijom u sastavu: dr Dragana Šumarac Pavlović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miomir Mijić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ljiljana Brajović, vanredni profesor, Građevinski fakultet u Beogradu, dr Jelena Ćertić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Merkle, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu u četvrtak 7.6.2018. godine u 16 časova, u sali 65.

6.6.2018. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Nikola Vuković, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Risken-Numedal-Graham-Haken nestabilnosti i samo-pulsiranje u kvantnim kaskadnim laserima“ pred komisijom u sastavu: dr Jelena Radovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vitomir Milanović, profesor emeritus, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ljupčo Hadžievski, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Vladimir Arsoski, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Cakić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu u sredu 6.6.2018. godine u 17 časova, u sali 61.

4.6.2018. godine u 18 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Aleksandra Krneta, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Funkcije bazisa ultra visokog reda i singularne funkcije bazisa u analizi aksijalno simetričnih metalnih struktura pred komisijom u sastavu: dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branka Jokanović, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Milan Ilić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miodrag Tasić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 4.6.2018. godine u 18 časova, u sali 61.

19.04.2018. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Mioljub Nešić, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Razvoj tehnika za rešavanje inverznog fotoakustičkog problema pred komisijom u sastavu: dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Slobodanka Galović, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, dr Vladimir Arsoski,  docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Petar Matavulj, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Peđa Mihailović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 19.04.2018. godine u 17 časova, u sali 61.

12.3.2018. godine u 15 časova, u sali 55

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Mohamed Marouf, dipl.inž., braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Aproksimacija i adaptivno smanjenje visokofrekventnog šuma u EKG signalima pred komisijom u sastavu: dr Lazar Saranovac, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Prokin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu,  dr Miodrag Popović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Mirjana Popović, naučni savetnik, Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu, dr Jelena Popović Božović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 12.3.2018. godine u 15 časova, u sali 55.

07.03.2018. godine u 15.30 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Sofija Spasojević, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Kvantitativna analiza pokreta u rehabilitaciji neuroloških poremećaja korišćenjem vizuelnih i nosivih senzora pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jose Santos-Victor, redovni profesor, Univerzitet u Lisabonu-Visoki tehnički Institut, dr Branko Kovačević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Rodić, naučni savetnik, Institut Mihajlo Pupin u Beogradu, dr Jorge Marques, redovni profesor, Univerzitet u Lisabonu-Visoki tehnički Institut, dr Luis Alexandre, redovni profesor, Univerzitet Beira Interior, u sredu 07.03.2018. godine u 15.30 časova, u sali 61.

14.2.2018. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Jelena Tomić, master inženjer elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Primena soft computing tehnika za predviđanje nivoa buke drumskog saobraćaja, pred komisijom u sastavu: dr Dragana Šumarac Pavlović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miomir Mijić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zlatan Šoškić, redovni profesor, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Ćertić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 14.2.2018. godine u 16 časova, u sali 61.

13.2.2018. godine u 15 časova, u sali 59

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Mileta Žarković, master inženjer elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Monitoring i dijagnostika razvodnog postrojenja na bazi fazi modela stanja visokonaponske opreme, pred komisijom u sastavu: dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Mikulović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Ranković, vanredni profesor, Fakultet tehnčkih nauka u Čačku, dr Aleksandar Rakić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurišić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 13.2.2018. godine u 15 časova, u sali 59.

2017. godina

29.12.2017. godine u 11 časova, u sali 62

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Sanja Vujnović, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Detekcija stanja rotacionih aktuatora zasnovana na analizi akustičkih signala pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Kovačević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Perić, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, dr Goran Kvaščev, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Bebić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragana Šumarac Pavlović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 29.12.2017. godine u 11 časova, u sali 62.

22.12.2017. godine u 18 časova, u sali 104

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Slobodan Todosijević, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Razvoj fotoakustičkog mernog sistema za termičku karakterizaciju tankih uzoraka pred komisijom u sastavu: dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Slobodanka Galović, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, dr Peđa Mihailović,  vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zlatan Šoškić, redovni profesor, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, dr Vladimir Arsoski, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 22.12.2017. godine u 18 časova, u sali 104.

23.11.2017. godine u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Filip Pantelić, dipl.inž., braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Analiza korelacije između mehaničkih i akustičkih osobina kontrabasa“ pred komisijom u sastavu: dr Miomir Mijić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragana Šumarac Pavlović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, mr Jelena Matić, vanredni profesor, Šumarski fakultet u Beogradu, dr Jelena Ćertić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 23.11.2017. godine u 14 časova, u sali 61.

16.11.2017. godine u 13 časova, u sali 310

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Jelena Smiljanić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Ispitivanje svojstava kompleksnih mreža sa diskretnom dinamikom“ pred komisijom u sastavu: dr Jelena Radovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vitomir Milanović, profesor emeritus, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Marija Mitrović Dankulov, naučni saradnik, Institut za fiziku, Beograd, dr Marija Rašajski, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Antun Balaž, naučni savetnik, Institut za fiziku, Beograd, u četvrtak 16.11.2017. godine u 13 časova, u sali 310.

27.10.2017. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Ljubinko Kevac, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modelovanje i upravljanje kablovski vođenim robotskim sistemima“ pred komisijom u sastavu: dr Aleksandar Rakić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Mirjana Filipović, viši naučni saradnik, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, u petak 27.10.2017. godine u 16 časova, u sali 61.

25.10.2017. godine u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Đorđe Grozdić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Primena neuralnih mreža u prepoznavanju šapata“ pred komisijom u sastavu: dr Dragana Šumarac Pavlović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miomir Mijić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miško Subotić, naučni saradnik, Centar za unapređenje životnih aktivnosti, dr Goran Kvaščev, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Ćertić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 25.10.2017. godine u 14 časova, u sali 61.

13.10.2017. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Aleksandra Marjanović, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “ Upravljanje temperaturnom raspodelom u kotlovima termoenergetskih sistema na bazi extremum seeking strategije“ pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Kovačević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miroslav Krstić, redovni profesor, University of California, San Diego, USA dr Goran Kvaščev, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Tadić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 13.10.2017. godine u 16 časova, u sali 61.

9.10.2017. godine u 15 časova, u sali 1, Lola

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Branka Stojanović, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Razdvajanje preklopljenih otisaka prstiju bazirano na tehnologiji mašinskog učenja“ pred komisijom u sastavu: dr Aleksandar Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Irini Reljin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nikola Tomašević, naučni saradnik, Institut Mihajlo Pupin, dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Bjelica, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 9.10.2017. godine u 15 časova, u sali 1, Lola.

9.10.2017. godine u 18 časova, u sali 59

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Matija Štrbac, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti ,doktorsku disertaciju pod naslovom: “Razvoj kompjuterske vizije za upravljanje funkcionalnom električnom stimulacijom“ pred komisijom u sastavu: dr Dejan Popović, član SANU, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Igor Tartalja, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Jovičić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Mirjana Popović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu u ponedeljak 9.10.2017. godine u 18 časova, u sali 59.

29.9.2017. godine u 17 časova, u sali 62

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Dragan Mihić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Prekidački reluktantni motori sa bipolarnim strujama“ pred komisijom u sastavu: dr Slobodan Vukosavić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Janda, viši naučni saradnik, Institut Nikola Tesla u Beogradu, dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Despotović, viši naučni saradnik, Institut Mihajlo Pupin u Beogradu, u petak 29.9.2017. godine u 17 časova, u sali 62.

29.9.2017. godine u 13 časova, u sali 76

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Mladen Banjanin, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Zaštita nadzemnih vodova od atmosferskih prenapona u ekstremnim uslovima“ pred komisijom u sastavu: dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Mikulović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragutin Salamon, vanredni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Stojanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 29.9.2017. godine u 13 časova, u sali 76.

7.9.2017. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Nenad Munić, dipl.inž., braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Određivanje karakteristika elektromagnetske emisije uređaja merenih u Faradejevom kavezu pomoću tehnike obrade retkih signala“ pred komisijom u sastavu:dr Marija Stevanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Kovačević, naučni saradnik, Tehnički opitni centar, dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Antonije Đorđević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 7.9.2017. godine u 17 časova, u sali 61.

4.9.2017. godine, u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Uroš Ralević, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Nanoskopija i primene dvodimenzionalnih i kvazi dvodimenzionalnih sistema“ pred komisijom u sastavu: dr Jelena Radovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vitomir Milanović, profesor emeritus, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Goran Isić, naučni saradnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milka Potrebić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 4.9.2017. godine, u 15 časova, u sali 61.

23.8.2017. godine u 11 časova, u sali 56

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Aleksandra Lekić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Stabilno prekidačko upravljanje DC-DC konvertorima“ pred komisijom u sastavu: dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Prokin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragutin Kostić, redovni profesor, Saobraćajni fakultet u Beogradu, dr Dušan Stipanović, associate professor, University of Illinois, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 23.8.2017. godine u 11 časova, u sali 56.

30.6.2017. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marijana Gavrilović, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Uzajamno dejstvo kavitacionog mehura i zračenja plazme kod proboja indukovanog jednim laserskim impulsom na meti u tečnosti“ pred komisijom u sastavu: dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Petar Matavulj, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Marko Cvejić, naučni saradnik, Institut za fiziku u Beogradu, u petak 30.6.2017. godine u 16 časova, u sali 61.

18.5.2017. godine u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marko Mišić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Unapređenja sistema za detekciju plagijarizma u izvornom programskom kodu“ pred komisijom u sastavu: dr Jelica Protić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milo Tomašević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Boško Nikolić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ivan Obradović, redovni profesor u penziji, Rudarsko-geološki fakultet u Beogardu, dr Dejan Tošić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 18.5.2017. godine u 15 časova, u sali 61.

11.5.2017. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Ilija Popadić, dipl.inž.elektrotehnike braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Primena tehnike formiranja slika proširenog dinamičkog opsega u monitoringu loše osvetljene scene“ pred komisijom u sastavu: dr Irini Reljin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željen Trpovski, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, dr Marko Barjaktarović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 11.5.2017. godine u 16 časova, u sali 61.

11.5.2017. godine u 18 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Goran Savić braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Hardverska realizacija brzog dekodera komprimovane slike sa minimalnim zahtevanim resursima“ pred komisijom u sastavu: dr Milan Prokin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Popović Božović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miroslav Lutovac, redovni profesor, Tehnički fakultet-Univerzitet Singidunum, dr Irini Reljin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ivan Popović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Ponjavić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 11.5.2017. godine u 18 časova, u sali 61.

12.4.2017. godine u 14 časova, u sali Računskog centra

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Srđan Brkić, master inž. elektrotehnike i računarstva braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Dekodovanje kodova sa malom gustinom provera parnosti u prisustvu grešaka u logičkim kolima“ pred komisijom u sastavu: dr Predrag Ivaniš, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandra Smiljanić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Bane Vasić, redovni profesor, University of Arizona, Department of ECE , dr Lazar Saranovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Goran Đorđević, vanredni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, u sredu 12.4.2017. godine u 14 časova, u sali Računskog centra.

21.3.2017. godine, u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Maja Lutovac Banduka braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Softverski sistem za daljinsko upravljanje i nadzor robota baziran na Android operativnom sistemu i bežičnoj komunikaciji“ pred komisijom u sastavu: dr Boško Nikolić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miloš Cvetanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladimir Kvrgić, viši naučni saradnik, Lola institut, dr Kosta Jovanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Veljko Potkonjak, redovni profesor, Fakultet informacionih tehnologija, Metropolitan univerzitet u Beogradu, u utorak 21.3.2017. godine, u 15 časova, u sali 61.

10.3.2017. godine, u 18 časova, u Laboratoriji 25 Paviljona Rašović

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Nenad Korolija braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Ubrzavanje izvršavanja vremenski zahtevnih softverskih aplikacija konfigurisanjem namenskog hardvera u vreme izvršavanja programa na višeprocesorskim računarima“ pred komisijom u sastavu: dr Veljko Milutinović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miloš Cvetanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dušan Starčević, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, dr Zaharije Radivojević, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Ponjavić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 10.3.2017. godine, u 18 časova, u Laboratoriji 25 Paviljona Rašović.

2.3.2017. godine u 18 časova, u sali 56

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Milan Žeželjmaster inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modelovanje i optimizacija transportnih procesa u savremenim nanoelektronskim uređajima“ pred komisijom u sastavu: dr Jelena Radovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vitomir Milanović, profesor emeritus, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Igor Stanković, viši naučni saradnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Jovan Radunović redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Malešević, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 2.3.2017. godine u 18 časova, u sali 56.

17.2.2017. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Branko Bukvićmaster inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Rekonfigurabilni i podesivi efikasni pojačavači snage za predajnike telekomunikacionih uređaja“ pred komisijom u sastavu: dr Milan Ilić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Antonije Đorđević, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Đurađ Budimir, reader, University of Westminster, London, UK, dr Nataša Nešković, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Lazar Saranovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 17.2.2017. godine u 17 časova, u sali 61.

08.02.2017. godine, u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Srđan Marjanovićmaster inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Monte Karlo simulacija transporta pozitrona u realnim sistemima ispunjenim gasom“ pred komisijom u sastavu: dr Zoran Lj. Petrović, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Bratislav Iričanin, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 8.2.2017. godine, u 14 časova, u sali 61.

19.1.2017. godine, u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marko Mladenović, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Elektronska svojstva organskih poluprovodnika na granicama domena“ pred komisijom u sastavu: dr Jelena Radovanović,  redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Vukmirović, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Vitomir Milanović, profesor emeritus, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Antun Balaž, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Petar Matavulj, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 19.1.2017. godine, u 17 časova, u sali 61.

2016. godina

21.10.2016. godine, u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Nemanja Lučić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Propagacija svetlosti u determinističkim aperiodičnim nizovima talasovoda“ pred komisijom u sastavu: dr Dejan Gvozdić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jasna Crnjanski, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dejan Timotijević, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Zoran Jakšić, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu, dr Slobodan Petričević, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 21.10.2016. godine, u 17 časova, u sali 61.

30.9.2016. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Danijela Aranđić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Uticaj parametara ekspozicije i tehnike snimanja na pacijentnu dozu i kvalitet slike u kompjuterizovanoj tomografiji“ pred komisijom u sastavu: dr Olivera Ciraj-Bjelac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Marinković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ružica Maksimović, vanredni profesor, Medicinski fakultet u Beogradu, dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 30.9.2016. godine, u 16 časova, u sali 61.

29.9.2016. godine u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Srboljub Stanković, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Eksperimentalna karakterizacija i Monte Karlo simulacija dozimetrijskih parametara MOSFET strukture u poljima jonizujućeg zračenja“pred komisijom u sastavu: dr Predrag Marinković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Matović, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miloš Vujisić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 29.9.2016. godine, u 15 časova, u sali 61.

29.9.2016. godine u 13 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Srđan Tadić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Određivanje trajektorije vozila pri sudaru upotrebom integrisanog sistema satelitske i inercijalne navigacije “ pred komisijom u sastavu: dr Predrag Ivaniš, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Lazar Saranovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miodrag Popović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miroslav Dukić, redovni profesor, Univerzitet Singidunum-Tehnički fakultet, dr Stevica Graovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 29.9.2016. godine, u 13 časova, u sali 61.

29.9.2016. godine u 10 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marko Obradov, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Plazmonske strukture za poboljšanje poluprovodničkih infracrvenih detektora“ pred komisijom u sastavu: dr Zoran Jakšić, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu, dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Radovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Katarina Radulović, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu, dr Vladimir Arsoski, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 29.9.2016. godine, u 10 časova, u sali 61.

28.9.2016. godine, u 15 časova, u sali 65

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Goran Dobrić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Monitoring i dijagnostika stanja metaloksidnih odvodnika prenapona na bazi analize struje odvođenja pri radnom naponu mreže“ pred komisijom u sastavu: dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Stojanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Janda, naučni saradnik, Elektrotehnički institut Nikola Tesla u Beogradu, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragutin Salamon, vanredni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 28.9.2016. godine, u 15 časova, u sali 65.

27.9.2016. godine, u 12 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Goran Đukić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Robusna obrada signala u elektroenergetskim sistemima“pred komisijom u sastavu: dr Branko Kovačević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nikola Rajaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Čukarić, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, dr Dragutin Salamon, vanredni profesor u penziji, dr Predrag Stefanov, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 27.9.2016. godine, u 12 časova, u sali 61.

27.9.2016. godine, u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Aleksandar Nedić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Optimizacija konstruktivnih parametara energetskih niskofrekventnih prigušnica“ pred komisijom u sastavu: dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Cakić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Janda, naučni saradnik, Institut Nikola Tesla u Beogradu, u utorak 27.9.2016. godine, u 15 časova, u sali 61.

23.9.2016. godine, u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Igor Ikodinović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Metodologija za analizu performansi DRAM memorija sa tačnošću na nivou ciklusa“ pred komisijom u sastavu: dr Veljko Milutinović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milo Tomašević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miodrag Živković, Matematički fakultet u Beogradu, u petak 23.9.2016. godine, u 16 časova, u sali 61.

23.9.2016. godine, u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Dragana Tošić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Sinteza i karakterizacija grafenskih nanotraka“ pred komisijom u sastavu: dr Dejan Raković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Marković, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Biljana Todorović Marković, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, dr Miloš Vujisić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 23.9.2016. godine, u 14 časova, u sali 61.

23.9.2016. godine, u 11 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Aleksej Avramović, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Niskodimenzionalni prostorno-teksturalni deskriptori multispektralnih slika“ pred komisijom u sastavu: dr Irini Reljin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Bjelica, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zdenka Babić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Banja Luci, dr Miodrag Popović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladimir Risojević, docent, Elektrotehnički fakultet u Banja Luci, u petak 23.9.2016. godine, u 11 časova, u sali 61

12.9.2016. godine, u 8 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Jovana Vuleta Radoičić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Upravljanje mrežnim uslugama i resursima u federativnim mrežnim okruženjima“ pred komisijom u sastavu: dr Zoran Jovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Pavle Vuletić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dušan Starčević, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, dr Slavko Gajin, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Stanisavljević, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 12.9.2016. godine, u 8 časova, u sali 61.

7.9.2016. godine, u 13 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Jiana Jarrouj, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Analiza performansi kognitivnih telekomunikacionih sistema sa kontrolisanim nivoom interferencije i nesavršenom procenom stanja u kanalu“ pred komisijom u sastavu: dr Predrag Ivaniš, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vesna Blagojević, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Marija Malnar, docent, Saobraćajni fakultet u Beogradu, dr Nenad Cakić, redovni profesor, Elektrotehni fakultet u Beogradu, u sredu 7.9.2016. godine, u 13 časova, u sali 61.

6.9.2016. godine, u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Zoran Đorđević, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Metod detekcije objekata sa malom refleksijom i velikom fluktuacijom na radarskoj slici“ pred komisijom u sastavu: dr Branko Kovačević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Stevica Graovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Barbarić, redovni profesor, Državni univerzitet u Novom Pazaru, dr Veljko Papić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miljko Erić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 6.9.2016. godine, u 14 časova, u sali 61.

2.9.2016. godine, u 18 časova, u sali 59

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Danko Bošnjakovićmaster inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modelovanje gasnih detektora čestica visokih energija primenom tehnike elektronskih rojeva“ pred komisijom u sastavu: dr Zoran Petrović, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Predrag Marinković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Antonije Đorđević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Saša Dujko, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 2.9.2016. godine, u 18 časova, u sali 59.

30.8.2016. godine, u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Dejan Veljković, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modelovanje mehaničkog naprezanja u poluprovodničkim nanostrukturama “ pred komisijom u sastavu: dr Dejan Raković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nebojša Romčević, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Jelena Popović Božović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurišić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 30.8.2016. godine, u 15 časova, u sali 61.

14.7.2016. godine, u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Mladen Koprivica, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Povećanje efikasnosti metoda za merenje intenziteta električnog polja u okolini baznih stanica javnih mobilnih sistema“ pred komisijom u sastavu: dr Aleksandar Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nataša Nešković, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Miloš Borenović, naučni saradnik, TeleSign, dr Irini Reljin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 14.7.2016. godine, u 17 časova, u sali 141 Građevinskog fakulteta.

12.7.2016. godine, u 12 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Jovan Popović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Unapređenje metoda za procenu napora u softverskim projektima“ pred komisijom u sastavu: dr Dragan Bojić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Veljko Milutinović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dušan Starčević, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, u utorak 12.7.2016. godine, u 12 časova, u sali 61.

7.7.2016. godine, u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Ružica Bilibajkić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Prepoznavanje artikulaciono-akustičkih odstupanja glasova u patološkom govoru“ pred komisijom u sastavu: dr Dragana Šumarac Pavlović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miomir Mijić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Šarić, naučni savetnik, Centar za unapređenje životnih aktivnosti, Beograd, dr Jelena Ćertić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miško Subotić, naučni saradnik, Centar za unapređenje životnih aktivnosti, Beograd, u četvrtak 7.7.2016. godine, u 15 časova, u sali 61.

5.7.2016. godine, u 16 časova, u sobi 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Nemanja Ninković, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Nova rešenja za poboljšanje kvaliteta servisa u intradomenskom i interdomesnkom mrežnom okruženju “ pred komisijom u sastavu: dr Slavko Gajin, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Jovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Mirjana Stojanović, vanredni profesor, Saobraćajni fakultet u Beogradu, u utorak 5.7.2016. godine, u 16 časova, u sali 61.

1.7.2016. godine u 14 časova

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Dimitrije Bujaković, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “ Ekspertski sistem za praćenje i prepoznavanje ciljeva u okruženju izviđačkih radara“ pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Kovačević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milenko Andrić, vanredni profesor, Univerzitet odbrane u Beogradu, dr Stevica Graovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Goran Dikić, vanredni profesor, Univerzitet odbrane u Beogradu, u petak 1.7.2016. godine, u 14 časova, u sali 61.

30.6.2016. godine, u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Sanja Antić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Primena metoda za detekciju otkaza zasnovanih na modelu u elektromehaničkim sistemima“ pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Kovačević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miroslav Bjekić, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, dr Radojka Krneta, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, dr Goran Kvaščev, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 30.6.2016. godine, u 14 časova, u sali 61.

29.6.2016. godine, u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Emilija Kisić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Primena T² kontrolnih dijagrama i skrivenih Markovljevih modela na prediktivno održavanje tehničkih sistema“ pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Kovačević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Denić, redovni profesor,Elektronski fakultet u Nišu, dr Goran Kvaščev, docent, Elektrotehni fakultet u Beogradu, dr Predrag Tadić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 29.6.2016. godine, u 14 časova, u sali 61.

29.6.2016. godine, u 11 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Nikola Bežanić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “ Model implementacije servisno orijentisanih mreža pametnih pretvarača“ pred komisijom u sastavu: dr Ivan Popović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miroslav Lutovac, redovni profesor, Univerzitet Singidunum, dr Aleksandar Rakić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Lazar Saranovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 29.6.2016. godine, u 11 časova, u sali 61.

28.6.2016. godine, u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Miloš Petrović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Ispitivanje kompozitnih materijala pomoću ugrađenih fiberoptičkih senzora prilikom udara kontrolisanom energijom“ pred komisijom u sastavu: dr Peđa Mihailović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vesna Radojević, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, dr Slobodan Petričević, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Elazar, vanredni profesor, Državni univerzitet u Novom Pazaru, u utorak 28.6.2016. godine, u 16 časova, u sali 61.

27.6.2016. godine, u 17.30 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Tatjana Keča, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modelovanje i dizajn optičkih rezonatora u integrisanoj silicijumskoj tehnologiji“ pred komisijom u sastavu: dr Petar Matavulj, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dejan Gvozdić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Goran Mašanović, reader, University of Southampton, dr Jovan Radunović, redovni profesor u penziji, Elektrotehni fakultet u Beogradu, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 27.6.2016. godine, u 17.30 časova, u sali 61.

27.6.2016. godine, u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Aleksandra Grujić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modelovanje zone zaštite visokonaponskog postrojenja od direktnog atmosferskog pražnjenja“ pred komisijom u sastavu: dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Mikulović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragutin Salamon, vanredni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurišić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Ranković, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, u ponedeljak 27.6.2016. godine, u 15 časova, u sali 61.

24.6.2016. godine, u 13 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Ivana Jokić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Adsorpciono – desorpcioni šum i vremenski odziv MEMS hemijskih i bioloških senzora“ pred komisijom u sastavu: dr Zoran Đurić, naučni savetnik, Institut tehničkih nauka SANU, dr Predrag Ivaniš, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Petar Matavulj, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miroslav Dukić, redovni profesor, Univerzitet Singidunum, dr Vladimir Arsoski, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 24.6.2016. godine, u 13 časova, u sali 61.

10.6.2016. godine u 13 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Mališa Alimpijević, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Uticaj ekvivalentne temperature Maksvelovog spektra gasa slobodnih elektrona na proboj gasova pri malim vrednostima pritiska i međuelektrodnog rastojanja“ pred komisijom u sastavu: dr Jovan Cvetić, redovni pofesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Marinković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milorad Kuraica, redovni profesor, Fizički fakultet u Beogradu, dr Branislav Jelenković, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu i dr Koviljka Stanković, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu u petak 10.6.2016. godine, u 13 časova, u sali 61.

9.6.2016. godine, u 13 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Miloš Frantlović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Unapređenje inteligentnih industrijskih mernih instrumenata sa MEMS senzorima“ pred komisijom u sastavu: dr Srđan Stanković, prof. emeritus, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Jakšić, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu i dr Goran Stojanović, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Beogradu, u četvrtak 9.6.2016. godine, u 13 časova, u sali 61.

2.6.2016. godine, u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Dragan Tanasković, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Nanoplazmonski metamaterijali za novu generaciju hemijskih, biohemijskih i bioloških senzora“ pred komisijom u sastavu: dr Zoran Jakšić, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Radovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Katarina Radulović, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i dr Nemanja Čukarić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 2.6.2016. godine, u 14 časova, u sali 61.

30.5.2016. godine, u 14.30 časova, u sali 59

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Iva Babićdipl. inž. elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modelovanje uticaja vremenskog profila solarnog zračenja na efekte rada fotonaponskih sistema u elektroenergetskom sistemu“pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurišić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nikola Rajaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladica Mijailović, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, dr Ivan Škokljev, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Mikulović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 30.5.2016. godine, u 14.30 časova, u sali 59.

25.05.2016. godine u 18 časova u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Marko Rosić braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Redukcija talasnosti kod direktne kontrole momenta asinhronog motora primenom komparatora sa više nivoa“ pred komisijom u sastavu: dr Milan Bebić, docent, dr Slobodan Vukosavić, redovni profesor, dr Borislav Jeftenić, redovni profesor, Državni Univerzitet u Novom Pazaru, dr Aleksandar Rakić, docent, dr Miroslav Bjekić, vanredni profesor, Univerzitet u Kragujevcu – FTN Čačak, u sredu, 25.05.2016. godine u 18 časova, u sali 61.

20.05.2016. godine u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Nada Vučijak, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Algoritam za određivanje fazne razlike sinusnih signala niskih učestanosti“ pred komisijom u sastavu: dr Lazar Saranovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Pejović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragutin Salamon, vanredni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Stojanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Rakić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 20.05.2016. godine u 14 časova, u sali 61.

13.05.2016. godine u 16 časova, u sali 57

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Vladimir Kovačević, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Estimacija pokreta u video sekvencama prilagođena algoritmima za povećanje broja slika u sekundi“ pred komisijom u sastavu: dr Irini Reljin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Bjelica, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Andreja Samčović, vanredni profesor, Saobraćajni fakultet u Beogradu, dr Milan Prokin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Lazar Saranovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 13.05.2016. godine u 16 časova, u sali 57.

12.05.2016. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Kosta Jovanović, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modeliranje i upravljanje antropomimetičkog robota sa antagonističkim pogonima u kontaktnim i beskontaktnim zadacima“ pred komisijom u sastavu: dr Veljko Potkonjak, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Mirjana Popović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Rodić, naučni savetnik, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, dr Alin Albu-Schäffer, redovni profesor, Tehnički Univerzitet u Minhenu, Institut za robotiku i mehatroniku, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 12.05.2016. godine u 16 časova, u sali 61.

10.05.2016. godine, u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Božimir Mišković, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Povećanje broja HD programa u multipleksima DVB-T2 sistema“ pred komisijom u sastavu: dr Irini Reljin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željen Trpovski vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, drMilan Prokin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miroslav Lutovac, Univerzitet Singidunum, u utorak 10.05.2016. godine, u 17 časova, u sali 61.

21.4.2016. godine, u 16.15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Omran Al-Rasheed, dipl. inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Algoritmi dekodovanja male kompleksnosti pogodni za primenu u asimetričnim kriptosistemima“ pred komisijom u sastavu: dr Predrag Ivaniš, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Zoran Čiča, docent, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Goran Đorđević, vanredni profesor, Univerzitet u Nišu-Elektronski fakultet, dr Aleksandra Smiljanić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Marija Rašajski, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 21.4.2016. godine, u 16.15 časova, u sali 61.

21.4.2016. godine, u 14 časova, u sali 55

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Ilija Batas Bjelić braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Spregnuta metoda za optimalno planiranje održivih energetskih sistema na bazi simulacija“ pred komisijom u sastavu: dr Nikola Rajaković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Ivan Škokljev, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Milun Babić, redovni profesor, Univerzitet u Kragujevcu-Fakultet inženjerskih nauka, dr Neven Duić, redovni profesor, Sveučilište u Zagrebu-Fakulet strojarstva i brodogradnje, dr Goran Kvaščev, docent, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 21.4.2016. godine, u 14 časova, u sali 55.

19.4.2016. godine, u 12.15 časova, u sali 55

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Iva Salom, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Analiza akustičkih karakteristika zvuka zvona“ pred komisijom u sastavu: dr Miomir Mijić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragana Šumarac Pavlović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Boris Despot, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, dr Jelena Ćertić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 19.4.2016. godine, u 12.15 časova, u sali 55.

25.3.2016. godine, u 17.30 časova, u sali 56

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Jovan Trifunović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Metodologija za uvažavanje nesavršenog kontakta između elektroda i tla pri proračunu otpornosti rasprostiranja konturnih uzemljivača“pred komisijom u sastavu: dr Miomir Kostić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Radaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragutin Salamon, vanredni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu i dr Milan Ilić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 25.3.2016. godine, u 17.30 časova, u sali 56.

18.3.2016. godine, u 17.30 časova, u sali 56

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marko Krstić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Statičke i dinamičke karakteristike injekciono sinhronizovanih Fabri-Pero laserskih dioda“ pred komisijom u sastavu: dr Dejan Gvozdić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jasna Crnjanski, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Radunović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ljupčo Hadžievski, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke Vinča i dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 18.3.2016. godine, u 17.30 časova, u sali 56.

4.3.2016. godine, u 12 časova, u sali 15 Paviljona Rašović

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Nevena Zdjelarević, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Efekti jonizujućeg zračenja u fazno promenljivim memorijama“ pred komisijom u sastavu: dr Miloš Vujisić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Marinković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branislav Vulević, naučni saradnik, Javno preduzeće Nuklearni objekti Srbije, dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Koviljka Stanković, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 4.3.2016. godine, u 12 časova, u sali 15 Paviljona Rašović.

25.2.2016. godine, u 16.30 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Jelena Stanković Petrović, dipl.inž.elektrotehnike braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Spektrometrija fotonskog zračenja u radiološkom opsegu energija pomoću CdTe detektora“ pred komisijom u sastavu: dr Predrag Marinković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Đorđe Lazarević, naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu-Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Olivera Ciraj-Bjelacvanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke Vinčadr Koviljka Stanković, docent, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet u četvrtak 25.2.2016. godine, u 16.30 časova, u sali 61.

22.2.2016. godine, u 17 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Dragan Ristić, dipl.inž.elektrotehnike braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Karakterizacija teksture impulsnog odziva prostorija primenom multifraktalne analize“ pred komisijom u sastavu: dr Dragana Šumarac Pavlović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Miomir Mijić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Dragan Kandić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Mašinski fakultet, dr Irini Reljin, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Jelena Ćertić, docent, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, u ponedeljak 22.2.2016. godine, u 17 časova, u sali 61.

19.2.2016. godine, u 11 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Zvonko Radosavljević, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Pridruživanje podataka Singerovim memorijskim filtrom za praćenje pokretnih ciljeva u gustom klateru“ pred komisijom u sastavu: dr Branko Kovačević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Miodrag Popović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Bojan Zrnić, redovni profesor, Univerzitet odbrane –Vojna akademija VS, dr Stevica Graovac, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Goran Dikić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Vojna akademija VS, u petak 19.2.2016. godine, u 11 časova, u sali 61.

18.2.2016. godine u 12 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Lazar Karbunar braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “ Uticaj dinamičke polarizacije na interakciju naelektrisanih čestica sa ugljeničnim nanocevima u dvofluidnom hidrodinamičkom modelu“ pred komisijom u sastavu: dr Milan Tadić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Duško Borka, viši naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu-Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Vladimir Arsoski, docent, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Ivan Radović, viši naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Milan Ponjavić, docent, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 18.2.2016. godine, u 12 časova, u sali 61.

17.2.2016. godine, u 16 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Stanko Janković, dipl.inž.elektrotehnike braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Algoritmi za unapređenje konvergencije u proračunu tokova snaga na velikim simulacionim modelima“ pred komisijom u sastavu: dr Nikola Rajaković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Ivan Škokljev, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Andrija Sarić, redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu-Fakultet tehničkih nauka, dr Dejan Tošić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Predrag Stefanov, docent, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, u sredu 17.2.2016. godine, u 16 časova, u sali 61.

12.2.2016. godine, u 14 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Duška Kleut, dipl.inž.elektrotehnike braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Ramanska spektroskopija visokodefektnih ugljeničnih nanomaterijala“ pred komisijom u sastavu: dr Dejan Raković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Zoran Marković, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu-Institut za nuklearne nauke „Vinča“, dr Milan Tadić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Biljana Todorović Marković, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu-Institut za nuklearne nauke Vinčadr Miloš Vujisić, docent, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, u petak 12.2.2016. godine, u 14 časova, u sali 61.

14.1.2016. godine, u 17 časova u Sali Računskog centra

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Nenad Krajnović braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Procena maksimalne raspoloživosti složenih telekomunikacionih mreža metodom linearne segmentne aproksimacije“, pred komisijom u sastavu: dr Aleksandar Nešković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Zoran Jovanović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Budimir Đurađ, readerUniversity of Westminster, London, UK, dr Irini Reljin, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, dr Nataša Nešković, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 14.1.2016. godine, u 17 časova u Sali Računskog centra, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

2015. godina

25.12.2015. godine, u 10 časova, u sali Računskog centra

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Radomir Jakovljević, dipl.inž.elektrotehnike braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Paralelni memorijski podsistemi za primenu u obradi slike i videa u mobilnim uređajima“ pred komisijom u sastavu: dr Dragan Milićev, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Zoran Jovanović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Dušan Starčević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Fakultet organizacionih nauka, dr Lazar Saranovac, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Milo Tomašević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, u petak 25.12.2015. godine, u 10 časova, u sali Računskog centra.

25.12.2015. godine, u 14 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Saša Stojanović, dipl.inž.elektrotehnike braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Procena sličnosti procedura u binarnom kodu“ pred komisijom u sastavu: dr Veljko Milutinović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Zaharije Radivojević, docent, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Nenad Mitić, vanredni profesor, Matematički fakultet u Beogradu, dr Dragan Bojić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Miloš Cvetanović, docent, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet u petak 25.12.2015. godine, u 14 časova, u sali 61.

24.12.2015. godine, u 14 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Draško Mašović, master inž.elektrotehnike i računarstva braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Unapređenje metoda za proračun zvučne izolacije u zgradama“ pred komisijom u sastavu: dr Dragana Šumarac Pavlović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Miomir Mijić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Ana Radivojević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Arhitektonski fakultet u Beogradu, dr Jelena Ćertić, docent, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 24.12.2015. godine, u 14 časova, u sali 61.

24.12.2015. godine, u 16 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Ana Radosavljević, master inž.elektrotehnike i računarstva braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Prostiranje svetlosti kroz kompleksne sisteme spregnutih talasovoda“ pred komisijom u sastavu: dr Ljupčo Hadžievski, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Jelena Radovanović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Vitomir Milanović, profesor emeritus, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Goran Gligorić, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Peđa Mihailović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet u četvrtak 24.12.2015. godine, u 16 časova, u sali 61.

17.12.2015. godine, u 14.30 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Nikola Popov, master inž.elektrotehnike i računarstva braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Određivanje temperature i otpornosti namotaja rotora asinhrone mašine na osnovu analize statorskih napona i struja“ pred komisijom u sastavu: dr Slobodan Vukosavić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Darko Marčetić, vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu-Fakultet tehničkih nauka, dr Željko Đurović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, dr Miodrag Popović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 17.12.2015. godine, u 14.30 časova, u sali 61.

17.12.2015. godine, u 17 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Slobodan Savić, master inž.elektrotehnike i računarstva braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Zakrivljeni kontinualno nehomogeni i neizotropni konačni elementi višeg reda za velikodomensko elektromagnetsko modelovanje“ pred komisijom u sastavu: dr Milan Ilić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Antonije Đorđević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 17.12.2015. godine, u 17 časova, u sali 61.

10.12.2015. godine, u 16 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Miodrag Malović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Razvoj i analiza senzorskog sistema za merenje vibracija građevinskih objekata“ pred komisijom u sastavu: dr Tomislav Šekara, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Ljiljana Brajović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Građevinski fakultet, dr Slobodan Petričević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Marko Barjaktarović, docent, Univerzitet u Beogradu–Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 10.12.2015. godine, u 16 časova, u sali 61.

03.12.2015. godine, u 16 časova u Sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Vladimir Šiljkut, diplomirani inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Upravljanje potrošnjom u inteligentnim energetskim mrežama sa varijabilnom proizvodnjom“, pred komisijom u sastavu: dr Nikola Rajaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ivan Škokljev, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Tasić, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, dr Predrag Stefanov, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurišić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 03.12.2015. godine, u 16 časova u Sali 61, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

02.11.2015. godine, u 19 časova, u sali Računskog centra

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Marija Punt braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Interakcija čovek-računar u integrisanom okruženju digitalnih TV prijemnika, mobilnih uređaja i interneta “ pred komisijom u sastavu: dr Jovan Đorđević, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, dr Boško Nikolić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Miroslav Dukić, redovni profesor, Univerzitet Singidunum, Beograd, dr Milo Tomašević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Nikola Teslić, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, u ponedeljak 02.11.2015. godine, u 19 časova, u sali Računskog centra.

29.10.2015. godine u 16 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Amela Zeković, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Fraktalna i multifraktalna karakterizacija 3D video formata“ pred komisijom u sastavu: dr Irini Reljin, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Miomir Mijić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Andreja Samčović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, dr Marko Barjaktarović, docent, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Dragana Šumarac-Pavlović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 29.10.2015. godine u 16 časova, u sali 61.

28.09.2015. godine, u 13 časova, u sali Računskog centra

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Jelisaveta Krstivojević, dipl. inž. elektrotehnike braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Digitalna zaštita energetskih transformatora od unutrašnjih kvarova“ pred komisijom u sastavu: dr Milenko Đurić, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, dr Jovan Mikulović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Dragan Tasić, redovni profesor, Univerzitet u Nišu– Elektronski fakultet, dr Zoran Stojanović, docent, Univerzitet u Beogradu –Elektrotehničku fakultet, dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, u ponedeljak 28.10.2015. godine, u 13 časova, u sali Računskog centra.

14.09.2015. godine, u 16 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Milka Jakovljević, master inž.elektrotehnike i računarstva braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Proučavanje plazmonskih nanostruktura korišćenjem spektroskopske elipsometrije“ pred komisijom u sastavu: dr Radoš Gajić, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu-Institut za fiziku, dr Jelena Radovanović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Milan Tadić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, dr Goran Isić, naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Institut za fiziku, dr Milka Potrebić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, u ponedeljak 14.09.2015. godine, u 16 časova, u sali 61.

11.9.2015. godine, u 16 časova u Sali 70

Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Darko Šošić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Metode određivanja raspoloživog prenosnog kapaciteta u visokonaponskim prenosnim mrežama elektroenergetskog sistema“ pred komisijom u sastavu: dr Ivan Škokljev, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nikola Rajaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ninel Čukalevski, naučni savetnik, Institut Mihajlo Pupin u Beogradu, dr Dejan Tošić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Stefanov, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 11.9.2015. godine, u 16 časova u Sali 70, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

14.07.2015. godine, u 17 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Nenad Jevtić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Automatska konfiguracija distribuiranih mernih sistema korišćenjem elektronskih specifikacija senzora“ pred komisijom u sastavu: dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Prokin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragutin Kostić, redovni profesor, Saobraćajni fakultet u Beogradu, dr Predrag Pejović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Ivaniš, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogardu, ponedeljak 14.7.2015. godine, u 17 časova u Sali 61, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

13.07.2015. godine, u 17 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Marija Antić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Optimizacija neblokirajućih paketskih mreža upotrebom praktičnog protokola za rutiranje sa balansiranjem saobraćaja“ pred komisijom u sastavu: dr Aleksandra Smiljanić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Irini Reljin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragana Perić, naučni saradnik, Vlatakom d.o.o, Beograd, dr Zoran Jovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 13.7.2015. godine, u 17 časova u Sali 61, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

9.7.2015. godine, u 16 časova, u Sali 59

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Mladen Terzić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Projektovanje asinhronih mašina sa malom inercijom i velikom brzinom obrtanja“ pred komisijom u sastavu: dr Slobodan Vukosavić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Žarko Janda, naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Željko Despotović, viši naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Institut Mihailo Pupin, u četvrtak 9.7.2015. godine, u 16 časova, u sali 59.

3.7.2015. godine, u 17 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Predrag Tadić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Statistička obrada signala za dijagnostiku grešaka i prediktivno održavanje sistema“ pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, drBranko Kovačević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Denić, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Goran Kvaščev, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 3.7.2015. godine, u 17 časova u Sali 61, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

26.06.2015. godine, u 13 časova, u Sali 57

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Nevena Raičević, master inž.elektrotehnike i računarstva braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Optički senzori koncentracije fluida na bazi evanescentnog polja“ pred komisijom u sastavu: dr Jelena Radovanović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Vitomir Milanović, profesor emeritus, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Jovana Petrović, viši naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu –Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Peđa Mihailović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Aleksandra Maluckov, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu–Institut za nuklearne nauke Vinča, u petak 26.06.2015. godine, u 13 časova, u sali 57.

18.06.2015. godine, u 19 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Dejan Miljanović braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Mikrotalasni filtri sa kvazi-koncentrisanim elementima“, pred komisijom u sastavu: dr Milka Potrebić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, dr Dejan Tošić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Zlata Cvetković, redovni profesor, Univerzitet u Nišu - Elektronski fakultet, dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 18.6.2015. godine, u 19 časova u Sali 61, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

11.06.2015. godine, u 15 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Bojan Milanović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Određivanje karakteristika optičkih filtara sa mikro-prstenastim rezonatorom metodom konačnih elemenata“ pred komisijom u sastavu: dr Jovan Elazar, vanredni profesor, Državni Univerzitet u Novom Pazaru, dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Branislav Rađenović, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Jasna Crnjanski, docent , Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Dejan Gvozdić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 11.06.2015. godine, u 15 časova, u sali 61.

29.05.2015. godine, u 19 časova, u sali 57

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Snežana Stefanovski, dipl.inž.elektrotehnike braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Mikrotalasni filtri u talasovodnoj tehnici sa štampanim diskontinuitetima“ pred komisijom u sastavu: dr Milka Potrebić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dejan Tošić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zlata Cvetković, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nataša Nešković, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 29.05.2015. godine, u 19 časova, u sali 57.

28.05.2015. godine, u 15 časova, u sali 64

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Miloš Davidović, dipl.inž.elektrotehnike braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “B-splajn heksaedarski elementi za 3D elektromagnetsko modelovanje“ pred komisijom u sastavu: dr Milan Ilić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Bratislav Milovanović, redovni profesor, Univerzitet Singidunum, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Cakić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu , u četvrtak 28.05.2015. godine, u 15 časova, u sali 64.

27.05.2015. godine, u 13 časova, u sali 64

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Milan Kostić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Efikasno elektromagnetsko modelovanje zasnovano na ortogonalizaciji funkcija bazisa i jednačina metode momenata“ pred komisijom u sastavu: dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Bratislav Milovanović, redovni profesor, Univerzitet Singidunum, dr Milan Ilić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miodrag Tasić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 27.05.2015. godine, u 13 časova, u sali 64.

26.05.2015. godine, u 17 časova, u sali Računskog centra

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marko Grujić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Ispoljavanje sopstvenih i indukovanih magnetskih svojstava grafenskih nanostruktura“ pred komisijom u sastavu: dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Francois Peeters, redovni profesor, Univerzitet u Antverpenu, dr Dejan Raković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Bart Partoens, redovni profesor, Univerzitet u Antverpenu, dr Vladimir Arsoski, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 26.05.2015. godine, u 17 časova, u sali Računskog centra.

25.05.2015. godine, u 18 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Nemanja Čukarić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modelovanje elektronskih i šupljinskih stanja u poluprovodničkim nanostrukturama pomoću višezonske k·p teorije“ pred komisijom u sastavu: dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Francois Peeters, redovni profesor, Univerzitet u Antverpenu, dr Dejan Gvozdić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Bart Partoens, redovni profesor, Univerzitet u Antverpenu, dr Vladimir Arsoski, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 25.05.2015. godine, u 18 časova, u sali 61.

21.05.2015. godine, u 17 časova, u Sali 141 na I spratu

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marija Malnar, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Optimizacija protokola i metrika rutiranja za višekanalne višeinterfejsne bežične mesh mreže“ pred komisijom u sastavu: dr Nataša Nešković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Irini Reljin, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Goran Marković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, dr Aleksandar Nešković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Aleksandra Smiljanić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 21.05.2015. godine, u 17 časova, u sali 141 na I spratu.

23.04.2015. godine, u 16 časova u sali 61

Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Goran Zajić, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Detekcija promena kadrova u video sekvenci primenom multifraktalne analize“ pred komisijom u sastavu: dr Irini Reljin, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, dr Miodrag Popović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Andreja Samčović, vanredni profesor, Saobraćajni fakultet u Beogradu, u četvrtak 23.4.2015. godine, u 16 časova u sali 61, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

22.04.2015. godine, u 18 časova u sali 104

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Zoran Latinović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Optimizacija laserskih parametara za primene u interakciji sa materijalima biološkog porekla“ pred komisijom u sastavu: dr Jelena Radovanović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Vitomir Milanović, profesor emeritus, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Ana Oros, vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu-Medicinski fakultet, dr Mirjana Popović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet i dr Milan Tadić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, u sredu 22.4.2015. godine, u 18 časova u sali 104, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

20.03.2015. godine, u 11 časova u sobi 15 Paviljona Rašović

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Vojislav Antić, dipl.inž.elektrotehnike braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Uticaj izbora scintilacionog kristala na odziv detektora kod PET uređaja“ pred komisijom u sastavu: dr Koviljka Stanković, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Marinković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladimir Obradović, redovni profesor u penziji, Medicinski fakultet u Beogradu, dr Olivera Ciraj Bjelac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dejan Popović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 20.3.2015. godine, u 11 časova, u sobi 15 Paviljona Rašović.

20.03.2015. godine, u 18.15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Milan Radulović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Predlog podrške za spekulativno izvršavanje niti u SMR procesorima“ pred komisijom u sastavu: dr Milo Tomašević, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Veljko Milutinović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dušan Starčević, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, dr Jovan Đorđević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Jovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 20.3.2015. godine, u 18.15 časova, u sali 61, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

05.03.2015. godine, u 11 časova u sali Računskog centra

Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Žarko Stanisavljević, master inženjer elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Vizuelna reprezentacija kriptografskih algoritama“ pred komisijom u sastavu: dr Zoran Jovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Pavle Vuletić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dušan Starčević, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, dr Boško Nikolić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Slavko Gajin, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 5.3.2015. godine, u 11 časova u sali Računskog centra, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

09.02.2015. godine, u 12 časova u Sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Dragoljub Gajić, dipl. inženjer elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Detekcija epileptiformnih aktivnosti u EEG signalima primenom statističkog prepoznavanja oblika“, pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, dr Mirjana Popović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Ružica Maksimović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet, dr Branko Kovačević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, u ponedeljak 9.2.2015. godine, u 12 časova u Sali 61, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

03.02.2015. godine, u 18.15 časova u Sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Goran Rakočević, dipl. inženjer elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Mašinsko učenje u bežičnim senzorskim mrežama“, pred komisijom u sastavu: dr Veljko Milutinović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, dr Miroslav Bojović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet, dr Miloš Kovačević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Građevinski fakultet, dr Dragan Milićev, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet u utorak 3.2.2015. godine, u 18.15 časova u Sali 61, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

2014. godina

26.12.2014. godine, u 15 časova, sala Računskog centra, ETF

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Milica Janković, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Računarski sistem za akviziciju, arhiviranje, pregledanje i obradu slika dobijenih gama kamerom“ pred komisijom u sastavu: dr Dejan Popović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Mirjana Popović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Mila Todorović-Tirnanić, docent, Univerzitet u Beogradu-Medicinski fakultet, dr Predrag Marinković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet i dr Irini Reljin, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, u petak 26.12.2014. godine, u 15 časova, u sali Računskog centra, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

15.12.2014. godine, u 18 časova u Sali 309

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Nataša Maksić, master inženjer elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Optimizacija i implementacija naprednih protokola za rutiranje“ pred komisijom u sastavu: dr Aleksandra Smiljanić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Irini Reljin, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Branislav Todorović, viši naučni saradnik, RT-RK, Istraživačko razvojni institut i dr Zoran Čiča, docent, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, u ponedeljak 15.12.2014. godine, u 18 časova u Sali 309, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

8.12.2014. godine, u 16.15 časova u Sali 141

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Yousef Abuadlla,braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Sistem za detekciju upada zasnovan na tokovima sa dve neuralne mreže pred komisijom u sastavu: dr Zoran Jovanović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, dr Goran Kvaščev, docent, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Dušan Starčević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Fakultet organizacionih nauka i dr Slavko Gajin, docent, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, u ponedeljak 8.12.2014. godine, u 16.15 časova u Sali 141, Građevinskog fakulteta u Beogradu.

4.12.2014. godine, u 18 časova u Sali 61

Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Andrej Savić, master inženjer elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Elektroencefalografski signali za upravljanje računarskim interfejsom u neurorehabilitaciji“ pred komisijom u sastavu: dr Mirjana Popović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, dr Dejan Popović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet, dr Ljubica Konstantinović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Medicinski fakultet , dr Željko Đurović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakulte i dr Branko Kovačević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 4.12.2014. godine, u 18 časova u Sali 61, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.