Navigacija

Feniks Savić, dipl. inž. el.

Stariji programer
Računski centar

Paviljon Računskog Centra, kancelarija RC-6

011/3370-110
011/3218-319
011/3218-435
Stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike

Projekti

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU FILOLOŠKI FAKULTET
Početak realizacije 30.12.2010.

Informacioni sistem za rad studentske službe Arhitektonskog fakulteta

Informacioni sistem za rad studentske službe Arhitektonskog fakulteta

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU ARHITEKTONSKI FAKULTET
Početak realizacije 10.06.2014.

Realizacija FIS informacionog sistema na Visokoj železnickoj školi strukovnih studija

Realizacija FIS informacionog sistema na Visokoj železnickoj školi strukovnih studija

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer Visoka Železnička škola strukovnih studija
Početak realizacije 02.12.2015.

Uvođenje FIS IS Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer FILOZOFSKI FAKULTET, UNIVERZITET U NOVOM SADU
Početak realizacije 24.11.2011.

Informacioni sistem studentske službe Učiteljskog fakulteta u Jagodini

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
Početak realizacije 05.08.2011.

Izvrsenje usluga uspostavljanja informacionog sistema

Izvrsenje usluga uspostavljanja informacionog sistema

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU ŠUMARSKI FAKULTET
Početak realizacije 02.12.2015.

Usluge ispostavljanja informacionog sistema - Pravni fakultet

Usluge ispostavljanja informacionog sistema - Pravni fakultet

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU PRAVNI FAKULTET
Početak realizacije 23.06.2014.

Održavanje FIS informacionog sistema na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

Održavanje FIS informacionog sistema na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Početak realizacije 12.02.2014.

Realizacija FIS informacionog sistema na Fakultetu za sport

Realizacija FIS informacionog sistema na Fakultetu za sport

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer FAKULTET ZA SPORT (Univerzitet Union Nikola Tesla)
Početak realizacije 29.08.2013.

Uvođenje IS FIMES-a na Univerzitetu u Beogradu

Implementacija, instalacija, uvođenje u upotrebu i iodržavanje IS FIMES -a

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU
Početak realizacije 29.06.2012.

RC kursevi i treninzi

Tip projekta Kursevi (domaći)
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Početak realizacije 04.05.2004.

Izrada, instalacija i odrzavanje informacionog sistema za rad Ekonomskog fakulteta u Subotici

Izrada, instalacija i odrzavanje informacionog sistema za rad Ekonomskog fakulteta u Subotici

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI UNIVERZITET U NOVOM SADU
Početak realizacije 28.11.2018.

Realizacija informacionog sistema na Fakultetu za bezbednost

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ZA BEZBEDNOST
Početak realizacije 18.03.2011.

Informacioni sistem za finansijsko materijalno knjigovodstvo Saobracajnog fakulteta u Beogradu

Informacioni sistem za finansijsko materijalno knjigovodstvo Saobracajnog fakulteta u Beogradu

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU SAOBRAĆAJNI FAKULTET
Početak realizacije 18.12.2018.

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer "SINGIDUNUM" UNIVERZITET
Početak realizacije 06.03.2009.

Razvoj i odrzavanje softvera

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 03.11.2005.

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS na Visokoj medicinskog školi strukovnih studija

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Početak realizacije 29.12.2011.

Realizacija FIS informacionog sistema na Geografskom fakultetu

Realizacija FIS informacionog sistema na Geografskom fakultetu-softver za studenstsku službu, servisi za studente i servisi za zaposlene

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU GEOGRAFSKI FAKULTET
Početak realizacije 21.03.2013.

Realizacija informacionog sistema na Fizičkom fakultetu

Implemantacija, instalacija, uvođenje u upotrebu i održavanje IS FIS za praćenje i organizovanje nastavnog procesa na Fizičkom fakultetu

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU FIZIČKI FAKULTET
Početak realizacije 05.06.2012.

Informacioni sistem za finansijsko-materijalno knjigovodstvo i rad sa studentima

Informacioni sistem za finansijsko-materijalno knjigovodstvo i rad sa studentima

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U NOVOM SADU
Početak realizacije 07.02.2014.

Implementacija informacionog sistema Alfa Univerziteta

Implementacija informacionog sistema Alfa Univerziteta

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer ALFA BK UNIVERZITET
Početak realizacije 20.06.2014.

Softverska aplikacija za upravljanje evidencijama i izvestavanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Softverska aplikacija za upravljanje evidencijama i izvestavanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer DEKONTA D.O.O.
Početak realizacije 26.11.2015.