Navigacija

Izveštaji Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije

Napomena: Doktorske disertacije i izveštaji Komisija o pregledu i oceni doktorskih disertacija mogu se videti u Biblioteci Fakulteta u roku od 30 dana od dana objave obaveštenja.

12.01.2018

04.12.2017

 • Jelena Tomić
  "Primena soft computing tehnika za predviđanje nivoa buke drumskog saobraćaja"
 • Mileta Žarković
  "Monitoring i dijagnostika razvodnog postrojenja na bazi fazi modela stanja visokonaponske opreme"
 • Sofija Spasojević
  "Kvantitativna analiza pokreta u rehabilitaciji neuroloških poremećaja korišćenjem vizuelnih i nosivih senzora "

03.11.2017

06.10.2017

08.09.2017

24.07.2017

03.07.2017

09.06.2017

12.05.2017

10.04.2017

 • Uroš Ralević
  "Nanoskopija i primene dvodimenzionalnih i kvazi dvodimenzionalnih sistema"
 • Marijana Gavrilović
  "Uzajamno dejstvo kavitacionog mehura i zračenja plazme kod proboja indukovanog jednim laserskim impulsom na meti u tečnosti"

10.03.2017

13.01.2017

 • Maja Lutovac Banduka
  "Softverski sistem za daljinsko upravljanje i nadzor robota baziran na Android operativnom sistemu i bežičnoj komunikaciji"
 • Nenad Korolija
  "Ubrzavanje izvršavanja vremenski zahtevnih softverskih aplikacija konfigurisanjem namenskog hardvera u vreme izvršavanja programa na višeprocesorskim računarima"

12.12.2016

10.11.2016

14.10.2016

15.07.2016

05.07.2016

03.06.2016

13.05.2016

18.04.2016

21.03.2016

19.02.2016

18.01.2016

18.12.2015

30.11.2015

19.10.2015

14.09.2015

13.07.2015

08.06.2015.

18.05.2015.

06.04.2015.

16.03.2015.

09.02.2015.

22.12.2014.

17.11.2014.

13.10.2014.

22.09.2014.

14.07.2014.

23.06.2014.

02.06.2014.

05.05.2014.

10.03.2014.

10.02.2014.

03.02.2014.

27.01.2014.

23.12.2013.

16.12.2013.

9.12.2013.

25.11.2013.

14.11.2013.

12.11.2013.

29.10.2013.

16.09.2013.

26.08.2013.

19.08.2013.

15.07.2013.

08.07.2013.

01.07.2013.

10.06.2013.

03.06.2013.

20.05.2013.

22.04.2013.

08.04.2013.

01.04.2013.

18.03.2013.

11.03.2013.

18.02.2013.

28.01.2013.

24.12.2012.