Navigacija

Pristupna predavanja

15.07.2024. godine, u 15 časova, Računski centar, učionica 5

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika, objavljenog na sajtu Nacionalne službe – publikacije Poslovi broj 1097-1098 od 19.06.2024. godine, održati pristupno predavanje kandidata dr Uroša Radenkovića pod nazivom „Kašnjenja mehanizama predviđanja skokova i vrednosti“ pred komisijom u sastavu: dr Zaharije Radivojević, vanredni profesor, dr Miloš Cvetanović, vanredni profesor, i dr Vladimir Milovanović, vanredni profesor, Univerzitet u Kragujevcu - Fakultet inženjerskih nauka, u ponedeljak 15.07.2024. godine, u 15 časova u Računskom centru, učionica 5.

04.04.2024. godine, u 10 časova, sala 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor dva docenta za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika, objavljenog na sajtu Nacionalne službe – publikacije  Poslovi broj 1082 od 06.03.2024. godine, održati pristupno predavanje kandidata dr Vladimira Jocovića, pod nazivom „Primena algoritama učenja sa podrškom u razvoju inteligentnih sistema“ i dr Maje Vukasović, pod nazivom „Poboljšanje performansi programa upotrebom delimično kontekstno osetljivih profila“, pred komisijom u sastavu: dr Milo Tomašević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, dr Miloš Cvetanović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, dr Siniša Vlajić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka, u četvrtak 04.04.2024. godine, u 10 časova u sali 61.

1.2.2024. godine, u 12 časova, sala 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi objavljenog na sajtu Nacionalne službe - Publikacije Poslovi broj broj 1071 od 20.12.2023. godine održati pristupno predavanje kandidata dr Bojane Škrbić, na temu "Uticaj strukture obnovljivih izvora energije na gubitke i naponske prilike u radijalnoj distributivnoj mreži", pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurišić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Jovan Mikulović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, i dr Dušan Gordić, redovni profesor, Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet inženjerskih nauka u četvrtak 1. februara 2024. godine, u 12 časova, u sali 61.

15.09.2023. godine u 9.15 časova, u sali 64

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi, objavljenog na sajtu Nacionalne službe - Publikacije Poslovi broj broj 1049-1050 od 19.07.2023. godine održati pristupno predavanje kandidata dr Jovane Petrović, na temu „Metoda poništavanja singulariteta u numeričkoj elektromagnetici", pred komisijom u sastavu: dr Dragan Olćan, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Milan Ilić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, i dr Nenad Cvetković, vanredni profesor, Univerzitet u Nišu – Elektronski fakultet u petak 15. septembra 2023. godine, u 9.15 časova, u sali 64.

08.06.2023. godine u 11 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi, objavljenog na sajtu Nacionalne službe - Publikacije Poslovi broj 1038-1039 od 03.05.2023.godine održati pristupno predavanje kandidata dr Jelene Stojković Terzić, na temu „Upravljenje potrošnjom u elektroenergetskim sistemima“, pred komisijom u sastavu: dr Predrag Stefanov, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Goran Dobrić, docent, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Dragan Tasić, redovni profesor, Univerzitet u Nišu - Elektronski fakultet, u četvrtak 8. juna 2023. godine, u 11.00 časova, u sali 61.

15.11.2022. godine u 12 časova, u sali 55

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Fizička elektronika, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 1007 od 28.09.2022. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Milana Ignjatovića, na temu „Drift-difuzioni model električnih pražnjenja u vazuhu“, pred komisijom u sastavu: dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Petar Matavulj, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Milorad Kuraica, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Fizički fakultet, u utorak 15. novembra 2022. godine, u 12.00 časova, u sali 55.

07.09.2022. godine u 10 časova, u sali 57

Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Primenjena matematika, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 996-997 od 20. jula 2022. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Milice Karapetrović, na temu „Formula potpune verovatnoće, pred komisijom u sastavu: dr Ivana Jovović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, dr Branko Malešević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, dr Pavle Mladenović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Matematički fakultet, dr Bojana Mihailović, docent, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, dr Jelena Jocković, docent, Univerzitet u Beogradu – Matematički fakultet, u sredu 7. septembra 2022. godine, u 10.00 časova, u sali 57.

27.01.2022. godine u 16 časova, MS Teams 

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 966 od 29.12.2021. godine, održati pristupno predavanje kandidata dr Živojina Šuštrana, pod nazivom “Hardverska transakciona memorija“, pred komisijom u sastavu: dr Milo Tomašević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, dr Jelica Protić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, dr Dejan Simić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka, dr Dragan Milićev, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, dr Miloš Cvetanović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet u četvrtak 27.01.2022. godine, u 16 časova onlajn korišćenjem MS Teams platforme. Link za pristupno predavanje je: link .

14.01.2022. godine, u 12:15, MS Teams

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 962 od 01.12.2021. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Jelene Dinkić, pod temom “Primena optimizacionih algoritama u elektromagnetici“, pred komisijom u sastavu: dr Antonije Đorđević, redovni član SANU, dr Milan Ilić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, dr Vesna Javor, vanredni profesor, Univerzitet u Nišu – Elektronski fakultet, dr Marija Stevanović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, dr Dejan Gvozdić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet u petak 14.01.2022. godine, u 12.15 časova onlajn korišćenjem MS Teams platforme. Link za pristupno predavanje je: link .

11.01.2022. godine, u 15:00, MS Teams

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Elektronika, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 962 od 01.12.2021. godine, održati pristupno predavanje kandidata dr Vladimira Petrovića, sa temom „Primena prozorskih funkcija u analizi spektra signala“, pred komisijom u sastavu: dr Lazar Saranovac, redovni profesor, ETF, Univerzitet u Beogradu, dr Jelena Popović Božović, docent, ETF, Univerzitet u Beogradu, dr Goran T. Đorđević, redovni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, u utorak 11.01.2022. godine, u 15:00 časova online korišćenjem MS Teams platforme. Link za pristupno predavanje je: link

27.04.2021. godine, u 14:00 časova, u sali 41

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 926 od 24. 3. 2021. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Bogdana Brkovića, na temu “Analiza prelaznih pojava u sinhronim mašinama“, pred komisijom u sastavu: dr Zoran Lazarević, red. prof, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Slobodan Vukosavić, red. prof, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Janda, viši naučni saradnik, Elektrotehnički institut Nikola Tesla. Pristupno predavanjebiće održano u utorak 27. 4. 2021. godine, u 14:00 časova, u sali 41.

28.01.2021. godine, u 12:00 časova, Zoom platforma

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 910 od 2.12.2020. godine, održati pristupno predavanje kandidata dr Nikole Baste, pod naslovom „Ravni uniformni elektromagnetski talasi u savršenom dielektriku“, pred komisijom u sastavu: dr Branko Kolundžija, redovni profesor (ETF, Univerzitet u Beogradu),  dr Dejan Tošić, redovni profesor (ETF, Univerzitet u Beogradu), dr Neda Pekarić-Nađ, redovni profesor u penziji (FTN, Univerzitet u Novom Sadu) u četvrtak 28.1.2021, u 12:00 časova, putem video linka:

https://us02web.zoom.us/j/88298654504?pwd=bHlCRzBnRGNLakc5UE1sL0VONkdjQT09

Meeting ID: 882 9865 4504

Passcode: 324497

22.01.2021. godine, u 12:00 časova, u sali 18 u paviljonu Rašović

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Elektronika, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 910 od 02.12.2020. godine, održati pristupno predavanje kandidata dr Strahinje Janković, sa temom “Primena Linuks operativnog sistema u namenskim računarskim sistemima“, pred komisijom u sastavu: dr Lazar Saranovac, redovni profesor, ETF, Univerzitet u Beogradu, dr Ivan Popović, vanredni profesor, ETF, Univerzitet u Beogradu, dr Vladimir Milovanović, docent, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, u petak 22.01.2021. godine, u 12:00 časova, u sali 18 u paviljonu Rašović.

15.01.2021. godine, u 15:00 časova, u sali 90

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 910 od 02.12.2020.godine, održati pristupno predavanje kandidatata  dr Tomislava Rajića, pod temom “Analiza opasnih napona dodira i koraka pri kvaru na elektroenergetskom vodu“, pred komisijom u sastavu: dr Zoran Stojanović, vanr. prof, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Zlatan Stojković, red. prof, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Žarko Janda, viši naučni saradnik, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, dr Željko Đurišić, vanr. prof, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet i dr Jelisaveta Krstivojević, doc, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet u petak 15.01.2021. godine, u 15:00 časova, u sali 90.

11.12.2020. godine, u 13:00 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Fizička elektronika, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 905 od 28.10.2020. godine, održati pristupno predavanje kandidata dr Nikole Vukovića, pod temom “Tamovska stanja u jednodimenzionalnom polubeskonačnom kristalu“, pred komisijom u sastavu: dr Jelena Radovanović, red. prof, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vitomir Milanović, profesor emeritus, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ljupčo Hadžievski, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Milan Tadić, red. prof., Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladimir Arsoski, v. prof., Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 11.12.2020. godine, u 13:00 časova, u sali 61.

15.07.2020. godine, u 12:00 časova, u sali 17

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Tehnička akustika, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 885 od 10.06.2020. godine, održati pristupno predavanje kandidata dr Miloša Bjelića, pod temom “Zvučnici sa softverski kontrolisanom usmerenošću“, pred komisijom u sastavu: dr Dragana Šumarac Pavlović, redovni profesor, dr Miomir Mijić, redovni profesor u penziji i dr Ljiljana Brajović, vanredni profesor, Građevinski fakultet u Beogradu. u sredu 15.07.2020. godine, u 12:00 časova, u sali 17 (Laboratorija za akustiku).

25.12.2019. godine, u 16:15 časova, u sali 41

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 853 od 30.10.2019. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Miloša Ječmenice, pod temom “Neuravnotežena napajanja asinhronih mašina“, pred komisijom u sastavu: dr Zoran Lazarević, red. prof, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Slobodan Vukosavić, red. prof, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Janda, viši naučni saradnik, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerziteta u Beogradu, u sredu 25.12.2019. godine, u 16:15 časova, u sali 41.

28.10.2019. godine, u 13:00 časova, u laboratoriji P2-5

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Telekomunikacije, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 845 od 04.09.2019. godine, održati pristupno predavanje kandidatata  dr Srđana Brkića, pod temom „Analiza i dizajn LDPC kodova primenjenih u kanalima sa konačnim impulsnim odzivom“, pred komisijom u sastavu: dr Predrag Ivaniš, red. prof, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Nešković, red. prof, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Goran Đorđević, red. prof, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, u ponedeljak 28.10.2019. godine, u 13:00 časova, u laboratoriji P2-5 (Laboratorija za IP komunikacije).

27.09.2019. godine, u 11:00 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor nastavnika stranog jezika za Engleski jezik, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 835-836 od 26.06.2019. godine, održati pristupno predavanje kandidatkinje  Jovane Srećković, pod temom “Software Engineering Discourse in Practical Use“, pred komisijom u sastavu: dr Mirjana Daničić, docent, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, dr Jelena Vujić, red. prof, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, dr Milica Spremić Končar, red. prof, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, dr Nataša Nešković, red. prof, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, dr Tatjana Lutovac, red. prof, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, u petak 27.09.2019. godine, u 11:00 časova, u sali 61.

16.11.2018. godine, u 9:00 časova, u učionici 5 u Računskom centru

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 800 od 24.10.2018. godine, održati pristupno predavanje kandidatata  dr Dražena Draškovića, pod temom „Razvoj i testiranje savremenih softverskih sistema“, pred komisijom u sastavu: dr Boško Nikolić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, dr Miloš Cvetanović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, dr Dejan Simić, redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu. Pristupno predavanje će biti održano u petak, 16.11.2018. godine, sa početkom u 9:00, u učionici 5, u Računskom centru Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

29.10.2018. godine, u 15:00 časova, u sali 18 u paviljonu Rašović

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Elektronika, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 796 od 26.09.2018. godine, održati pristupno predavanje kandidata dr Dragomira El Mezenija, pod temom “Akvizicija i reprodukcija slika širokog dinamičkog opsega“, pred komisijom u sastavu: dr Lazar Saranovac, red. prof, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Prokin, red. prof, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragutin Kostić, red. prof, Saobraćajni fakultet, Univerziteta u Beogradu u ponedeljak 29.10.2018. godine, u 15:00 časova, u sali 18 u paviljonu Rašović.

25.10.2018. godine, u 9:15 časova, u učionici 62

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Automatika, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 796 od 26.09.2018. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Sanje Vujnović, pod temom “Karakterizacija slučajnih vektora i njihova primena u teoriji estimacije“, pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Goran Kvaščev, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Perić, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, u četvrtak 25.10.2018. godine, u 9:15 časova, u učionici 62.

07.09.2018. godine, u 12:00 časova, u sali 64

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 788-789 od 01.08.2018. godine, održati pristupno predavanje kandidata dr Aleksandre Krnete, pod temom “Uticaj atmosfere na prostiranje radiotalasa“, pred komisijom u sastavu: dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branka Jokanović, naučni savetnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu, u petak 07.09.2018. godine, u 12:00 časova, u sali 64.

06.09.2018. godine, u 11:00 časova, u sali 55

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Primenjena matematika, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 788-789 od 01.08.2018. godine, održati pristupno predavanje kandidata:  dr Milice Savatović i dr Nataše Glišović, pod temom “Tejlorova formula i primene“, pred komisijom u sastavu: dr Branko Malešević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Cakić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Lipkovski, redovni profesor, Matematički fakultet u Beogradu. Predavanja će biti održana u četvrtak 06.09.2018. godine, počev od 11 časova, u sali 55.

14.6.2018. godine, u 12:00 časova, u sali 76

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi, u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“ broj 775-776 od 2.5.2018. godine, održati pristupno predavanje kandidata dr Milete Žarkovića, asistenta, pod naslovom “Monitoring i dijagnostika visokonaponske opreme“, pred komisijom u sastavu:  dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurišić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, i dr Aleksandar Ranković, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka Čačak, Univerzitet u Kragujevcu, u četvrtak 14.6.2018. godine, u 12 časova, u sali 76.

25.05.2018. godine, u 15:00 časova, u prostoriji 62

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Elektronika, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 775-776 od 02.05.2018. godine, održati pristupno predavanje kandidatata: dr Aleksandre Lekić i dr Snežane Đurić, pod temom "Analiza i nelinearno upravljanje prekidačkim konvertorima", pred komisijom u sastavu: dr Milan Prokin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Jovičić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Prijić, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu.  Predavanje će biti održano u petak 25.05.2018. godine, u 15:00 časova, u prostoriji 62.

18.01.2018. godine, u 11:00 časova, u prostoriji 41

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 756 od 20.12.2017. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Dragana Mihića, pod temom “Dvostrano napajani elektromehanički pretvarači“, pred komisijom u sastavu: dr Slobodan Vukosavić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Petrović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu.  Predavanje će biti održano u četvrtak 18.01.2018. godine, u 11:00 časova, u prostoriji 41.

17.01.2018. godine, u 11:00 časova, u laboratoriji P22 paviljona Rašović

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Automatika, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 755 od 13.12.2017. godine, održati pristupno predavanje kandidatata  dr Aleksandre Marjanović, pod temom  “Extremum seeking kao strategija upravljanja dinamičkim sistemima“, pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, red. prof., Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Kovačević, red. prof., Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Denić, red. prof., Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, u sredu 17.01.2018. godine, u 11:00 časova, u laboratoriji P22 paviljona Rašović.

28.08.2017. godine, u 09:00 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika, objavljenog na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje dana 12.07.2017. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Marka Mišića, pod naslovom “Socijalne mreže i plagijarizam“, pred komisijom u sastavu: dr Jelica Protić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milo Tomašević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Đorđević, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak, 28.08.2017. godine, u 09:00 časova, u sali 61.

22.08.2017. godine, u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Elektronika, objavljenog na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje dana 28.06.2017. godine, održati pristupno predavanje kandidata dr Gorana Savića, pod naslovom “Osnovne pojačavačke sprege sa bipolarnim tranzistorom“, pred komisijom u sastavu: dr Milan Prokin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miodrag Popović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 22.08.2017. godine, u 15:00 časova, u sali 61.

08.05.2017. godine, u 12 časova, u učionici 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Primenjena matematika, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 719 od 29.03.2017. godine, održati pristupno predavanje kandidata dr Mirka Jovanovića, pod naslovom “Diferencijabilnost funkcija više promenljivih“, pred komisijom u sastavu: dr Nenad Cakić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Merkle, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Kadelburg, redovni profesor, Matematički fakultet u Beogradu,dr Siniša Ješić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Tatjana Lutovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak, 08.05.2017. godine, u 12 časova, u učionici 61.

05.04.2017. godine, u 11 časova, u kabinetu 108

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Telekomunikacije, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 715 od 1.03.2017. godine, održati pristupno predavanje kandidatkinje dr Nataše Maksić, pod naslovom “Softverski alati za simulaciju telekomunikacionih mreža“, pred komisijom u sastavu: dr Milan Bjelica, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandra Smiljanić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Gordana Gardašević, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci, u sredu 05.04.2017. godine, u 11 časova, u kabinetu 108.

14.02.2017. godine, u 15 časova, u sali 70

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika sa 25% radnog vremena, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 706 od 28.12.2016. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Pavla Vuletića, pod naslovom “Razvoj arhitekture Interneta“, pred komisijom u sastavu: dr Zoran Jovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Đorđević, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Beogradu i dr Slavko Gajin, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 14.2.2017. godine, u 15 časova, u sali 70.

26.01.2017. godine, u 12 časova, u sali 90

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 702 od 30.11.2016. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Goran Dobrić, pod naslovom “Upravljanje potrošnjom u inteligentnim mrežama“, pred komisijom u sastavu: dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Stojanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragutin Salomon, vanredni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Beogradu, dr Nikola Rajaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu i dr Željko Đurišić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, četvrtak 26.01.2017. godine, u 12 časova, u sali 90.

30.12.2016. godine, u 12:00 časova, u sali 64

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Telekomunikacije, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 702 od 30.11.2016. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Ane Gavrovski, pod temom „Pravci razvoja savremenih video tehnologija“, pred komisijom u sastavu: dr Irini Reljin, red. prof, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miomir Mijić, red. prof, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Andreja Samčović, red. prof, Saobraćajni fakultet, Univerziteta u Beogradu u petak 30.12.2016. godine, u 12:00 časova, u sali 64.

29.12.2016. godine, u 12 časova, laboratorija 41

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 702 od 30.11.2016. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Milana Bebića, pod naslovom “Savremeni trendovi u nastavi elektromotornih pogona“, pred komisijom u sastavu: dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Radaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, i dr Borislav Jeftenić, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Beogradu, u četvrtak 29.12.2016. godine, u 12 časova, u laboratoriji 41.

26.12.2016. godine, u 13:45 časova, u sali 313

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Primenjena matematika, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 700 od 16.11.2016. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Bojane Mihailović i dr Radice Bojičić,pod temom “Teorija grafova“, pred komisijom u sastavu: dr Marija Rašajski, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Radosavljević, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Merkle, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Tatjana Lutovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, i dr Aleksandra Erić, docent, Građevinski fakultet, Univerziteta u Beogradu u ponedeljak 26.12.2016. godine, u 13:45 časova, u sali 313.

25.11.2016. godine, u 13 časova, u sali 66a

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Telekomunikacije, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 697 od 26.10.2016. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Mladena Koprivice, pod naslovom “Elektromagnetno zračenje baznih stanica javnih mobilnih sistema“, pred komisijom u sastavu: dr Aleksandar Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nataša Nešković, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Đorđe Paunović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 25.11.2016. godine, u 13 časova, u sali 66a.