Navigacija

Pristupna predavanja

18.01.2018. godine, u 11:00 časova, u prostoriji 41

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 756 od 20.12.2017. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Dragana Mihića, pod temom “Dvostrano napajani elektromehanički pretvarači“, pred komisijom u sastavu: dr Slobodan Vukosavić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Petrović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu.  Predavanje će biti održano u četvrtak 18.01.2018. godine, u 11:00 časova, u prostoriji 41.

17.01.2018. godine, u 11:00 časova, u laboratoriji P22 paviljona Rašović

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Automatika, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 755 od 13.12.2017. godine, održati pristupno predavanje kandidatata  dr Aleksandre Marjanović, pod temom  “Extremum seeking kao strategija upravljanja dinamičkim sistemima“, pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, red. prof., Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Kovačević, red. prof., Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Denić, red. prof., Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, u sredu 17.01.2018. godine, u 11:00 časova, u laboratoriji P22 paviljona Rašović.

28.08.2017. godine, u 09:00 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika, objavljenog na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje dana 12.07.2017. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Marka Mišića, pod naslovom “Socijalne mreže i plagijarizam“, pred komisijom u sastavu: dr Jelica Protić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milo Tomašević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Đorđević, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak, 28.08.2017. godine, u 09:00 časova, u sali 61.

22.08.2017. godine, u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Elektronika, objavljenog na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje dana 28.06.2017. godine, održati pristupno predavanje kandidata dr Gorana Savića, pod naslovom “Osnovne pojačavačke sprege sa bipolarnim tranzistorom“, pred komisijom u sastavu: dr Milan Prokin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miodrag Popović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 22.08.2017. godine, u 15:00 časova, u sali 61.

08.05.2017. godine, u 12 časova, u učionici 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Primenjena matematika, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 719 od 29.03.2017. godine, održati pristupno predavanje kandidata dr Mirka Jovanovića, pod naslovom “Diferencijabilnost funkcija više promenljivih“, pred komisijom u sastavu: dr Nenad Cakić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Merkle, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Kadelburg, redovni profesor, Matematički fakultet u Beogradu,dr Siniša Ješić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Tatjana Lutovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak, 08.05.2017. godine, u 12 časova, u učionici 61.

05.04.2017. godine, u 11 časova, u kabinetu 108

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Telekomunikacije, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 715 od 1.03.2017. godine, održati pristupno predavanje kandidatkinje dr Nataše Maksić, pod naslovom “Softverski alati za simulaciju telekomunikacionih mreža“, pred komisijom u sastavu: dr Milan Bjelica, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandra Smiljanić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Gordana Gardašević, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci, u sredu 05.04.2017. godine, u 11 časova, u kabinetu 108.

14.02.2017. godine, u 15 časova, u sali 70

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika sa 25% radnog vremena, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 706 od 28.12.2016. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Pavla Vuletića, pod naslovom “Razvoj arhitekture Interneta“, pred komisijom u sastavu: dr Zoran Jovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Đorđević, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Beogradu i dr Slavko Gajin, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 14.2.2017. godine, u 15 časova, u sali 70.

26.01.2017. godine, u 12 časova, u sali 90

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 702 od 30.11.2016. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Goran Dobrić, pod naslovom “Upravljanje potrošnjom u inteligentnim mrežama“, pred komisijom u sastavu: dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Stojanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragutin Salomon, vanredni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Beogradu, dr Nikola Rajaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu i dr Željko Đurišić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, četvrtak 26.01.2017. godine, u 12 časova, u sali 90.

30.12.2016. godine, u 12:00 časova, u sali 64

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Telekomunikacije, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 702 od 30.11.2016. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Ane Gavrovski, pod temom „Pravci razvoja savremenih video tehnologija“, pred komisijom u sastavu: dr Irini Reljin, red. prof, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miomir Mijić, red. prof, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Andreja Samčović, red. prof, Saobraćajni fakultet, Univerziteta u Beogradu u petak 30.12.2016. godine, u 12:00 časova, u sali 64.

29.12.2016. godine, u 12 časova, laboratorija 41

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 702 od 30.11.2016. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Milana Bebića, pod naslovom “Savremeni trendovi u nastavi elektromotornih pogona“, pred komisijom u sastavu: dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Radaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, i dr Borislav Jeftenić, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Beogradu, u četvrtak 29.12.2016. godine, u 12 časova, u laboratoriji 41.

26.12.2016. godine, u 13:45 časova, u sali 313

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Primenjena matematika, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 700 od 16.11.2016. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Bojane Mihailović i dr Radice Bojičić,pod temom “Teorija grafova“, pred komisijom u sastavu: dr Marija Rašajski, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Radosavljević, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Merkle, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Tatjana Lutovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, i dr Aleksandra Erić, docent, Građevinski fakultet, Univerziteta u Beogradu u ponedeljak 26.12.2016. godine, u 13:45 časova, u sali 313.

25.11.2016. godine, u 13 časova, u sali 66a

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Telekomunikacije, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 697 od 26.10.2016. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Mladena Koprivice, pod naslovom “Elektromagnetno zračenje baznih stanica javnih mobilnih sistema“, pred komisijom u sastavu: dr Aleksandar Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nataša Nešković, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Đorđe Paunović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 25.11.2016. godine, u 13 časova, u sali 66a.