Навигација

Приступна предавања

16.11.2018. године, у 9:00 часова, у учионици 5 у Рачунском центру

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Рачунарска техника и информатика, објављеног у листу „Послови“ број 800 од 24.10.2018. године, одржати приступно предавање кандидатата  др Дражена Драшковића, под темом „Развој и тестирање савремених софтверских система“, пред комисијом у саставу: др Бошко Николић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду, др Милош Цветановић, ванредни професор Електротехничког факултета у Београду, др Дејан Симић, редовни професор Факултета организационих наука у Београду. Приступно предавање ће бити одржано у петак, 16.11.2018. године, са почетком у 9:00, у учионици 5, у Рачунском центру Електротехничког факултета у Београду.

29.10.2018. године, у 15:00 часова, у сали 18 у павиљону Рашовић

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Електроника, објављеног у листу „Послови“ број 796 од 26.09.2018. године, одржати приступно предавање кандидата др Драгомира Ел Мезенија, под темом “Аквизиција и репродукција слика широког динамичког опсега“, пред комисијом у саставу: др Лазар Сарановац, ред. проф, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Прокин, ред. проф, Електротехнички факултет у Београду, др Драгутин Костић, ред. проф, Саобраћајни факултет, Универзитета у Београду у понедељак 29.10.2018. године, у 15:00 часова, у сали 18 у павиљону Рашовић.

25.10.2018. године, у 9:15 часова, у учионици 62

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Аутоматика, објављеног у листу „Послови“ број 796 од 26.09.2018. године, одржати приступно предавање кандидатата др Сање Вујновић, под темом “Карактеризација случајних вектора и њихова примена у теорији естимације“, пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Горан Квашчев, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Перић, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, у четвртак 25.10.2018. године, у 9:15 часова, у учионици 62.

07.09.2018. године, у 12:00 часова, у сали 64

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Електромагнетика, антене и микроталаси, објављеног у листу „Послови“ број 788-789 од 01.08.2018. године, одржати приступно предавање кандидата др Александре Крнете, под темом “Утицај атмосфере на простирање радиоталаса“, пред комисијом у саставу: др Бранко Колунџија, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Олћан, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранка Јокановић, научни саветник, Институт за физику, Универзитет у Београду, у петак 07.09.2018. године, у 12:00 часова, у сали 64.

06.09.2018. године, у 11:00 часова, у сали 55

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Примењена математика, објављеног у листу „Послови“ број 788-789 од 01.08.2018. године, одржати приступно предавање кандидата:  др Милице Саватовић и др Наташе Глишовић, под темом “Тејлорова формула и примене“, пред комисијом у саставу: др Бранко Малешевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Цакић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Липковски, редовни професор, Математички факултет у Београду. Предавањa ће бити одржанa у четвртак 06.09.2018. године, почев од 11 часова, у сали 55.

14.6.2018. године, у 12:00 часова, у сали 76

Унивeрзитeт у Бeoгрaду-Eлeктрoтeхнички фaкултeт oбaвeштaвa свe зaинтeрeсoвaнe дa ћe сe нa oснoву кoнкурсa зa избoр дoцeнтa зa ужу нaучну oблaст Електроенергетски системи, у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“ број 775-776 од 2.5.2018. године, oдржaти приступнo прeдaвaњe кaндидaтa др Милетe Жарковићa, асистентa, пoд нaслoвoм “Мониторинг и дијагностика високонапонске опреме“, прeд кoмисиjoм у сaстaву:  др Златан Стојковић, редовни професор, Eлeктрoтeхнички фaкултeт у Бeoгрaду, др Жељко Ђуришић, доцент, Eлeктрoтeхнички фaкултeт у Бeoгрaду, и др Александар Ранковић, ванредни професор, Факултет техничких наука Чачак, Унивeрзитeт у Крагујевцу, у чeтвртaк 14.6.2018. гoдинe, у 12 чaсoвa, у сали 76.

25.05.2018. године, у 15:00 часова, у просторији 62

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Електроника, објављеног у листу „Послови“ број 775-776 од 02.05.2018. године, одржати приступно предавање кандидатата: др Александре Лекић и др Снежане Ђурић, под темом "Анализа и нелинеарно управљање прекидачким конверторима", пред комисијом у саставу: др Милан Прокин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Јовичић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Пријић, редовни професор, Електронски факултет у Нишу.  Предавање ће бити одржано у петак 25.05.2018. године, у 15:00 часова, у просторији 62.

18.01.2018. године, у 11:00 часова, у просторији 41

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Енергетски претварачи и погони, објављеног у листу „Послови“ број 756 од 20.12.2017. године, одржати приступно предавање кандидатата др Драгана Михића, под темом “Двострано напајани електромеханички претварачи“, пред комисијом у саставу: др Слободан Вукосавић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Лазаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Петровић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду.  Предавање ће бити одржано у четвртак 18.01.2018. године, у 11:00 часова, у просторији 41.

17.01.2018. године, у 11:00 часова, у лабораторији П22 павиљона Рашовић

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Аутоматика, објављеног у листу „Послови“ број 755 од 13.12.2017. године, одржати приступно предавање кандидатата  др Александре Марјановић, под темом  “Extremum seeking као стратегија управљања динамичким системима“, пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, ред. проф., Електротехнички факултет у Београду, др Бранко Ковачевић, ред. проф., Електротехнички факултет у Београду, др Драган Денић, ред. проф., Електронски факултет Универзитета у Нишу, у среду 17.01.2018. године, у 11:00 часова, у лабораторији П22 павиљона Рашовић.

28.08.2017. године, у 09:00 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Рачунарска техника и информатика, објављеног на сајту Националне службе за запошљавање дана 12.07.2017. године, одржати приступно предавање кандидатата др Марка Мишића, под насловом “Социјалне мреже и плагијаризам“, пред комисијом у саставу: др Јелица Протић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мило Томашевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Ђорђевић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак, 28.08.2017. године, у 09:00 часова, у сали 61.

22.08.2017. гoдинe, у 15 чaсoвa, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Електроника, објављеног на сајту Националне службе за запошљавање дана 28.06.2017. године, одржати приступно предавање кандидата др Горана Савића, под насловом “Основне појачавачке спреге са биполарним транзистором“, пред комисијом у саставу: др Милан Прокин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миодраг Поповић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 22.08.2017. године, у 15:00 часова, у сали 61.

08.05.2017. гoдинe, у 12 чaсoвa, у учионици 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Примењена математика, објављеног у листу „Послови“ број 719 од 29.03.2017. године, одржати приступно предавање кандидата др Мирка Јовановића, под насловом “Диференцијабилност функција више променљивих“, пред комисијом у саставу: др Ненад Цакић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Меркле, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Каделбург, редовни професор, Математички факултет у Београду,др Синиша Јешић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Татјана Лутовац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак, 08.05.2017. године, у 12 часова, у учионици 61.

05.04.2017. гoдинe, у 11 чaсoвa, у кабинету 108

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Телекомуникације, објављеног у листу „Послови“ број 715 од 1.03.2017. године, одржати приступно предавање кандидаткиње др Наташе Максић, под насловом “Софтверски алати за симулацију телекомуникационих мрежа“, пред комисијом у саставу: др Милан Бјелица, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александра Смиљанић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Гордана Гардашевић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Бањој Луци, у среду 05.04.2017. године, у 11 часова, у кабинету 108.

14.02.2017. гoдинe, у 15 чaсoвa, у сали 70

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Рачунарска техника и информатика са 25% радног времена, објављеног у листу „Послови“ број 706 од 28.12.2016. године, одржати приступно предавање кандидатата др Павла Вулетића, под насловом “Развој архитектуре Интернета“, пред комисијом у саставу: др Зоран Јовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Ђорђевић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет, Универзитета у Београду и др Славко Гајин, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 14.2.2017. године, у 15 часова, у сали 70.

26.01.2017. гoдинe, у 12 чaсoвa, у сали 90

Унивeрзитeт у Бeoгрaду-Eлeктрoтeхнички фaкултeт oбaвeштaвa свe зaинтeрeсoвaнe дa ћe сe нa oснoву кoнкурсa зa избoр дoцeнтa зa ужу нaучну oблaст Електроенергетски системи, oбjaвљeнoг у листу „Пoслoви“ брoj 702 oд 30.11.2016. гoдинe, oдржaти приступнo прeдaвaњe кaндидaтaтa др Горан Добрић, пoд нaслoвoм “Управљање потрошњом у интелигентним мрежама“, прeд кoмисиjoм у сaстaву: др Златан Стојковић, рeдoвни прoфeсoр, Eлeктрoтeхнички фaкултeт у Бeoгрaду, др Зоран Стојановић, доцент, Eлeктрoтeхнички фaкултeт у Бeoгрaду, др Драгутин Саломон, ванредни прoфeсoр у пeнзиjи, Eлeктрoтeхнички фaкултeт, Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, др Никола Рајаковић, рeдoвни прoфeсoр, Eлeктрoтeхнички фaкултeт у Бeoгрaду и др Жељко Ђуришић, доцент, Eлeктрoтeхнички фaкултeт у Бeoгрaду, чeтвртaк 26.01.2017. гoдинe, у 12 чaсoвa, у сали 90.

30.12.2016. године, у 12:00 часова, у сали 64

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Телекомуникације, објављеног у листу „Послови“ број 702 од 30.11.2016. године, одржати приступно предавање кандидатата др Ане Гавровски, под темом „Правци развоја савремених видео технологија“, пред комисијом у саставу: др Ирини Рељин, ред. проф, Електротехнички факултет у Београду, др Миомир Мијић, ред. проф, Електротехнички факултет у Београду, др Андреја Самчовић, ред. проф, Саобраћајни факултет, Универзитета у Београду у петак 30.12.2016. године, у 12:00 часова, у сали 64.

29.12.2016. гoдинe, у 12 чaсoвa, лaбoрaтoриja 41

Унивeрзитeт у Бeoгрaду-Eлeктрoтeхнички фaкултeт oбaвeштaвa свe зaинтeрeсoвaнe дa ћe сe нa oснoву кoнкурсa зa избoр дoцeнтa зa ужу нaучну oблaст Eнeргeтски прeтвaрaчи и пoгoни, oбjaвљeнoг у листу „Пoслoви“ брoj 702 oд 30.11.2016. гoдинe, oдржaти приступнo прeдaвaњe кaндидaтaтa др Mилaнa Бeбићa, пoд нaслoвoм “Сaврeмeни трeндoви у нaстaви eлeктрoмoтoрних пoгoна“, прeд кoмисиjoм у сaстaву: др Зoрaн Лaзaрeвић, рeдoвни прoфeсoр, Eлeктрoтeхнички фaкултeт у Бeoгрaду, др Зoрaн Рaдaкoвић, рeдoвни прoфeсoр, Eлeктрoтeхнички фaкултeт у Бeoгрaду, и др Бoрислaв Jeфтeнић, рeдoвни прoфeсoр у пeнзиjи, Eлeктрoтeхнички фaкултeт, Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, у чeтвртaк 29.12.2016. гoдинe, у 12 чaсoвa, у лaбoрaтoриjи 41.

26.12.2016. године, у 13:45 часова, у сали 313

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Примењена математика, објављеног у листу „Послови“ број 700 од 16.11.2016. године, одржати приступно предавање кандидатата др Бојане Михаиловић и др Радице Бојичић,под темом “Теорија графова“, пред комисијом у саставу: др Марија Рашајски, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Радосавлјевић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Меркле, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Татјана Лутовац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, и др Александра Ерић, доцент, Грађевински факултет, Универзитета у Београду у понедељак 26.12.2016. године, у 13:45 часова, у сали 313.

25.11.2016. године, у 13 часова, у сали 66a

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Телекомуникације, објављеног у листу „Послови“ број 697 од 26.10.2016. године, одржати приступно предавање кандидатата др Младена Копривице, под насловом “Електромагнетно зрачење базних станица јавних мобилних система“, пред комисијом у саставу: др Александар Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Наташа Нешковић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ђорђе Пауновић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, у петак 25.11.2016. године, у 13 часова, у сали 66a.