Navigacija

Vladan Božović, dipl. inž. el.

Laboratorijski inženjer
Katedra za elektroniku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 102d

011/3218-311
Stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike

Predmeti

Bibliografija

Knjige i monografije

Energetska elektronika - uputstvo za laboratorijske vežbe

P. Pejović, V. Božović, Energetska elektronika - uputstvo za laboratorijske vežbe, Akademska misao, 2006

Autori Predrag Pejović i Vladan Božović
Godina 2006
Izdavač Akademska misao
ISBN 86-7466-257-9
Tip knjige pomoćni udžbenik

Projekti

Tempus

Tip projekta TEMPUS
Rukovodilac doc. dr Jelena Popović Božović
Finansijer NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
Početak realizacije 01.06.2003.

Softversko inženjerstvo

Tip projekta Odsek za SI
Rukovodilac prof. dr Dragan Milićev
Početak realizacije 28.08.2006.