Navigacija

Vladan Božović, dipl. inž. el.

Laboratorijski inženjer
Katedra za elektroniku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 102d

011/3218-311
Stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Knjige i monografije

Energetska elektronika - uputstvo za laboratorijske vežbe

P. Pejović, V. Božović, Energetska elektronika - uputstvo za laboratorijske vežbe, Akademska misao, 2006

Autori Predrag Pejović i Vladan Božović
Godina 2006
Izdavač Akademska misao
ISBN 86-7466-257-9
Tip knjige pomoćni udžbenik

Projekti

Tempus

Tip projekta TEMPUS
Rukovodilac doc. dr Jelena Popović Božović
Finansijer NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
Početak realizacije 01.06.2003.