Navigacija

Vladan Božović, dipl. inž. el.

Laboratorijski inženjer
Katedra za elektroniku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 102d

011/3218-311