Navigacija

prof. dr Vladimir Terzija

gostujući profesor
Katedra za elektroenergetske sisteme
011/3218-336
Naučna oblast Elektroenergetski sistemi
Datum izbora 15. maj 2019.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013