Navigacija

Ivan Ocokoljić

Diplomirani bibliotekar
Biblioteka

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 83a

011/3218-334
Stručni naziv master menadžer