Navigacija

Aleksa Srbljanović, dipl. inž. el. i rač.

Saradnik u nastavi
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 37a