Navigacija

Aleksa Srbljanović, dipl. inž. el. i rač.

Saradnik u nastavi
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 37a

011/3218-392
Stručni naziv dipl. inž. elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Računarska tehnika i informatika
Datum izbora 20. decembar 2020.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi sa domaćih konferencija

Novi pristupi u daljinskoj nastavi i radu stručnih tela Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu tokom pandemije Covid-19

D. Drašković, T. Šekularac, A. Srbljanović, B. Nikolić, J. Protić, M. Cvetanović, P. Ivaniš, M. Tomašević, Novi pristupi u daljinskoj nastavi i radu stručnih tela Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu tokom pandemije Covid-19, XXVII skup Trendovi razvoja - "Onlajn nastava na univerzitetima", pp. 6 - 11, Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad (MS Teams platforma), Feb, 2021

Autori Dražen Drašković, Tamara Šekularac, Aleksa Srbljanović, Boško Nikolić, Jelica Protić, Miloš Cvetanović, Predrag Ivaniš i Milo Tomašević
Godina 2021
Izdavač Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka
ISSN/ISBN 978-86-6022-313-7
Strana od 6
Strana do 11

Automatizacija ocenjivanja Python programskih zadataka na sistemu Moodle sa dodatkom CodeRunner

J. Đukić, V. Jocović, M. Mišić, J. Protić, A. Srbljanović, M. Obradović, Automatizacija ocenjivanja Python programskih zadataka na sistemu Moodle sa dodatkom CodeRunner, Zbornik radova konferencije "JU INFO 2021", Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2021

Autori Jovan Đukić, Vladimir Jocović, Marko Mišić, Jelica Protić, Aleksa Srbljanović i Miloš Obradović
Godina 2021
Izdavač Informaciono društvo Srbije

Sprovođenje praktične nastave programiranja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u online okruženju

M. Mišić, V. Jocović, J. Đukić, M. Prodanov, A. Srbljanović, M. Obradović, Sprovođenje praktične nastave programiranja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u online okruženju, 27. skup TRENDOVI RAZVOJA: "On-line nastava na univerzitetima", pp. 379 - 382, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Novi Sad, Srbija, Feb, 2021

Autori Marko Mišić, Vladimir Jocović, Jovan Đukić, Milana Prodanov, Aleksa Srbljanović i Miloš Obradović
Godina 2021
Izdavač Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
Strana od 379
Strana do 382

Programski jezik Python u nastavi programiranja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu - izazovi i rešenja

M. Mišić, V. Jocović, J. Đukić, M. Prodanov, A. Srbljanović, M. Obradović, J. Protić, Programski jezik Python u nastavi programiranja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu - izazovi i rešenja, 27. skup TRENDOVI RAZVOJA: "On-line nastava na univerzitetima", pp. 245 - 248, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Novi Sad, Srbija, Feb, 2021

Autori Marko Mišić, Vladimir Jocović, Jovan Đukić, Milana Prodanov, Aleksa Srbljanović, Miloš Obradović i Jelica Protić
Godina 2021
Izdavač Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
Strana od 245
Strana do 248

Projekti

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer "SINGIDUNUM" UNIVERZITET
Početak realizacije 06.03.2009.

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Tip projekta Međunarodne donacije
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UJEDINJENE NACIJE PROGRAM ZA RAZVOJ
Početak realizacije 04.02.2019.

ADVANCING NOVEL TEXTUAL SIMILARITY -BASED SOLUTIONS IN SOFTWARE DEVELOPMENT (AVANTES)

ADVANCING NOVEL TEXTUAL SIMILARITY -BASED SOLUTIONS IN SOFTWARE DEVELOPMENT (AVANTES),evid broj 6526093

Tip projekta Fond za nauku - AI
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 02.09.2020.