Navigacija

Suzana Lazić

Radnik na održavanju čistoće
Tehnička služba i služba održavanja

Paviljon Računskog Centra, kancelarija RC-P

3218320

Projekti

RC kursevi i treninzi

Tip projekta Kursevi (domaći)
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Početak realizacije 04.05.2004.