Navigacija

13E062MUE - Materijali u elektrotehnici

Specifikacija predmeta
Naziv Materijali u elektrotehnici
Akronim 13E062MUE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Pregled osnovnih znanja iz fizičkih osnova, karakteristika, inženjeringa i tehnologija elektrotehničkih materijala.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za razumevanje primena materijala u fizičkoj elektronici, optičkim telekomunikacijama, biomedicinskom inženjerstvu i nuklearnoj tehnici.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Čvrsti kristalni materijali, Hemijske veze i svojstva materijala, Nesavršenosti u kristalima, Čvrsti nekristalni materijali, Elektronska struktura materijala, Poluprovodnici, Provodnici, Dielektrici, Magnetici, Metode dobijanja monokristala, Planarna integrisana kola, Karakterizacija materijala, Superprovodnici, Mehaničke karakteristike materijala, Biomaterijali, Novi materijali i primene.
Sadržaj praktične nastave Računske vežbe (rešavanje zadataka) i laboratorijske vežbe koje ilustruju teme pokrivene teorijskom nastavom.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 30 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova laboratorijskih vežbi. Kolokvijum na sredini semestra.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 35
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 35
Seminari 0