Navigation

asst. MA Đorđe Lazović, electrical and computer engineer

teaching assistant
The Department of Power Systems

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 76

011/3218-341
Title electrical and computer science engineer, MSc
Scientific Area Electrical power systems
Promotion Date March 01, 2022

Subjects

Subjects from the curriculum 2013

Bibliography

Papers in journals outside the SCI list

Stohastička analiza rada i razvoja elektroenergetskog sistema Srbije

K. Džodić, Đ. Lazović, A. Savić, M. Žarković, Stohastička analiza rada i razvoja elektroenergetskog sistema Srbije, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, pp. 110 - 120, Mar, 2020

Authors Kristina Džodić, Đorđe Lazović, Aleksandar Savić, and Mileta Žarković
Year 2020
Journal ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Page from 110
Page to 120

Papers from international conferences

Hybrid wind-solar power supply system of industrial consumers: a case study of Brose factory in Serbia

K. Obradović, Đ. Lazović, Ž. Đurišić, Hybrid wind-solar power supply system of industrial consumers: a case study of Brose factory in Serbia, WindEurope Summit, Bilbao, Spain, Apr, 2022

Authors Katarina Obradović, Đorđe Lazović, and Željko Đurišić
Year 2022

Free wind operation of wind turbine for permanent power system frequency support

Ž. Đurišić, K. Džodić, Đ. Lazović, N. Arsenijević, Free wind operation of wind turbine for permanent power system frequency support, WindEurope Summit 2019, Bilbao, Spain, 2019

Authors Željko Đurišić, Kristina Džodić, Đorđe Lazović, and Nebojša Arsenijević
Year 2019

Papers from domestic conferences

Koncept i matematički model energetski samoodrživog domaćinstva

M. Stojanović, M. Ašćerić, M. Mićović, Đ. Lazović, Ž. Đurišić, Koncept i matematički model energetski samoodrživog domaćinstva, XXI Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, pp. 45 - 50, Jahorina, Mar, 2022

Authors Miloš Stojanović, Milica Ašćerić, Matej Mićović, Đorđe Lazović, and Željko Đurišić
Year 2022
ISSN/ISBN 978-99976-710-9-7
Page from 45
Page to 50

Izazovi integracije značajnih kapaciteta obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sistem

M. Đorđević, A. Latinović, D. Surudžić, K. Džodić, Đ. Lazović, Ž. Đurišić, Izazovi integracije značajnih kapaciteta obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sistem, 20. simpozijum CIGRE Srbija, Bajina Bašta, Oct, 2022

Authors Milan Đorđević, Aleksandar Latinović, Dragan Surudžić, Kristina Džodić, Đorđe Lazović, and Željko Đurišić
Year 2022

Komparativna analiza različitih tehnoloških rešenja fotonaponske elektrane na pepelištu TE Morava

M. Mićović, M. Stojanović, M. Ašćerić, Đ. Lazović, Ž. Đurišić, Komparativna analiza različitih tehnoloških rešenja fotonaponske elektrane na pepelištu TE Morava, XXI Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, pp. 39 - 44, Jahorina, Mar, 2022

Authors Matej Mićović, Miloš Stojanović, Milica Ašćerić, Đorđe Lazović, and Željko Đurišić
Year 2022
ISSN/ISBN 978-99976-710-9-7
Page from 39
Page to 44

Procena mesta kvara u distributivnoj mreži na osnovu snimljenih signala u napojnoj transformatorskoj stanici

Đ. Lazović, D. Šošić, Procena mesta kvara u distributivnoj mreži na osnovu snimljenih signala u napojnoj transformatorskoj stanici, XII savetovanje CIRED Srbija, Vrnjačka Banja, Sep, 2021

Authors Đorđe Lazović and Darko Šošić
Year 2021
Page from R-3.22

Analiza ekonomske opravdanosti investiranja u solarnu elektranu sa vertikalno postavljenim bifacijalnim fotonaponskim modulima u perspektivnim uslovima slobodnog tržišta

Đ. Lazović, K. Džodić, Ž. Đurišić, Analiza ekonomske opravdanosti investiranja u solarnu elektranu sa vertikalno postavljenim bifacijalnim fotonaponskim modulima u perspektivnim uslovima slobodnog tržišta, 36. savetovanje Energetika, Zlatibor, 2021

Authors Đorđe Lazović, Kristina Džodić, and Željko Đurišić
Year 2021

Implementacija različitih regulacionih strategija vetroelektrana za njihovo učešće u primarnoj regulaciji frekvencije

Đ. Lazović, P. Stefanov, Implementacija različitih regulacionih strategija vetroelektrana za njihovo učešće u primarnoj regulaciji frekvencije, 19. simpozijum CIGRE Srbija, Bajina Bašta, Oct, 2020

Authors Đorđe Lazović and Predrag Stefanov
Year 2020

Dekarbonizacija transportnog sektora kroz integraciju fotonaponskih sistema i električnih vozila

Đ. Lazović, B. Škrbić, K. DŽodić, Ž. Đurišić, Dekarbonizacija transportnog sektora kroz integraciju fotonaponskih sistema i električnih vozila, XXXV Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2020, Zlatibor, Jun, 2020

Authors Đorđe Lazović, Bojana Škrbić, Kristina Džodić, and Željko Đurišić
Year 2020

Uticaj naponskog odziva potrošnje na naponske prilike i efikasnost potrošnje u aktivnim distributivnim mrežama

Đ. Lazović, K. Džodić, Ž. Đurišić, Uticaj naponskog odziva potrošnje na naponske prilike i efikasnost potrošnje u aktivnim distributivnim mrežama, 18th International Symposium INFOTEH, Jahorina, BiH, 20-22 March, 2019

Authors Đorđe Lazović, Kristina Džodić, and Željko Đurišić
Year 2019

Analiza kapaciteta vetroelektrana za podršku frekvencijskoj stabilnosti elektroenergetskog sistema

K. Džodić, Đ. Lazović, Ž. Đurišić, Analiza kapaciteta vetroelektrana za podršku frekvencijskoj stabilnosti elektroenergetskog sistema, 34. savetovanje CIGRE Srbija, Vrnjačka banja, Jun, 2019

Authors Kristina Džodić, Đorđe Lazović, and Željko Đurišić
Year 2019

Odabir optimalne lokacije i veličine vetrogeneratora u distributivnoj mreži uz uvažavanje neizvesnosti

Đ. Lazović, A. Tasić, P. Stefanov, D. Šošić, Odabir optimalne lokacije i veličine vetrogeneratora u distributivnoj mreži uz uvažavanje neizvesnosti, XI savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem CIRED 2018, Kopaonik, Srbija, Sep, 2018

Authors Đorđe Lazović, Andrej Tasić, Predrag Stefanov, and Darko Šošić
Year 2018

Primena sinhronizovanih fazorskih merenja u identifikaciji elektromehaničkih oscilacija

K. Džodić, Đ. Lazović, J. Stojković, M. Koprivica, A. Tasić, P. Stefanov, Primena sinhronizovanih fazorskih merenja u identifikaciji elektromehaničkih oscilacija, 18. simpozijum: Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu, CIGRE Srbija, Zrenjanin, Srbija, Oct, 2018

Authors Kristina Džodić, Đorđe Lazović, Jelena Stojković Terzić, Milica Koprivica, Andrej Tasić, and Predrag Stefanov
Year 2018
Publisher CIGRE Srbija

Izbor agregata i ekonomski dispečing u prisustvu obnovljivih izvora energije

Đ. Lazović, Izbor agregata i ekonomski dispečing u prisustvu obnovljivih izvora energije, pp. 530 - 535, Jahorina, Bosna i Hercegovina, Mar, 2018

Authors Đorđe Lazović
Year 2018
Page from 530
Page to 535

Određivanje skupa sinhronih fazorskih merenja za identifikaciju elektromehaničkih oscilacija

Đ. Lazović, K. Džodić, J. Stojković, M. Koprivica, A. Tasić, P. Stefanov, Određivanje skupa sinhronih fazorskih merenja za identifikaciju elektromehaničkih oscilacija, 18. simpozijum: Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu, CIGRE Srbija, Zrenjanin, Srbija, Oct, 2018

Authors Đorđe Lazović, Kristina Džodić, Jelena Stojković Terzić, Milica Koprivica, Andrej Tasić, and Predrag Stefanov
Year 2018
Publisher CIGRE Srbija

Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže,

D. Šošić, P. Stefanov, Đ. Lazović, Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže,, XI savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem CIRED 2018, Kopaonik, Srbija, Sep, 2018

Authors Darko Šošić, Predrag Stefanov, and Đorđe Lazović
Year 2018
Page from STK5-16

Projects

International

Integracija kupaca- proizvodjaca u elektroenergetski sistem

Type of project Ostali međunarodni komercijalni projekti
Head asst. professor PhD Goran Dobrić
Business Partner GIZ - Deutsche Gesellshaft fur Internationale
Beginning of realization 2023-01-19

Razvoj dijagnosticnog modula za efikasno upravljanje transformatorom

Type of project Ostali međunarodni komercijalni projekti
Head asst. professor PhD Mileta Žarković
Business Partner "COMEL" D.O.O. Beograd
Beginning of realization 2019-10-16
Scientific

Digitalizacija razvodnih postrojenja i uredjaja relejne zastite (DPRiRZ)

Type of project Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Head professor PhD Zoran Stojanović
Business Partner MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA
Beginning of realization 2020-11-04

Inteligentne energetske mreže-NASTAVAK

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head professor PhD Željko Đurišić
Business Partner MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA
Beginning of realization 2020-02-24

Unapredjenje koriscenja informacionih tehnologija (IT) i prakticnih vestina u nastavi iz obnovljivih izovora energije (OIE)

Type of project Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Head professor PhD Željko Đurišić
Business Partner MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA
Beginning of realization 2019-10-14

Inteligentne energetske mreže

Type of project Nauka – interdisciplinarno istraživanje
Head professor PhD Željko Đurišić
Business Partner MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Beginning of realization 2011-03-10
Commercial

Dijagnosticki centar (azuriranje baze, nadgledanje opreme, dijagnostika i izvestavanje)

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head asst. professor PhD Mileta Žarković
Business Partner JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Beginning of realization 2022-07-28

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Željko Đurišić
Business Partner JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Beginning of realization 2021-04-12

Preliminarna analiza mogućnosti korišćenja proizvodnih jedinica planiranih po NERP za Opt-Out, za pružanje pomoćne usluge regulacije napona

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Zoran Stojanović
Business Partner ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Beginning of realization 2020-09-21

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Milan Bebić
Business Partner JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Beginning of realization 2020-09-02

Upotreba elektricnih vozila u distributivnim preduzecima

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head professor PhD Željko Đurišić
Business Partner JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Beginning of realization 2018-10-01

Ekspertski sistem za ekoloski prihvatljivu dijagnostiku stanja pritiska gasa u klima uredjajima tipa split sistem

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head professor PhD Željko Đurišić
Business Partner "AVALON PARTNERS" D.O.O.
Beginning of realization 2018-06-29