Navigation

asst. MA Đorđe Lazović, electrical and computer engineer

teaching assistant
The Department of Power Systems

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 76

011/3218-341
Title electrical and computer science engineer, MSc
Scientific Area Electrical power systems
Promotion Date March 01, 2022

Subjects

Subjects from the curriculum 2013

Bibliography

Papers in journals with SCI list

Advanced Flexibility Support through DSO-Coordinated Participation of DER Aggregators in the Balancing Market

Đ. Lazović, Ž. Đurišić, Advanced Flexibility Support through DSO-Coordinated Participation of DER Aggregators in the Balancing Market, ENERGIES, Vol. 16, No. 8, Apr, 2023

Authors Đorđe Lazović and Željko Đurišić
Year 2023
DOI https://doi.org/10.3390/en16083440
Journal ENERGIES
Impact factor 3.252 (M23)
Volumen 16
Number 8
Page from 3440

Papers in journals outside the SCI list

Stohastička analiza rada i razvoja elektroenergetskog sistema Srbije

K. Džodić, Đ. Lazović, A. Savić, M. Žarković, Stohastička analiza rada i razvoja elektroenergetskog sistema Srbije, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, pp. 110 - 120, Mar, 2020

Authors Kristina Džodić, Đorđe Lazović, Aleksandar Savić, and Mileta Žarković
Year 2020
Journal ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Page from 110
Page to 120

Papers from international conferences

Hybrid wind-solar power supply system of industrial consumers: a case study of Brose factory in Serbia

K. Obradović, Đ. Lazović, Ž. Đurišić, Hybrid wind-solar power supply system of industrial consumers: a case study of Brose factory in Serbia, WindEurope Summit, Bilbao, Spain, Apr, 2022

Authors Katarina Obradović, Đorđe Lazović, and Željko Đurišić
Year 2022

Free wind operation of wind turbine for permanent power system frequency support

Ž. Đurišić, K. Džodić, Đ. Lazović, N. Arsenijević, Free wind operation of wind turbine for permanent power system frequency support, WindEurope Summit 2019, Bilbao, Spain, 2019

Authors Željko Đurišić, Kristina Džodić, Đorđe Lazović, and Nebojša Arsenijević
Year 2019

Papers from domestic conferences

Utvrđivanje optimalnog angažovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES za različite scenarije instalisanih kapaciteta OIE

Đ. Lazović, K. DŽodić, A. Savić, V. Antonijević, Ž. Đurišić, M. Dilparić, N. Vrcelj, A. Latinović, D. Surudžić, Utvrđivanje optimalnog angažovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES za različite scenarije instalisanih kapaciteta OIE, 36. Savetovanje CIGRE Srbija 2023, pp. STK C2 - 06, Zlatibor, May, 2023

Authors Đorđe Lazović, Kristina Džodić, Aleksandar Savić, Vladimir Antonijević, Željko Đurišić, Milica Dilparić, Nada Vrcelj, Aleksandar Latinović, and Dragan Surudžić
Year 2023
Page from STK C2
Page to 06

Procena troškova balansne rezerve proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES za različite scenarije instalisanih kapaciteta OIE

K. DŽodić, Đ. Lazović, A. Savić, V. Antonijević, Ž. Đurišić, M. Dilparić, N. Vrcelj, D. Surudžić, M. Đorđević, Procena troškova balansne rezerve proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES za različite scenarije instalisanih kapaciteta OIE, 36. Savetovanje CIGRE Srbija 2023, pp. STK C2 - 07, Zlatibor, May, 2023

Authors Kristina Džodić, Đorđe Lazović, Aleksandar Savić, Vladimir Antonijević, Željko Đurišić, Milica Dilparić, Nada Vrcelj, Dragan Surudžić, and Milan Đorđević
Year 2023
Page from STK C2
Page to 07

Analiza potrebnih kapaciteta za balansiranje obnovljivih izvora energije u EES-u Srbije za postojeće i perspektivno stanje 2030. godine – I deo: metodologija

Ž. Đurišić, Đ. Lazović, K. DŽodić, B. Škrbić, I. Batić, M. Radovanović, B. Popović Zdravković, B. Kovačević, M. Đorđević, Analiza potrebnih kapaciteta za balansiranje obnovljivih izvora energije u EES-u Srbije za postojeće i perspektivno stanje 2030. godine – I deo: metodologija, 36. Savetovanje CIGRE Srbija 2023, pp. STK C2 - 01, Zlatibor, May, 2023

Authors Željko Đurišić, Đorđe Lazović, Kristina Džodić, Bojana Škrbić, Iva Batić, Milica Radovanović, Brankica Popović Zdravković, Branka Kovačević, and Milan Đorđević
Year 2023
Page from STK C2
Page to 01

Uslovi razvoja hibridne energetske mikromreže u regionu Južnog Banata primenom obnovljivih izvora energije i skladištenja toplote i biogasa

Đ. Lazović, M. Ašćerić, M. Mićović, M. Stojanović, Ž. Đurišić, Uslovi razvoja hibridne energetske mikromreže u regionu Južnog Banata primenom obnovljivih izvora energije i skladištenja toplote i biogasa, XXII Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, pp. 92 - 97, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Jahorina, Mar, 2023

Authors Đorđe Lazović, Milica Ašćerić, Matej Mićović, Miloš Stojanović, and Željko Đurišić
Year 2023
Publisher Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
ISSN/ISBN 978-99976-710-9-7
Page from 92
Page to 97

Analiza potrebnih kapaciteta za balansiranje obnovljivih izvora energije u EES-u Srbije za postojeće i perspektivno stanje 2030. godine – II deo: rezultati

Ž. Đurišić, Đ. Lazović, K. DŽodić, B. Škrbić, I. Batić, M. Radovanović, B. Kovačević, B. Popović Zdravković, A. Latinović, Analiza potrebnih kapaciteta za balansiranje obnovljivih izvora energije u EES-u Srbije za postojeće i perspektivno stanje 2030. godine – II deo: rezultati, 36. Savetovanje CIGRE Srbija 2023, pp. STK C2 - 02, Zlatibor, May, 2023

Authors Željko Đurišić, Đorđe Lazović, Kristina Džodić, Bojana Škrbić, Iva Batić, Milica Radovanović, Branka Kovačević, Brankica Popović Zdravković, and Aleksandar Latinović
Year 2023
Page from STK C2
Page to 02

Izazovi integracije značajnih kapaciteta obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sistem

M. Đorđević, A. Latinović, D. Surudžić, K. Džodić, Đ. Lazović, Ž. Đurišić, Izazovi integracije značajnih kapaciteta obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sistem, 20. simpozijum CIGRE Srbija, Bajina Bašta, Oct, 2022

Authors Milan Đorđević, Aleksandar Latinović, Dragan Surudžić, Kristina Džodić, Đorđe Lazović, and Željko Đurišić
Year 2022

Komparativna analiza različitih tehnoloških rešenja fotonaponske elektrane na pepelištu TE Morava

M. Mićović, M. Stojanović, M. Ašćerić, Đ. Lazović, Ž. Đurišić, Komparativna analiza različitih tehnoloških rešenja fotonaponske elektrane na pepelištu TE Morava, XXI Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, pp. 39 - 44, Jahorina, Mar, 2022

Authors Matej Mićović, Miloš Stojanović, Milica Ašćerić, Đorđe Lazović, and Željko Đurišić
Year 2022
ISSN/ISBN 978-99976-710-9-7
Page from 39
Page to 44

Koncept i matematički model energetski samoodrživog domaćinstva

M. Stojanović, M. Ašćerić, M. Mićović, Đ. Lazović, Ž. Đurišić, Koncept i matematički model energetski samoodrživog domaćinstva, XXI Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, pp. 45 - 50, Jahorina, Mar, 2022

Authors Miloš Stojanović, Milica Ašćerić, Matej Mićović, Đorđe Lazović, and Željko Đurišić
Year 2022
ISSN/ISBN 978-99976-710-9-7
Page from 45
Page to 50

Procena mesta kvara u distributivnoj mreži na osnovu snimljenih signala u napojnoj transformatorskoj stanici

Đ. Lazović, D. Šošić, Procena mesta kvara u distributivnoj mreži na osnovu snimljenih signala u napojnoj transformatorskoj stanici, XII savetovanje CIRED Srbija, Vrnjačka Banja, Sep, 2021

Authors Đorđe Lazović and Darko Šošić
Year 2021
Page from R-3.22

Analiza ekonomske opravdanosti investiranja u solarnu elektranu sa vertikalno postavljenim bifacijalnim fotonaponskim modulima u perspektivnim uslovima slobodnog tržišta

Đ. Lazović, K. Džodić, Ž. Đurišić, Analiza ekonomske opravdanosti investiranja u solarnu elektranu sa vertikalno postavljenim bifacijalnim fotonaponskim modulima u perspektivnim uslovima slobodnog tržišta, 36. savetovanje Energetika, Zlatibor, 2021

Authors Đorđe Lazović, Kristina Džodić, and Željko Đurišić
Year 2021

Implementacija različitih regulacionih strategija vetroelektrana za njihovo učešće u primarnoj regulaciji frekvencije

Đ. Lazović, P. Stefanov, Implementacija različitih regulacionih strategija vetroelektrana za njihovo učešće u primarnoj regulaciji frekvencije, 19. simpozijum CIGRE Srbija, Bajina Bašta, Oct, 2020

Authors Đorđe Lazović and Predrag Stefanov
Year 2020

Dekarbonizacija transportnog sektora kroz integraciju fotonaponskih sistema i električnih vozila

Đ. Lazović, B. Škrbić, K. DŽodić, Ž. Đurišić, Dekarbonizacija transportnog sektora kroz integraciju fotonaponskih sistema i električnih vozila, XXXV Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2020, Zlatibor, Jun, 2020

Authors Đorđe Lazović, Bojana Škrbić, Kristina Džodić, and Željko Đurišić
Year 2020

Analiza kapaciteta vetroelektrana za podršku frekvencijskoj stabilnosti elektroenergetskog sistema

K. Džodić, Đ. Lazović, Ž. Đurišić, Analiza kapaciteta vetroelektrana za podršku frekvencijskoj stabilnosti elektroenergetskog sistema, 34. savetovanje CIGRE Srbija, Vrnjačka banja, Jun, 2019

Authors Kristina Džodić, Đorđe Lazović, and Željko Đurišić
Year 2019

Uticaj naponskog odziva potrošnje na naponske prilike i efikasnost potrošnje u aktivnim distributivnim mrežama

Đ. Lazović, K. Džodić, Ž. Đurišić, Uticaj naponskog odziva potrošnje na naponske prilike i efikasnost potrošnje u aktivnim distributivnim mrežama, 18th International Symposium INFOTEH, Jahorina, BiH, 20-22 March, 2019

Authors Đorđe Lazović, Kristina Džodić, and Željko Đurišić
Year 2019

Odabir optimalne lokacije i veličine vetrogeneratora u distributivnoj mreži uz uvažavanje neizvesnosti

Đ. Lazović, A. Tasić, P. Stefanov, D. Šošić, Odabir optimalne lokacije i veličine vetrogeneratora u distributivnoj mreži uz uvažavanje neizvesnosti, XI savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem CIRED 2018, Kopaonik, Srbija, Sep, 2018

Authors Đorđe Lazović, Andrej Tasić, Predrag Stefanov, and Darko Šošić
Year 2018

Primena sinhronizovanih fazorskih merenja u identifikaciji elektromehaničkih oscilacija

K. Džodić, Đ. Lazović, J. Stojković, M. Koprivica, A. Tasić, P. Stefanov, Primena sinhronizovanih fazorskih merenja u identifikaciji elektromehaničkih oscilacija, 18. simpozijum: Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu, CIGRE Srbija, Zrenjanin, Srbija, Oct, 2018

Authors Kristina Džodić, Đorđe Lazović, Jelena Stojković Terzić, Milica Koprivica, Andrej Tasić, and Predrag Stefanov
Year 2018
Publisher CIGRE Srbija

Izbor agregata i ekonomski dispečing u prisustvu obnovljivih izvora energije

Đ. Lazović, Izbor agregata i ekonomski dispečing u prisustvu obnovljivih izvora energije, pp. 530 - 535, Jahorina, Bosna i Hercegovina, Mar, 2018

Authors Đorđe Lazović
Year 2018
Page from 530
Page to 535

Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže,

D. Šošić, P. Stefanov, Đ. Lazović, Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže,, XI savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem CIRED 2018, Kopaonik, Srbija, Sep, 2018

Authors Darko Šošić, Predrag Stefanov, and Đorđe Lazović
Year 2018
Page from STK5-16

Određivanje skupa sinhronih fazorskih merenja za identifikaciju elektromehaničkih oscilacija

Đ. Lazović, K. Džodić, J. Stojković, M. Koprivica, A. Tasić, P. Stefanov, Određivanje skupa sinhronih fazorskih merenja za identifikaciju elektromehaničkih oscilacija, 18. simpozijum: Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu, CIGRE Srbija, Zrenjanin, Srbija, Oct, 2018

Authors Đorđe Lazović, Kristina Džodić, Jelena Stojković Terzić, Milica Koprivica, Andrej Tasić, and Predrag Stefanov
Year 2018
Publisher CIGRE Srbija

Books and bibiliographies

Regulacija elektroenergetskih sistema sa obnovljivim izvorima energije

P. Stefanov, K. Džodić, Đ. Lazović, Regulacija elektroenergetskih sistema sa obnovljivim izvorima energije, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, Akademska misao, 2023

Authors Predrag Stefanov, Kristina Džodić, and Đorđe Lazović
Year 2023
Publisher Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, Akademska misao
ISBN 978-86-7466-980-8
Page count 289
Book type udžbenik
Page count 289

Projects

International

Konferencija PowerTech Belgrade 2023

Type of project Konferencije (međunarodne)
Head professor PhD Predrag Stefanov
Business Partner MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA
Beginning of realization 2023-05-10

Integracija kupaca- proizvodjaca u elektroenergetski sistem

Type of project Ostali međunarodni komercijalni projekti
Head professor PhD Goran Dobrić
Business Partner GIZ - Deutsche Gesellshaft fur Internationale
Beginning of realization 2023-01-19

Razvoj dijagnosticnog modula za efikasno upravljanje transformatorom

Type of project Ostali međunarodni komercijalni projekti
Head professor PhD Mileta Žarković
Business Partner "COMEL" D.O.O. Beograd
Beginning of realization 2019-10-16
Scientific

Digitalizacija razvodnih postrojenja i uredjaja relejne zastite (DPRiRZ)

Type of project Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Head professor PhD Zoran Stojanović
Business Partner MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA
Beginning of realization 2020-11-04

Inteligentne energetske mreže-NASTAVAK

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head professor PhD Željko Đurišić
Business Partner MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA
Beginning of realization 2020-02-24

Unapredjenje koriscenja informacionih tehnologija (IT) i prakticnih vestina u nastavi iz obnovljivih izovora energije (OIE)

Type of project Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Head professor PhD Željko Đurišić
Business Partner MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA
Beginning of realization 2019-10-14

Inteligentne energetske mreže

Type of project Nauka – interdisciplinarno istraživanje
Head professor PhD Željko Đurišić
Business Partner MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Beginning of realization 2011-03-10
Commercial

Analiza potencijala varijabilnosti pogonskih parametara elemenata prenosnog sistema Srbije pri razlicitim pogonskim stanjima i ambijantalnim uslovima

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Željko Đurišić
Business Partner AD "ELEKTROMREŽA SRBIJE" Beograd
Beginning of realization 2024-03-07

Analiza potencijala vetroeletrana i fotonaponskih elektrana za pružanje pomoćnih usluga regulacije napona i frekvencije u EES Srbije

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Željko Đurišić
Business Partner AD "ELEKTROMREŽA SRBIJE" Beograd
Beginning of realization 2024-02-07

Studija tehno-ekonomske opravdanosti izgradnje fotonaponske elektrane na krovu zgrade fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Željko Đurišić
Business Partner Fakultet dramskih umetnosti
Beginning of realization 2023-05-08

Dijagnosticki centar (azuriranje baze, nadgledanje opreme, dijagnostika i izvestavanje)

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Mileta Žarković
Business Partner AKCIONARSKO DRUŠTVO "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Beginning of realization 2022-07-28

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Željko Đurišić
Business Partner AKCIONARSKO DRUŠTVO "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Beginning of realization 2021-04-12

Preliminarna analiza mogućnosti korišćenja proizvodnih jedinica planiranih po NERP za Opt-Out, za pružanje pomoćne usluge regulacije napona

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Zoran Stojanović
Business Partner ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Beginning of realization 2020-09-21

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Milan Bebić
Business Partner AKCIONARSKO DRUŠTVO "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Beginning of realization 2020-09-02

Upotreba elektricnih vozila u distributivnim preduzecima

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head professor PhD Željko Đurišić
Business Partner AKCIONARSKO DRUŠTVO "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Beginning of realization 2018-10-01

Ekspertski sistem za ekoloski prihvatljivu dijagnostiku stanja pritiska gasa u klima uredjajima tipa split sistem

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head professor PhD Željko Đurišić
Business Partner "AVALON PARTNERS" D.O.O.
Beginning of realization 2018-06-29