Navigacija

13M021RSOI - Regulacija elektroenergetskih sistema sa obnovljivim izvorima energije

Specifikacija predmeta
Naziv Regulacija elektroenergetskih sistema sa obnovljivim izvorima energije
Akronim 13M021RSOI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Položeni predmeti: Sistemi automatskog upravljanja, Analiza elektroenergetskih sistema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim konceptima regulacije odatih snaga obnovljivih izvora energije. Definisanje regulacionih uređaja za povezivanje obnovljivih izvora na mrežu. Definisanje regulacionih zahteva pri radu izvora u mikromreži i povezanim sistemima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje aproksimativnih modela za modelovanje obnovljivih izvora energije. Osposobljavanje studenata za konstrukciju modela i razvoj algoritama za analizu dejstva regulacije obnovljivih izvora na performanse rada povezanih i izolovanih sistema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovni koncepti regulacije snaga i napona. Modelovanje obnovljivih izvora energije. Izbor i merenje lokalnih i sistemiskih veličina u regulaciji obnovljivih izvora energije. Regulacija snaga i napona OIE u mikromrežama i povezanim sistemima. Uticaj obnovljivih izvora na stabilnost sistema.
  Sadržaj praktične nastave Formiranje modela obnovljivih izvora energije. Formiranje sistema za regulaciju odate snage i napona obnovljivih izvora energije. Sinteza regulatora. Analiza performansi sistema.
  Literatura
  1. M. Bollen, Integration of distributed generation in the power system, John Wiley & Soons Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2011.
  2. M. Ćalović, Regulacija elektroenergetskih sistema, ETF, Beograd, 1997.
  3. M. Ćalović, P. Stefanov, Zbirka rešenih zadataka iz regulacije elektroenergetskih sistema, Beopres, Beograd, 2000.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Klasična predavanja i predavanja u elektronskoj formi (prezentacije). Vežbe obuhvataju rešavanje zadataka i simulacije na računaru.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit
  Praktična nastava 50 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari