Navigacija

13E024REZ - Relejna zaštita

Specifikacija predmeta
Naziv Relejna zaštita
Akronim 13E024REZ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa relejima i zaštitama vodova, sinhronih generatora, energetskih transformatora, sabirnica, motora, kondenzatorskih baterija. Studenti se osposobljavaju za rad na zaštitnim sistemima elemenata elektroenergetskog sistema i sistema kao celine.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču sposobnosti za rad sa zaštitnim relejima i njihovom primenom u elektroenergetskom sistemu.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Zaštitni releji prve, druge i treće generacije. Zaštita vodova, generatora, transformatora, sabirnica, motora, kondenzatorskih baterija. Rezervne zaštite. Standardno označavanje zaštitnih funkcija.
Sadržaj praktične nastave laboratorijske vežbe
Literatura
  1. Milenko Đurić "RELEJNA ZAŠTITA", 2008., Beopres, Beograd
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1 1
Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 5 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 60
Seminari 0