Навигација

ас. мс Ђорђе Лазовић, дипл. инж. ел. и рач.

Асистент
Катедра за електроенергетске системе

Зграда техничких факултета, канцеларија 76

011/3218-341
Стручни називмастер инжењер електротехнике и рачунарства
Научна областЕлектроенергетски системи
Датум избора 1. март 2019.

Предмети

Предмети из наставног плана и програма 2013

Библиографија

Радови у часописима ван SCI листе

Stohastička analiza rada i razvoja elektroenergetskog sistema Srbije

К. Џодић, Ђ. Лазовић, А. Савић, M. Žarković, Stohastička analiza rada i razvoja elektroenergetskog sistema Srbije, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, pp. 110 - 120, Mar, 2020

АуториКристина Џодић, Ђорђе Лазовић, Александар Савић и Милета Жарковић
Година2020
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Страна од110
Страна до120

Радови са међународних конференција

Free wind operation of wind turbine for permanent power system frequency support

Ž. Đurišić, К. Џодић, Ђ. Лазовић, N. Arsenijević, Free wind operation of wind turbine for permanent power system frequency support, WindEurope Summit 2019, Bilbao, Spain, 2019

АуториЖељко Ђуришић, Кристина Џодић, Ђорђе Лазовић и Nebojša Arsenijević
Година2019

Радови са домаћих конференција

Procena mesta kvara u distributivnoj mreži na osnovu snimljenih signala u napojnoj transformatorskoj stanici

Đ. Lazović, D. Šošić, Procena mesta kvara u distributivnoj mreži na osnovu snimljenih signala u napojnoj transformatorskoj stanici, XII savetovanje CIRED Srbija, Vrnjačka Banja, Sep, 2021

АуториЂорђе Лазовић и Дарко Шошић
Година2021
Страна одR-3.22

Dekarbonizacija transportnog sektora kroz integraciju fotonaponskih sistema i električnih vozila

Đ. Lazović, B. Škrbić, K. DŽodić, Ž. Đurišić, Dekarbonizacija transportnog sektora kroz integraciju fotonaponskih sistema i električnih vozila, XXXV Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2020, Zlatibor, Jun, 2020

АуториЂорђе Лазовић, Бојана Шкрбић, Кристина Џодић и Жељко Ђуришић
Година2020

Implementacija različitih regulacionih strategija vetroelektrana za njihovo učešće u primarnoj regulaciji frekvencije

Đ. Lazović, P. Stefanov, Implementacija različitih regulacionih strategija vetroelektrana za njihovo učešće u primarnoj regulaciji frekvencije, 19. simpozijum CIGRE Srbija, Bajina Bašta, Oct, 2020

АуториЂорђе Лазовић и Предраг Стефанов
Година2020

Uticaj naponskog odziva potrošnje na naponske prilike i efikasnost potrošnje u aktivnim distributivnim mrežama

Ђ. Лазовић, К. Џодић, Ž. Đurišić, Uticaj naponskog odziva potrošnje na naponske prilike i efikasnost potrošnje u aktivnim distributivnim mrežama, 18th International Symposium INFOTEH, Jahorina, BiH, 20-22 March, 2019

АуториЂорђе Лазовић, Кристина Џодић и Жељко Ђуришић
Година2019

Анализа капацитета ветрпелектрана за ппдршку стабилнпсти ЕЕС-а

К. Џодић, Ђ. Лазовић, Ž. Đurišić, Анализа капацитета ветрпелектрана за ппдршку стабилнпсти ЕЕС-а, Саветовање за велике електричне мреже - CIGRE 2019, Врњачка Бања 2. – 6. јун, 2019

АуториКристина Џодић, Ђорђе Лазовић и Жељко Ђуришић
Година2019

Одређивање скупа синхроних фазорских мерења за идентификацију електромеханичких осцилација

Ђ. Лазовић, K. DŽodić, Ј. Стојковић, М. Копривица, А. Тасић, П. Стефанов, Одређивање скупа синхроних фазорских мерења за идентификацију електромеханичких осцилација, 18. симпозијум: Управљање и телекомуникације у електроенергетском систему, CIGRE Србија, Зрењанин, Србија, Oct, 2018

АуториЂорђе Лазовић, Кристина Џодић, Јелена Стојковић, Милица Копривица, Андреј Тасић и Предраг Стефанов
Година2018
ИздавачCIGRE Србија

Примена синхронизованих фазорских мерења у идентификацији електромеханичких осцилација

K. DŽodić, Ђ. Лазовић, Ј. Стојковић, М. Копривица, А. Тасић, П. Стефанов, Примена синхронизованих фазорских мерења у идентификацији електромеханичких осцилација, 18. симпозијум: Управљање и телекомуникације у електроенергетском систему, CIGRE Србија, Зрењанин, Србија, Oct, 2018

АуториКристина Џодић, Ђорђе Лазовић, Јелена Стојковић, Милица Копривица, Андреј Тасић и Предраг Стефанов
Година2018
ИздавачCIGRE Србија

Odabir optimalne lokacije i veličine vetrogeneratora u distributivnoj mreži uz uvažavanje neizvesnosti

Ђ. Лазовић, А. Тасић, П. Стефанов, D. Šošić, Odabir optimalne lokacije i veličine vetrogeneratora u distributivnoj mreži uz uvažavanje neizvesnosti, XI savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem CIRED 2018, Копаоник, Србија, Sep, 2018

АуториЂорђе Лазовић, Андреј Тасић, Предраг Стефанов и Дарко Шошић
Година2018

Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže,

D. Šošić, П. Стефанов, Ђ. Лазовић, Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže,, XI savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem CIRED 2018, Копаоник, Србија, Sep, 2018

АуториДарко Шошић, Предраг Стефанов и Ђорђе Лазовић
Година2018
Страна одSTK5-16

Избор агрегата и економски диспечинг у присуству обновљивих извора енергије

Đ. Lazović, Избор агрегата и економски диспечинг у присуству обновљивих извора енергије, pp. 530 - 535, Јахорина, Босна и Херцеговина, Mar, 2018

АуториЂорђе Лазовић
Година2018
Страна од530
Страна до535

Пројекти

Међународни

Razvoj dijagnosticnog modula za efikasno upravljanje transformatorom

Razvoj dijagnosticnog modula za efikasno upravljanje transformatorom

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацдоц. др Милета Жарковић
Финансијер"COMEL" D.O.O. Beograd
Почетак реализације16.10.2019.
Научни

Digitalizacija razvodnih postrojenja i uredjaja relejne zastite (DPRiRZ)

Digitalizacija razvodnih postrojenja i uredjaja relejne zastite (DPRiRZ)

Тип пројектаПројекти-Развој високог образовања
Руководилацпроф. др Зоран Стојановић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације04.11.2020.

Интелигентне енергетске мреже-НАСТАВАК

Интелигентне енергетске мреже-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Интелигентне енергетске мреже

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације10.03.2011.
Комерцијални

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације12.04.2021.

Preliminarna analiza mogućnosti korišćenja proizvodnih jedinica planiranih po NERP za Opt-Out, za pružanje pomoćne usluge regulacije napona

Preliminarna analiza mogućnosti korišćenja proizvodnih jedinica planiranih po NERP za Opt-Out, za pružanje pomoćne usluge regulacije napona

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Зоран Стојановић
ФинансијерЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ "НИКОЛА ТЕСЛА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД
Почетак реализације21.09.2020.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Милан Бебић
ФинансијерЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације02.09.2020.

Ekspertski sistem za ekoloski prihvatljivu dijagnostiku stanja pritiska gasa u klima uredjajima tipa split sistem

Ekspertski sistem za ekoloski prihvatljivu dijagnostiku stanja pritiska gasa u klima uredjajima tipa split sistem

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
Финансијер"AVALON PARTNERS" Д.О.О.
Почетак реализације29.06.2018.