Navigacija

Softversko inženjerstvo

1. godina

1. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
1.1 SI1P1 Programiranje 1 O 3+2+0 5
1.2 SI1M1 Matematika 1 O 3+2+0 5
1.3 SI1OE Osnovi elektronike O 2+2+1 5
1.4 SI1F Fizika O 2+2+1 5
1.5 SI1PP1 Praktikum iz programiranja 1 O 0+0+2 3
1.6 SI1EJN
SI1EJV
Engleski jezik 1 O 2+0+0 3
Biraju se dva od sledeća tri praktikuma
1.7-8 SI1PKR Praktikum iz korišćenja računara I 1+0+1 2
1.7-8 SI1PM1 Praktikum iz Matematike 1 I 1+1+0 2
1.7-8 SI1S Sociologija I 1+1+0 2
Ukupno   28 30
 
2. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
2.1 SI1P2 Programiranje 2 O 3+2+0 5
2.2 SI1AS1 Algoritmi i strukture podataka 1 O 2+2+1 5
2.3 SI1OR1 Osnovi računarske tehnike 1 O 3+2+0 5
2.4 SI1M2 Matematika 2 O 3+2+0 5
2.5 SI1EJV
SI1NJV
SI1NJN
SI1RJV
SI1RJN
SI1FJV
SI1FJN
Strani jezik 2 O 2+0+0 2
2.6 SI1POR Praktikum iz osnova računarske tehnike O 0+0+2 3
2.7 SI1PP2 Praktikum iz programiranja 2 O 0+0+2 3
Bira se jedan od sledeća tri praktikuma
2.8 SI1PM2 Praktikum iz Matematike 2 I 1+1+0 2
2.8 SI1PPK Praktikum iz poslovne komunikacije i prezentacije I 1+0+1 2
2.8 SI1UM Uvod u menadžment I 1+1+0 2
Ukupno   28 30

2. godina

3. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
3.1 SI2OO1 Objektno-orijentisano programiranje 1 O 2+2+1 6
3.2 SI2BP1 Baze podataka 1 O 2+2+1 6
3.3 SI2OR2 Osnovi računarske tehnike 2 O 2+2+1 6
Biraju se dva od sledeća četiri izborna predmeta
3.4-5 SI2AS2 Algoritmi i strukture podataka 2 I 2+2+1 6
3.4-5 SI2NAD Numerička analiza i diskretna matematika I 2+2+1 6
3.4-5 SI2PMT Principi modernih telekomunikacija I 2+2+1 6
3.4-5 SI2ODE Osnovi digitalne elektronike I 2+2+1 6
Ukupno   25 30
 
4. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
4.1 SI2OS1 Operativni sistemi 1 O 2+2+1 6
4.2 SI2AR Arhitektura računara O 2+2+1 6
4.3 SI2OO2 Objektno-orijentisano programiranje 2 O 2+2+1 6
4.4 SI2RM Računarske mreže O 2+2+1 6
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta
4.5 SI2VD Veb dizajn I 2+2+1 6
4.5 SI2VS Verovatnoća i statistika I 2+2+1 6
4.5 SI2SIS Signali i sistemi I 2+2+1 6
Ukupno   25 30

3. godina

5. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
5.1 SI3ROI Računarske osnove Interneta O 2+2+1 6
5.2 SI3IS1 Informacioni sistemi 1 O 2+2+1 6
Biraju se tri od sledećih pet izbornih predmeta
5.3-5 SI3PS Projektovanje softvera I 2+2+1 6
5.3-5 SI3OS2 Operativni sistemi 2 I 2+2+1 6
5.3-5 SI3AR1 Arhitektura i organizacija računara 1 I 2+2+1 6
5.3-5 SI3TS Testiranje softvera I 2+2+1 6
5.3-5 SI3NM Neuralne mreže I 2+2+1 6
Ukupno   25 30
 
6. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
6.1 SI3KDP Konkurentno i distribuirano programiranje O 2+2+1 6
6.2 SI3PSI Principi softverskog inženjerstva O 2+2+1 6
Biraju se tri od sledećih pet izbornih predmeta
6.3-5 SI3IEP Infrastruktura za elektronsko poslovanje I 2+2+1 6
6.3-5 SI3SS Sistemski softver I 2+2+1 6
6.3-5 SI3BP2 Baze podataka 2 I 2+2+1 6
6.3-5 SI3AR2 Arhitektura i organizacija računara 2 I 2+2+1 6
6.3-5 SI3USP Upravljanje softverskim projektima I 2+2+1 6
6.3-5 SI2VS Verovatnoća i statistika 3 I 2+2+1 6
6.3-5 SI2VD Veb dizajn 4 I 2+2+1 6
6.3-5 SI2SIS Signali i sistemi 4 I 2+2+1 6
6.3-5 SI4RG Računarska grafika I 2+2+1 6
6.3-5 SI4ES Ekspertski sistemi I 2+2+1 6
6.3-5 SI4PAR Paralelni računarski sistemi I 2+2+1 6
Ukupno   25 30

4. godina

7. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
7.1 SI4PP1 Programski prevodioci 1 O 2+2+1 6
7.2 SI4MS Mikroprocesorski sistemi O 2+2+1 6
Biraju se tri od sledećih pet izbornih predmeta
7.3-5 SI4PIA Programiranje Internet aplikacija I 2+2+1 6
7.3-5 SI4IS2 Informacioni sistemi 2 I 2+2+1 6
7.3-5 SI4VLS Računarski VLSI sistemi I 2+2+1 6
7.3-5 SI4MPS Multiprocesorski sistemi I 2+2+1 6
7.3-5 SI4PMU Programiranje mobilnih uređaja 5 I 2+2+1 6
Ukupno   25 30
 
8. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
8.1 SI4ZP Zaštita podataka O 2+2+1 6
8.2 SI4PRS Performanse računarskih sistema O 2+2+1 6
Bira se jedan od sledećih pet izbornih predmeta
8.3 SI4ES Ekspertski sistemi 6 I 2+2+1 6
8.3 SI4SAB Softverski alati baza podataka I 2+2+1 6
8.3 SI4PP2 Programski prevodioci 2 I 2+2+1 6
8.3 SI4PAR Paralelni računarski sistemi 6 I 2+2+1 6
8.3 SI4RG Računarska grafika 6 I 2+2+1 6
8.3 SI4PRV Programiranje u realnom vremenu 7 I 2+2+1 6
8.4   Stručna praksa O   2
8.5   Završni rad O   10
Ukupno   15 30

1 Može se izabrati početni ili napredni kurs engleskog jezika.

2 Ukoliko je izabran početni kurs engleskog jezika u prvom semestru – obavezan je napredni kurs engleskog jezika, ukoliko je izabran napredni kurs engleskog jezika u prvom semestru, bira se drugi strani jezik, početni ili napredni kurs.

3 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2008/09. godine, ukoliko nije izabran u 4. semestru.

4 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2009/10. godine, ukoliko nije izabran u 4. semestru.

5 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine.

6 Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 6. semestru.

7 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2009/10. godine.