Navigacija

Prva godina studija za elektrotehničke odseke

1. godina

1. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
1.1 OO1MM1 Matematika 1 O 3+3+0 7
1.2 OO1OE1 Osnovi elektrotehnike 1 O 3+3+0 7
1.3 OO1F1 Fizika 1 O 3+2+0 5
1.4 OO1P1 Programiranje 1 O 3+2+0 5
1.5 OO1LF Laboratorijske vežbe iz Fizike O 0+0+2 2
Biraju se dva od sledećih sedam praktikuma
1.6-7 OO1PKR Praktikum iz korišćenja računara I 1+0+1 2
1.6-7 OO1PMA Praktikum iz Matematike 1-A I 1+1+0 2
1.6-7 OO1PMB Praktikum iz Matematike 1-B 1 I 1+1+0 2
1.6-7 OO1PP1 Praktikum iz Programiranja 1 I 0+1+1 2
1.6-7 OO1S Sociologija I 2+0+0 2
1.6-7 OO1EJ1
OO1RJ1
OO1NJ1
OO1FJ1
Strani jezik 1 I 2+0+0 2
1.6-7 OO1PE1 Praktikum iz Osnova elektrotehnike 1 I 1+1+0 2
Ukupno 28 30
 
2. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
2.1 OO1MM2 Matematika 2 O 3+3+0 7
2.2 OO1OE2 Osnovi elektrotehnike 2 O 3+3+0 7
2.3 OO1P2 Programiranje 2 O 3+2+0 5
2.4 OO1LOE Laboratorijske vežbe iz Osnova elektrotehnike O 0,5+0+1,5 2
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
2.5 OO1F2 Fizika 2 I 3+2+0 5
2.5 OO1ORT Osnovi računarske tehnike I 3+2+0 5
Biraju se dva od sledećih osam praktikuma
2.6-7 OO1POT Praktikum iz Osnova računarske tehnike I 0+0+2 2
2.6-7 OO1PM2 Praktikum iz Matematike 2 I 1+1+0 2
2.6-7 OO1UE Uvod u elektroniku I 1+0+1 2
2.6-7 OO1PP2 Praktikum iz Programiranja 2 I 0+1+1 2
2.6-7 OO1UM Uvod u menadžment I 2+0+0 2
2.6-7 OO1EJ2
OO1RJ2
OO1NJ2
OO1FJ2
Strani jezik 2 I 2+0+0 2
2.6-7 OO1PE2 Praktikum iz Osnova elektrotehnike 2 I 1+1+0 2
2.6-7 OO1PF2 Praktikum iz Fizike 2 I 0+0+2 2
Ukupno 28 30

Napomena:

Student mora izabrati i položiti najmanje 2, a najviše 4 kursa stranih jezika tokom studija. Kursevi su međusobno nezavisni.

Kursevi stranih jezika nisu poređani po težini, već su međusobno nezavisni.

1 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.