Навигација

СИ4ПП1 - Програмски преводиоци 1

Спецификација предмета
НазивПрограмски преводиоци 1
АкронимСИ4ПП1
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
   Условљност другим предметимаPoloženi kursevi: Objektno-orijentisano programiranje 1, Algoritmi i strukture podataka, Arhitektura računara
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је упознавање студената са основним појмовима теорије формалних језика, са основним техникама конструкције језичких процесора, компајлера и интерпретатора и оспособљавање студената за употребу стандардних алата за конструкцију језичких процесора и компајлера.
   Исходи учења (стечена знања)Oчекује се да студент по завршетку курса буде у стању да: Демонстрира разумевање, критичку анализу и примену важећих теорија, модела и техника из области конструкције програмских преводилаца. Да буде у стању да на формалан начин опише синтаксу језика и применом стандарних алата конструише једноставније језичке процесоре и транслаторе.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУвод, Лексичка анализа, Генералне карактеристике микроЈаве, Синтаксна анализа, Концепт и технике парсирања, Коришћење генераторa парсера, Синтаксно-управљано превођење, Табеле симбола, Објектно'-оријентисани конструкти, Извршно окружење, Генерисање кода за виртуелне (микројава) и физичке (x86) процесоре, Једноставни генератор кода.
   Садржај практичне наставеАудиторне вежбе које илуструју поједине концепте и технике обрађене на предавањима. Практичан пројекат имплементације преводиоца (лексичког анализатора, парсера, генератора кода за микроЈаву) који студент самостално израђује.
   Литература
   1. Modern Compiler Implementation in Java 2nd Ed, A. W. Appel, Cambridge University Press, 2002
   2. Compilers/Principles, Techniques and Tools, 2ed, A. Aho, M. Lam, R. Sethi, J. Ullman, 2006.
   3. Zbirka zadataka iz programskih prevodilaca 1, D. Velašević, D. Bojić, Akademska misao, 2001.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   221
   Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, самостална израда пројекта
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит30
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти30
   Колоквијуми40
   Семинари0