Навигација

СИ1АС1 - Алгоритми и структуре података 1

Спецификација предмета
НазивАлгоритми и структуре података 1
АкронимСИ1АС1
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање са логичком организацијом и меморијском репрезентацијом линеарних и нелинеарих структура података, основним операцијама и типичним применама ових структура.
Исходи учења (стечена знања)Овај предмет треба студента да оспособи за програмску имплементацију линеарних и нелинераних структура, као и алгоритама за рад са њима у типичним применама.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеЛинеарне структуре. Низови. Листе. Стекови. Редови чекања. Нелинеарне структуре.Стабла: бинарна стабла, минимизација дужине пута, обилазак стабла. Повезана стабла. Графови: начини представљања, обилазак графа по ширини и по дубини, обухватна стабла и минимална обухватна стабла, одређивање достижности и најкраћих растојањa, максимизација протока, одређивање тополошког поретка и критичног пута.
Садржај практичне наставелабораторијске вежбе и домаћи задаци
Литература
  1. Алгоритми и структуре података, Мило Томашевић, Академска мисао, 2010.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми50
Семинари0