Навигација

СИ2ОО1 - Објектно-оријентисано програмирање 1

Спецификација предмета
НазивОбјектно-оријентисано програмирање 1
АкронимСИ2ОО1
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
   Условљност другим предметимаНе постоји формалан услов, али је oчекивано да студент познаје градиво курсева: СИ1П1, СИ1П2, СИ1ПП1 и СИ1ПП2.
   Циљеви изучавања предметаРазумевање и овладавање основним принципима објектно-оријентисаног програмирања, као што су апстракција, капсулација, наслеђивање и полиморфизам. Разумевање концепaта изузетака и шаблона. Стицање вештине објектно-оријентисаног програмирања на језику C++ . Коришћење стандардне библиотеке шаблона (STL).
   Исходи учења (стечена знања)По успешно савладаном предмету, студенти ће бити оспособљени да: - интерпретирају и примењују парадигму објектно-оријентисаног програмирања; - демонстрирају принципе објектно-оријентисаног програмирања на језику C++; - решавају практичне проблеме на језику C++; - користе стандардну библиотеку шаблона (STL).
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПреглед концепата ОО програмирања на језику C++. Класе и објекти. Конструктори и деструктори. Статички чланови. Пријатељи. Угнежђене и локалне класе. Преклапање оператора. Извођење и наслеђивање. Полиморфизам и динамичко везивање. Апстрактне класе. Вишеструко наслеђивање. Изузеци. Шаблонске функције и класе. Стандардна библиотека шаблона (STL). Улазни и излазни токови.
   Садржај практичне наставеАудиторне вежбе, лабораторијскa показна и лабораторијске контролне вежбе. Домаћи задаци.
   Литература
   1. Краус, Л., "Програмски језик C++ са решеним задацима", 8. издање, Академска мисао, Београд,2011.
   2. Краус, Л., "Решени задаци из програмског језика C++", 3. издање, Академска мисао, Београд, 2011.
   3. Милићев, Д., Лазаревић, Љ., Марушић, Ј., "Објектно оријентисано програмирање на језику C++, скрипта са практикумом", Микро књига, Beograd, 2001.
   4. Тартаља, И., "Слајдови за предавања из предмета Објектно-оријентисано програмирање 1", 2012
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   221
   Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе се држе уз електронске презентације. На предавањима се уводе концeпти ОО програмирања и даје дефиниција језика, док се на аудиторним вежбама демонстрирају практични примери објектно-оријентисаног програмирања на језику C++. Лабораторијске вежбе су подељене на показне и контролне.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит30
   Практична настава20Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми50
   Семинари0