Навигација

СИ2ВС - Вероватноћа и статистика

Спецификација предмета
НазивВероватноћа и статистика
АкронимСИ2ВС
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПоложени предмети Математика 1 и Математика 2
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са дискретним и непрекидним стохастичким моделима и њиховим применама, посебно у рачунарству.
  Исходи учења (стечена знања)Студент ће бити упознат са основним и средње сложеним дискретним и непрекидним стохастичким моделима и применама, посебно у рачунарству. Биће оспособљен да препозна изучаване моделе у реалним проблемима, као и да примени научене поступке и методе у моделирању.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКомбинаторни модели. Условна вероватноћа и независност. Бајесова формула и примене. Случајне променљиве, случајни вектори. Информација и ентропија. Закони великих бројева. Карактеристичне функције. Централна гранична теорема. Тестирање параметарских и непараметарских хипотеза. Условне расподеле и линеарна регресија. Генератори случајних бројева, тестирање случајности. Увод у Монте Карло методе.
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе, решавање задатака. Израда пројектног задатка са презентацијом (по тимовима).
  Литература
  1. Милан Меркле: Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, Академска Мисао, Београд 2010.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  221
  Методе извођења наставе30 часа предавања + 30 часа вежби на табли са решавањем задатака + 15 часова дискусије у вези са домаћим задацима у току семестра. Предвиђено је 60 часова самосталног учења и вежбања, од чега 2 часа недељно у току семестра и 30 часова припреме за колоквијум и завршни испит.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти20
  Колоквијуми30
  Семинари0