Навигација

СИ3РОИ - Рачунарске основе Интернета

Спецификација предмета
НазивРачунарске основе Интернета
АкронимСИ3РОИ
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаси2рм
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са архитектуром и механизмима функционисања Интернета, те напредним концептима, протоколима и алгоритмима функционисања неких кључних Интернет сервиса и савремених рачунарских мрежа.
Исходи учења (стечена знања)Након овог курса студенти ће у потпуности разумети архитектуру Интернета и модерних механизама прослеђивања пакета. Биће способни да самостално одреде политику рутирања и да је имплементирају на реалним мрежним уређајима. Такође, кроз учење о механизмима упраљања уређајима и различитим Интернет протоколима биће у стању да дизајнирају ефикасне сервисе засноване на модерним мрежним технологијама.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеАрхитектура Интернета и BGP Управљање рач. мрежама, активно/пасивно надгледање, SNMP, syslog, IPFIX, Netconf MPLS, VPN и traffic engineering, L2TP, IP mobility, IPsec, SSL VPN Мултикаст: IGMP, мултикаст рутирање, PIM SM/DM, међу-доменски мултикаст QoS: QoS архитектуре, обележавање, уобличавање, организација редова за чекање, избегавање загушења VoIP, видеоконференције, H.323, SIP, RTP протоколи
Садржај практичне наставеИзрада задатака на аудиторним вежбама. Лабораторијске вежбе из BGP протокола, MPLS начина прослеђивања пакета и мултикаст протокола рутирања.
Литература
  1. Peterson, Davie, Computer networks: a systems approach, fifth edition, 2012, Elsevier
  2. Sam Halabi, Internet Routing Architectures, second edition: Cisco Press, 2000.
  3. Tanenbaum, Computer Networks, Fourth Edition, fifth edition, Prentice Hall 2010
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава10Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми60
Семинари0