Навигација

СИ3ПСИ - Принципи софтверског инжењерства

Спецификација предмета
НазивПринципи софтверског инжењерства
АкронимСИ3ПСИ
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним концептима софтверског инжењерства. Курс обрађује различите аспекте животног циклуса софтвера: спецификацију, дизајн, имплементацију, тестирање, одржавање, елекенте управљања пројектом. Студент пролази кроз практичан пројекат везан за рачунарске облаке.
Исходи учења (стечена знања)Oчекује се да студент по завршетку студија буде у стању да: Демонстрира разумевање, критичку анализу и примену важећих теорија, модела и техника из области софтверског инжењерства. Да стекне осећај за тимски рад. Да разуме технологију рачунарских облака и развија апликације на њима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеТеме укључују моделе животних циклуса софтвера, процес спецификације, пројектовања, тестирања и валидације софтвера, активности одржавања, процене трошкова и напора, управљања конфигурацијом и променама, еволуције и реинжењеринга. Основни концепти и развој софтвера за рачунарске облаке.
Садржај практичне наставеАудиторне вежбе које илуструју поједине концепте и технике обрађене на предавањима. Практичан пројекат имплементације реалног софтверског пројекта кроз тимски рад.
Литература
  1. Software Engineering, A Practitioner‘s Approach, European Adaptation, R. Pressman , McGraw-Hill, 5th ed., 2000
  2. Software Engineering , I. Sommerville, 6. ed. Addison-Wesley, 2001
  3. The Rational Unified Process, An Introduction, Second Edition. P. Kruchten, Addison Wesley Longman, 2000
  4. PHP Development in the Cloud, I. Jansch, B.C. Vito, Blue Parabola, 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, самостална израда пројекта .
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти30
Колоквијуми40
Семинари0