Навигација

СИ1УМ - Увод у менаџмент

Спецификација предмета
НазивУвод у менаџмент
АкронимСИ1УМ
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметиманема
    Циљеви изучавања предметаУвод у менаџмент пружа студентима основна сазнања из области менаџмента. У том смислу нагласак у настави је стављен на могуће начине управљања, психолошку компоненту управљања (лидерство и мотивација), као и на могуће организационе структуре и типове менаџмента, али и на практично остваривање менаџмент процеса.
    Исходи учења (стечена знања)Исход предмета је јесте да студенти овладају, прихвате и разумеју основне категорије у менаџменту имајући у виду квантитет и квалитет менаџмент процеса. Знања која у оквиру овог предмета буду стекли омогућиће студентима могућност правовременог и ефикасног укључивања у савремене процесе индустријског процеса.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеПојмовно одређење менаџмента. Основне теорије менаџмента. Рад и личност менаџера. Друштвена, пословна и корпоративна одговорност. Основни примери корпоративне одговорности. Мотово и мотивација. Лидерство и конфликти. Организациона структура и типови менаџмента. Менаџмент у пракси. Процес менаџмента.
    Садржај практичне наставенема
    Литература
    1. Смиља Ракас, Социологија менаџмента, Београд, 2007.
    2. Ли Котлер, Корпоративна и друштвена одговорност, Београд, 2007
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    11
    Методе извођења наставепредавања, семинарски радови, дискусије, студије случајева
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања10Писмени испит0
    Практична настава0Усмени испит50
    Пројекти0
    Колоквијуми30
    Семинари10