Navigacija

Računarska tehnika i informatika

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
3.1 IR2ASP Algoritmi i strukture podataka O 3+2+0 6
3.2 IR2NAD Numerička analiza i diskretna matematika O 2+2+1 6
3.3 IR2OO1 Objektno-orijentisano programiranje 1 O 2+2+1 6
3.4 IR2OR2 Osnovi računarske tehnike 2 O 2+2+1 6
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
3.5 IR2OAE Osnovi analogne elektronike I 2+2+1 6
3.5 IR2TEK Teorija električnih kola I 2+2+1 6
Ukupno 25 30
 
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
4.1 IR2AR Arhitektura računara O 2+2+1 6
4.2 IR2OO2 Objektno-orijentisano programiranje 2 O 2+2+1 6
4.3 IR2OS1 Operativni sistemi 1 O 2+2+1 6
4.4 IR2SIS Signali i sistemi O 3+1+1 6
Bira se predmet Verovatnoća i statistika ili jedan od sledećih šest izborih predmeta iz Grupe 4.5-1
4.5 IR2VS Verovatnoća i statistika I 2+2+1 6
4.5 IR2PM4 Praktikum iz Matematike 4
(blok: Verovatnoća i statistika )
I 1+1+0.5 3
Ako se izabere praktikum iz Matematike 4 kao predmet 4.5, onda se bira i jedan od sledeća dva praktikuma
4.6 IR2POS Praktikum iz Operativnih sistema I 0+1+0.5 3
4.6 IR2EJ4
IR2RJ4
IR2NJ4
IR2FJ4
Strani jezik 4 I 2+0+0 3
Ukupno 24-25 30

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
5.1 IR3AR1 Arhitektura i organizacija računara 1 O 2+2+1 6
5.2 IR3BP1 Baze podataka 1 O 2+2+1 6
5.3 IR3OS2 Operativni sistemi 2 O 2+2+1 6
5.4 IR3OT Osnovi telekomunikacija O 2+2+1 6
Bira se jedan ili nijedan od sledeća tri izborna predmeta
5.5 IR3TEK Teorija električnih kola 1 I 2+2+1 6
5.5 IR3OAE Osnovi analogne elektronike 2 I 2+2+1 6
5.5 IR3EM Električna merenja I 2+0+3 6
Ukoliko u grupi 5.5 nije izabran ni jedan predmet onda se biraju dva od sledeća tri praktikuma
5.5-6 IR3EJ5
IR3RJ5
IR3NJ5
IR3FJ5
Strani jezik 5 I 2+0+0 3
5.5-6 IR3PRM Praktikum iz računarskih alata u matematici I 1+0+1 3
5.5-6 IR3PPK Praktikum iz Poslovne komunikacije i prezentacije I 1+0+1.5 3
Ukupno 24-25 30
 
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
6.1 IR3AR2 Arhitektura i organizacija računara 2 O 2+2+1 6
6.2 IR3KDP Konkurentno i distribuirano programiranje O 2+2+1 6
6.3 IR3RM Računarske mreže O 2+2+1 6
6.4 IR3SP Sistemsko programiranje O 2+2+1 6
Bira se jedan od sledećih pet izbornih predmeta
6.5-9 IR3ODE Osnovi digitalne elektronike I 2+2+1 6
6.5-9 IR3DOS Digitalna obrada signala I 2+2+1 6
6.5-9 IR3PMT Principi modernih telekomunikacija I 2+2+1 6
6.5-9 IR3E Elektromagnetika I 3+2+0 6
6.5-9 IR3PEK Primena teorije električnih kola u elektrotehnici 3 I 2+2+1 6
Ukupno 25 30

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
7.1 IR4MS Mikroprocesorski sistemi O 2+2+1 6
7.2 IR4PP1 Programski prevodioci 1 O 2+2+1 6
7.3 IR4PS Projektovanje softvera O 2+2+1 6
7.4 IR4ROI Računarske osnove Interneta O 2+2+1 6
7.5 IR4VLS Računarski VLSI sistemi O 2+2+1 6
Ukupno 25 30
 
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
8.1 IR4ES Ekspertski sistemi O 2+2+1 6
8.2 IR4PRS Performanse računarskih sistema O 2+2+1 6
Bira se jedan od sledećih trinaest izbornih predmeta
8.3 IR4BP2 Baze podataka 2 I 2+2+1 6
8.3 IR4ZP Zaštita podataka I 2+2+1 6
8.3 IR4IS1 Informacioni sistemi 1 I 2+2+1 6
8.3 IR4IEP Infrastruktura za elektronsko poslovanje I 2+2+1 6
8.3 IR4MMS Multimedijalni sistemi I 3+1+1 6
8.3 IR4MPS Multiprocesorski sistemi I 2+2+1 6
8.3 IR4PAR Paralelni računarski sistemi I 2+2+1 6
8.3 IR4PIA Programiranje Internet aplikacija I 2+2+1 6
8.3 IR4PP2 Programski prevodioci 2 4 I 2+2+1 6
8.3 IR4RG Računarska grafika I 2+2+1 6
8.3 IR4ST Softverske tehnike 4) I 2+2+1 6
8.3 IR4SAB Softverski alati baza podataka I 2+2+1 6
8.3 IR4USO Upravljanje softverskim organizacijama I 2+2+1 6
8.3 IR4PRV Programiranje u realnom vremenu 5 I 2+2+1 6
8.3 IR4RM2 Računarske mreže 2 5 I 2+2+1 6
8.4 Stručna praksa O 2
8.5 Završni rad O 10
Ukupno 15 30

1 Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 3. semestru.

2 Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 3. semestru.

3 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine.

4 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.

5 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2009/10. godine.