Навигација

СИ3ТС - Тестирање софтвера

Спецификација предмета
НазивТестирање софтвера
АкронимСИ3ТС
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са сврхом и значајем тестирања софтвера. Упознавање студената са основним техникама тестирања софтвера. Примена теорије на практичном пројекту уз употребу одговарајућих алата за тестирање.
Исходи учења (стечена знања)Oчекује се да студент по завршетку курса буде у стању да разуме улогу и основне поставке тестирања софтвера. Да је у стању да изабере и примени одговарајућу технику према технологији и апликативном домену. Да дизајнира и имплементира тест примере. Да схвата своју улогу у тимској активности тестирања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеОсновни појмови. Мануелно и аутоматизовано тестирање. Јединично тестирање. Технике беле кутије. Технике покривања кода засноване на току контроле. Технике тока података. Технике црне кутије. Тестирање засновано на моделу Интеграционо тестирање. Системско тестирање. ОО тестирање. Тестирање паралелних и web апликација. Управљање процесом тестирања. Употреба алата.
Садржај практичне наставеАудиторне вежбе које илуструју поједине концепте и технике обрађене на предавањима. Лабораторијске вежбе упознавања са алатима. Практичан пројекат из области тестирања задатог софтвера који студент самостално израђује.
Литература
  1. Software Testing – A Craftsman Approach, Paul Jorgensen, 1995.
  2. The Art of Software Testing, G. Myers, John Wiley and Sons, 2001, друго издање
  3. Foundations of Software Testing, A. Mathur, Addison-Wesley Professional. 2008.
  4. наставне скрипте
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, самостална израда два пројекта
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти30
Колоквијуми40
Семинари0