Навигација

Софтверско инжењерство

1. година

1. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
1.1 СИ1П1 Програмирање 1 O 3+2+0 5
1.2 СИ1М1 Математика 1 O 3+2+0 5
1.3 СИ1ОЕ Основи електронике O 2+2+1 5
1.4 СИ1Ф Физика O 2+2+1 5
1.5 СИ1ПП1 Практикум из програмирања 1 O 0+0+2 3
1.6 СИ1ЕЈН
СИ1ЕЈВ
Енглески језик 1 O 2+0+0 3
Бирају се два oд следећа три практикума
1.7-8 СИ1ПКР Практикум из коришћења рачунара И 1+0+1 2
1.7-8 СИ1ПМ1 Практикум из Математике 1 И 1+1+0 2
1.7-8 СИ1С Социологија И 1+1+0 2
Укупно   28 30
 
2. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
2.1 СИ1П2 Програмирање 2 О 3+2+0 5
2.2 СИ1АС1 Алгоритми и структуре података 1 О 2+2+1 5
2.3 СИ1ОР1 Основи рачунарске технике 1 О 3+2+0 5
2.4 СИ1М2 Математика 2 О 3+2+0 5
2.5 СИ1ЕЈВ
СИ1НЈВ
СИ1НЈН
СИ1РЈВ
СИ1РЈН
СИ1ФЈВ
СИ1ФЈН
Страни језик 2 О 2+0+0 2
2.6 СИ1ПОР Практикум из основа рачунарске технике О 0+0+2 3
2.7 СИ1ПП2 Практикум из програмирања 2 О 0+0+2 3
Бира се један oд следећа три практикума
2.8 СИ1ПМ2 Практикум из Математике 2 И 1+1+0 2
2.8 СИ1ППК Практикум из пословне комуникације и презентације И 1+0+1 2
2.8 СИ1УМ Увод у менаџмент И 1+1+0 2
Укупно   28 30

2. година

3. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
3.1 СИ2ОО1 Објектно-оријентисано програмирање 1 О 2+2+1 6
3.2 СИ2БП1 Базе података 1 О 2+2+1 6
3.3 СИ2ОР2 Основи рачунарске технике 2 О 2+2+1 6
Бирају се два од следећа четири изборна предмета
3.4-5 СИ2АС2 Алгоритми и структуре података 2 И 2+2+1 6
3.4-5 СИ2НАД Нумеричка анализа и дискретна математика И 2+2+1 6
3.4-5 СИ2ПМТ Принципи модерних телекомуникација И 2+2+1 6
3.4-5 СИ2ОДЕ Основи дигиталне електронике И 2+2+1 6
Укупно   25 30
 
4. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
4.1 СИ2ОС1 Оперативни системи 1 О 2+2+1 6
4.2 СИ2АР Архитектура рачунара О 2+2+1 6
4.3 СИ2ОО2 Објектно-оријентисано програмирање 2 О 2+2+1 6
4.4 СИ2РМ Рачунарске мреже О 2+2+1 6
Бира се један од следећа три изборна предмета
4.5 СИ2ВД Веб дизајн И 2+2+1 6
4.5 СИ2ВС Вероватноћа и статистика И 2+2+1 6
4.5 СИ2СИС Сигнали и системи И 2+2+1 6
Укупно   25 30

3. година

5. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
5.1 СИ3РОИ Рачунарске основе Интернета О 2+2+1 6
5.2 СИ3ИС1 Информациони системи 1 О 2+2+1 6
Бирају се три од следећих пет изборних предмета
5.3-5 СИ3ПС Пројектовање софтвера И 2+2+1 6
5.3-5 СИ3ОС2 Оперативни системи 2 И 2+2+1 6
5.3-5 СИ3АР1 Архитектура и организација рачунара 1 И 2+2+1 6
5.3-5 СИ3ТС Тестирање софтвера И 2+2+1 6
5.3-5 СИ3НМ Неуралне мреже И 2+2+1 6
Укупно   25 30
 
6. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
6.1 СИ3КДП Конкурентно и дистрибуирано програмирање О 2+2+1 6
6.2 СИ3ПСИ Принципи софтверског инжењерства О 2+2+1 6
Бирају се три од следећих пет изборних предмета
6.3-5 СИ3ИЕП Инфраструктура за електронско пословање И 2+2+1 6
6.3-5 СИ3СС Системски софтвер И 2+2+1 6
6.3-5 СИ3БП2 Базе података 2 И 2+2+1 6
6.3-5 СИ3АР2 Архитектура и организација рачунара 2 И 2+2+1 6
6.3-5 СИ3УСП Управљање софтверским пројектима И 2+2+1 6
6.3-5 СИ2ВС Вероватноћа и статистика 3 И 2+2+1 6
6.3-5 СИ2ВД Веб дизајн 4 И 2+2+1 6
6.3-5 СИ2СИС Сигнали и системи 4 И 2+2+1 6
6.3-5 СИ4РГ Рачунарска графика И 2+2+1 6
6.3-5 СИ4ЕС Експертски системи И 2+2+1 6
6.3-5 СИ4ПАР Паралелни рачунарски системи И 2+2+1 6
Укупно   25 30

4. година

7. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
7.1 СИ4ПП1 Програмски преводиоци 1 О 2+2+1 6
7.2 СИ4МС Микропроцесорски системи О 2+2+1 6
Бирају се три од следећих пет изборних предмета
7.3-5 СИ4ПИА Програмирање Интернет апликација И 2+2+1 6
7.3-5 СИ4ИС2 Информациони системи 2 И 2+2+1 6
7.3-5 СИ4ВЛС Рачунарски VLSI системи И 2+2+1 6
7.3-5 СИ4МПС Мултипроцесорски системи И 2+2+1 6
7.3-5 СИ4ПМУ Програмирање мобилних уређаја 5 И 2+2+1 6
Укупно   25 30
 
8. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
8.1 СИ4ЗП Заштита података О 2+2+1 6
8.2 СИ4ПРС Перформансе рачунарских система О 2+2+1 6
Бира се један од следећих пет изборних предмета
8.3 СИ4ЕС Експертски системи 6 И 2+2+1 6
8.3 СИ4САБ Софтверски алати база података И 2+2+1 6
8.3 СИ4ПП2 Програмски преводиоци 2 И 2+2+1 6
8.3 СИ4ПАР Паралелни рачунарски системи 6 И 2+2+1 6
8.3 СИ4РГ Рачунарска графика 6 И 2+2+1 6
8.3 СИ4ПРВ Програмирање у реалном времену 7 И 2+2+1 6
8.4   Стручна пракса О   2
8.5   Завршни рад О   10
Укупно   15 30

1 Може се изабрати почетни или напредни курс енглеског језика.

2 Уколико је изабран почетни курс енглеског језика у првом семестру – обавезан је напредни курс енглеског језика, уколико је изабран напредни курс енглеског језика у првом семестру, бира се други страни језик, почетни или напредни курс.

3 Овај предмет се може изабрати од школске 2008/09. године, уколико није изабран у 4. семестру.

4 Овај предмет се може изабрати од школске 2009/10. године, уколико није изабран у 4. семестру.

5 Овај предмет се може изабрати од школске 2013/14. године.

6 Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 6. семестру.

7 Овај предмет се не нуди од школске 2009/10. године.