Навигација

СИ2ОДЕ - Основи дигиталне електронике

Спецификација предмета
НазивОснови дигиталне електронике
АкронимСИ2ОДЕ
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаСтуденти се упознају са појавама и проблемима при реалној имплементацији дигиталних кола како комбинационих тако и секвенцијалних. Такође се упознају са функционисањем и коришћењем стандардних меморијских и програмабилних компонената као и принципима, реализацијама и коришћењем кола за конверзију сигнала
Исходи учења (стечена знања)Развијена способност за разумевање и коришћење сложених дигиталних система и аналогно-дигиталних кола и система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеКола и компоненте у импулсном режиму рада. Статичке и динамичке карактеристике идеалних и реалних логичких кола. Реализација са транзисторима. CMOS, ECL, TTL, BiCMOS. Компаратор и Шмитово коло. ROM меморије. RAM меморије. Програмабилне компоненте. А/Д и Д/А конвертори. Дискретизација по амплитуди и времену. Реализација конвертора. Оптички енкодер. Импулсно ширинска модулација.
Садржај практичне наставеАнализа статичких и динамичких карактеристика ралних логичких кола са становишта корисника. Бистабилна, моностабилна и астабилна кола. Стандардни флипфлопови, мултивибратори и генератори линераних временских база. Генерисање тактних сигнала, time-out логика, watch-dog тајмер. Примери дигиталних система. Напајање у дигиталном систему. Галванско раздвајање. Оптокаплери.
Литература
  1. Д. Живковић, М. Поповић: ”Импулсна и дигитална електроника”, Академска мисао, Београд
  2. John F. Wakerly: “Digital Design – Principles and Practices”, Prentice Hall International, 2001
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеЛабораторијске вежбе, аудиторне вежбе, предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми70
Семинари0