Navigacija

13M021PPR - Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici
Akronim 13M021PPR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima projektovanja pomoću računara u elektroenergetici. Modelovanje i simulacije. Uvođenje studenata u aspekte tehničkih proračuna u elektroenergetici. Osposobljavanje studenata za izradu projektne dokumentacije korišćenjem najvažnijih softverskih alata. Upoznavanje studenata sa oblastima i procesima u upravljanju projektima i implementacijom programa MS Project.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni za sledeće aktivnosti: sprovođenje postupka modelovanja i simulacija kroz razvojni proces od definisanja matematičkog modela, prevođenja u kompjuterski program i verifikacije softvera u odnosu na realne podatke iz elektroenergetskih sistema; primena pažljivo odabranih softverskih alata u rešavanju niza 2D i 3D inženjerskih problema u oblasti elektroenergetike.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Uvod. Modelovanje i simulacije. Izrada softvera. MATLAB sa dodatnim modulima. Primena programa za rad sa bazama podataka u elektroenergetici. Primena specijalizovanih CAD / CAE programa. Programi za izradu grafičke dokumentacije. Primena programa za upravljanje projektima. Definicija projekta. Učesnici u realizaciji projekta. Upit i ponuda. Vrste ugovora.
Sadržaj praktične nastave Praktična nastava obuhvata izvođenje vežbi na tabli i vežbi na računaru. Izrada softvera. Rešavanje niza projektantskih problema primenom programa MATLAB i dodatnih modula. Zadaci iz primene programa za rad sa bazama podataka u elektroenergetici. Primena naprednih tehnika programa AutoCAD. Izrada primera za upravljanje projektima.
Literatura
  1. Zlatan Stojković : Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici – primena programskih alata, Monografija, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2009, str. 529.
  2. Zlatan Stojković, Jovan Mikulović, Zoran Stojanović : Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2006, str. 298.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i vežbe na računaru.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 0