Навигација

доц. др Томислав Рајић

Доцент
Катедра за електроенергетске системе

Зграда техничких факултета, канцеларија 81

3218-337
Стручни називдоктор наука - електротехника и рачунарство
Научна областЕлектроенергетски системи
Датум избора 11. март 2021.

Предмети

Предмети из наставног плана и програма 2013

13Е022ЕМ1 - Електрична мерења 1
13Е022ПСА - Практикум из софтверских алата у електроенергетици
13Е023ЕЕС - Елементи електроенергетских система
13Е023ЕМ2 - Електрична мерења 2
13Е023ОПЕ - Општа енергетика
13Е024ЕМН - Електрична мерења неелектричних величина
13Е024ПАЕ - Практикум из анализе електроенергетских система
13Е024ПЕС - Практикум из елемената електроенергетских система
13Е024ПЛВ - Практикум - Лабораторијске вежбе из електроенергетских система
13Е024ППР - Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици
13Е024РЕЗ - Релејна заштита
13Е024РПОГ - Разводна постројења
13Е024ТВН2 - Техника високог напона 2
13Е063ГМУЕ - Материјали у електроенергетици
13М021ЕКО - Електромагнетна компатибилност
13М021ЕМ2 - Електрична мерења 2
13М021ЕМН - Електрична мерења неелектричних величина
13М021КТ - Кабловска техника
13М021ОПЕ - Општа енергетика
13М021ППР - Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици
13М021ТВН2 - Техника високог напона 2

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Zero-sequence longitudinal differential protection of transmission lines

Т. Рајић, Z. Stojanović, Zero-sequence longitudinal differential protection of transmission lines, ELECTRICAL ENGINEERING (ARCHIV FUR ELEKTROTECHNIK), pp. 747 - 762, Jan, 2020

АуториТомислав Рајић и Зоран Стојановић
Година2020
ЧасописELECTRICAL ENGINEERING (ARCHIV FUR ELEKTROTECHNIK)
Импакт фактор1.296 (M23)
Страна од747
Страна до762

An algorithm for longitudinal differential protection of transmission lines

Т. Рајић, Z. Stojanović, An algorithm for longitudinal differential protection of transmission lines, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS, Vol. 96, pp. 276 - 286, Jan, 2018

АуториТомислав Рајић и Зоран Стојановић
Година2018
ЧасописINTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS
Импакт фактор4.418 (M21)
Волумен96
Страна од276
Страна до286

Радови у часописима ван SCI листе

Симулација подужне диференцијалне заштите далековода са применом додатне стабилизације и система АПУ

T. Rajić, З. Стојановић, Симулација подужне диференцијалне заштите далековода са применом додатне стабилизације и система АПУ, TEHNIKA, pp. 861 - 867, Dec, 2016

АуториТомислав Рајић и Зоран Стојановић
Година2016
ЧасописTEHNIKA
Страна од861
Страна до867

Odrređivanje karakterističnih dijagrama potrošnje primenom metode minimuma sume kvadrata odstupanja

Т. Рајић, Ј. Микуловић, M. Žarković, Д. Шошић, Odrređivanje karakterističnih dijagrama potrošnje primenom metode minimuma sume kvadrata odstupanja, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, No. 1-2, pp. 268 - 274, Mar, 2016

АуториТомислав Рајић, Јован Микуловић, Милета Жарковић и Дарко Шошић
Година2016
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Број1-2
Страна од268
Страна до274

Радови са међународних конференција

The influence of current transformer saturation on longitudinal differential protection of transmission

T. Rajić, З. Стојановић, The influence of current transformer saturation on longitudinal differential protection of transmission, MedPower 2016, Belgrade, Nov, 2016

АуториТомислав Рајић и Зоран Стојановић
Година2016

Радови са домаћих конференција

Transient overvoltages analysis during single phase to ground fault in 35 kV wind power plant Čibuk 1

Z. Stojanović, Ж. Ђуришић, Т. Рајић, Л. Петровић, Transient overvoltages analysis during single phase to ground fault in 35 kV wind power plant Čibuk 1, 34. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. B3-05, Vrnjačka Banja, Jun, 2019

АуториЗоран Стојановић, Жељко Ђуришић, Томислав Рајић и Лазар Петровић
Година2019

MERENJE STRUJA KVARA U KONTAKTNOJ MREŽI EVP BRGULE

M. Božilov, S. Gligorov, S. Marinković, D. Buha, T. Rajić, S. Nojić, MERENJE STRUJA KVARA U KONTAKTNOJ MREŽI EVP BRGULE, 33. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, Jun, 2017

АуториMarko Božilov, Saša Gligorov, Savo Marinković, Danilo Buha, Томислав Рајић и Srđan Nojić
Година2017

RELEJNE ZAŠTITE KOJE SE KOORDINIRAJU SA POGONSKIM DIJAGRAMOM, FUNKCIJAMA SISTEMA REGULACIJE POBUDE I ZAŠTITAMA ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA

D. Buha, B. Buha, D. Jačić, S. Gligorov, M. Božilov, S. Marinković, S. Milosavljević, T. Rajić, RELEJNE ZAŠTITE KOJE SE KOORDINIRAJU SA POGONSKIM DIJAGRAMOM, FUNKCIJAMA SISTEMA REGULACIJE POBUDE I ZAŠTITAMA ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA, 33. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, Jun, 2017

АуториDanilo Buha, Boško Buha, Dušan Jačić, Saša Gligorov, Marko Božilov, Savo Marinković, Srđan Milosavljević и Томислав Рајић
Година2017

PROGRAM ZA PROVERU POVEZANOSTI ENERGETSKOG SISTEMA

T. Rajić, Б. Стојановић, PROGRAM ZA PROVERU POVEZANOSTI ENERGETSKOG SISTEMA, 2016

АуториТомислав Рајић и Бранко Стојановић
Година2016

EFIKASNI ALGORITAM ANALIZE TOKOVA SNAGA, MODIFIKOVANI ALGORITAM TOKOVA SNAGA NAHMAN I PERIĆ

Б. Стојановић, М. Московљевић, T. Rajić, EFIKASNI ALGORITAM ANALIZE TOKOVA SNAGA, MODIFIKOVANI ALGORITAM TOKOVA SNAGA NAHMAN I PERIĆ, 2016

АуториБранко Стојановић, Милан Московљевић и Томислав Рајић
Година2016

Uticaj stabilizacione struje na podužnu diferencijalnu zaštitu dalekovoda

T. Rajić, З. Стојановић, Uticaj stabilizacione struje na podužnu diferencijalnu zaštitu dalekovoda, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2016, Jahorina, Mar, 2016

АуториТомислав Рајић и Зоран Стојановић
Година2016

Numerička simulacija raspodele električnog polja na visokonaponskoj opremi

Z. Stojković, M. Žarković, T. Rajić, Numerička simulacija raspodele električnog polja na visokonaponskoj opremi, 32. Savetovanje CIGRE Srbija, pp. 1 - 9, Zlatibor, May, 2015

АуториЗлатан Стојковић, Милета Жарковић и Томислав Рајић
Година2015
Страна од1
Страна до9

Simulacija parcijalnih pražnjenja i njihovog merenja

Z. Stojković, M. Žarković, T. Rajić, Simulacija parcijalnih pražnjenja i njihovog merenja, 32. Savetovanje CIGRE Srbija, pp. 1 - 9, Zlatibor, May, 2015

АуториЗлатан Стојковић, Милета Жарковић и Томислав Рајић
Година2015
ISSN/ISBN978-86-82317-77-7
Страна од1
Страна до9

Podužna diferencijalna zaštita vodova sa primenom automatskog ponovnog uključenja

T. Rajić, З. Стојановић, Podužna diferencijalna zaštita vodova sa primenom automatskog ponovnog uključenja, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2015, Jahorina, Mar, 2015

АуториТомислав Рајић и Зоран Стојановић
Година2015

Пројекти

SMARTER GRID - studija potencijala upravljanja potrosnjom i moguci uticaji na prenosivi sistem JP EMS

SMARTER GRID - studija potencijala upravljanja potrosnjom i moguci uticaji na prenosivi sistem JP EMS

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ "НИКОЛА ТЕСЛА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД
Почетак реализације02.12.2015.

Obuka za program DIgSiLENT

Тип пројектаКурсеви (домаћи)
Руководилацдоц. др Милета Жарковић
ФинансијерЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације15.12.2020.

Analiza tranzijentnih prenapona prilikom pojave zemljospoja u 35 kV mrezi vetroelektrane Čibuk

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Зоран Стојановић
ФинансијерELNOS BL D.O.O. Beograd
Почетак реализације28.05.2018.

Projekat za gradjevinsku dozvolu vetroparka Kostolac

Projekat za gradjevinsku dozvolu vetroparka Kostolac

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације27.12.2017.

Интелигентне енергетске мреже-НАСТАВАК

Интелигентне енергетске мреже-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Analiza tranzijentnih pojava izazvanih atmosferskim praznjenjima i sklopnim operacijama u gasom izolovanom 220kV prostojenju u TETO Pancevo

Analiza tranzijentnih pojava izazvanih atmosferskim praznjenjima i sklopnim operacijama u gasom izolovanom 220kV prostojenju u TETO Pancevo

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацдоц. др Милета Жарковић
ФинансијерSHANGHAI ELECTRIC GROUP EUROPA D.O.O. BEOGRAD
Почетак реализације10.04.2020.

Analiza strujne opteretljivosti kabla u 35 kV mrezi vetroelektrane CItuk

Analiza strujne opteretljivosti kabla u 35 kV mrezi vetroelektrane CItuk

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Зоран Стојановић
ФинансијерELNOS BL D.O.O. Beograd
Почетак реализације10.04.2020.

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације12.04.2021.

Primena savremenih metoda Fuzzy logike i Data Mining u dijagnostici i odrzavanju kljucne elektorenergetske opreme (energetskih transformatora i generatora)

Primena savremenih metoda Fuzzy logike i Data Mining u dijagnostici i odrzavanju kljucne elektorenergetske opreme (energetskih transformatora i generatora)

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацдоц. др Милета Жарковић
ФинансијерЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације09.11.2018.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Милан Бебић
ФинансијерЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације02.09.2020.

Digitalizacija razvodnih postrojenja i uredjaja relejne zastite (DPRiRZ)

Digitalizacija razvodnih postrojenja i uredjaja relejne zastite (DPRiRZ)

Тип пројектаПројекти-Развој високог образовања
Руководилацпроф. др Зоран Стојановић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације04.11.2020.