Навигација

доц. др Томислав Рајић

Доцент
Катедра за електроенергетске системе

Зграда техничких факултета, канцеларија 81

3218-337
Стручни називдоктор наука - електротехника и рачунарство
Научна областЕлектроенергетски системи
Датум избора 11. март 2021.

Предмети

13Е022ПСА - Практикум из софтверских алата у електроенергетици
13Е024ПАЕ - Практикум из анализе електроенергетских система
13Е024ПЕС - Практикум из елемената електроенергетских система
13Е024ПЛВ - Практикум - Лабораторијске вежбе из електроенергетских система
13Е024ТВН2 - Техника високог напона 2
13М021ЕКО - Електромагнетна компатибилност
13М021КТ - Кабловска техника
19Д021ЕПП - Електромагнетни прелазни процеси у електроенергетским системима
19Е022ЕМ1 - Електрична мерења 1
19Е023ЕЕС - Елементи електроенергетских система
19Е023ЕМ2 - Електрична мерења 2
19Е023ОПЕ - Општа енергетика
19Е024ЕМН - Електрична мерења неелектричних величина
19Е024РЕЗ - Релејна заштита
19Е024РЗ - Релејна заштита
19Е024РПОГ - Разводна постројења
19Е024ТВН2 - Техника високог напона 2
19Е063ГМУЕ - Материјали у електроенергетици
19М021ГЗД - Громобранска заштита у дистрибутивним мрежама
19М023ЕМ2 - Електрична мерења у електроенергетици
19М024ЕМН - Електрична мерења неелектричних величина
19М024ТВН2 - Одабрана поглавља из технике високог напона 2

Предмети из наставног плана и програма 2013

13Е022ЕМ1 - Електрична мерења 1
13Е022ПСА - Практикум из софтверских алата у електроенергетици
13Е023ЕЕС - Елементи електроенергетских система
13Е023ЕМ2 - Електрична мерења 2
13Е023ОПЕ - Општа енергетика
13Е024ЕМН - Електрична мерења неелектричних величина
13Е024ПАЕ - Практикум из анализе електроенергетских система
13Е024ПЕС - Практикум из елемената електроенергетских система
13Е024ПЛВ - Практикум - Лабораторијске вежбе из електроенергетских система
13Е024РЕЗ - Релејна заштита
13Е024РПОГ - Разводна постројења
13Е024ТВН2 - Техника високог напона 2
13Е063ГМУЕ - Материјали у електроенергетици
13М021ЕКО - Електромагнетна компатибилност
13М021ЕМ2 - Електрична мерења 2
13М021ЕМН - Електрична мерења неелектричних величина
13М021КТ - Кабловска техника
13М021ОПЕ - Општа енергетика
13М021ППР - Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици
13М021ТВН2 - Техника високог напона 2

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Distribution network reconfiguration and reactive power compensation using a hybrid Simulated Annealing–Minimum spanning tree algorithm

B. Stojanović, T. Rajić, D. Šošić, Distribution network reconfiguration and reactive power compensation using a hybrid Simulated Annealing–Minimum spanning tree algorithm, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 147, pp. 1 - 14, May, 2023

АуториБранко Стојановић, Томислав Рајић и Дарко Шошић
Година2023
DOIhttps://doi.org/10.1016/j.ijepes.2022.108829
ЧасописInternational Journal of Electrical Power & Energy Systems
Импакт фактор5.659 (M21)
Волумен147
Страна од1
Страна до14

Distribution network reconfiguration and capacitor switching in the presence of wind generators

B. Stojanović, T. Rajić, Distribution network reconfiguration and capacitor switching in the presence of wind generators, ELECTRICAL ENGINEERING (ARCHIV FUR ELEKTROTECHNIK), Vol. 104, pp. 2249 - 2266, Jan, 2022

АуториБранко Стојановић и Томислав Рајић
Година2022
DOIhttps://doi.org/10.1007/s00202-021-01470-8
ЧасописELECTRICAL ENGINEERING (ARCHIV FUR ELEKTROTECHNIK)
Импакт фактор1.836 (M23)
Волумен104
Страна од2249
Страна до2266

Zero-sequence longitudinal differential protection of transmission lines

Т. Рајић, Z. Stojanović, Zero-sequence longitudinal differential protection of transmission lines, ELECTRICAL ENGINEERING (ARCHIV FUR ELEKTROTECHNIK), pp. 747 - 762, Jan, 2020

АуториТомислав Рајић и Зоран Стојановић
Година2020
ЧасописELECTRICAL ENGINEERING (ARCHIV FUR ELEKTROTECHNIK)
Импакт фактор1.836 (M23)
Страна од747
Страна до762

An algorithm for longitudinal differential protection of transmission lines

Т. Рајић, Z. Stojanović, An algorithm for longitudinal differential protection of transmission lines, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 96, pp. 276 - 286, Jan, 2018

АуториТомислав Рајић и Зоран Стојановић
Година2018
ЧасописInternational Journal of Electrical Power & Energy Systems
Импакт фактор4.418 (M21)
Волумен96
Страна од276
Страна до286

Novel approach to reconfiguration power loss reduction problem by simulated annealing technique

B. Stojanović, T. Rajić, Novel approach to reconfiguration power loss reduction problem by simulated annealing technique, INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS, Vol. 27, No. 12, pp. е2464 - е2464, Dec, 2017

АуториБранко Стојановић и Томислав Рајић
Година2017
DOIhttps://doi.org/10.1002/etep.2464
ЧасописINTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS
Импакт фактор1.619 (M22)
Волумен27
Број12
Страна оде2464
Страна дое2464

Радови у часописима ван SCI листе

Rekonfiguracija i otočna kompenzacija u prisustvu distribuiranih izvora u razgranatoj distributivnoj mreži

B. Stojanović, Т. Рајић, D. Šošić, Rekonfiguracija i otočna kompenzacija u prisustvu distribuiranih izvora u razgranatoj distributivnoj mreži, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Vol. 25, No. 1, pp. 24 - 34, 2023

АуториBranko Stojanović, Томислав Рајић и Дарко Шошић
Година2023
DOI10.46793/EEE23-1.24S
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Волумен25
Број1
Страна од24
Страна до34

Sprega simulacionog planerskog alata sa alatom za proračun tokova snaga: Studija slučaja Republike Srbije

Н. Рајаковић, Б. Ивановић, И. Батас-Бјелић, T. Rajić, Sprega simulacionog planerskog alata sa alatom za proračun tokova snaga: Studija slučaja Republike Srbije, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, 2023

АуториНикола Рајаковић, Бојан Ивановић, Илија Батас-Бјелић и Томислав Рајић
Година2023
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA

Analiza uticaja ispada proizvodnih jedinica u TENT A i B na gubitke u prenosnom sistemu Srbije

К. Бибић, И. Стаменић, T. Rajić, Analiza uticaja ispada proizvodnih jedinica u TENT A i B na gubitke u prenosnom sistemu Srbije, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, 2022

АуториКовица Бибић, Ивана Стаменић и Томислав Рајић
Година2022
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA

Rekonfiguracija distributivne mreže i otočna kompenzacija uz prisustvo vetro generatora i solarnih panela

Б. Стојановић, T. Rajić, Д. Шошић, Rekonfiguracija distributivne mreže i otočna kompenzacija uz prisustvo vetro generatora i solarnih panela, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, pp. 12 - 21, 2022

АуториБранко Стојановић, Томислав Рајић и Дарко Шошић
Година2022
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Страна од12
Страна до21

Rekonfiguracija distributivne mreže i otočna kompenzacija uz prisustvo vetro generatora

B. Stojanović, T. Rajić, Rekonfiguracija distributivne mreže i otočna kompenzacija uz prisustvo vetro generatora, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, pp. 45 - 52, 2021

АуториBranko Stojanović и Томислав Рајић
Година2021
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Страна од45
Страна до52

Реконфигурација дистрибутивне мреже применом методе померајућег регистра отворених прекидача

D. Šošić, Т. Рајић, Б. Стојановић, Реконфигурација дистрибутивне мреже применом методе померајућег регистра отворених прекидача, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Vol. 20, pp. 1 - 10, 2021

АуториДарко Шошић, Томислав Рајић и Бранко Стојановић
Година2021
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Волумен20
Страна од1
Страна до10

Primena softverskog alata XGSLab za proračun elektromagnetskog polja u blizini dalekovoda

T. Rajić, Д. Саламон, Ј. Микуловић, Primena softverskog alata XGSLab za proračun elektromagnetskog polja u blizini dalekovoda, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, 2020

АуториТомислав Рајић, Драгутин Саламон и Јован Микуловић
Година2020
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA

Rekonfiguracija i otočna kompenzacija distributivne mreže u svrhu smanjenja gubitaka na električnu energiju

B. Stojanović, T. Rajić, Rekonfiguracija i otočna kompenzacija distributivne mreže u svrhu smanjenja gubitaka na električnu energiju, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, 2020

АуториBranko Stojanović и Томислав Рајић
Година2020
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA

Симулација подужне диференцијалне заштите далековода са применом додатне стабилизације и система АПУ

T. Rajić, З. Стојановић, Симулација подужне диференцијалне заштите далековода са применом додатне стабилизације и система АПУ, TEHNIKA, pp. 861 - 867, Dec, 2016

АуториТомислав Рајић и Зоран Стојановић
Година2016
ЧасописTEHNIKA
Страна од861
Страна до867

Određivanje karakterističnih dijagrama potrošnje primenom metode minimuma sume kvadrata odstupanja

Т. Рајић, Ј. Микуловић, M. Žarković, Д. Шошић, Određivanje karakterističnih dijagrama potrošnje primenom metode minimuma sume kvadrata odstupanja, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, No. 1-2, pp. 268 - 274, Mar, 2016

АуториТомислав Рајић, Јован Микуловић, Милета Жарковић и Дарко Шошић
Година2016
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Број1-2
Страна од268
Страна до274

Радови са међународних конференција

Coupling of the simulation planning and power flow calculation tools: Case study of the Republic of Serbia

N. Rajaković, Б. Ивановић, И. Батас-Бјелић, T. Rajić, Coupling of the simulation planning and power flow calculation tools: Case study of the Republic of Serbia, The 18th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES), Дубровник, Хрватска, 2023

АуториНикола Рајаковић, Бојан Ивановић, Илија Батас-Бјелић и Томислав Рајић
Година2023

Electricity supply of the tourist resort

N. Rajaković, T. Rajić, Electricity supply of the tourist resort, The 13th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower), pp. 1 - 5, Балета, Малта, Nov, 2022

АуториНикола Рајаковић и Томислав Рајић
Година2022
Страна од1
Страна до5

Distribution network reconfiguration using the open switch moving register method

Д. Шошић, Т. Рајић, П. Стефанов, Б. Стојановић, Distribution network reconfiguration using the open switch moving register method, 2021 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference-Latin America, Lima, Peru, Sep, 2021

АуториДарко Шошић, Томислав Рајић, Предраг Стефанов и Бранко Стојановић
Година2021
DOI10.1109/ISGTLatinAmerica52371.2021.9543011

The influence of current transformer saturation on longitudinal differential protection of transmission

T. Rajić, З. Стојановић, The influence of current transformer saturation on longitudinal differential protection of transmission, MedPower 2016, Belgrade, Nov, 2016

АуториТомислав Рајић и Зоран Стојановић
Година2016

Радови са домаћих конференција

ISPITIVANJE INDUKTIVNIH NAPONSKIH MERNIH TRANSFORMATORA-OTPORNOST IZOLACIJE I PARCIJALNA PRAŽNJENJA

Т. Рајић, К. Станковић, Ђ. Чубрић, ISPITIVANJE INDUKTIVNIH NAPONSKIH MERNIH TRANSFORMATORA-OTPORNOST IZOLACIJE I PARCIJALNA PRAŽNJENJA, 36. Саветовање CIGRE Србија 2023, ЦИГРЕ СРБИЈА, Златибор, 2023

АуториТомислав Рајић, Ковиљка Станковић и Ђорђе Чубрић
Година2023
ИздавачЦИГРЕ СРБИЈА

GASNI DIELEKTRIK SF6-FIZIČKE I ELEKTRIČNE OSOBINE

Т. Рајић, К. Станковић, Н. Тркуља, GASNI DIELEKTRIK SF6-FIZIČKE I ELEKTRIČNE OSOBINE, 36. Саветовање CIGRE Србија 2023, ЦИГРЕ СРБИЈА, Златибор, 2023

АуториТомислав Рајић, Ковиљка Станковић и Ненад Тркуља
Година2023
ИздавачЦИГРЕ СРБИЈА

SIMULACIJA RADA RASKLOPNOG UREĐAJA Is LIMITERA I NJEGOV UTICAJ NA POJAVU PRENAPONA

М. Савић, Т. Рајић, В. Дурковић, SIMULACIJA RADA RASKLOPNOG UREĐAJA Is LIMITERA I NJEGOV UTICAJ NA POJAVU PRENAPONA, 8. Саветовање CIGRE Грне Горе 2023, ЦИГРЕ Црна Гора, Будва, 2023

АуториМилан Савић, Томислав Рајић и Владан Дурковић
Година2023
ИздавачЦИГРЕ Црна Гора

ПРОРАЧУН ГОДИШЊЕГ БРОЈА ПРЕСКОКА НА ПРЕНОСНОМ ВОДУ УСЛЕД АТМОСФЕРСКИХ ПРЕНАПОНА УВАЖАВАЈУЋИ ЕФЕКАТ ЈОНИЗАЦИЈЕ ТЛА

Т. Рајић, M. Savić, ПРОРАЧУН ГОДИШЊЕГ БРОЈА ПРЕСКОКА НА ПРЕНОСНОМ ВОДУ УСЛЕД АТМОСФЕРСКИХ ПРЕНАПОНА УВАЖАВАЈУЋИ ЕФЕКАТ ЈОНИЗАЦИЈЕ ТЛА, 36. Саветовање CIGRE Србија 2023, ЦИГРЕ СРБИЈА, Златибор, May, 2023

АуториТомислав Рајић и Милан Савић
Година2023
ИздавачЦИГРЕ СРБИЈА
Страна одЦ4 02

MAKSIMALNE STRUJE KRATKOG SPOJA PRI KVAROVIMA NA PRIKLJUČCIMA TRONAMOTAJNIH TRANSFORMATORA RAZLIČITIH SPREGA

Z. Radaković, M. Novković, Z. Lazarević, T. Rajić, D. Kulić, Ž. Lazović, MAKSIMALNE STRUJE KRATKOG SPOJA PRI KVAROVIMA NA PRIKLJUČCIMA TRONAMOTAJNIH TRANSFORMATORA RAZLIČITIH SPREGA, 13. Savetovanje о elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem, Kopaonik, Sep, 2022

АуториЗоран Радаковић, Марко Новковић, Zoran Lazarević, Томислав Рајић, Dušan Kulić и Željko Lazović
Година2022
Страна одR-1.19

MINIMALNO RAZGRANATO STABLO, BRZA APROKSIMACIJA GLOBALNOG OPTIMUMA

Б. Стојановић, T. Rajić, Д. Шошић, MINIMALNO RAZGRANATO STABLO, BRZA APROKSIMACIJA GLOBALNOG OPTIMUMA, Копаоник, Србија, Sep, 2022

АуториБранко Стојановић, Томислав Рајић и Дарко Шошић
Година2022

Proračun raspodele potencijala iznad uzemljivača distributivne transformatorske stanice sa izolovanom neutralnom tačkom

T. Rajić, D. Salamon, J. Mikulović, Proračun raspodele potencijala iznad uzemljivača distributivne transformatorske stanice sa izolovanom neutralnom tačkom, Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama CIRED 2022, 2022

АуториТомислав Рајић, Dragutin Salamon и Јован Микуловић
Година2022

Računarski program za proračun termički trajno dozvoljene struje energetksih kablova položenih u zemlju

S. Mićić, А. Савић, M. Žarković, Т. Рајић, Računarski program za proračun termički trajno dozvoljene struje energetksih kablova položenih u zemlju, CIRED Srbija, Vrnjačka Banja, Sep, 2021

АуториStefan Mićić, Александар Савић, Милета Жарковић и Томислав Рајић
Година2021

Rekonfiguracija i otočna kompenzacija distributivne mreže u svrhu smanjenja gubitaka na električnu energiju

Б. Стојановић, T. Rajić, Rekonfiguracija i otočna kompenzacija distributivne mreže u svrhu smanjenja gubitaka na električnu energiju, CIRED Srbija, Vrnjačka Banja, 2021

АуториБранко Стојановић и Томислав Рајић
Година2021

Zaštita usamljenih objekata od atmosferskih pražnjenja

Т. Рајић, M. Savić, Ж. Торлак, Б. Јанковић, Б. Глушица, Zaštita usamljenih objekata od atmosferskih pražnjenja, 12. Саветовање са регионалним учешћем CIRED Србија, CIRED Србија, Златибор, Sep, 2021

АуториТомислав Рајић, Милан Савић, Жељко Торлак, Боро Јанковић и Бранко Глушица
Година2021
ИздавачCIRED Србија
Страна од2.14

Korozija materijala i katodna zaštita

Т. Рајић, К. Станковић, K. Bibić, Korozija materijala i katodna zaštita, 35. Саветовање CIGRE Србија 2021, ЦИГРЕ СРБИЈА, Златибор, 2021

АуториТомислав Рајић, Ковиљка Станковић и Kovica Bibić
Година2021
ИздавачЦИГРЕ СРБИЈА

Merenje faktora dielektričnih gubitaka dielektrika

Т. Рајић, К. Станковић, Đ. Čubrić, K. Bibić, Merenje faktora dielektričnih gubitaka dielektrika, 35. Саветовање CIGRE Србија 2021, ЦИГРЕ СРБИЈА, Златибор, 2021

АуториТомислав Рајић, Ковиљка Станковић, Đorđe Čubrić и Kovica Bibić
Година2021
ИздавачЦИГРЕ СРБИЈА

Утицај рада Is лимитера на пoјаву пренапoна у индустријској мрежи

Т. Рајић, M. Savić, М. Мрвић, А. Михајловић, Утицај рада Is лимитера на пoјаву пренапoна у индустријској мрежи, 34 Саветованје Цигре Србија, 26 јуна 2019., Jun, 2019

АуториТомислав Рајић, Милан Савић, Момчило Мрвић и Ален Михајловић
Година2019
Страна одC4

УПОРЕДНА АНАЛИЗА МАТЕРИЈАЛА, КОНСТРУКЦИЈЕ И ЕЛЕКТРИЧНИХ ОСОБИНА SiC И ZnO ОДВОДНИКА ПРЕНАПОНА

Т. Рајић, К. Станковић, УПОРЕДНА АНАЛИЗА МАТЕРИЈАЛА, КОНСТРУКЦИЈЕ И ЕЛЕКТРИЧНИХ ОСОБИНА SiC И ZnO ОДВОДНИКА ПРЕНАПОНА, 34. Savetovanje CIGRE Srbija, Vrnjačka Banja, 2019

АуториТомислав Рајић и Ковиљка Станковић
Година2019

Transient overvoltages analysis during single phase to ground fault in 35 kV wind power plant Čibuk 1

Z. Stojanović, Ж. Ђуришић, Т. Рајић, Л. Петровић, Transient overvoltages analysis during single phase to ground fault in 35 kV wind power plant Čibuk 1, 34. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. B3-05, Vrnjačka Banja, Jun, 2019

АуториЗоран Стојановић, Жељко Ђуришић, Томислав Рајић и Лазар Петровић
Година2019

МОДЕЛОВАЊЕ РАСКЛОПНОГ УРЕЂАЈА Is ЛИМИТЕР

Т. Рајић, М. Савић, МОДЕЛОВАЊЕ РАСКЛОПНОГ УРЕЂАЈА Is ЛИМИТЕР, 34. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. B3-05, Vrnjačka Banja, 2019

АуториТомислав Рајић и Милан Савић
Година2019

MERENJE STRUJA KVARA U KONTAKTNOJ MREŽI EVP BRGULE

M. Božilov, S. Gligorov, S. Marinković, D. Buha, T. Rajić, S. Nojić, MERENJE STRUJA KVARA U KONTAKTNOJ MREŽI EVP BRGULE, 33. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, Jun, 2017

АуториMarko Božilov, Saša Gligorov, Savo Marinković, Danilo Buha, Томислав Рајић и Srđan Nojić
Година2017

RELEJNE ZAŠTITE KOJE SE KOORDINIRAJU SA POGONSKIM DIJAGRAMOM, FUNKCIJAMA SISTEMA REGULACIJE POBUDE I ZAŠTITAMA ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA

D. Buha, B. Buha, D. Jačić, S. Gligorov, M. Božilov, S. Marinković, S. Milosavljević, T. Rajić, RELEJNE ZAŠTITE KOJE SE KOORDINIRAJU SA POGONSKIM DIJAGRAMOM, FUNKCIJAMA SISTEMA REGULACIJE POBUDE I ZAŠTITAMA ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA, 33. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, Jun, 2017

АуториDanilo Buha, Boško Buha, Dušan Jačić, Saša Gligorov, Marko Božilov, Savo Marinković, Srđan Milosavljević и Томислав Рајић
Година2017

Uticaj stabilizacione struje na podužnu diferencijalnu zaštitu dalekovoda

T. Rajić, З. Стојановић, Uticaj stabilizacione struje na podužnu diferencijalnu zaštitu dalekovoda, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2016, Jahorina, Mar, 2016

АуториТомислав Рајић и Зоран Стојановић
Година2016

PROGRAM ZA PROVERU POVEZANOSTI ENERGETSKOG SISTEMA

T. Rajić, Б. Стојановић, PROGRAM ZA PROVERU POVEZANOSTI ENERGETSKOG SISTEMA, 2016

АуториТомислав Рајић и Бранко Стојановић
Година2016

EFIKASNI ALGORITAM ANALIZE TOKOVA SNAGA, MODIFIKOVANI ALGORITAM TOKOVA SNAGA NAHMAN I PERIĆ

Б. Стојановић, М. Московљевић, T. Rajić, EFIKASNI ALGORITAM ANALIZE TOKOVA SNAGA, MODIFIKOVANI ALGORITAM TOKOVA SNAGA NAHMAN I PERIĆ, 2016

АуториБранко Стојановић, Милан Московљевић и Томислав Рајић
Година2016

Simulacija parcijalnih pražnjenja i njihovog merenja

Z. Stojković, M. Žarković, T. Rajić, Simulacija parcijalnih pražnjenja i njihovog merenja, 32. Savetovanje CIGRE Srbija, pp. 1 - 9, Zlatibor, May, 2015

АуториЗлатан Стојковић, Милета Жарковић и Томислав Рајић
Година2015
ISSN/ISBN978-86-82317-77-7
Страна од1
Страна до9

Podužna diferencijalna zaštita vodova sa primenom automatskog ponovnog uključenja

T. Rajić, З. Стојановић, Podužna diferencijalna zaštita vodova sa primenom automatskog ponovnog uključenja, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2015, Jahorina, Mar, 2015

АуториТомислав Рајић и Зоран Стојановић
Година2015

Numerička simulacija raspodele električnog polja na visokonaponskoj opremi

Z. Stojković, M. Žarković, T. Rajić, Numerička simulacija raspodele električnog polja na visokonaponskoj opremi, 32. Savetovanje CIGRE Srbija, pp. 1 - 9, Zlatibor, May, 2015

АуториЗлатан Стојковић, Милета Жарковић и Томислав Рајић
Година2015
Страна од1
Страна до9

Пројекти

Међународни

Konferencija PowerTech Belgrade 2023

Konferencija PowerTech Belgrade 2023

Тип пројектаКонференције (међународне)
Руководилацпроф. др Предраг Стефанов
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације10.05.2023.

SUNRISE

SUNRISE- Setting up green energy research in Serbia HORIZON EUROPE

Тип пројектаHORIZON EUROPE
Руководилацпроф. др Предраг Стефанов
Почетак реализације27.12.2022.
Научни

Digitalizacija razvodnih postrojenja i uredjaja relejne zastite (DPRiRZ)

Digitalizacija razvodnih postrojenja i uredjaja relejne zastite (DPRiRZ)

Тип пројектаПројекти-Развој високог образовања
Руководилацпроф. др Зоран Стојановић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације04.11.2020.

Интелигентне енергетске мреже-НАСТАВАК

Интелигентне енергетске мреже-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.
Комерцијални

Analiza potencijala varijabilnosti pogonskih parametara elemenata prenosnog sistema Srbije pri razlicitim pogonskim stanjima i ambijantalnim uslovima

Analiza potencijala varijabilnosti pogonskih parametara elemenata prenosnog sistema Srbije pri razlicitim pogonskim stanjima i ambijantalnim uslovima

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерAD "ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ" Београд
Почетак реализације07.03.2024.

Misljenje o usaglasenosti proizvoda HERMI sa SRPS EN standardima

Misljenje o usaglasenosti proizvoda HERMI sa SRPS EN standardima

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти (подтип)
Руководилацдоц. др Томислав Рајић
Финансијер"ХЕРМИ НЕПРИМЕТНИ ГРОМОБРАНИ" ДОО
Почетак реализације04.03.2022.

Ispitivanje u laboratoriji za visoki napon

Ispitivanje u laboratoriji za visoki napon

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти (подтип)
Руководилацпроф. др Милета Жарковић
Финансијер"ELBI" D.O.O. VALJEVO
Почетак реализације23.02.2022.

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерAKЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације12.04.2021.

Obuka za program DIgSiLENT

Тип пројектаКурсеви (домаћи)
Руководилацпроф. др Милета Жарковић
ФинансијерAKЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације15.12.2020.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Милан Бебић
ФинансијерAKЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације02.09.2020.

Analiza strujne opteretljivosti kabla u 35 kV mrezi vetroelektrane CItuk

Analiza strujne opteretljivosti kabla u 35 kV mrezi vetroelektrane CItuk

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Зоран Стојановић
ФинансијерELNOS BL D.O.O. Beograd
Почетак реализације10.04.2020.

Analiza tranzijentnih pojava izazvanih atmosferskim praznjenjima i sklopnim operacijama u gasom izolovanom 220kV prostojenju u TETO Pancevo

Analiza tranzijentnih pojava izazvanih atmosferskim praznjenjima i sklopnim operacijama u gasom izolovanom 220kV prostojenju u TETO Pancevo

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Милета Жарковић
ФинансијерSHANGHAI ELECTRIC GROUP EUROPA D.O.O. BEOGRAD
Почетак реализације10.04.2020.

Ispitivanje ponasanja nožastih niskonaponskih osigurača u Laboratoriji za visoki napon

Ispitivanje ponasanja nožastih niskonaponskih osigurača u Laboratoriji za visoki napon

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Јован Микуловић
ФинансијерBELINA doo BEOGRAD
Почетак реализације26.02.2020.

Primena savremenih metoda Fuzzy logike i Data Mining u dijagnostici i odrzavanju kljucne elektorenergetske opreme (energetskih transformatora i generatora)

Primena savremenih metoda Fuzzy logike i Data Mining u dijagnostici i odrzavanju kljucne elektorenergetske opreme (energetskih transformatora i generatora)

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Милета Жарковић
ФинансијерAKЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације09.11.2018.

Analiza tranzijentnih prenapona prilikom pojave zemljospoja u 35 kV mrezi vetroelektrane Čibuk

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Зоран Стојановић
ФинансијерELNOS BL D.O.O. Beograd
Почетак реализације28.05.2018.

Projekat za gradjevinsku dozvolu vetroparka Kostolac

Projekat za gradjevinsku dozvolu vetroparka Kostolac

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерAKЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације27.12.2017.

SMARTER GRID - studija potencijala upravljanja potrosnjom i moguci uticaji na prenosivi sistem JP EMS

SMARTER GRID - studija potencijala upravljanja potrosnjom i moguci uticaji na prenosivi sistem JP EMS

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ "НИКОЛА ТЕСЛА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД
Почетак реализације02.12.2015.

Analiza uticaja nadzemnih vodova naznačenih napona 110 i 440kV na buduću gasovodnu mrežu srednjeg pritiska na teritoriji opštine Požarevac

Analiza uticaja nadzemnih vodova naznačenih napona 110 i 440kV na buduću gasovodnu mrežu srednjeg pritiska na teritoriji opštine Požarevac

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Драгутин Саламон
ФинансијерGAS INVEST D.O.O
Почетак реализације18.09.2014.