Навигација

доц. др Томислав Рајић

Доцент
Катедра за електроенергетске системе

Зграда техничких факултета, канцеларија 81

3218-337
Стручни називдоктор наука - електротехника и рачунарство
Научна областЕлектроенергетски системи
Датум избора 11. март 2021.

Предмети

13Е022ПСА - Практикум из софтверских алата у електроенергетици
13Е024ПАЕ - Практикум из анализе електроенергетских система
13Е024ПЕС - Практикум из елемената електроенергетских система
13Е024ПЛВ - Практикум - Лабораторијске вежбе из електроенергетских система
13Е024ТВН2 - Техника високог напона 2
13М021ЕКО - Електромагнетна компатибилност
13М021КТ - Кабловска техника
19Д021ЕПП - Електромагнетни прелазни процеси у електроенергетским системима
19Е022ЕМ1 - Електрична мерења 1
19Е023ЕЕС - Елементи електроенергетских система
19Е023ЕМ2 - Електрична мерења 2
19Е023ОПЕ - Општа енергетика
19Е024ЕМН - Електрична мерења неелектричних величина
19Е024РЕЗ - Релејна заштита
19Е024РПОГ - Разводна постројења
19Е024ТВН2 - Техника високог напона 2
19Е063ГМУЕ - Материјали у електроенергетици
19М023ЕМ2 - Електрична мерења у електроенергетици
19М024ТВН2 - Одабрана поглавља из технике високог напона 2

Предмети из наставног плана и програма 2013

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Zero-sequence longitudinal differential protection of transmission lines

Т. Рајић, Z. Stojanović, Zero-sequence longitudinal differential protection of transmission lines, ELECTRICAL ENGINEERING (ARCHIV FUR ELEKTROTECHNIK), pp. 747 - 762, Jan, 2020

АуториТомислав Рајић и Зоран Стојановић
Година2020
ЧасописELECTRICAL ENGINEERING (ARCHIV FUR ELEKTROTECHNIK)
Импакт фактор1.836 (M23)
Страна од747
Страна до762

An algorithm for longitudinal differential protection of transmission lines

Т. Рајић, Z. Stojanović, An algorithm for longitudinal differential protection of transmission lines, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS, Vol. 96, pp. 276 - 286, Jan, 2018

АуториТомислав Рајић и Зоран Стојановић
Година2018
ЧасописINTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS
Импакт фактор4.418 (M21)
Волумен96
Страна од276
Страна до286

Радови у часописима ван SCI листе

Реконфигурација дистрибутивне мреже применом методе померајућег регистра отворених прекидача

D. Šošić, Т. Рајић, Б. Стојановић, Реконфигурација дистрибутивне мреже применом методе померајућег регистра отворених прекидача, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Vol. 20, pp. 1 - 10, 2021

АуториДарко Шошић, Томислав Рајић и Бранко Стојановић
Година2021
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Волумен20
Страна од1
Страна до10

Odrređivanje karakterističnih dijagrama potrošnje primenom metode minimuma sume kvadrata odstupanja

Т. Рајић, Ј. Микуловић, M. Žarković, Д. Шошић, Odrređivanje karakterističnih dijagrama potrošnje primenom metode minimuma sume kvadrata odstupanja, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, No. 1-2, pp. 268 - 274, Mar, 2016

АуториТомислав Рајић, Јован Микуловић, Милета Жарковић и Дарко Шошић
Година2016
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Број1-2
Страна од268
Страна до274

Симулација подужне диференцијалне заштите далековода са применом додатне стабилизације и система АПУ

T. Rajić, З. Стојановић, Симулација подужне диференцијалне заштите далековода са применом додатне стабилизације и система АПУ, TEHNIKA, pp. 861 - 867, Dec, 2016

АуториТомислав Рајић и Зоран Стојановић
Година2016
ЧасописTEHNIKA
Страна од861
Страна до867

Радови са међународних конференција

Distribution network reconfiguration using the open switch moving register method

Д. Шошић, Т. Рајић, П. Стефанов, Б. Стојановић, Distribution network reconfiguration using the open switch moving register method, 2021 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference-Latin America, Lima, Peru, Sep, 2021

АуториДарко Шошић, Томислав Рајић, Предраг Стефанов и Бранко Стојановић
Година2021
DOI10.1109/ISGTLatinAmerica52371.2021.9543011

The influence of current transformer saturation on longitudinal differential protection of transmission

T. Rajić, З. Стојановић, The influence of current transformer saturation on longitudinal differential protection of transmission, MedPower 2016, Belgrade, Nov, 2016

АуториТомислав Рајић и Зоран Стојановић
Година2016

Радови са домаћих конференција

Računarski program za proračun termički trajno dozvoljene struje energetksih kablova položenih u zemlju

S. Mićić, А. Савић, M. Žarković, Т. Рајић, Računarski program za proračun termički trajno dozvoljene struje energetksih kablova položenih u zemlju, CIRED Srbija, Vrnjačka Banja, Sep, 2021

АуториStefan Mićić, Александар Савић, Милета Жарковић и Томислав Рајић
Година2021

Transient overvoltages analysis during single phase to ground fault in 35 kV wind power plant Čibuk 1

Z. Stojanović, Ж. Ђуришић, Т. Рајић, Л. Петровић, Transient overvoltages analysis during single phase to ground fault in 35 kV wind power plant Čibuk 1, 34. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. B3-05, Vrnjačka Banja, Jun, 2019

АуториЗоран Стојановић, Жељко Ђуришић, Томислав Рајић и Лазар Петровић
Година2019

MERENJE STRUJA KVARA U KONTAKTNOJ MREŽI EVP BRGULE

M. Božilov, S. Gligorov, S. Marinković, D. Buha, T. Rajić, S. Nojić, MERENJE STRUJA KVARA U KONTAKTNOJ MREŽI EVP BRGULE, 33. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, Jun, 2017

АуториMarko Božilov, Saša Gligorov, Savo Marinković, Danilo Buha, Томислав Рајић и Srđan Nojić
Година2017

RELEJNE ZAŠTITE KOJE SE KOORDINIRAJU SA POGONSKIM DIJAGRAMOM, FUNKCIJAMA SISTEMA REGULACIJE POBUDE I ZAŠTITAMA ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA

D. Buha, B. Buha, D. Jačić, S. Gligorov, M. Božilov, S. Marinković, S. Milosavljević, T. Rajić, RELEJNE ZAŠTITE KOJE SE KOORDINIRAJU SA POGONSKIM DIJAGRAMOM, FUNKCIJAMA SISTEMA REGULACIJE POBUDE I ZAŠTITAMA ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA, 33. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, Jun, 2017

АуториDanilo Buha, Boško Buha, Dušan Jačić, Saša Gligorov, Marko Božilov, Savo Marinković, Srđan Milosavljević и Томислав Рајић
Година2017

EFIKASNI ALGORITAM ANALIZE TOKOVA SNAGA, MODIFIKOVANI ALGORITAM TOKOVA SNAGA NAHMAN I PERIĆ

Б. Стојановић, М. Московљевић, T. Rajić, EFIKASNI ALGORITAM ANALIZE TOKOVA SNAGA, MODIFIKOVANI ALGORITAM TOKOVA SNAGA NAHMAN I PERIĆ, 2016

АуториБранко Стојановић, Милан Московљевић и Томислав Рајић
Година2016

Uticaj stabilizacione struje na podužnu diferencijalnu zaštitu dalekovoda

T. Rajić, З. Стојановић, Uticaj stabilizacione struje na podužnu diferencijalnu zaštitu dalekovoda, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2016, Jahorina, Mar, 2016

АуториТомислав Рајић и Зоран Стојановић
Година2016

PROGRAM ZA PROVERU POVEZANOSTI ENERGETSKOG SISTEMA

T. Rajić, Б. Стојановић, PROGRAM ZA PROVERU POVEZANOSTI ENERGETSKOG SISTEMA, 2016

АуториТомислав Рајић и Бранко Стојановић
Година2016

Simulacija parcijalnih pražnjenja i njihovog merenja

Z. Stojković, M. Žarković, T. Rajić, Simulacija parcijalnih pražnjenja i njihovog merenja, 32. Savetovanje CIGRE Srbija, pp. 1 - 9, Zlatibor, May, 2015

АуториЗлатан Стојковић, Милета Жарковић и Томислав Рајић
Година2015
ISSN/ISBN978-86-82317-77-7
Страна од1
Страна до9

Numerička simulacija raspodele električnog polja na visokonaponskoj opremi

Z. Stojković, M. Žarković, T. Rajić, Numerička simulacija raspodele električnog polja na visokonaponskoj opremi, 32. Savetovanje CIGRE Srbija, pp. 1 - 9, Zlatibor, May, 2015

АуториЗлатан Стојковић, Милета Жарковић и Томислав Рајић
Година2015
Страна од1
Страна до9

Podužna diferencijalna zaštita vodova sa primenom automatskog ponovnog uključenja

T. Rajić, З. Стојановић, Podužna diferencijalna zaštita vodova sa primenom automatskog ponovnog uključenja, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2015, Jahorina, Mar, 2015

АуториТомислав Рајић и Зоран Стојановић
Година2015

Пројекти

Научни

Digitalizacija razvodnih postrojenja i uredjaja relejne zastite (DPRiRZ)

Digitalizacija razvodnih postrojenja i uredjaja relejne zastite (DPRiRZ)

Тип пројектаПројекти-Развој високог образовања
Руководилацпроф. др Зоран Стојановић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације04.11.2020.

Интелигентне енергетске мреже-НАСТАВАК

Интелигентне енергетске мреже-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.
Комерцијални

Misljenje o usaglasenosti proizvoda HERMI sa SRPS EN standardima

Misljenje o usaglasenosti proizvoda HERMI sa SRPS EN standardima

Тип пројектаOstali domaci komercijalni projekti
Руководилацдоц. др Томислав Рајић
Финансијер"ХЕРМИ НЕПРИМЕТНИ ГРОМОБРАНИ" ДОО
Почетак реализације04.03.2022.

Ispitivanje u laboratoriji za visoki napon

Ispitivanje u laboratoriji za visoki napon

Тип пројектаOstali domaci komercijalni projekti
Руководилацдоц. др Милета Жарковић
Финансијер"ELBI" D.O.O. VALJEVO
Почетак реализације23.02.2022.

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације12.04.2021.

Obuka za program DIgSiLENT

Тип пројектаКурсеви (домаћи)
Руководилацдоц. др Милета Жарковић
ФинансијерЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације15.12.2020.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Милан Бебић
ФинансијерЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације02.09.2020.

Analiza strujne opteretljivosti kabla u 35 kV mrezi vetroelektrane CItuk

Analiza strujne opteretljivosti kabla u 35 kV mrezi vetroelektrane CItuk

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Зоран Стојановић
ФинансијерELNOS BL D.O.O. Beograd
Почетак реализације10.04.2020.

Analiza tranzijentnih pojava izazvanih atmosferskim praznjenjima i sklopnim operacijama u gasom izolovanom 220kV prostojenju u TETO Pancevo

Analiza tranzijentnih pojava izazvanih atmosferskim praznjenjima i sklopnim operacijama u gasom izolovanom 220kV prostojenju u TETO Pancevo

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацдоц. др Милета Жарковић
ФинансијерSHANGHAI ELECTRIC GROUP EUROPA D.O.O. BEOGRAD
Почетак реализације10.04.2020.

Ispitivanje ponasanja nožastih niskonaponskih osigurača u Laboratoriji za visoki napon

Ispitivanje ponasanja nožastih niskonaponskih osigurača u Laboratoriji za visoki napon

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Јован Микуловић
ФинансијерBELINA doo BEOGRAD
Почетак реализације26.02.2020.

Primena savremenih metoda Fuzzy logike i Data Mining u dijagnostici i odrzavanju kljucne elektorenergetske opreme (energetskih transformatora i generatora)

Primena savremenih metoda Fuzzy logike i Data Mining u dijagnostici i odrzavanju kljucne elektorenergetske opreme (energetskih transformatora i generatora)

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацдоц. др Милета Жарковић
ФинансијерЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације09.11.2018.

Analiza tranzijentnih prenapona prilikom pojave zemljospoja u 35 kV mrezi vetroelektrane Čibuk

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Зоран Стојановић
ФинансијерELNOS BL D.O.O. Beograd
Почетак реализације28.05.2018.

Projekat za gradjevinsku dozvolu vetroparka Kostolac

Projekat za gradjevinsku dozvolu vetroparka Kostolac

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације27.12.2017.

SMARTER GRID - studija potencijala upravljanja potrosnjom i moguci uticaji na prenosivi sistem JP EMS

SMARTER GRID - studija potencijala upravljanja potrosnjom i moguci uticaji na prenosivi sistem JP EMS

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ "НИКОЛА ТЕСЛА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД
Почетак реализације02.12.2015.

Analiza uticaja nadzemnih vodova naznačenih napona 110 i 440kV na buduću gasovodnu mrežu srednjeg pritiska na teritoriji opštine Požarevac

Analiza uticaja nadzemnih vodova naznačenih napona 110 i 440kV na buduću gasovodnu mrežu srednjeg pritiska na teritoriji opštine Požarevac

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Драгутин Саламон
ФинансијерGAS INVEST D.O.O
Почетак реализације18.09.2014.